Over het nieuwe jaar 2

Zo eindigde ik de laatste keer:

Al vele keren schreef ik over de spirituele strijd en het satanisme manifesteert zich steeds meer en steeds openlijker. Er zijn al kinderboeken te koop waarin kinderen geleerd wordt demonen op te roepen. Kinderen worden meer en meer seksueel belaagd en alles moet “normaal” gevonden.

Wat we moeten proberen, is onze capaciteiten te vergroten: onze mogelijkheden uitbouwen. Onze liefde, ons mededogen, onze integriteit. Dit moet de tegenkracht zijn tegen de satanische wereld om ons heen. We moeten leren uit te houden wat niet uit te houden is. Als we ons uithoudingsvermogen vergroten, kunnen we meer aan. Als we het doen met eerbied en dank naar God zal Hij ons helpen.

Als we geduld leren, kunnen we uithouden wat wij niet kunnen veranderen. We moeten leren zien waar de strijd vandaan komt. En volharden in onze mogelijkheden en in ons geloof in God.

Meerdere keren heb ik over de seksualisering van de maatschappij geschreven. De wereld van de pornografie is alle huiskamers binnengedrongen. Via bladen, via tv, via “Hollywood”. Homoseksualiteit moest genormaliseerd, dat moest met pornografie, met pedofilie enz. Allemaal onder het mom van “seksuele bevrijding”. Maar dat is het niet. Zeker niet als daarbij kinderen in het geding komen. Maar alle mensen zijn nu slachtoffer van deze walgelijke industrie. Pornografie heeft niets met vrijheid te maken. Pornografie is een wapen om dat, zoals Thomas van Aquino aangaf, lust de geest verduistert. Lust maakt je blind. Een blinde tegenstander wordt gemakkelijk verslagen. Pornografie is een wapen van in de psychologische oorlogsvoering, uitgevonden door “hen”. Hollywood was een “joodse” creatie en binnen een decennium na de oprichting gebruikten de “joden”, net als de Israëli’s nu de filmindustrie als wapen tegen de mensen van de Verenigde Staten van Amerika, die woedend waren op hun promotie van obsceniteit en eiste dat de overheid actie ondernam. En wat in de V.S. gebeurde, ging verder de wereld over. Tot in Gaza aan toe.

“Zij” ofwel “de “Cabal” ofwel de KM ( Khazaren Maffia) zijn uit op wereldoverheersing en zij hebben een “overeenkomst” met de “orthodoxe joden”/ de sabbateans/ de sekte Chabad/. Die een vervolg zijn van de farizeeën en kabbalistisch jodendom. Die niets anders zijn dan baälvereerders. Babylon in de bijbel is niet alleen het rijk maar staat ook voor de baälreligie, de religie van lucifer.

Ze vertegenwoordigen een kleine fractie van joden, maar brengen de veiligheid in gevaar van alle joden die de schuld krijgen van hun complot tegen de gojim. Veel joden zijn seculier en willen assimileren. Veel joden weten hier niets van, evenals veel christenen. Veel christenen zijn zionistisch en denken dat het Israël van nu hetzelfde is als het Israël uit de bijbel.

Het beste symbool van het militaire gebruik van lust is het verhaal uit het O.T. van Samson en Delilah. Als je zonder “ogen bent” ben je makkelijker te overvallen.

Als je door lust mannen en gezinnen ondermijnt, wordt de maatschappij zwakker en makkelijker te veroveren. (mannen mogen geen mannen meer zijn)

Augustinus bracht het bijbelse verhaal van Simson/Samson in zijn tijd kort na de val van het Romeinse rijk naar buiten en legde het uit toen hij schreef: “Het is duidelijk dat zonde de voornaamste oorzaak van dienstbaarheid/lijfeigenschap is. Dat betekent dat een goed mens, hoewel misschien een slaaf, vrij is; maar een slechte man, hoewel misschien een koning, een slaaf is. Want hij dient, niet één man alleen, maar, wat erger is, zoveel meesters als hij ondeugden heeft. ”

De mens was vrij zolang hij moreel was, dat wil zeggen zolang hij handelde volgens de voorschriften van de praktische rede. De mens is niet vrij om irrationeel te zijn. De mens kan zijn vrijheid gebruiken om toe te geven aan passie/lust, maar op dat moment wordt hij een slaaf. Pornografie was een onderdeel van de Romeinse cultuur, zoals de mozaïeken in hoerenhuizen in Pompeii duidelijk maakten. Na de val van Rome verdween pornografie omdat het christelijke Europa zijn cultuur baseerde op het principe van Augustinus dat een man evenveel meesters had als ondeugden.

Zie hier een van de redenen waarom “zij” het Christendom haten.

Augustinus zou zeggen: “als je vrij wilt zijn, wees dan moreel”.

