Over Qui bono 2

Voor wie levert dit een voordeel op? Waarom dit? Waarom nu? Wat laten ze zien en kunnen we er iets uit afleiden? Waarom zien we over de hele wereld hetzelfde beeld van hetzelfde hamsteren? Waarom censureert Googel opeens niet meer? Hier zie je dat “zij” het orkestreren en dat zij willen dat we bepaalde dingen…

Over Qui bono

Voor wie levert dit een voordeel op? ( Cui bono? (Lat.) = wie (was het) tot voordeel? Cicero citeert ons dit woord van de strenge consul L. Cassius Longinus Ravilla, die het de rechters inscherpte) Wie profiteert hiervan? Als de stofwolken van dit virus opgetrokken zijn, moeten we ons afvragen: wie profiteerde van deze situatie?…

Over het Koninkrijk Gods

Mattheus 6, 31 e.v.: Zoek eerst het Koninkrijk van God Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en…