Over ons onwetende begin

Jesaja 14:14: “Ik zal opstijgen boven de hoogten van de wolken; Ik zal de allerhoogste zijn. ” Dit gaat over Lucifer. Lucifers zonde was gelijkheid met God zoeken of zelfs liever God willen overtroeven. Dat herkennen wij in veel van de luciferianen bij de khazaren maffia en zij die zich joden noemen en het niet…

Over openbaringen 6

“De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;. Zo begint dit bijbelboek, het laatste. Johannes geeft door wat Jezus hem over de toekomst verteld heeft.” Het boek,…

Over Pasen 2

Deze mensheid is slechts 6000 jaar oud en de vooruitgang van beschavingen (talen, uitvindingen, medische vooruitgang, de industrie, enzovoort) bewijst dit. De aarde is echter erg oud. Wetenschappers schatten dat het universum 12 miljard jaar oud is. Dat is het nu voor zover we weten. Genesis 1: 2 laat zien dat de aarde die God…