Over een interne deepstate strijd in de V.S.

Herbloggen van Makow. Google translate gebruikt en niet aangepast. ( NB.: herbloggen omdat je bij de Nederlandse MSM alleen maar hoort dat er geen fraude was. En omdat er veel meer speelt dan men hier vermoedt. En wat daar speelt, heeft hier gevolgen) Supremes zullen waarschijnlijk macht aan Trump overhandigen 12 november 2020 De rechters…

Over een diepe crisis in de V.S.

De diepe staat versus het diepe land Herbloggen van de Unz Review zie link onderaan. Google translate gebruikt en niet aangepast. DE SAKER • 9 NOVEMBER 2020• 1.800 WOORDEN • 70 OPMERKINGEN • Ik moet beginnen met het voor de hand liggende: ondanks alle deep state, propaganda en ‘deep empire’ (transnationale) middelen die worden gebruikt…

Over de heersende klasse 1

Over de heersende klasse 1 Herbloggen diverse blogs zie links onderaan. Google translate gebruikt en niet aangepast. Eerst korte versie (1) dan langere (2) Chuck Baldwin – Dit is ZOG (Zionist Occupational Gov’t.) 21 februari 2020 Terwijl Amerikaanse troepen Israëls oorlogen in het buitenland voeren, is het vaderland niet met wapens maar met geld veroverd…

Over een eventuele burgeroorlog in de V.S.

herbloggen van Makow en google translate gebruikt en niet aangepast Mike Stone: Bent u klaar voor een burgeroorlog? 10 oktober 2020 zie voor afbeeldingen de link De verkiezingsdag komt eraan: bent u er klaar voor? door Mike Stone (henrymakow.com) De verkiezingsdag in de Verenigde Staten is minder dan drie weken verwijderd. Ben je klaar voor…

Over tirannie

herbloggen van Darkmoon, hieronder vertaald met google translate Nb.: herbloggen wil niet zeggen dat ik het met alles eens ben of dat ik alle woordkeus goedacht. Zodra mensen beginnen te praten over andere mensen als menselijk afval dan wordt er een grens overschreden. Denk niet dat dit alleen de V.S. is, dit is ook Europa,…

Over wat er aan de hand is

Veel mensen worden wakker maar velen slapen nog. Als er dan een bericht komt over bv. een politiek proces t.a.v. Wilders denken veel mensen:” in wat voor bananen republiek leven wij? “. Maar de wakker geworden mensen hebben dit al eerder gezien en ook opgemerkt dat ook Nederland een deep state heeft. Ze praten er…

Over de cabal

Het woord cabal is al eens eerder gevallen. Cabal/elite/illuminatie enz. zijn verschillende takken in de deep state die overal infiltreren om macht en invloed uit te oefenen. In het Engels betekent cabal ‘een kleine politieke kliek van geheime plotters’. Het woord is gerelateerd aan kabbala, een mystieke stroming binnen het jodendom. Kabbala betekent tevens: ‘occulte,…