Over de Chazaren/Khazaren

Voor ik verder over de illuminatie en de vrijmetselarij schrijf, wil ik eerst nog over de Chazaren schrijven.

Het Rijk der Chazaren was ooit gevestigd in de streek (Khazarië) rondom de Zwarte Zee en Kaukasus en werd geregeerd door de meest wrede koningen die de wereld ooit gekend heeft. Deze koningen waren aanhangers van wat men noemt de Babylonische baäl religie. Lucifer heeft met zijn kompanen een religie geschapen waarin de god baäl geëerd werd. En met hem vele andere goden. Baäl had vele namen en vele vormen van baälvereringen gingen gepaard met (brand)offers en orgies en tovenarij (babylonische “black magic”/ de occulte religie).De baälreligie kwam bij veel volken voor en God greep voor het eerst in, in het huidige midden oosten bij het joodse volk.

De Chazaren stonden in de hen omringende landen bekend als dieven, moordenaars, struikrovers en voor het aannemen van de identiteit van de reizigers die ze doodden. Dit vormde het normale leven in het Rijk der Chazaren.

De omringende landen onder aanvoering van Rusland werden het zat en gaven het land rond 800 een ultimatum. De koning van de Chazaren mocht een keuze maken welke van drie religies hij wenste te adopteren voor zijn volk en waarbij alle burgers dit verplicht zouden aannemen en dit ook een vast onderdeel zou worden voor de opvoeding van de kinderen.

De koning mocht kiezen uit de Islam, het Christendom of het Judaïsme. De koning koos het laatste en beloofde binnen de grenzen te blijven die binnen de nieuwe religie bestonden. Ondanks deze belofte bleven de koning en zijn kring van aanhangers trouw aan de oude babylonische baälgodsdienst, die bekendstaat als het geheime satanisme. Dit geheime satanisme hield in dat er bepaalde ceremonies werden uitgevoerd waarbij onder andere kinderen werden geofferd.

De koning handhaafde al dit soort occulte ceremonies die waren gebaseerd op de oeroude aanbidding van de god baäl, iets dat ook bekendstaat als het aanbidden van de uil (Moloch). Om de omringende landen in de waan te laten dat hij zich hield aan het gestelde ultimatum werd er een soort satanische hybride religie gemaakt, waarbij de luciferiaanse occulte religie werd vermengd met het Judaïsme om een religie te worden die nu bekendstaat als het babylonische talmoedisme.( dit in tegenstelling tot de Talmoed van Jeruzalem van het gewone spirituele joodse geloof).

Deze godsdienst werd de nieuwe religie van de Chazaren en in feite was er niets veranderd en bleef het Chazarenrijk net zo kwaadaardig als het voor die tijd was geweest. Er veranderde in de praktijk dan ook weinig, want nog steeds werden reizigers beroofd en gedood en de Chazaren stonden dan ook bekend als meesters in het vermommen en het aannemen van valse identiteiten, iets dat ze tot op de dag van vandaag nog steeds doen. Dit samen met hun nog steeds bestaande satanische babylonische verering van de god baäl en het offeren van kinderen.

Dit alles duurde voort tot ongeveer het jaar 1200 toen Rusland en de hen omringende landen er genoeg van hadden. Ook omdat hun kinderen door de Chazaren werden ontvoerd om geofferd te worden. Dit was ook de tijd dat de koning en zijn kring van de hem getrouwen bekend werd onder de naam Chazaarse Maffia (CM).

De Chazaren waren meesters in het spioneren en via hun uitgebreide netwerk van spionnen waren ze op de hoogte van een komende aanval op hun land en zo ontsnapten ze met hun enorme voorraden goud en zilver naar het westen. Ze bleven zoveel mogelijk uit beeld, namen zoals gewoonlijk een nieuw identiteit aan (als het nodig was wisselden ze makkelijk van godsdienst en werden dan christen of moslim) en in het geheim bleven ze hun baäl aanbidden en de ceremonies uitvoeren. Ze waren ervan overtuigd dat baäl ( dus eigenlijk lucifer) hen de hele wereld zou schenken zoals deze dit volgens hen had beloofd, op voorwaarde dat ze kinderen bleven offeren.

Dat was de reden dat de koning van de Chazaren eeuwige wraak heeft gezworen tegen Rusland voor het verdrijven uit hun land.

Een kleine kring getrouwen van de koning kwam uiteindelijk in Duitsland terecht en een deel van hen koos de naam Bauer als identiteit. Het wapen van de Bauers bestond uit een rood schild ( het huis met het rode schild). Later werd hun naam veranderd in Roodschild, de Rothschilds zoals wij ze tegenwoordig kennen.

De Rothschilds zijn het gezicht van de Chazaarse Maffia en vanuit Duitsland zijn ze erin geslaagd om het Britse banksysteem te infiltreren en over te nemen en de City of London te creëren met hun financiële instituten.

Deze Chazaarse Maffia had eeuwige wraak gezworen aan Rusland en met de communistische revolutie hebben ze die wraak voor een deel uitgevoerd, een onvoorstelbare wrede en bloedige wraak op het Russische volk. Een wraak die ze jarenlang hadden voorbereid. (Over revolutie en oorlog die al lang van te voren werden gepland, schrijf ik nog)

Deze satanisten oefenen tot op de dag van vandaag grote invloed uit en onder de dekmantel van het gewone jodendom hebben ze het gewone, spirituele jodendom en joodse volk grote schade berokkend. Als je jodenhaat wilt begrijpen dan moet je de invloed van de Chazaren/ de cabal (van kabbala(h) ) begrijpen. De jodenhaat richt zich dus tot de verkeerde groep. De haat is bedoeld voor de cabal, voor de Chazaren ( voor hen die zich joden noemen maar het niet zijn) maar die weten de wereldopinie al heel lang te misleiden.

De Chazaren /de cabal weet dat om aan de macht te blijven – de waarheid over wie ze zijn en wat ze achter de schermen doen – verborgen moet blijven. Zonder deze geheimhouding valt hun kaartenhuis in elkaar. Als de mensheid vervolgens in staat is om de meest gruwelijke en weerzinwekkende aspecten onder ogen te zien, ontstaat een enorme oerkracht om de macht in de wereld terug te pakken.

