Over de gevolgen van alle ismen 3

Ik eindigde in mijn vorige stuk zo: Maar uiteindelijk is voor de mens die wakker geworden is, God de realiteit: de absolute waarheid, goedheid en liefde. Dit is de enige focus die we hebben en we moeten het niet hebben van de “boven ons gestelden”. Onze “elite”is uit op één wereldregering met één wereldreligie. Om…

Over de gevolgen van alle ismen 2

Hoe te overleven in een tijd waarin wellevendheid, innemendheid, hoffelijkheid enz. verdwenen lijken te zijn. Waarin brutaliteit de norm is en waarin onze overheid het slechte voorbeeld geeft met liegen en bedriegen en willekeur. Als je weet waar het vandaan komt, kun je je wapenen. Je kunt je kennis verspreiden die je echter niet in…

Over gevolgen van alle ismen

We worden geregeerd door het kwaad en moeten dat onder ogen zien. Het is niet ons welzijn wat de leiders voor ogen hebben. Natuurlijk zijn er er in alle instituties wel mensen die dat voor ogen hebben. Maar hoe hoger in hiërarchie hoe slechter en kwaadaardiger de leider. Een paar machtige families regeren de wereld.…

Over ismen 12

Korte samenvatting van begrippen en gevolgen Fascisme is nationaal socialisme Communisme is internationaal socialisme Communisme is een kapitalistische onderneming van de ultrarijken om de massa tot slaaf te maken, hen te ontdoen van hun eigenschappen en middelen, die allemaal het eigendom worden van “de staat” en deze, de ultrarijken, zijn die staat. Judaïsme is de…

Over ismen 11

over liberalisme over neoliberalisme over conservatisme over nationalisme over anarchisme over kosmopolitisme We praten over links en rechts in de politiek maar eigenlijk is dat een constructie die ooit bedacht was na het congres van Wenen (1814-1815) en die willekeurig werd bepaald door de plek waar mensen zaten. En eigenlijk is de term nog ouder.…

Over ismen 10

verder over nihilisme over anarchisme over antisemitisme over satanisme “Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen, u bent allen één in Christus Jezus” (Paulus in de brief aan de Galaten 3,28).Het duurde lang eer Europa en vervolgens andere delen van de wereld dit inzicht van principiële gelijkwaardigheid hebben laten…

Over ismen 9

Over nihilisme Nihilisme is in theoretisch opzicht het ontkennen van de mogelijkheid om de waarheid te kennen, dus extreem relativisme. In ethisch opzicht is het de afwijzing van elke rechtvaardiging voor bepaalde waarden of de moraal als geheel. Meestal wordt de term tactisch gebruikt, namelijk om de andere partij complete immoraliteit in de schoenen te…

Over ismen 8

over revisionisme. ( 0ver waarheid) Revisionisme wordt vaak al dan niet moedwillig verkeerd “vertaald”/ uitgelegd. Revisionisme betekent herziening. En je kunt onderscheid maken in soorten herziening. Maar vaak wordt het kwaadaardig en eenzijdig uitgelegd nl. als: richting in het marxistisch communisme die op herziening, verbetering van de wetten aanstuurt, niet op revolutie en ernaar streeft…

Over ismen 6 ( over hypnotisme en mind control)

Een van de eerste methodische studies over op trauma gebaseerde mind control werd uitgevoerd door Josef Mengele, een arts die in concentratiekampen heeft gewerkt. Hij verwierf aanvankelijk bekendheid als een van de SS-artsen die toezicht hield op de selectie van aankomende gevangenen, die bepaalden wie moest worden gedood en wie een dwangarbeider moest worden. Hij…

Over ismen 5

Over ismen 5 ( over occultisme) Er komen steeds meer veel foto’s van beroemdheden die één oog verbergen en dat is absoluut niet zo maar. Zelfs Gretha Thunberg wordt met het een oog teken gefotografeerd. Of er worden foto’s gemaakt bij het één oog teken in de buurt. Het is een van de meest voorkomende…