Over de babylonische talmoed 2

De opperste haat in de babylonische talmoed is gereserveerd voor en gericht tegen de gehate “aanhangers van de tekst” van de “Schrift”, die er dus van worden beschuldigd de woorden van de farizeeër “wijzen” / “geleerden”af te wijzen, zoals vastgelegd in de babylonische talmoed. Deze “aanhangers” van de bijbel worden gekenmerkt als de primaire vijanden…

Over onderzoeken

“In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.” (Johannes 1, 1) “ Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.”( Johannes 1, 18) “En laat de liefde van Christus, die de kennis te boven…

Over onderwijs 5

Omdat we niet meer spiritueel onderricht zijn, weten we niet meer wat heilig is. Toen in de jaren ’80 de mentaliteit ontstond van: dat-moet-kunnen, hebben we eigenlijk een morele dam losgelaten. Ons bewustzijn en ons bewust – zijn is aangetast omdat we niet meer op het heilige gericht zijn. En omdat alles steeds meer moest…

Over onderwijs 3

Romeinen 1, 21-22: “Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden.” Wanneer iemand de waarheid kent en weigert eraan te gehoorzamen, is hij onderworpen aan elke leugen, elke misleiding,…

Over onderwijs 2

Spreuken 22, 3:”Een verstandig man ziet het kwaad en verbergt zich; maar de eenvoudige gaat door en wordt gestraft.” We zijn als een leeg vat dat wordt gevuld met het kwaad en we weten het niet. In het onderwijs wordt een kind gelijkvormig gemaakt omdat we niet weten wat waarheid is. Muziekindustrie en Hollywood vervuilen…

Over onderwijs

Over onderwijs “Onderwijs heeft een enorme populatie opgeleverd die kan lezen maar niet kan onderscheiden wat het lezen waard is.” G M Trevelyan ( Britse historicus en academicus) “Feiten houden niet op te bestaan omdat ze worden genegeerd.” Aldous Huxley ( een Engels-Amerikaans schrijver, essayist en dichter die grote bekendheid verwierf met de vele romans…

Over het vaticaan, de islam en de macht

Deze informatie over de islam komt van Alberto Rivera, voormalig jezuïetenpriester na zijn bekering tot het protestantse christendom en is overgenomen uit o.a. de “The Prophet”. Rome en zijn machthebbers wilden Jeruzalem aan het einde van de derde eeuw. Vanwege de religieuze geschiedenis en de strategische ligging werd de “heilige stad” als een onschatbare schat…

Over de waarheid 2

“Want alle goden der heidenen zijn duivels: maar de Heer heeft de hemelen gemaakt.” Psalm 96: 5 Nimrod was de eerste mens die God openlijk tartte en zich tegen God verzette. Het lijkt erop dat satan/lucifer Nimrod hiervoor heeft beloond door zijn geest van opstand over de hele wereld te verspreiden. De meeste goden uit…

Over de waarheid

Hoewel de satanisten de wereld veroverd hebben en ons meer en meer in onze gezichten uitlachen is het toch mogelijk de waarheid te kennen. Hoewel zij God en Christus succesvol uit ons leven hebben verdreven, kunnen we toch weer terugkeren naar de waarheid van God. Hoewel veel mensen bij het woord God afhaken en de…

Over babylonianisme

Ik schrijf niet om ook maar iemand te beledigen. Als ik het heb over het jodendom heb ik het meestal over “zij die zich joden noemen en het niet zijn”. Als ik het heb over Rome heb ik het niet over gewone katholieken die in een bepaalde cultuur zijn opgegroeid. Wat ik probeer is de…