Over de antichrist

Herbloggen van www.wimjongman.nl De Antichrist en Babel hersteld 13 september 2020 – door Tom Horn We maken het mysterie van de paradox begrijpelijker als we deze fascinerende feiten heroverwegen. God, die volmaakt is op al Zijn wegen, heeft de mensheid volmaakt geschapen en ons in feite naar Zijn eigen beeld gemaakt. Nogmaals, we realiseren ons…

Over de Nefilim 1

over genomen van Wim Jongman http://www.wimjongman.nl/ “En daar zagen we de reuzen….. en we waren in onze eigen ogen als sprinkhanen.” – Numeri 13:33. In het verleden hebben we in een artikel al eens aandacht besteed aan de Nefilim. Het woord Nefilim is de bijbelse / Hebreeuwse naam voor de hybride reuzen die voortkwamen uit…

Over de waarheid 2

“Want alle goden der heidenen zijn duivels: maar de Heer heeft de hemelen gemaakt.” Psalm 96: 5 Nimrod was de eerste mens die God openlijk tartte en zich tegen God verzette. Het lijkt erop dat satan/lucifer Nimrod hiervoor heeft beloond door zijn geest van opstand over de hele wereld te verspreiden. De meeste goden uit…