Over Pasen 2

Deze mensheid is slechts 6000 jaar oud en de vooruitgang van beschavingen (talen, uitvindingen, medische vooruitgang, de industrie, enzovoort) bewijst dit. De aarde is echter erg oud. Wetenschappers schatten dat het universum 12 miljard jaar oud is. Dat is het nu voor zover we weten. Genesis 1: 2 laat zien dat de aarde die God…

Over Pasen 1

“Wetenschap zonder religie is zwak, religie zonder wetenschap is blind.” Albert Einstein (1879-1955) 1 Timoteüs 6:20: O Timoteüs, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel-roepen, en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap; (HSV) ( Het Griekse woord voor opposities / tegenstellingen in 1 Timoteüs 6:20 is antithese en betekent…