Als je een bevolking tot slaaf wilt maken, moet je ondeugd bevorderen. Dat gebeurt nu openlijk overal.

Daarom de filmindustrie van Hollywood, daarom de muziekindustrie, daarom de westerse wereld overspoelen met drugs. Daarom steeds jongere kinderen indoctrineren.

De porno industrie gaat niet over geld. Het gaat om controle.

De wereldoverheersing wordt nagestreefd door 2 “joodse” groepen: de KM en de “Chabad”. De een zoekt zijn overheersing vanuit het voormalige K/Chazarenrijk ( wat voornamelijk lag op het grondgebied van het huidige Oekraïne. Die onrust daar is er niet zomaar) en de ander vanuit Jeruzalem.

Er zijn 3 wereldoorlogen voorspeld om dit te bereiken. Je kunt makkelijk voorspellen als je insider bent en aan de touwtjes trekt. De eerste wereldoorlog moest de “geesten” rijp maken voor een nieuw land Israël en de tweede voor de daadwerkelijke stichting ervan. De derde moet dan de finale vormen om het “vee” te onderwerpen en de macht te grijpen en om zoveel mogelijk “heidenen” te doden. De derde wereldoorlog wordt al jaren uitgelokt en moet òf in midden/oost Europa ontstaan (“Kiev” was niet zomaar) òf in het Midden-Oosten.( de “proxy oorlogen daar zijn niet zomaar. De macht grijpen kan door in de buurlanden van Israël groepen tegen elkaar op te zetten. Door oorlogen en burgeroorlogen te bevorderen.)

We zien nu een strijd tussen twee “joodse” groeperingen: de zgn. zionistische groep en de zgn. khazaren groep. Maar het is een strijd van “zij die zich joden noemen en het niet zijn”/”kapitalisten/zionisten en “zij die zich joden noemen en het niet zijn”/”communisten. En zij betrekken de islamitische wereld daar bij die verdeeld is in twee kampen: de sjiieten en de soennieten. En deze groepen hebben over al in de wereld inmiddels 5de colonnes.

Dit zie je terug in de politiek van de V.S. en die van Europa en de rest van de wereld wordt er in meegesleurd omdat iedereen wordt gedwongen “partij” te kiezen. ( Trump en zijn joodse omgeving zoals zijn familie, Sheldon Adelson die hem financieel geholpen heeft, half Israël met Netanyahu , die vecht om politiek te overleven enz. ( zionistisch) tegenover tegen de àndere “joods”gedomineerde coalitie die de macht heeft over de media, de democratische partij, over een groot deel van de deep state en de wapenlobby. Denk aan Soros c.s.(“communistisch”) ) Israël is al jaren bezig met de poging om Iran en de VS met elkaar in oorlog te brengen. En het wordt nu echt spannend. Als het ontbrandt daar dan is er grote kans dat de wereld meegesleurd wordt en dat is geen prettige boodschap voor het nieuwe jaar. En altijd zijn gewone mensen de grootste slachtoffers. Zij “bedienen de kanonnen” en zij zijn” kanonnenvoer”.Uiteindelijk is het een strijd van kwaad tegen kwaad om de macht van de satan, van lucifer te vestigen. De satanisten willen dat je de hoop opgeeft en dat moeten we nu juist niet. Dit is een spirituele strijd. God grijpt in als Hij dat nodig vindt maar de mens moet kiezen. Ik wens iedereen veel Licht en wijsheid toe voor dit nieuwe jaar.

tags seksuele bevrijding, lucifer, psychologische oorlogsvoering, Khazaren Maffia, Chabad

https://historiek.net/thomas-van-aquino-filosoof-theoloog/69446/
http://brugselegenden.blogspot.com/2014/11/de-legende-van-samson-en-delilah.html
https://www.nbv.nl/vertaalaantekeningen/?cid=text.Judg.sec_18
https://www.henrymakow.com/2019/12/putin-chabad.html
https://www.henrymakow.com/2020/01/chabad-plotted-slav-genocide.html
https://www.henrymakow.com/2020/01/Linde-east-europe-a-flashpoint.html

Over het nieuwe jaar

Zo eindigde ik de vorige keer:

Ik probeer niet te oordelen, alleen mededogen te voelen. Net zoals ik mededogen voel voor alle medemensen die niet wakker willen worden en de boodschap niet willen aanvaarden.

Ik wens een ieder veel licht en wijsheid toe en het vermogen de eigen weg te gaan. De weg naar het Licht.

Ik wil proberen het komende jaar op te letten met oordelen. Ook wil ik letten op veroordelen en vooroordelen. Dat wil echter niet zeggen dat ik alles gewoon of normaal vind. Ik wil niet rechtpraten wat ik krom vind en ik wil niet alles maar normaal vinden. Maar ik wil begrijpen waarom iets gebeurt en wat ieders rol is.