In 1666 woonde er in Turkije een Chazaar, de rabbijn Sabbatai Zevi, in de toenmalige stad Smyrna (nu Izmir) in Turkije. Deze man had zichzelf uitgeroepen tot de nieuwe Messias en trok veel volgelingen. Hij werd echter uitgekotst door zijn collega rabbijnen en ook de toenmalige Turkse sultan van het Ottomaanse Rijk had niet veel op met deze nieuwe Messias. Dus, stelde hij Zevi voor de keus om zich of te bekeren tot de islam of te sterven. Aangezien Zevi een Chazaar/Jood was, had hij hier geen enkele moeite mee omdat ze gewend zijn zich aan te passen aan nieuwe omgevingen en een andere identiteit aannemen terwijl ze gewoon blijven wat ze altijd zijn geweest.

In werkelijkheid bleef hij vasthouden aan zijn eigen geloof, hetgeen een aparte (satanische) versie was van het kabbalisme. Volgens een specialist op dit gebied, rabbijn Antelman, geloven aanhangers van Zevi dat er twee manieren zijn om te zorgen dat de Messias weer snel op aarde zal terugkeren. De eerste is om te zorgen dat alle mensen goed worden of de tweede optie, dat alle mensen slecht worden. De aanhangers van Zevi die Sabbateans worden genoemd, hebben gekozen voor het laatste en zien het begaan van zonden dan ook als een heilig iets en hangen de filosofie aan dat omdat ze niet allemaal heiligen kunnen zijn, ze beter allemaal dan maar zondaars kunnen zijn.

( ik noemde eerder het boek dat I.B. Singer schreef: Satan in Goray, dat hierover gaat. https://www.bol.com/nl/f/satan-in-goray/9200000049545647/ en https://www.bol.com/nl/p/satan-in-goray/1001004005013750/ )

Het voorbeeld van Zevi is door meer dan een miljoen Chazaren gevolgd, waaronder bankiers zoals de Rothschild. Ze zijn van alles geworden zoals Joden, christenen of moslims, maar ze zijn in werkelijkheid gewoon Sabbateans gebleven. De Sabbateans zijn dus niets anders dan een satanische sekte die erop uit is om te zorgen dat er zoveel mogelijk kwaad op de wereld wordt gedaan. Wat ook past bij de baälverering en bij de wens van lucifer.

De manier waarop ze te werk gaan, is altijd hetzelfde. Als een virus infiltreren ze overal en passen zich als een kameleon aan de omgeving aan. Op die manier zijn ze overheden en religies binnengedrongen en hebben ze in de loop der jaren een onzichtbare tirannie in het leven geroepen voor de rest van de mensheid. Dit alles, zonder op wat voor manier dan ook de aandacht op zichzelf te vestigen.

Zo hebben ze via de vrijmetselarij in 1776 de Illuminati opgericht. De vrijmetselarij zou de geheime kracht worden achter belangrijke gebeurtenissen zoals de Amerikaanse, Franse en Russische revolutie, het opzetten van de Verenigde Naties, beide Wereldoorlogen inclusief de holocaust en de moorden op de Kennedy’s, omdat deze vastbesloten waren de praktijken van dit geheime satanische netwerk op Amerikaanse bodem te dwarsbomen.

Men noemt de Sabbateans ook wel de Sekte van het Alziend Oog. Je vindt ze overal terug waar sprake is van een machtsstructuur. Zij zijn zowel de goeden als de slechten.

De implicaties van dit alles zijn enorm. Dit betekent dat wij als mensheid niet in een echte realiteit leven, en waarbij historici, journalisten en opvoeders samenwerken om ons ver bij de waarheid weg te houden. Onze wereld, onze perceptie van de menselijke ervaring, wordt gevormd door een geheim occult genootschap.

Ze gebruiken een geraffineerde tactiek. Ze promoten geen satanisch koninkrijk, maar ze sturen je in die richting door allerlei zaken zoals het bestaan van God in twijfel te trekken en door het eisen van seksuele bevrijding, onafhankelijkheid voor vrouwen, internationalisme, diversiteit en religieuze tolerantie. Al deze aspecten vormen onderdeel van een verborgen agenda: het ondermijnen van alle collectieve krachten, behalve die van hen.

Er wordt ons verteld dat vrije seks progressief is en modern. De Sabbateans hebben zich al meer dan 350 jaar bezig gehouden met het partnerruil, seks orgies, overspel en incest. Ze promoten ook seks tussen verschillende rassen en ze zijn stap voor stap bezig om de bevolking tot hun sekte te introduceren. (Eén wereldregering met één wereldreligie: de hunne)

Ze kennen geen enkele moraal en hun originele zegening: “Die het verbodene toestaan” werd later de bekende illuminati slogan “Doet wat ge wilt”, als uitdrukking van hun religieuze gevoelens.

De mensheid is in de greep van een wrede satanische sekte wiens macht zo groot is dat ze erin slagen om hun oorlog tegen de mensheid als normaal en onvermijdelijk te verkopen. Zelfs als hun plot wordt ontmaskerd, slagen ze erin om iedereen ervan te overtuigen dat het racistisch, antisemitisch is of getuigt van slechte smaak als je dat gelooft.

Deze uitgebreide sekte heeft volledige controle over de politiek, informatievoorziening en cultuur. De meeste leiders zijn of poppen aan hun touwtje of verraders. Een “intelligente deel van de bevolking” is omgekocht, terwijl het grote publiek is afgeleid en in het paradijs der dwazen woont.

De Zionisten zijn de pionnen van de Sabbateans die de holocaust hebben gebruikt om hun “kunstmatige” staat Israël te kunnen creëren. Miljoenen Joden zijn geofferd om een thuisland voor de Sabbateans te kunnen scheppen. Het woord holocaust betekent “verbrand offer” en dat is precies wat er met de holocaust is gebeurd. Een verbrand offer aan satan. Hier valt bijna niet mee te leven en voor gewone, echte en spirituele joden niet te geloven. Toch zijn er rabbijnen die deze boodschap proberen over te brengen. Maar de tegenstand is groot.

De Chazaren/sabbateans beheersen de wereld en de werkelijke macht op deze wereld zetelt in de Zwitserse stad Bazel, waar het kantoor is gevestigd van de centrale bank der centrale banken, de Bank for International Settlements, ook wel de BIS genoemd. Dit is een stukje Zwitserland dat geen Zwitserland is en waar de Zwitserse autoriteiten niets te vertellen hebben.

Eerst verwerf je macht, dan verwerf de macht over het geld en dan verwerf je macht over de mens en zijn geschiedenis en zijn cultuur. En die kun je dan veranderen. Dat gebeurt nu volop.

