Over de waarheid 2

“Want alle goden der heidenen zijn duivels: maar de Heer heeft de hemelen gemaakt.” Psalm 96: 5 Nimrod was de eerste mens die God openlijk tartte en zich tegen God verzette. Het lijkt erop dat satan/lucifer Nimrod hiervoor heeft beloond door zijn geest van opstand over de hele wereld te verspreiden. De meeste goden uit…

Over de farizeeën

Uit de dikke van Dale: farizeeën 1: zekere godsdienstige leiders ten tijde van Jezus die zich beroemden op stipte naleving van de wet, streng orthodoxe joden farizeeën en schriftgeleerden farizeeën 2: religieuze en politieke joodse groepering rondom het begin van de christelijke jaartelling, die streeft naar stipte naleving van de wet, in een aantal opzichten…

Over de paus, pausdom en het vaticaan.

Een hete aardappel die ik steeds voor me uit schoof maar waarover ik nu toch moet schrijven. De tijd is kort, deze paus is verontrustend bezig en het lijkt er op dat ons veel te wachten staat. (daar kom ik op terug) Ik ben katholiek opgevoed, heb op katholieke scholen gezeten en katholiek hoger onderwijs…

Over baäl/bel

Baäl ‘Heer’ of ‘Meester’ was in het antieke Midden-Oosten een van de vele goden. Behalve oorlogsgod was hij ook god van de vruchtbaarheid. Hij werd aanbeden door de Kanaänieten, de Feniciërs, de Arameeërs en de Carthagers. Baäl betekent in feite de Heer in het Kanaänitisch en wordt dan ook vaak gevolgd door een eigennaam. Het…

Over kennis 2

We hadden leraren nodig maar de herders hebben hun kuddes in de steek gelaten. Sterker nog: ze hebben de wolven tot hun kuddes schapen en lammeren toegelaten. Zach 11,17: Wee de herder van niets, die de kudde in de steek laat! Het zwaard zal zijn arm treffen, en zijn rechteroog; zijn arm zal verdorren, en…