Over de gevolgen van alle ismen 5

Ik eindigde de vorige keer zo:

De strijd gaat om de ziel. We leven in een tijd van duisternis maar als we gaan zien, kunnen we God in alles zien. Kunnen we zien wat onze bestemming is. Het gaat er om wat we kiezen: blind blijven, ons laten manipuleren of wakker worden. Het vergt moed om de ware wereld en de ware geschiedenis onder ogen te zien.

Schiet je er iets mee op als je de kennis op doet van deze wereld? Ja en nee. Als je kennis op doet, heb je nog geen antwoorden maar je weet wel waarom iets gebeurt en hoe. En zo leer je de vijand kennen. Daarna kun je bepalen wat jouw rol is en wat jij wilt.

Onze tijd is duister en lijkt op de tijd van voor de beide wereldoorlogen. Deze oorlogen waren gepland en zijn aan beide zijden georkestreerd. De derde wereldoorlog is al lang geleden voorspeld en ze proberen die al enige tijd uit te lokken.

Als je echte geschiedenis bestudeert en niet alleen leert van de propaganda kun je misschien snappen wat er gaande is en hoe je zelf daar in staat. Veel mensen kiezen ervoor hun ziel te verkopen voor tijdelijk gewin maar zij snappen niet dat zij slechts pion zijn. Als je dat ooit leert, leer je misschien hoe je eraan kunt ontsnappen. Dit maakt de “elite” bang. Hoe meer kennis, hoe minder kans van slagen van hun wrede plannen.

Ik schreef in het vorige stuk:

Helaas worden slechte acties vaak vals voorgesteld als voordelig voor de groep, waardoor ze moreel aanvaardbaar worden. De behoeften van velen zouden opwegen tegen de behoeften van enkelen, en dus wordt het kwaad gerationaliseerd als een middel voor een “positief doel” voor het “grotere goed”.

Zo worden slechte acties “witgewassen” en zo kun je alle slechte daden goed praten. Hoe meer mensen zich daarvan bewust zijn, hoe minder kans die slechte acties hebben. De “elites” zijn bang voor kennisvermeerdering dus zetten ze alles op alles om de mens dom te houden en onwetend. Ze kopen journalisten, wetenschappers, schrijvers enz. om grip te houden op wat naar buiten komt en hoe. Maar de waarheid laat zich altijd vinden. De christen heeft tot taak alles te onderzoeken en het goede te behouden. Hij heeft ook tot taak “vrucht te dragen”.

In de tijd waarin we leven zien we “double speak” het nieuwe normaal is geworden. Inclusie betekent bijvoorbeeld alleen inclusief als je allemaal hetzelfde denkt.

Groepen worden tegen elkaar opgezet onder het mom van racisme en discriminatie. Maar diegenen die daarover het hardste roepen maken zich er zelf extreem schuldig aan. We moeten proberen wel de processen bloot te leggen maar er zelf niet aan mee te doen.

Racisme, feminisme, politieke correctheid zijn uitvindingen van het communisme om zo mensen in het gareel te houden en te controleren. (verdeel en heers/orde uit chaos). Maar denk niet dat iets is van “links” of “rechts” want beide kanten worden gecontroleerd. En zo worden beide kanten in het politieke spectrum mede schuldig gemaakt zodat “zij” later kunnen zeggen: jullie wisten het toch. Iedereen wordt gebruikt als pion en is inderdaad zo mede “schuldig”. Misdaad wordt “witgewassen” door media en of politie. Denk aan: een “incident” als er roofmoord wordt bedoeld. We spreken tegenwoordig over “incidenten” zonder daadwerkelijk te benoemen waarover het gaat.

Diegene die wel durft op te staan en de macht “uitdaagt” riskeert vervolging en verlies van broodwinning. In wezen is, wat nu gebeurt met mensen die opstaan om de waarheid te vertellen, hetzelfde als in de tijd van de profeten die opstonden om de waarheid te vertellen. De waarheid mag niet gehoord worden. Toen niet, nu niet.