Het clubje mensen in Bazel heeft de volledige controle over de wereld, omdat zij naar wens geld uit gebakken lucht kunnen maken of uit de circulatie halen als ze dat willen. Zij kunnen een economie laten groeien, ze kunnen markten manipuleren en ze kunnen een economie volledig in elkaar laten storten als ze dat zouden wensen.

Het grote probleem voor de CM is dat er nu steeds meer kennis komt over hun praktijken. Vooral in de vrije wereld met het vrije internet komt veel kennis naar buiten. In de christelijke, joodse, humanistische wereld waren er altijd mensen die zelf nadachten en niet alles zomaar aannamen (onderzoek alles en behoud het goede). Daarom moet de christelijke wereld vernietigd worden( https://www.zerohedge.com/news/2019-07-03/global-persecution-christians-rise )en als de dekmantel van het joodse volk gewerkt heeft, is het joodse volk ook aan de beurt. En daarom is er ook zo’n haat naar het Rusland van Poetin die het Russische orthodoxe geloof weer alle ruimte geeft. De eeuwige wraak op Rusland van de Chazaarse Mafia staat nog steeds en zij zullen niet rusten voordat Rusland en haar grote steunpilaar, de Russisch Orthodoxe Kerk, zijn vernietigd.( Over het Jodendom: Het judaïsme is de religie van het Joodse volk en de oudste of één van de vroegst ontstane monotheïstische godsdiensten, en behoort tot de oudste religieuze tradities die vandaag de dag nog worden beoefend. De term judaïsme verwijst specifiek naar de joodse godsdienst. Het woord jodendom, dat vaak synoniem wordt gebruikt, kan ook in een ruimere betekenis (Jodendom) verwijzen naar de Joodse etnische en culturele identiteit (zonder specifiek naar de godsdienst te verwijzen). Het jodendom past niet gemakkelijk in de westerse categorieën zoals religie, ras, etniciteit of cultuur. Dit komt doordat Joden het jodendom in termen van 4000 jaar geschiedenis beschouwen. Tijdens dit lange tijdperk hebben Joden slavernij, chaos, theocratie, verovering, bezetting en ballingschap ervaren en zijn zij in contact geweest en beïnvloed door het Oude Egypte, Babylonië, Perzië, het Griekse hellenisme, evenals moderne bewegingen zoals de verlichting, het socialisme en de opkomst van het nationalisme. Daarom stelt de Joods-Amerikaanse professor Daniel Boyarin dat “Joods zijn de pure categorieën van identiteit doorbreekt, omdat het niet nationaal is, niet genealogisch en niet godsdienstig, maar elk van deze, in een dialectische spanning.” De principes en de geschiedenis van het judaïsme vormen de historische fundamenten van andere religies. Soms worden de woorden Israëli en Israëliet verward. Een Israëli is een inwoner van de staat Israël. 25 procent van de inwoners van Israël belijden niet de joodse godsdienst; velen zijn bijvoorbeeld Israëlische moslims of christenen. Met een Israëliet bedoelt men daarentegen iemand van het volk Israël uit de oudheid of iemand van de joodse godsdienst. (Vergelijk: „Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap”). 75 procent van de joden (d.w.z. de aanhangers van de joodse godsdienst) wonen niet in de staat Israël.)

Bij de bovengenoemde satanische sekte wordt dus alles omgedraaid en wordt iets wat gezond is ongezond, wordt iets natuurlijk opeens onnatuurlijk en dus krijg je de situatie waar heteroseksualiteit wordt behandeld alsof het een afwijking is en homoseksualiteit als iets dat volkomen natuurlijk is. Schoonheid wordt lelijk, waarheid wordt leugen, iets dat rechtvaardig is wordt onrechtvaardig en “het kwaad” wordt goed. ( wee hen die het kwade goed noemen: Jesaja 5:20-21 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig.)

Tekenen waaruit blijkt dat wij op dit moment in een satanische maatschappij leven:

Er is een groot verschil tussen de “ingewijden” en de rest van de bevolking die volledig onwetend is over het lot dat hen staat te wachten.

Uiteraard wordt hen niet verteld dat de ware doelstelling van de sekte is om hen uit te buiten en tot slaaf te maken. In plaats daarvan worden ze met mooie en vaak nobele woorden misleid door “hun leiders”

Deze leiders maken onderdeel uit van de ingewijden en liegen standaard tegen de bevolking over dingen zoals false flag acties, moorden en oorlogen. ( Onze min. pres. kan liegen alsof het gedrukt staat en hij komt er mee weg)

Overal om ons heen zie je de symbolen van de sekte, ook wel symbolen van de illuminati genoemd. Van de grote obelisken die je overal ter wereld tegen komt, tot de logo’s van grote bedrijven die uiteraard in hun handen zijn. Tot handgebaren van “leiders” en zgn. “Hollywoodsterren”.

Zij die in God geloven worden vervolgd. (zie hierboven) En de islam wordt gepromoot. Schoolklassen moeten naar de moskee. (ik kom terug op de islam)

Ze proberen de natuur te domineren en beheersen door het aanmoedigen van onnatuurlijk en pervers gedrag. Een goed voorbeeld hiervan is de bizarre occulte haat tegen de natuurlijke geslachten, man – vrouw. Ze doen dit door het promoten van homoseksualiteit, transgenders en tweeslachtigheid met onder andere totale verwarring als doel. Kinderen worden op scholen al aangemoedigd om te experimenteren met homoseksualiteit/transgenderisme. Dragqueens komen op scholen voorlezen.

De westerse maatschappij is een “seks sekte”, dat wil zeggen, volledig geobsedeerd door seks en “hete” vrouwen. De “illuminati” promoot overspel en anonieme seks om zo de mensheid te verlagen tot het dierlijke niveau.

Miljoenen mensen houden zich bezig met gokken op de beurzen en zowel de geld- als de seksverslavingen worden door de satanische sekte doelbewust gepromoot en en zoveel mogelijk in stand gehouden. Dit geldt trouwens voor iedere vorm van verslaving.

Een andere vorm van controle over ons van deze sekte is dat ze ons ziek maken, zowel lichamelijk als geestelijk. Ze maken ons eerst ziek door hun producten en verkopen en ons dan de “genezing” via de gigantische medische industrie.

