Over ismen 7

Over supermacisme, over joods supermacisme Het Oude Testament heeft niet veel goeds te zeggen over de Joden. Men zou bijvoorbeeld hun herhaalde afvalligheid en afgoderij kunnen noemen (hele verslag van het Oude Testament). Of hun ongeëvenaarde spirituele blindheid: “Wie is zo blind als mijn eigen volk, mijn dienaar?” (Jesaja 42,19). Tijdens de Exodus vond God…

Over ismen 6 ( over hypnotisme en mind control)

Een van de eerste methodische studies over op trauma gebaseerde mind control werd uitgevoerd door Josef Mengele, een arts die in concentratiekampen heeft gewerkt. Hij verwierf aanvankelijk bekendheid als een van de SS-artsen die toezicht hield op de selectie van aankomende gevangenen, die bepaalden wie moest worden gedood en wie een dwangarbeider moest worden. Hij…

Over ismen 4 (Over satanisme)

Bovennaturalisme: vertrouwen op God die boven het natuurlijke staat Naturalisme: vertrouwen op onze geschapen natuur zonder de hulp van God (is Satanisme) Definitie communisme: Communisme is een kapitalistische onderneming van de ultrarijken om de massa tot slaaf te maken, hen te ontdoen van hun eigenschappen en middelen, die allemaal het eigendom worden van “de staat”en…