Toch is dat onze taak: zoeken naar waarheid. We hebben allemaal een kruis te dragen en voor de een zal dat duidelijker zijn dan voor de ander. Denk niet dat jij niet aan de beurt komt. Lijden is van alle tijden, voor iedereen in een of andere vorm. Het is een manier om God te ontdekken, of je dat nu leuk vindt of niet. Het is tevens een manier om jezelf te leren aanvaarden en jouw mogelijkheden en onmogelijkheden. Als je dat kunt, kun je ook van jezelf leren houden. Pas als je jezelf aanvaardt, als je van jezelf houdt kun je van je naaste houden. ( heb u naaste lief als u zelf)

https://www.revisionisthistory.org/
http://mailstar.net/Morrow-CIA-JFK.html
http://batr.org/forbidden/index.html
http://www.crossroad.to/charts/sin&satan.html
http://www.texemarrs.com/052019/progressive_attack_on_christianity.htm
https://carlbherman.blogspot.com/2019/10/who-do-you-say-you-are-in-this.html
https://www.johnkaminski.org/index.php/john-kaminski-american-writer-and-critic-2/229-trapped-in-our-own-fairy-tales
https://alt-market.com/index.php/articles/4026-who-are-the-globalists-and-what-do-they-want
https://www.henrymakow.com/its_ok_to_say_thats_so_gay.html
https://www.henrymakow.com/its_ok_to_be_a_woman.html
https://www.henrymakow.com/2019/12/confused-about-your-gender.html
http://www.theoccidentalobserver.com/2009/09/the-plot-against-art-part-1/
https://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14674:zo-werkt-de-duivelse-2030-agenda-in-de-praktijk&catid=20:het-complot&Itemid=33

Over de gevolgen van alle ismen 4

In mijn vorige stuk vroeg ik: wat heb jij tot dusver geleerd?

Ik denk dat het heel belangrijk is te leren wie die vijand is. En dat is het kwaad.

In onze wereld zijn er steeds weer mensen die beweren dat de mens in wezen goed is. Zij praten over het goede leven en noemen dan in adem de goede mens. Dat is dwaling.

Een heel belangrijk feit dus dat eerst duidelijk moet worden gemaakt in de hoofden van mensen is dus dat het kwaad inderdaad bestaat.

Propaganda heeft onnoemelijk veel tijd, moeite en kapitaal besteed aan het proberen de maatschappij te conditioneren in het geloof dat kwaad niets meer is dan een sociaal construct, een mening. Het kwaad is zogenaamd in het oog van de toeschouwer; een product van religieuze conditionering. Dit is een leugen.

Onderzoek heeft aangetoond dat we allemaal dezelfde psychologische elementen in onze geest hebben, ongeacht de omgeving. ( Jung, Cambell) We dragen allemaal dezelfde archetypische symbolen in onze psyche en dat wil niet iedereen erkennen.

Maar we zijn geïndoctrineerd om slechts één pad te zien; ons is keer op keer verteld dat alles “relatief” is; dat elke persoon volledig een product van de omgeving is en dat we allemaal leeg beginnen als “schone leien”/ onbeschreven blad. (tabula rasa).

Maar het is zo dat we worden geboren met een geweten, met een begrip van dualiteit. Onze psyche is in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad en daarmee onze keuzes en reacties bepalen.

( Jung verwees naar het kwaad, of psychologisch destructieve impulsen, als de “persoonlijke schaduw” en de “collectieve schaduw”). De overgrote meerderheid van de mensen heeft een intuïtieve relatie met goed en kwaad. Ze voelen angst wanneer ze worden geconfronteerd met kwade acties of gedachten, en ze voelen persoonlijke schuldgevoelens als ze weten dat ze iets kwaads hebben gedaan t.o.v. andere mensen. Sommigen noemen dit een “moreel kompas”. Je kunt er ook naar verwijzen als onderdeel van de ziel of geest.

Maar er is een contingent mensen op de wereld die dat morele kompas niet hebben; een klein percentage van de bevolking dat zonder geweten wordt geboren, of dat het gemakkelijk vindt om het geweten te negeren.

Wat is het kwaad?

