Over openbaringen 4

Tot dusver over de openbaringen van Johannes: “De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;. Zo begint dit bijbelboek, het laatste. Johannes geeft door wat Jezus hem…

Over wat er nu aan de hand is 2

Vertaald met google translate en niet aangepast. Leugens, verdomde leugens … en statistieken Door Irish Savant op 1 april 2020 Irish Savant – 31 maart 2020 We zijn nog niet allemaal dood. In feite is mijn lezerspubliek de afgelopen weken gestegen. Dus wat is er aan de hand? Ik weet het niet, maar ik herhaal…

Over openbaringen 3

Er waren dus 7 kerken in klein Azië waarnaar 7 brieven werden gestuurd. Deze kerken / gemeenten stonden symbool voor een soort gemeente in zijn tijd en voor een kerkgemeente / stroming in de eeuwen daarna en ze kwamen overeen met een parabel / gelijkenis in Mattheüs 13. En verder wezen ze terug naar een…

Over wat er nu aan de hand is

gaslighting vertaald met google translate en niet aangepast: De kunst van gasverlichting / gaslighting Door wmw_admin op 28 maart 2020 Cynthia Chung – Strategic Review 26 maart 2020 Voor degenen die de psychologische thriller “Gaslight” uit 1944, geregisseerd door George Cukor, niet hebben gezien, zou ik je dit ten zeerste aanbevelen, omdat er een onschatbare…

Over openbaringen 2

Vanaf het begin dat Jezus op aarde was, is hij tegengewerkt door de farizeeën en uiteindelijk ter dood gebracht. Dat zou later ook gebeuren met zijn apostelen en nog weer later met zijn volgelingen. De macht van de satan was nog een tijd gegeven maar zou aflopen. Alle macht werd gebruik om zoveel mogelijk het…

Over openbaringen

De meerderheid van de christelijke denominaties geloven dat er geen letterlijke toekomstige duizendjarige regering van Christus op aarde zal zijn. Maar andere visies zeggen dat er een letterlijke duizendjarige regering op aarde zal zijn door Jezus. Ik heb al veel gelezen over dit onderwerp en ik geloof dat laatste. Helaas heb ik weinig bijbelkennis ook…

Over Qui bono 2

Voor wie levert dit een voordeel op? Waarom dit? Waarom nu? Wat laten ze zien en kunnen we er iets uit afleiden? Waarom zien we over de hele wereld hetzelfde beeld van hetzelfde hamsteren? Waarom censureert Googel opeens niet meer? Hier zie je dat “zij” het orkestreren en dat zij willen dat we bepaalde dingen…

Over Qui bono

Voor wie levert dit een voordeel op? ( Cui bono? (Lat.) = wie (was het) tot voordeel? Cicero citeert ons dit woord van de strenge consul L. Cassius Longinus Ravilla, die het de rechters inscherpte) Wie profiteert hiervan? Als de stofwolken van dit virus opgetrokken zijn, moeten we ons afvragen: wie profiteerde van deze situatie?…

Over het Koninkrijk Gods

Mattheus 6, 31 e.v.: Zoek eerst het Koninkrijk van God Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en…

Over een eigen volk

Titus 2, 14 uit: De brief van de apostel Paulus aan Titus: Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen,ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Jezus wilde een…