Ze bevorderen zoveel mogelijk immigratie en vermenging van rassen, waarbij ze het vooral op het blanke Europese ras hebben gemunt. Dit, omdat deze niet alleen voor hen het meeste gevaar kunnen opleveren als ze eenmaal wakker worden, maar omdat zij de dragers zijn van de oorspronkelijke democratische en christelijke waarden. ( https://fenixx.org/2018/10/08/eu-rapport-de-eu-heeft-ruimte-voor-3-8-miljard-immigranten/ en https://fenixx.org/2018/08/17/resolutie-1605-en-1743-het-dhimmi-statuut-voor-de-europese-volkeren/ en http://www.novini.nl/sea-watch-heeft-recht-noch-moraal-aan-haar-zijde/ en https://www.zerohedge.com/news/2019-07-03/global-persecution-christians-rise en https://leohohmann.com/2019/02/10/pope-signs-pact-with-islam-declaring-diversity-of-religions-is-willed-by-god/ )

Ze gebruiken de permanente (door hen gecreëerde) dreiging van terreur en oorlog als excuus om steeds meer burgerrechten af te nemen van de bevolking en om een politie terreur staat in het leven te roepen die in staat zal zijn om namens de satanische sekte burgers onder controle te houden.

Mensen die verkeerde gedachten uiten worden publiekelijk aan de schandpaal genageld.

Mensen met conservatieve opvattingen worden gecensureerd en kritiek op Israël wordt strafbaar.

Eerst wordt iets strafbaar gesteld en dan wordt er vervolgd.

Dit zijn kenmerken van een totalitair systeem , een vorm die door de illuminati zal worden gehanteerd voor haar New World Order (NWO een wereldregering en een wereldreligie). Het is niet voor niets dat de uitdrukking “politiek correct” afkomstig is het totalitair systeem: het communisme.

Zij onderdrukken de waarheid op alle mogelijke manieren. De werkelijke geschiedenis wordt onderdrukt en ze gebruiken entertainment in de vorm van een occult ritueel om ons af te leiden en weg te houden bij de waarheid. Ze vernederen ons door het creëren van een alternatieve fantasiewereld.

Er is een niet aflatende focus op het normaliseren van disfunctionele mensen, minderheden en underdogs, waarbij geen of nauwelijks aandacht wordt geschonken aan sterke, effectieve, gelukkig en werkelijk gezonde mensen.

Dankzij een ander kenmerk: het ontwrichten van het traditionele gezin, ontbreekt bij steeds meer mensen de steun die een dergelijk gezin kan bieden en “redden ze het niet meer”.

Waarom lopen zelfs publicaties in de alternatieve media altijd met een grote boog om bepaalde onderwerpen heen?

Eén daarvan is kindermisbruik en pedofilie, in het bijzonder in de hoogste kringen van onze samenleving. De illuminatie en satanisme is ook in onze maatschappij al doorgedrongen met alle gevolgen van misbruik bovendien bij de “elite”. Hen wordt de hand boven het hoofd gehouden door “politieke” rechters. We hebben allang geen onafhankelijke rechtspraak meer.

De tweede is Israël en dan meer in het bijzonder het Zionisme.

Heel vaak wordt kritiek op het Zionisme antisemitisme genoemd, iets wat daar absoluut niets mee te maken heeft want het Zionisme is een politieke beweging met de kenmerken van een geheim genootschap en heeft als zodanig niets te maken met Joden als bevolkingsgroep.

Je hoeft geen Jood te zijn om een Zionist te kunnen zijn.

Wat wij nooit of te nimmer in het nieuws zullen zien, zijn de protesten van de Joden zelf en Joodse groeperingen tegen het Zionisme.

Er zijn bepaalde zaken in onze maatschappij waar men nooit of te nimmer publiekelijk over zal spreken. Wanneer men dan toch een poging probeert te doen, wordt de antisemitisme troefkaart tevoorschijn gehaald en is het einde gesprek.

Ik ben het lang niet altijd eens met artikelen op deze site. Ze maken geen onderscheid tussen: “ zij die zeggen dat ze joden zijn en het niet zijn” en de gewone echte joden. Maar ze leggen vaak wel veel hypocrisie bloot. Antisemitisme is de troefkaart. Net zoals de belediging van Allah een troefkaart is.

De Chazaren vormen overal de “deepstate” zo ook in Israël.

We moeten de huidige gebeurtenissen op een nieuwe manier bekijken. De conflicten van deze tijd zijn niet tussen landen of mensen.

“Het conflict” is tussen de mensen en de meeste van onze ”leiders”: overheid, media, religie, leger, onderwijs en bedrijfsleven. Mensen die hun positie te danken hebben aan deze extreem krachtige en kwaadaardige sekte. Ze zijn verraders.

Het conflict is een kosmisch conflict tot stand gekomen door de macht van lucifer.

Veel kennis is van ons weggehouden. De bijbel is op veel plekken vervalst en delen zijn voor ons verborgen. (denk aan het boek Henoch).

We moeten niet denken dat we de enige levende wezens in het universum zijn. We moeten aanvaarden dat we veel niet weten en proberen kennis te achterhalen. De bijbel is een goede richtingaanwijzer. Henoch had ons veel kunnen leren over “entiteiten” uit een ander deel van de wereld en de bedoelingen van zijn “wandelingen met God”.

Zo lang je nog tijd van leven hebt, kun je je wijden aan de studie hierover.

NB. De arrestatie van de Amerikaan Epstein en het hele “circus” hier omheen, is een illustratie van wat ik beschrijf over de CM. Altijd weer gaat het om macht, chantage, geld en vooral kindermisbruik.

Over lucifer

Ieder mens zal zich regelmatig afvragen waarom de mensen niet in vrede met elkaar kunnen leven.

Zich afvragen waarom er zoveel kwaad en lijden in de wereld is. Er wordt naar antwoorden gezocht in de politiek of in de psychologie van de mens. Desnoods in de filosofie. Maar hèt antwoord wordt nooit echt gevonden. En als ze er al zijn, zijn het “deel”antwoorden. Je kunt iets “technisch” verklaren maar daarmee ben je er nog niet. Veel mensen willen verder ook niet op zoek naar antwoorden. Hun wereld moet zoveel mogelijk in tact blijven. Hun wereld mag niet verstoord worden want als er wel wat komt bovendrijven aan inzichten is het te groots, te beangstigend en te confronterend. Liever de dagelijkse patronen voortzetten en als slaapwandelaars door het leven gaan dan te moeten ontdekken in welke wereld we eigenlijk leven. Bovendien is het moeilijk om iets te doen met je gevonden antwoorden. Je draagt opeens een enorme verantwoordelijkheid die je liever niet hebt.