Het kwaad is elke actie die probeert te vernietigen, de mens uit te buiten of tot slaaf te maken in naam van eigen gewin of eigen behoefte bevrediging. Helaas worden slechte acties vaak vals voorgesteld als voordelig voor de groep, waardoor ze moreel aanvaardbaar worden. De behoeften van velen zouden opwegen tegen de behoeften van enkelen, en dus wordt het kwaad gerationaliseerd als een middel voor een “positief doel” voor het “grotere goed”.

In de meeste gevallen dienen destructieve acties echter niet de belangen van de meerderheid, en geven ze uiteindelijk alleen maar meer rijkdom en macht aan een elitaire minderheid. Dit is geen toeval.

Het kwaad begint met de ontkenning van het bestaan van het geweten, of de ontkenning van het bestaan van keuze. Elke persoon wordt geboren met het vermogen en de vrijheid om te kiezen. We kunnen luisteren naar geweten, of we kunnen het negeren. We kunnen goed doen, of we kunnen kwaad doen. Maar het kwaad vertelt ons dat de keuze relatief is en dat moraliteit relatief is; dat er geen verschil is tussen een goede keuze en een slechte keuze, of dat de slechte keuze de enige keuze is. De werd vooral in de new age bon ton: want “kwaad” bestaat niet. Het kan goed zijn voor jou en het kan zijn dat jij zo “instrument”voor een ander bent enz. Zo zou je de “wil van god” kunnen doen, het goddelijke kunnen doen, het karma oplossen enz. Maar jij hoeft niet te beslissen of je instrument van god bent. Jij moet weten dat je naar je geweten moet leren handelen. God kiest zijn eigen werk wel. Dit is de grove misleiding van vele “alternatieve groepen”. En het hoort bij satanisme: het omkeren van wat waar is.( wee hen die het goed kwaad noemen enz.)

Naast het negeren van het geweten, moeten we ook kijken wat de motivatie is die het kwaad drijft. Psychologie suggereert dat destructieve acties voortkomen uit een obsessief verlangen om dingen te verkrijgen of te beheersen die we niet kunnen of zouden moeten hebben.

Er is een groep mensen op de wereld die goed en kwaad niet zien zoals de meesten van ons. Hun psyche functioneert op een heel andere manier, zonder het filter van het geweten. Deze mensen vertonen de kenmerken van narcistische sociopaten/psychopaten. Volwaardige narcistische sociopaten op hoog niveau vertegenwoordigen ongeveer 1% tot 5% van de totale menselijke bevolking, en de meeste van hen worden zo geboren, niet gemaakt door hun omgeving. Ook bezit 5% tot 10% van de mensen latente eigenschappen van narcisme of sociopathie die meestal alleen naar de oppervlakte komen in een onstabiele crisisomgeving. (Zowel de psychopaat als de sociopaat hebben een antisociale persoonlijkheidsstoornis (ASPS). … Waar het gedrag van een psychopaat koel berekenend, gepland en onder controle is, is dat van de sociopaat impulsief, grillig, ad hoc, en vaak gedreven door woede.)

Ik heb al eerder geschreven over narcistische sociopaten/psychopaten en de elite. Dergelijke mensen zoeken elkaar op en zijn niet van elkaar geïsoleerd. Ze organiseren zich in groepen voor wederzijds gewin. Je vindt ze in het bedrijfsleven en in de politiek.

Ik heb al diverse keren over lucifer en het luciferianisme geschreven. In feite is lucifer/ het luciferianisme de bron voor de meeste bestaande destructieve “ismen” in onze huidige samenleving (inclusief socialisme/communisme en globalisme). Luciferianisme is een “religie” of “cultus”, ontworpen door sociopathische narcisten. Het is een ideologie of geloofssysteem of filosofie die pleit voor precies het tegenovergestelde van wat ons geweten ons vertelt dat goed is. Ik heb daarover al vaak geschreven: alles wordt omgekeerd. Ze houden hun informatie geheim (occult). De historische term voor dit religieuze geheim is “occultisme”.

