Over openbaringen 22

1 En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lams. De Schrift zegt dat er altijd zaadtijd en oogst op aarde zal zijn, dus er moet vocht zijn (Gen 8:22). Het is niet waarschijnlijk dat er regen zou kunnen zijn zonder…