En dat is wat lucifer het liefste wil: dat wij als slaapwandelaars door het leven gaan en zo niet kunnen ontdekken wat er gaande is. En ons ook niet verantwoordelijk achten voor wat ons over komt. Makkelijker is om “de ander” de schuld te geven van alles wat er mis gaat. En je daar dan maar bij neer te leggen en te hopen dat al te veel ellende bij jouw deur voorbij gaat.

Ook ik heb lang verkeerd gezocht maar ontdekte dat de bijbel alle antwoorden geeft op het kosmische conflict waar we deel van uitmaken. Wat dat is het: een kosmisch conflict over macht en over goed en kwaad.

Lucifer was de slimste en het meest intelligente wezen in de hemel door God geschapen. Hij stond als hoogste in de hiërarchie. God schiep uit liefde en uit vreugde, eiste niets, alleen zijn Zijn respect.

Lucifer wilde dat respect niet geven en wilde dezelfde macht als God. Hij rebelleerde en nam 1/3 van de “hemelbewoners” in zijn rebellie mee. Dit zijn geen allegorische sprookjes maar ware gebeurtenissen. De bijbel kun je als historisch verhaal lezen en ook als spiritueel verhaal. Je kunt naar de tekst kijken en de achterliggende bedoelingen en naar de geschiedenis van de mens in de bijbel. Er zijn diverse lagen te zien. Wat het moeilijk maakt. Nog moeilijker wordt het omdat de bijbel gemanipuleerd is door o.a. vertalers en door onze zgn. “leraren”. Maar er zijn weer goede vorsers die oorspronkelijke teksten ontdekken en echt vertalen. Bovendien hebben we het gevonden boek van Henoch en de gevonden Dode Zee rollen.

God schiep uit liefde en vreugde en geeft de mens de keuze om voor hem te kiezen. Lucifer vond dat zwak. Hij houdt van macht en eist macht en respect.

De Luciferiaanse ideologie zegt dat macht alles is. Het claimt dat wezens die aantoonbaar over een hogere intelligentie beschikken het recht hebben om de minder bedeelden te regeren, omdat de massa niet weet wat goed is voor hen. Deze luciferiaanse ideologie is wat wij vandaag de dag totalitarisme noemen.

Jezus spreekt over de synagoge van de satan.

Lucifer is na strijd (gewonnen door de aartsengel Michäel) met zijn kompanen uit de hemel verdreven en heeft zich hier op aarde de mens toegeëigend.( Jesaja 14,12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet!) Het duivelse (Luciferiaanse) complot in de hemel is hij op deze aarde gaan toepassen na de mens verleid te hebben. (zie Genesis).

Jezus kwam met een duidelijk doel: vertellen dat de macht van de satan heerst op aarde en Zijn werk om dat te vernietigen: “Diegene die zeggen dat ze Joden zijn… maar het niet zijn… en liegen” (openbaringen 2:9 en 3:9): Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans. Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb. (Hij heeft het hier o.a. over de farizeeën). Hij vertelt over Gods plan en het werk dat Hij moet doen. ( daar gaat Mt. 24 over en verder gaat Openbaringen daarover).

Het is nu nodig om uit te leggen wat er werkelijk gebeurde in dat deel van het hemelse rijk dat we de hemel noemen ten tijden van de luciferiaanse revolutie. Dit is nodig omdat de krachten van het kwaad, die de sturende kracht is achter het voortduren van de luciferiaanse samenzwering vanaf het moment dat het naar deze aarde is overgebracht, er de reden van is dat de waarheid verborgen is, en er voor zorgt dat de waarheid zo moeilijk te vinden is, dat de gemiddelde mens niet verweten kan worden om weinig kennis te hebben over de waarheid, zelfs als zijn eeuwige redding af zou hangen van de kennis van deze waarheid.

Het grootste struikelblok dat de gemiddelde persoon moet overwinnen voordat hij, of zij, kan begrijpen en geloven in het voortdurende bestaan van de luciferiaanse samenzwering is het uit zijn geest wissen van de valse opvatting over duivels, omdat hij geleerd is dat duivels afschrikwekkende wezens zijn, met lelijke gezichten, gehoornde hoofden, gekloofde hoeven en gevorkte staarten, etc.

De duivel is de sterkste en de sluwste van onze vijanden, en de moeilijkste om te ontmaskeren. De duivel heeft genoeg kunde om onze wereld en de mens (het zwakke vlees) te gebruiken voor zijn eigen doeleinden. (het onderwerpen van de ziel van de mens) De reden dat de meeste mensen de duivel voorstellen als een afschuwelijk, misvormd, weerzinwekkend wezen is omdat kunstenaars hem zo een karikatuur hebben gegeven om ons daardoor hun visie te geven van alles dat kwaadaardig is en slecht. Hierdoor hebben zij de mensheid (waarschijnlijk door toedoen van de duivel zelf) een slechte dienst bewezen.

Volgens de bijbel was het het recht van God als de Schepper van het Al om de opperste

autoriteit uit te oefenen over het hele universum. Lucifer betwistte dat. Hij was de slimste en intelligentste is van alle creaties van God. Zijn naam is “Prins van de dageraad”, “Houder van het Licht”. Hij kreeg bekwaamheden en vermogens die het begrip van het menselijk brein te

boven gaan. Hij gebruikte deze voor eigen belang en slechte doeleinden. De bijbel vertelt ons dat door “trots”, d.w.z. zijn opgeblazen ego en vals geloof in zijn eigen perfectie, hij de opstand tegen de oppermacht van God leidde, en dat hij door zijn krachten en grote invloed ervoor zorgde dat een derde van de slimste en intelligentste wezens in de hemel hem volgde in zijn rebellie.

Er is ons onvoldoende geleerd over de satan. Dat komt door de invloed van lucifer zelf.

De mensheid is gehersenspoeld om de mentale beperkingen op dit gebied tot op vandaag te

accepteren, zelfs de grote meerderheid van diegene die zich christelijk noemen, geloven

alleen in een soort mythische bovennatuurlijke slechte geest die we satan noemen, en een

persoonlijke goede geest die we onze beschermengelen noemen. Miljoenen buiten het Christelijke

geloof weigeren te geloven dat er een hemelse wereld, duivels en engelen zijn. Vele moderne

mensen houden vast dat het geloof in het bovennatuurlijke een zeker symptoom van waanzin is.