Er zijn enkele fundamentele overtuigingen die luciferianen openlijk toegeven: het doel van het luciferianisme is het bereiken van godheid. Dat wil zeggen, ze geloven dat sommige mensen het vermogen hebben om goden te worden door de accumulatie van kennis. Dit kom je ook steeds weer tegen in new age groepen: iedereen kan god worden.

Maar deze accumulatie van kennis is gevaarlijk. Uitbreiding van wetenschappelijke kennis die niet getemperd wordt door discipline, wijsheid en een moreel kompas kan tot catastrofe leiden. Materiële kennis wordt steevast misbruikt door hen die goddelijke macht zoeken. (Je ziet dat goddelijke macht zoeken ook in alternatieve groepen/new age groepen.)

Het idee van zelfverering is een kernkenmerk van sociopathische narcisten. Luciferianisme doet gewoon alsof het een deugd is. Een ander probleem met het idee om een god te worden, is dat iemand onvermijdelijk een verlangen ontwikkelt naar volgelingen en aanbidders. ( de valkuil in new age groepen)( de valkuil in de politiek en in de entertainment wereld) Maar hoe krijgt een mens een kudde en wordt hij meer een god? Door geweld of door bedrog?

Luciferianen beweren dat ze proberen de macht van het individu in het algemeen te verhogen. In de hoofden van veel mensen klinkt dit helemaal niet als negatief. Maar het individualisme kan alleen gedijen te midden van maatschappelijke controle.( Dit is de kern van het christendom: je moet leren liefhebben, je hebt rechten als individu maar je moet ook voor je naaste zorgen. Je hebt geboden gekregen.)

Het streven naar individuele bevrediging kan te ver worden doorgevoerd, tot het punt dat de mensen om ons heen beginnen te lijden. (egoïsme) ( Egoïsme (uit het Latijn: ego = ik), ook wel ik-zucht of zelfzucht genoemd, is een menselijke eigenschap waarbij iemand streeft naar eigen voordeel en geluk met verwaarlozing van de belangen en het geluk van anderen.) Vanwege de elitaire aard van het luciferianisme, zijn ze niet noodzakelijkerwijs op zoek naar de verheffing van alle individuen, maar voor alleen bepaalde individuen die het “verdienen”. Er is een neiging om niet-aanhangers als “inferieur” te beschouwen; domme mensen die als schapen moeten worden geschoren door degenen die een superieure droom van persoonlijk goddelijkheid najagen.( ik hoop daar nog eens op terug te komen. Joods rabbi’s hebben toegegeven dat zij lucifer aanbidden en in de babylonische talmoed staat ook letterlijk dat alle “niet gelovigen” d.w.z. de niet “joden”vee zijn. Dit zelfde zie je in de geschriften van de moslims. De niet gelovige is “een hond” en daar kun je mee doen wat je wilt. Dat het vaticaan luciferiaans is, heb ik al eens beschreven.) Deze houding kan ook worden gezien in de gemeenschappelijke acties van narcistische sociopaten: de ander uitbuiten, gebruiken en ondermijnen en misleiden. Luciferianen beweren dat ze geen interesse hebben in het bekeren van andere mensen. In plaats daarvan moeten aanhangers “slim genoeg” zijn om zelfstandig tot het geloofssysteem te komen. Hun doel om het publiek via sociale en politieke gebieden te beïnvloeden is echter vrij duidelijk. Luciferianisme komt ook veel voor in globalistische instellingen (VN) Luciferianen willen wereldwijde macht en bestuur en verkrijgen dat door propaganda. Klimaatproblemen en milieubewustzijn waren de sleutel om de massa te overtuigen van de noodzaak van totale centralisatie van macht in de handen van globalistische instellingen. Luciferiaanse idealen zijn “ suikerzoet” met nobel klinkende motieven. Sommige luciferianen nemen een gnostische houding aan ten opzichte van de figuur van de duivel en beweren dat het alleen een mythologisch concept is als mythologie in plaats van de duivel als een letterlijke kracht. (waarover ik al veel schreef) Eeuwenlang is de term lucifer synoniem geweest met de duivel in het publieke bewustzijn. Luciferianen lijken zich te proberen te scheiden van de negatieve connotaties die geassocieerd worden met satanisme door een verwrongen vorm van woordspel en semantiek. Maar waarom zouden ze erom geven? Tenzij ze proberen het publieke bewustzijn te beïnvloeden en ze beseffen dat het moeilijk is om mensen te verkopen aan satanisme, dus willen ze een oud en lelijk idee een ander gezicht geven. Satanisten verwijzen vaak naar lucifer en satan in dezelfde adem als dezelfde figuur. Waar psychologen zoals Carl Jung archetypische psychologie gebruikten om mensen met mentale en emotionele ziekten te genezen, gebruiken luciferianen archetypen om het publieke denken te manipuleren en te beheersen. ( in films, in ( muziek) shows enz.) Luciferianen geloven in de kracht van magische woorden en symbolen in de vorm van psychologische sleutelzinnen en archetypen. Ik heb daarover al eens geschreven: dit gebeurt vaak via populaire cultuur en films. (Hollywood is van “hen” evenals de muziekindustrie.) Door hun inspanningen voor globalisme zie je een ziekelijk verlangen naar controle over de beschaving en over elk aspect van het menselijk denken. Je ziet ook een verdraaiing van de natuur als ze proberen te verkrijgen wat ze “goddelijkheid” noemen. Transhumanisme (Transhumanisme is een recente vorm van speculatieve filosofie die probeert om de door de natuur gestelde grenzen van het menselijke bestaan te doorbreken), genetische manipulatie, transgenderisme dragen alle kenmerken van het luciferiaanse ideaal. Ongeacht iemands religieuze voorkeuren, is het moeilijk om iets van waarde in hun systeem te vinden. Alles eraan is een belediging voor het inherente geweten. Het kan alleen voor de meerderheid acceptabel worden door bedrog.

