Over God en goden

Ik ben er van uit gegaan dat iedereen het woord bijbel wel kent: het boek met verhalen over god en de schepping, bekend van jodendom en christendom. En dat iedereen wel bekend is met verhalen, mythen en legenden. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Basiskennis vind je hier: https://www.basisbijbel.nl/ https://nl.wikipedia.org/wiki/Mythologie Als ik verwijzingen maak…

Over het systeem van onderdrukking

In het stuk over de schepping schreef ik over de parallel geschapen wereld van de demiurg. Ik gebruikte het beeld van de tak. De satan wilde een wereld zoals de wereld van zijn Schepper. Hij wil aanbeden worden en hij wil macht. Zo kan hij zich voeden. Hiertoe gebruikt hij de mens. Om de mens…

Over misleidingen

Ik heb geschreven over goed en kwaad en nog eens apart over het kwaad. Bij de uitleg over de schepping schreef ik over de noodzaak van de demiurg om de mens te misleiden zodat hij verzekerd bleef van zijn “voedsel”: de “negatieve energie”. We zien in de bijbel keer op keer uitleg over deze misleiding.…

Over het kwaad

Eerder schreef ik bij “Over goed en kwaad” over het feit dat we moet (h)erkennen dat het kwaad bestaat. Als je aanvaardt dat het bestaat, kun je het zien en bestrijden. De demiurg leeft van het kwaad en wil dit verborgen houden. We zien nu in onze wereld dat de demiurg steeds meer in het…

Over God

We kennen God niet en hebben eigenlijk geen naam om aan Hem en om te omschrijven wie Hij is. Ik omschrijf hem als de oerbron, het oerbegin het Al. Het Alles. Jezus, de Christus, de Zoon, omschrijft hem als de Vader. In mijn stuk over de schepping omschreef ik de schepping als een boom. God…

Over goed en kwaad

Al zo lang mensen leven, zijn ze geconfronteerd met lijden en met de gevolgen van het kwaad. Hoewel er steeds mensen zijn die beweren dat de mens in wezen goed is als de omstandigheden voor iedereen maar gelijk zijn, weten veel mensen wel beter: het kwaad bestaat. Ieder volk, iedere cultuur kent verhalen over het…

Over de schepping

Om de schepping te begrijpen (wat maar ten dele kan omdat we als mensen geen mysterie kunnen oplossen) moet je het gewone denken van begin en einde loslaten. Het begin was en is en zal altijd zijn. Onze Schepper is onze Oerbron waaruit alles voort komt. Zie het als een wiskundig model dat zich steeds…