Om deze eerste hiërarchie te voltooien moeten we door het groot aantal aartsengelen omhoog kijken naar een nog groter aantal van de “vorsten”. Hierboven is nog de tweede hiërarchie die bestaat uit “krachten, deugden en heerschappen” en de derde hiërarchie bestaande uit de “tronen, de cherubijnen en de serafijnen”. Van dit hele stelsel van hemelse wezens die door God gecreëerd zijn, is lucifer de grootste. Hij stond aan de top van de volmaaktheid die door God geschapen was. Er zijn veel zaken die God nog niet heeft toegestaan dat de menselijke geest kan begrijpen. We zijn op deze aarde als beproeving. We hebben intelligentie en vrije wil om voor onszelf te beslissen of we God willen liefhebben en vrijwillig dienen voor alle eeuwigheid of letterlijk naar de duivel gaan. Als we alles zouden weten, wat was gebeurd sinds lucifer de opstand leidde tegen de oppermacht van God zou het geen test zijn. Door geloof, de leer van de bijbel, door de profeten en door Christus moeten we de waarheid geloven en accepteren die boven het begrip van onze menselijke geest liggen. We moeten bescheidenheid beoefenen in plaats van trots. Diegene die bescheiden blijven en

geloven zullen God zien. Diegene die trots worden, hun ego opblazen, tot zij hun gevoel van hun eigen kleinheid en beperkingen verliezen zullen naar de duivel gaan. Het zou onmogelijk zijn voor de gemiddelde mens om zelfs maar te beginnen samenvatten waarom lucifer “tot zonde verviel”, en waarom hij deserteerde van God en zo velen in de hemel beïnvloedde hem te volgen in rebellie. Maar er is de bijbel die ons leert dat God, wanneer Hij zowel engelen als de mensen creëerde, hen de onafhankelijke wil gaf om te doen wat zij willen. Het zou logisch zijn om aan te nemen dat als God zijn creaties niet een absolute vrije wil had gegeven Hij niet zoveel voldoening zou hebben gehad van Zijn creatie. De dankbaarheid van God, zo lijkt het, komt voort uit de liefde voor Zijn creaties die loyaal, trouw en oprecht blijven, vrijwillig en uit het respect voor Zijn oneindige perfectie. Dus zien we de waarheid in het oude gezegde: ”hoogmoed komt voor de val”. De hoogmoed van lucifer liet hem vallen van zijn toppunt van grootheid. Hij was tweede na God. Zijn verraad maakte hem leider van dat deel van het universum dat we de hel noemen. De val van lucifer bewijst dat alle engelen en alle menselijke wezens kwaadaardig kunnen worden als zij daarvoor kiezen. God heerst nu over het deel van Zijn creaties die loyaal blijven aan Hem, terwijl lucifer koning is over de gebieden van het duister en heerst over de aantallen die vrijwillig God verlaten om zich bij hem in rebellie te voegen.

Als God Zijn plan voor het besturen van het universum baseert op de aanname dat “mindere wezens” onderwezen kunnen worden hoe hem te leren kennen, lief te hebben, en de wens hebben Hem te dienen op vrijwillige basis voor alle eeuwigheid uit liefde en respect voor Zijn oneindige perfectie, is het aannemelijk dat lucifer Gods recht, om oppermacht uit te oefenen over het hele universum, betwistte omdat hij het plan van God zwak en onpraktisch vond. Als dit waar is, dan moet de ideologie van lucifer gebaseerd zijn op de aanname dat macht gelijk is aan recht en heersen totalitair moet zijn. Met de overweging dat een derde van de hoogste en slimste van de bewoners van de hemel vrijwillig bij hem aansloot in zijn rebellie tegen God, lijkt het ook aannemelijk dat lucifer het hieruit voortkomende totalitaire principe als basis aannam waarbij wezens met een sterk hoger intellect het recht hebben te heersen over de “minder begaafden”.

Met andere woorden bestaat Gods plan uit het plezier en glorie krijgen van de liefde en diensten die

Hem vrijwillig gegeven worden door Zijn creaties die loyaal blijven, ondanks de leugens, bedrog en

verleidingen waar zij aan worden blootgesteld door de satanische agenten van lucifer, als zij door een periode van beproeving gaan. De luciferiaanse ideologie is dat mindere wezens gedwongen moeten worden om te gehoorzamen aan de opperste autoriteit door het gebruik van absoluut despotisme. Daarom zullen we moeten aannemen dat we nu staan voor dezelfde keuzes op aarde. Diegene die totalitarisme aanhangen zijn vastbesloten om diegene te ketenen die vrijheid en vrijwillige diensten verkiezen.

Eerder schreef ik over de “protocollen van Zion”, die gedetailleerd vertellen over het duivelse plan, herzien en gemoderniseerd door Weishaupt tussen 1770 en 1776 en die eigenlijk voortkomen uit geschriften van de synagoge van de satan gebaseerd op de luciferiaanse ideologie om een wereldregering tot stand te brengen waarvan de macht zich zal worden toegeëigend door de hoge priesters van het luciferiaanse geloof die in het geheim leiding hebben gegeven aan de synagoge van satan.

Daarin staat hoe oorlogen en revoluties, die aan de massa (gojim) worden opgedrongen, als gereedschap dienen waarmee de synagoge van de satan diegene die zij willen onderwerpen, hun eigen vormen van regering en geloofsovertuiging laten vernietigen zodat zij geketend zullen worden onder een luciferiaanse dictatuur.

Lucifer heeft vanaf het begin gebruikt gemaakt van zijn kompanen en hij stichtte zijn eigen religie: die van de aanbidding van de Baäl. Ik heb daarover eerder geschreven.

De meest voorkomende naam in de bijbel is satan. Maar net zoals er voor Baäl meer namen zijn, zijn die er voor lucifer ook:

Lukas 10, 18: En Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen.

Openbaringen 9, 1: En zij hadden over zich tot een koning den engel des afgronds; zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon, en in de Griekse taal had hij den naam Apollyon.

Joh. 14, 30: Ik zal niet meer veel met u spreken; want de overste dezer wereld komt, en heeft aan Mij niets.

Joh. 16, 11: En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.

Efeziërs 2: In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid.