Ik heb het al vele keren benoemd: alles op aarde gaat over de strijd tussen goed en kwaad en over de keuze die we maken met onze vrije wil. De strijd is een spirituele strijd en de les die we moeten leren is dat we van fouten kunnen leren en weer kunnen opstaan. De les die we moeten leren, is te zien wie/wat de ware vijand is. De les die te leren valt is dat waarheid vrij maakt.

De strijd gaat om de ziel. We leven in een tijd van duisternis maar als we gaan zien, kunnen we God in alles zien. Kunnen we zien wat onze bestemming is. Het gaat er om wat we kiezen: blind blijven, ons laten manipuleren of wakker worden. Het vergt moed om de ware wereld en de ware geschiedenis onder ogen te zien.

https://www.startpagina.nl/v/gezondheid/psyche/vraag/388018/verschil-tussen-psychopaat-sociopaat/
http://batr.org/forbidden/021015.html

Over de gevolgen van alle ismen 3

Ik eindigde in mijn vorige stuk zo:

Maar uiteindelijk is voor de mens die wakker geworden is, God de realiteit: de absolute waarheid, goedheid en liefde.

Dit is de enige focus die we hebben en we moeten het niet hebben van de “boven ons gestelden”.

Onze “elite”is uit op één wereldregering met één wereldreligie. Om de mens bij God weg te halen haalt men alles uit de kast. En wel wetende dat de mens toch behoefte heeft aan rituelen enz. zorgen ze voor een nieuwe religie: de klimaatreligie. Deze zal de mens dom houden en het laatste restje soevereiniteit van landen wegnemen. Zo houd je de mens arm en dom en onder controle. Het communisme van China is de ultieme droom: kapitalisme en rijkdom voor de heersende elite en de gewone mens als slaaf voor het productieproces, onder controle gehouden met camera’s die fouten registreren en je puntentelling naar beneden bijstellen.

