Over monotheïsme en de heidense religie

Openbaring 2, 9: Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans. In die tijd ( 96 na Chr. hadden de bijbelgelovigen Christus aanvaard en zichzelf christenen genoemd. De Sadduceeën waren verdwenen…