Onze hedendaagse geschiedenis begint vormen aan te nemen in1770, waar in Duitsland de Joodse en door de Jezuïeten opgeleide professor Adam Weishaupt de luciferiaanse ideologie omarmde. (over de jezuïeten schreef ik al eerder en ik ik kom er nog wel eens op terug. Weishaupt was zeer waarschijnlijk een “onechte” jood, nl. een Khazaar/Chazaar waarover ik al schreef.) William Guy Carr, een voormalig marine officier, onderzoeker en auteur van een aantal boeken die geschreven zijn in de jaren vijftig en die meer dan verhelderend zijn, heeft de geschiedenis (zonder internet!) van Weishaupt (en Pike daarover later meer) en zijn geldschieters ontrafeld en er veel over gepubliceerd. Eén van die boeken is geschreven in 1955 en heet “Pawns in the game”, pionnen in het spel. (ik heb het al eens eerder genoemd). Eigenlijk begint onze “moderne geschiedenis” nog eerder met het volk van de Khazaren waarover ik eerder schreef. Zij waren baälvereerders en namen onder druk het joodse geloof aan. Dit zijn: “zij die zich joden noemen en het niet zijn” wat Jezus in de bijbel vertelt. Maar zij bleven baälvereerders en werden net zo goed christen, als moslim als joods als dat zo uitkwam. Zij werden uiteindelijk geldleners die zich kort daarvoor hadden georganiseerd als het Huis van de Rothschilds ( naar het huis met het rode schild in Duitsland) en gaven Weishaupt opdracht om de eeuwenoude “protocollen” te herzien. Deze protocollen waren opgezet om de synagoge van satan de uiteindelijke controle over de wereld te geven, zodat zij de luciferiaanse ideologie kunnen opdringen aan het menselijk ras. Op 1 mei 1776 was Weishaupt klaar met zijn taak.

Het plan was de uiteindelijke vernietiging van alle regeringen en religies. Dit doel zou worden bereikt door de massa’s te verdelen in tegenstrijdige kampen in steeds grotere aantallen en op ieder gebied zoals politiek, ras, sociaal, economisch en andere zaken. Weishaupt noemde de massa gojim (menselijk vee).

De tegenstrijdige kampen zouden worden bewapend en er zou “een incident” worden veroorzaakt, waardoor ze met elkaar in gevecht zouden raken en zichzelf verzwakken. Op deze manier zullen uiteindelijk alle regeringen en religieuze instituten worden vernietigd.

Weishaupt gebruikte deceptie en leugens om ongeveer 2.000 volgelingen te rekruteren. Hij deed dit door ze voor te spiegelen dat zijn doel was om een wereldregering te vormen, waarbij alleen de meest intelligente mensen een rol zouden kunnen spelen. Mensen die uitblonken op allerlei gebied zoals financiën, wetenschap of industrie kwamen daarvoor in aanmerking. Weishaupt richtte toen de loges van de Grand Oriënt op als geheime genootschappen en als hoofdkwartier voor de illuminati.

De oorsprong van het woord illuminati komt van lucifer. Het is afgeleid van de naam lucifer en betekent: “houders van het licht”.

Het plan van Weishaupt was onder te verdelen in een aantal belangrijke punten.

  1. Gebruik geld en seks om mensen om te kopen en zodoende controle te krijgen over alle belangrijke posities op deze wereld.
  2. Illuminati leden die waren geïnfiltreerd op universiteiten hielden zich bezig met het uitzoeken en selecteren van veelbelovende studenten. Studenten die uitblonken op bepaalde gebieden en uit de juiste families kwamen. Zij werden opgeleid om in de toekomst belangrijke (internationale) rollen te spelen.
  3. Invloedrijke mensen die waren “gevangen” door de illuminati en de door hen geselecteerde studenten werden achter de schermen geplaatst in alle regeringen ter wereld als experts en specialisten zodat ze de top executives advies konden geven zodat uiteindelijk het doel van de illuminati werd gediend. Het doel dat inhoudt de totale verwoesting van regeringen en religies, dezelfde instituten waarvoor deze mensen zijn gekozen of benoemd.
  4. De illuminati moeten volledige controle krijgen over de pers en alle andere agentschappen die zich bezighouden met de distributie van nieuws. Nieuws en informatie moet zodanig worden bewerkt dat de gojim zal geloven dat één wereldregering (en één wereldreligie)de uiteindelijke oplossing zal vormen voor onze problemen.

Iedereen kan worden gebruikt en overal wordt geïnfiltreerd.

De vrijmetselarij is een van meest “veelbelovende” organisatie voor infiltratie van leden van de synagoge van de satan. En verder is de jeugd het makkelijkste te beïnvloeden. De beste revolutionair is een jonge persoon zonder enige “moraal”.

Wat de synagoge van satan deed (“ diegene die zeggen dat ze Joods zijn, maar het niet zijn, en

liegen”, zoals Jezus ons vertelde) was het mogelijk voor hen maken om de Joden te gebruiken als

gereedschap, agenten en zondebok vanaf toen tot nu.

Wat met Christus tweeduizend jaar geleden gebeurde wordt gevierd als een luciferiaanse en

satanische overwinning in elke zwarte mis. Het weerzinwekkende, opruiende ritueel claimt dat de synagoge van satan de missie van Jezus overwon door het tot een vroeg en plotseling einde te brengen, toen zij in staat waren om zijn verraad, de veroordeling op valse voorwendselen en dood te bewerkstelligen. Zij hebben de plannen van God niet begrepen.

Satanisten haten God. Mensen die God gehoorzamen zijn moeilijker te degraderen en te beheersen. Satanisten willen de plaats van God innemen en de mensheid tot slaaf maken. Zij hebben de leiding; maar niets schrikt hen meer af dan mensen die naar God terugkeren. Hun angstbeeld is dat dit massaal gaat gebeuren.

Zij zorgen ervoor dat we niet meer over God kunnen praten. We zijn al zo ver in verlegenheid gebracht dat we nauwelijks nog over God en geloof durven praten. Gelovigen worden vaak belachelijk gemaakt. Het goede en kwade worden heel vaak met elkaar verbonden. Het woord “God” wordt verbannen uit het gewone publieke debat. In feite worden veel mensen niet meer serieus genomen alleen al als ze Zijn naam noemen. Zo gaan onze gedachten op slot. We zijn gehersenspoeld en weten het niet. God zou constant op onze lippen moeten zijn. Per slot van rekening is Hij de Creatieve Intelligentie achter al het leven. Hij heeft zich kenbaar gemaakt aan ons en ons wat te vertellen. We zouden Hem moeten prijzen en Zijn plan voor ons constant moeten bespreken.

Maar “zij” hebben God van ons weggenomen. Je kunt het woord God niet in gezelschap noemen. Alsof gezien de grootsheid van het universum en de complexiteit van de natuurlijke wereld , het concept van een Schepper en een ontwerp zo vreemd is dat het moet worden verboden.

