20210211 Over een nieuwe oorlog

Al vaker schreef ik over de eindtijd en over de derde wereldoorlog die “zij” willen en die al vanaf het begin van hun grijpen naar de macht, gepland staat. Wat nu gebeurt, is het voorspel. De plandemie is het verraad en het middel. Verraad door eigen mensen van hun eigen bevolking. Het kapot maken van…

20210208 Over een ontroerende oproep

Mike Stone via Makow Mike Stone – Het geloof in de hemel herstellen Een geloof in de hemel is een geloof in God. God is Gelukzaligheid, de hemel die we werkelijk zoeken. Geloof in de hemel is een bevestiging van de onsterfelijkheid van de ziel en de morele orde van het universum. Zonder dit geloof…

Over profetie

Herbloggen van Wim Jongman zie link onderaan “Want de essentie van profetie is om een duidelijke getuigenis te geven voor Jezus.” Openbaring 19:10 ( 19,10: En ik viel neder voor zijn voeten, om hem te aanbidden, en hij zeide tot mij: Zie, dat gij dat niet doet; ik ben uw mededienstknecht, en uwer broederen, die…

Over God in ons leven toelaten

Voor een groot aantal bijbeldeskundigen van deze tijd lijdt het geen twijfel dat de wereld zich in de richting van de een of andere immense catastrofe beweegt. Nog nooit is de wereld getuige geweest van zoveel onheilspellende ontwikkelingen en zulke snelle veranderingen. Deze ontwikkelingen geven het gevoel dat er een crisis dreigt. De wereld lijkt…

Over wat er aan de hand is

Veel mensen worden wakker maar velen slapen nog. Als er dan een bericht komt over bv. een politiek proces t.a.v. Wilders denken veel mensen:” in wat voor bananen republiek leven wij? “. Maar de wakker geworden mensen hebben dit al eerder gezien en ook opgemerkt dat ook Nederland een deep state heeft. Ze praten er…

Over de mens (Pinksteren)

Het leven van de mens zonder God is eigenlijk nutteloos. Hij kan tijdelijk leven of tijdelijk materie voortbrengen de basis is tijdelijk en vaak ik gericht. Dat is de menselijke natuur. 1 Joh 2, 16: Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid…