Over het nieuwe jaar 3

Het jaar 2019 eindigde niet goed en het jaar 2020 begon niet goed. Toch geloven velen onder ons dat het niet zo’n vaart zal lopen. Velen hebben een poging gedaan om de waarheid te vertellen maar als je de waarheid vertelt, riskeer je alles te verliezen wat je hebt, inclusief diegenen waar je van houdt.…

Over het nieuwe jaar 2

Zo eindigde ik de laatste keer: Al vele keren schreef ik over de spirituele strijd en het satanisme manifesteert zich steeds meer en steeds openlijker. Er zijn al kinderboeken te koop waarin kinderen geleerd wordt demonen op te roepen. Kinderen worden meer en meer seksueel belaagd en alles moet “normaal” gevonden. Wat we moeten proberen,…

Over het nieuwe jaar

Zo eindigde ik de vorige keer: Ik probeer niet te oordelen, alleen mededogen te voelen. Net zoals ik mededogen voel voor alle medemensen die niet wakker willen worden en de boodschap niet willen aanvaarden. Ik wens een ieder veel licht en wijsheid toe en het vermogen de eigen weg te gaan. De weg naar het…

Over de dagen van kerst 2

Over de dagen van kerst 2 Ik eindigde mijn vorige stuk over het terugkeren naar de stilte. Over het aanvaarden van je lot, van je weg. In deze dagen van letterlijk en figuurlijk veel rumoer is het belangrijk om je af te vragen waar je staat in je leven. Daarover heb ik al eerder geschreven:…

Over de dagen van kerst

Rond de dagen van kerst was ik op zoek naar bijdragen van columnisten/journalisten enz. over kerst. Ik zocht naar mooie en hoopvolle boodschappen maar ze waren niet te vinden. Kerst is een “winterfeest” geworden, zo het al een feest is. Zelfs de koning refereerde in zijn jaarlijkse boodschap nergens aan een herinnering aan de christelijke…

Over hoe alles met alles samenhangt

Zionisme en communisme komen allebei bij de vrijmetselarij/cabal vandaan, twee wegen die naar de hegemonie van de Rothschilds kliek/banksters leiden, die zich voordoen als rechts en links. Wat de meeste mensen niet weten en dus ook de gewone christenen en gewone joden niet is waar toch het antisemitisme vandaan komt. De reden voor antisemitisme is…

Over de gevolgen van alle ismen 5

Ik eindigde de vorige keer zo: De strijd gaat om de ziel. We leven in een tijd van duisternis maar als we gaan zien, kunnen we God in alles zien. Kunnen we zien wat onze bestemming is. Het gaat er om wat we kiezen: blind blijven, ons laten manipuleren of wakker worden. Het vergt moed…

Over de gevolgen van alle ismen 3

Ik eindigde in mijn vorige stuk zo: Maar uiteindelijk is voor de mens die wakker geworden is, God de realiteit: de absolute waarheid, goedheid en liefde. Dit is de enige focus die we hebben en we moeten het niet hebben van de “boven ons gestelden”. Onze “elite”is uit op één wereldregering met één wereldreligie. Om…

Over de gevolgen van alle ismen 2

Hoe te overleven in een tijd waarin wellevendheid, innemendheid, hoffelijkheid enz. verdwenen lijken te zijn. Waarin brutaliteit de norm is en waarin onze overheid het slechte voorbeeld geeft met liegen en bedriegen en willekeur. Als je weet waar het vandaan komt, kun je je wapenen. Je kunt je kennis verspreiden die je echter niet in…