God is synoniem met onze spirituele idealen en verlangens: naar waarheid, schoonheid, liefde, vrede, geluk, rechtvaardigheid en harmonie. Dus geef God niet de schuld dat hij slechte dingen laat gebeuren door goede mensen. Slechte mensen zijn verantwoordelijk, dezelfde mensen die God hebben afgeschaft. Het is een keuze om slecht te zijn. Het is een keuze om kwaadaardig te zijn. Het is een keuze om als slaapwandelaar door het leven te gaan. Je kunt op zoek gaan naar kennis. Als je klopt, wordt er open gedaan. Wij zijn Gods agenten. Als we zijn koninkrijk niet bewerkstelligen, zal het niet gebeuren. Christus leerde dat God immanent (= Hij is aanwezig en zal zich openbaren) is en dat zijn plan is om Zichzelf te manifesteren door middel van zijn schepping. We moeten Zijn wil doen in plaats van onze eigen zelfzuchtige verlangens na te streven. De Joodse farizeeën verwierpen Christus. Ze beoefenden de baälreligie die de boodschap van Christus op zijn kop zette: de mens is als God, regeert over het universum en definieert de werkelijkheid. We kunnen genieten van onze verlangens. De joodse kabbala komt hier uit voort en keert de rollen van God en Lucifer om en omarmt occulte symbolen, rituelen en bloedoffers.

Dit is het conflict tussen God (de opvatting dat de mens onaf is en afhankelijk is van Goddelijke openbaring en zijn keuze daarna ) en Lucifer ( die ontkende de macht van God en hij beweert dat de intelligente mens als een God is en macht uit moet oefenen over de mindere schepsels.)

Wat zou God aangenaam vinden? Hoe kunnen we God dienen? Kies een pad: hoe kun je de waarheid, de schoonheid, liefde, bevorderen. Hoe kun je dienen? Hoe kun je rechtvaardigheid bevorderen?

God is de blauwdruk, de ultieme werkelijkheid. De waarheid kan niet worden ontweken.

God is het gemeenschappelijke element dat ons allen verenigt. Laat ons elke dag God dienen en Hem danken voor het wonder van het leven op aarde.

De strijd die in deze wereld gaande is, gaat om het eeuwige bezit van de zielen van de

mens. God wil dat we bewijzen dat we wensen Hem lief te hebben en verlangen om Hem vrijwillig te dienen voor alle eeuwigheid. Lucifer is vastbesloten dat zijn agenten op deze aarde onze door God gegeven gift van vrije wil en de door Hem geopenbaarde kennis zullen wegnemen, zodat we niet in staat zijn deze beslissing te nemen. Lucifer, met het gebruik van satanisme, is vastbesloten om onze onsterfelijke zielen gevangen te nemen; niet omdat hij niet weet dat hij het verkeerd had, en dat zijn totalitaire ideologie een einde zal maken aan onrusten en chaos, maar omdat hij het niet uit kan staan om andere zielen gelukkig te zien. Hij is vastbesloten dat zoveel mogelijk anderen zijn eeuwige leed zullen delen. Als alles met de dood zou eindigen, zoals atheïsten ons willen doen geloven, waarom zouden we dan risico willen lopen om een plot of plan verder te brengen dat we

niet voltooid zullen zien? Het gaat juist om het plan voor altijd. Laat de Christenen geloven wat Christus en de bijbel ons vertelde: het luciferianisme is de wortel van het kwaad. Satanisme is de benaming voor luciferianisme en een bedreiging voor de meeste mensen op deze aarde.

Uit de bijbel: VRIJHEID EN LIEFDE

13Broeders, gij werd geroepen tot vrijheid. Alleen, misbruik de vrijheid niet als voorwendsel voor de zelfzucht. Integendeel, dient elkander door de liefde. 14Want de hele wet is vervat in dit ene woord: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 15Maar als ge elkaar blijft bijten en klauwen, vrees ik dat ge elkaar in het eind zult verslinden. 16Ik bedoel dit: leef naar de Geest, dan zult ge de begeerte van de zelfzucht niet volvoeren. 17Want de zelfzucht begeert tegen de Geest en de Geest tegen de zelfzucht, want ze zijn elkaars tegenstanders, zodat ge niet doet wat ge zoudt willen doen. 18Maar als ge u door de Geest laat leiden, staat ge niet onder de wet. 19De uitingen van zelfzucht zijn bekend, zoals ontucht, onreinheid, losbandigheid; 20afgodendienst, toverij, vijandschap, twist, afgunst, uitbarstingen van woede, intriges, ruzies, partijschappen, jaloersheden; 21drinkgelagen, orgieën en dergelijke. Ik waarschuw u zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb: wie zich zo misdragen, zullen het koninkrijk van God niet erven. 22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid. 23Tegen zulke dingen bestaat geen wet. 24Zij die Christus Jezus toebehoren hebben het vlees gekruisigd met zijn hartstochten en begeerten.

Galaten5, 13-24

Dagblad Trouw 4 juli 2009:

Bij ’gevaarlijke’ argumenten gaan onze oren potdicht

Mensen kiezen twee keer zo vaak voor informatie die hun houding of mening rechtvaardigt als voor feiten die juist aan hun standpunten knagen.

NB. “gevaarlijk” betekent: die argumenten die er voor zorgen dat we onze standpunten en ideeën moeten herzien. Dat vinden we meestal niet fijn.

en:

Als iemand een mening aanhangt die hem gedurende zijn jeugd is onderwezen of waartoe hij later is overgehaald,

elke twijfel die in zijn hoofd opkomt onderdrukt en wegduwt,

doelbewust vermijdt boeken te lezen en mensen te spreken die die mening in twijfel trekken of ter discussie stellen,

en vragen die niet gesteld kunnen worden zonder die mening te verstoren als ongepast beschouwt,

dan is dat leven van die mens één grote zonde tegen de mensheid. (zie ook dagblad Trouw: Bij gevaarlijke argumenten gaan onze oren dicht)

William Kingdon Clifford, 1879

NB. Als je William Guy Carr googelt, vind je sites waar je zijn boeken gratis als PDF kunt downloaden

Peterson: wie durft te zeggen dat hij in God gelooft:

https://www.henrymakow.com/our_love_affair_with_god.html
https://www.henrymakow.com/2019/06/the-symbolism-of-the-notre-dame-cathedral.html
https://www.henrymakow.com/the_satanic_cult_that_rules_th.html