Over de strategie van satan

Herbloggen zie links onderaan Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling HSV of 1977. Vertaling, bewerking en voetnoten door M.V. Update 21-5-2019 Wij zullen nooit begrijpen wat er in onze wereld al zovele eeuwen lang gaande is, tenzij wij de bijbelse diagnose over het leven zullen accepteren. Paulus maakte deze diagnose heel duidelijk in Efeziërs 6:…