Over wat ze van ons afpakten

“Het is geen maatstaf voor de geestelijke gezondheid om goed aangepast te zijn aan een ernstig zieke samenleving.” Krishnamurti Onze individualiteit wordt steeds meer aangevallen. “Zij” maakten een wereld die voor iedereen hetzelfde moet zijn. De communistische wereld voor de “onderlaag” en de kapitalistische voor de “bovenlaag”. De wereld moet globalistisch zijn en voor “hen”…

Over het kwaad 2

Jesaja 5:20-21 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig. Matteüs 7,15-20 In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:…