Over openbaringen 16

Johannes beschrijft nu hoe de zeven laatste plagen worden uitgestort, de fiolen oordelen (= flacon is fiolen is fiolen van woede) die van God de Vader komen in een wereld die satan als God aanbidt. Hoe vreemd de oordelen ook lijken, het zijn feitelijke gebeurtenissen die plaatsvinden op aarde vlak voordat Jezus op arde zal…

Over openbaringen 15

Over openbaringen 15 In de vorige hoofdstukken heeft Johannes alle informatie gekregen die nodig was om te begrijpen wat er zou gaan gebeuren. Johannes ziet in dit hoofdstuk de laatste voorbereiding die plaatsvindt in de hemel vóór de uitstorting van de zeven oordelen van God de Vader. De oordeelsstromen worden uitgegoten in een wereld die…