Over tirannie

herbloggen van Darkmoon, hieronder vertaald met google translate Nb.: herbloggen wil niet zeggen dat ik het met alles eens ben of dat ik alle woordkeus goedacht. Zodra mensen beginnen te praten over andere mensen als menselijk afval dan wordt er een grens overschreden. Denk niet dat dit alleen de V.S. is, dit is ook Europa,…