We hebben een decennium ( misschien wel 2) afgesloten waarin de waanzin groeide en waarin de massa consequent en bij voortduring wordt voorgelogen en waarin de sociale cohesie bewust wordt kapot gemaakt. “Zij” proberen het “abnormale” te normaliseren en dat zal ik blijven afkeuren. Ik wil blijven wijzen op het “nihilisme” van “hen” omdat zij ons beschouwen als vee om uitgemolken te worden, Zij geven niets om ons leven. Zij erkennen het leven niet als heilig.

Ik wil blijven schrijven over de onzin en de waanzin die zich meester maakte van onze samenlevingen en die nu zijn hoogtepunten (dieptepunten) bereiken nu de massa als verloren schapen zoveel lijkt te slikken. Ik kijk met verbazing naar alle pulp en verloedering om me heen en vraag me af hoe lang mensen nog blijven slikken wat ze voorgeschoteld krijgen. Nog nooit was er zoveel kennis beschikbaar en nog nooit werd er zo weinig gelezen. Men wil geen kennis meer vergaren. Men heeft wel een mening maar dat is niet de eigen doordachte mening maar de voorgekauwde mening van hen die de macht hebben. Men ziet het journaal en denkt het wel te weten. Men luistert naar het eindeloze gewauwel aan de eindeloze “praattafels” en men praat de goedgekeurde mening na.

Toch blijf ik schrijven en ik blijf hopen dat ik misschien een enkele ziel wakker kan maken. Ik weet niet wat ik veroorzaak, ik weet alleen dat ik het moet doen. Gedachten willen zich uiten, creativiteit wil zich uiten, kennis wil vermeerderd worden. Waar ik weinig weet van heb, laat ik voor wat het is, of ik probeer mijn kennis te vergroten. Geen kennis? Geen mening. Wel kennis? Dan kan ik nog besluiten geen mening te hebben. Iedere acteur moet toch zijn rol spelen op het wereldtoneel. Ik probeer alleen eerlijk te zijn want ik wil niet meedoen in een wereld van leugens.

We leven in een tijd van steeds meer duisternis. Daar hoeven we niet somber over te doen als we het zicht op het Licht houden. Dat moeten we steeds in gedachten houden nu we geconfronteerd worden met steeds meer uitspattingen van het materialisme en hedonisme. We moeten het onder ogen zien en beschermen wat we beschermen moeten. Het is in fasen gebeurd en het gebeurt steeds openlijker: het opdringen van “normaliseren” van seksuele afwijkingen, het ondermijnen van het gezin, het ondermijnen van de natie en het afbreken van ons erfgoed.

Je kunt “ongemerkt” in “communisme” belanden maar je zult je er alleen vechtend een weg uit kunnen banen. We moeten dus beschermen wat ons heeft gemaakt wat we zijn. Waren we dan perfect? Nee, dat kan niet in dit leven. We kunnen alleen dienend leven naar het Licht en onder ogen zien dat we niet zonder God kunnen. Zonder God, die bijna uit ons bestaan is verdreven, kan het spirituele bederf de overhand krijgen. Ook al beweert de paus dat Sodom en Gomorra niet kwam door de seksuele uitspatting maar door gebrek aan gastvrijheid, hij weet wel beter. De bijbel is heel duidelijk. Wat God het meest beledigt, is het aantrekkelijkst voor de handlangers van het kwaad. Om tot bepaalde toestanden van spirituele duisternis te komen, moet je bepaalde menselijke eigenschappen in je doden. We bevinden ons in de tijd van de grote spirituele beproevingen en we worden allemaal getest. Als gevolg hiervan is de gelegenheid voor spirituele groei in deze tijd ook groot.

Al vele keren schreef ik over de spirituele strijd en het satanisme manifesteert zich steeds meer en steeds openlijker. Er zijn al kinderboeken te koop waarin kinderen geleerd wordt demonen op te roepen. Kinderen worden meer en meer seksueel belaagd en alles moet “normaal” gevonden.

Wat we moeten proberen, is onze capaciteiten te vergroten: onze mogelijkheden uitbouwen. Onze liefde, ons mededogen, onze integriteit. Dit moet de tegenkracht zijn tegen de satanische wereld om ons heen. We moeten leren uit te houden wat niet uit te houden is. Als we ons uithoudingsvermogen vergroten, kunnen we meer aan. Als we het doen met eerbied en dank naar God zal Hij ons helpen.

Als we geduld leren, kunnen we uithouden wat wij niet kunnen veranderen. We moeten leren zien waar de strijd vandaan komt. En volharden in onze mogelijkheden en in ons geloof in God.

https://www.zerohedge.com/geopolitical/europe-anti-christian-attacks-reach-all-time-high-2019