Over tirannieke machtsovername

herbloggen van Xander zie link onderaan ‘Politici volgen dit historische handboek bij hun tirannieke machtsovername’ Posted on 08/07/2020 ‘Als voldoende mensen dit Marxistische complot inzien, kunnen we nog winnen’ Met de corona spoedwet die er onverbiddelijk gaat komen wordt opnieuw duidelijk hoe de feitelijke staatsgreep tegen onze democratie wordt uitgevoerd. Dat gebeurt door een zeer…

Over covid genezen

herbloggen, google translate gebruikt maar niet aangepast COVID-19 CURE PROTOCOL : Afschrift van het interview met Dr. Richard Bartlett’s Bombshell Geplaatst op 8 juli 2020 door State of the Nation TRANSCRIPT IS NIET PRECIES WOORD VOOR WOORD Dr. Richard Bartlett | ACWT Interview 7.2.20 Debbie Georgatos [DG]: waargebeurd verhaal. Gisteravond modereerde ik een panel dat…

Over vrijmetselarij en Rutte

Herbloggen Mark Rutte is lid van machtige vrijmetselaarsloge (Update+video) Zo langzamerhand is wel duidelijk wie er aan de touwtjes trekken op deze wereld en ook dat ze de vrijmetselarij volledig hebben geïnfiltreerd. Via 36 zogenaamde Super Loges die via hogerhand worden aangestuurd, wordt deze wereld geregeerd en het zal niemand verbazen dat Mark Rutte en…

Over de opname

Herbloggen We bevinden ons vlak voor de opname: Openbaring 4:1 We bevinden ons, in de chronologie van de Schrift, op het moment van schrijven voorafgaand aan het vierde boek in Openbaring. In Openbaring 4:1 wordt de opname van de bruidsgemeente beschreven: de doden die in geloof in Jezus zijn gestorven worden eerst opgewekt en in…

Over het boek Openbaring begrijpen

Herbloggen Het boek Openbaring begrijpen De sleutel tot Bijbel interpretatie, vooral voor het boek Openbaring, is het hebben van een consistente hermeneutiek. Hermeneutiek is de studie van de principes van interpretatie van de Bijbel. Een consistente hermeneutiek van de Bijbel betekent, dat tenzij het vers of de passage duidelijk aangeeft dat de auteur figuratieve taal…

Over de satan

Ezechiël 28:11-19 11 Het woord van de HEERE kwam tot mij: 12 Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus, en zeg tegen hem: Zo zegt de Heere HEERE: U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid, 13 u was in Eden, de hof van God. Allerlei edelgesteente was uw sieraad:…

Over de zalige hoop van de opname

Herbloggen zie link onderaan Zwijgende leiders en slapende wachters. De zalige hoop van de opname bespot en weggehoond Hoe de meest hoopvolle en urgente profetische boodschap van onze tijd is verworden tot het onderschoven kind in kerkelijke verkondiging. Titus 2:12-15 En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig,…