De paus wordt gefotografeerd als hij de koran kust omdat hij op weg is naar de chrislam die uiteindelijk een onderdrukkende alomvattende religie moet worden. Hij heeft ook al verkondigd dat het niet goed is dat een mens een persoonlijke band heeft met Jezus en of dat niet genoeg is, heeft hij aangekondigd dat de kruisdood van Jezus een falen was: “We moeten onthouden dat we volgelingen van Jezus Christus zijn en zijn leven, menselijk gesproken, eindigde in falen, het falen van het kruis.” In deze context: “Het kruis toont ons een andere manier om succes te meten. Het is aan ons om de zaden te planten. God zorgt voor de vruchten van ons werk. En als onze inspanningen en werken soms falen en geen vruchten afwerpen, moeten we onthouden dat we volgelingen van Jezus Christus zijn en zijn leven, menselijk gesproken, eindigde in falen, het falen van het kruis.” Tijdens een toespraak in de St. Patrick’s Cathedral in Manhattan (24 september 2015), beginnend met het aanspreken van moslims die toen het offerfeest vierden: “Ik wil graag twee gevoelens uiten voor mijn moslimbroeders en -zusters: ten eerste, mijn groeten terwijl ze het offerfeest vieren. Ik zou willen dat mijn groet warmer zou zijn. Mijn sentimenten van nabijheid, mijn sentimenten van nabijheid tegenover tragedie. De tragedie die ze leden in Mekka.”

Eerder had hij ook al beweerd dat Jezus niet goddelijk was: “toen Jezus Christus eenmaal geïncarneerd was, was hij een “man met uitzonderlijke deugden”, maar “helemaal geen God”.

Paus Franciscus vervolgde de woorden “falen van het kruis” niet met enige uitleg van wat hij bedoelde. Paus Franciscus zei niet dat de dood van Jezus aan het kruis heilig was: een geestelijke overwinning op zonde en kwaad. Door Zijn kruisoffer, bevrijdde de Tweede Persoon van de Drie-enige Godheid de mensheid van het loon van de verschrikkelijke zonde van onze eerste ouders, waardoor het behoud van onze eeuwige zielen mogelijk werd.

Paus Franciscus zei ook niet dat de “menselijke” Jezus de dood overwon met zijn opstanding, wat degenen die Hem volgen de belofte van eeuwig leven geeft. En dat is nu juist de kern van het christendom.

Het is natuurlijk niet voor niets dat er christenen zijn opgestaan die willen onderzoeken of deze paus kan worden afgezet. Maar dat zal niet gebeuren want hij moet een agenda van de vrijmetselarij/cabal/elite/ uitvoeren. Van hen, die zeggen dat zij joden zijn maar het niet zijn.

Het echte “falen’”was de weigering van “Israël” om Jezus als de ware redder te accepteren. Zij waren het die hun verbond hebben verraden.

De paus wil een universeel geloof en dat maakt de boodschap van het sterven van Jezus “overbodig” want volgens hem leiden vele wegen naar de “verlossing” terwijl de christen dat niet gelooft. (niemand komt tot de Vader dan door Mij, Joh. 14,6) Dit universele geloof dat de paus predikt, is nodig om de mens van het ware geloof weg te halen en te kunnen onderwerpen. Jezus leerde dat ieder mens een individu was met eigen rechten en het waard was een eigen leven te hebben en gered te worden. Dat was de kracht van het christendom en dat was de kracht van de ontwikkeling van het westen. Nu wordt ons weer een tribale godsdienst opgedrongen en we moeten nu weer in de mal van een groep passen. Dit om het communisme over de wereld uit te rollen. Maar begrijp dat het communisme niet iets was dat door gewone mensen was gecreëerd om bankiers en elite om ver te werpen. Communisme is ontworpen door bankiers om de massa te ondermijnen en tot slaaf te maken. Zie China. Zie de geschiedenis van China.

(Definitie communisme: Communisme is een kapitalistische onderneming van de ultrarijken om de massa tot slaaf te maken, hen te ontdoen van hun eigenschappen en middelen, die allemaal het eigendom worden van “de staat” en deze, de ultrarijken, zijn die staat. Zie Des Griffins ‘Vierde rijk van de rijken’.)

De klimaathoax is een middel om de mensheid te verarmen, te ondermijnen en tot slaaf te maken.

De Global Goelag is het onvermijdelijke resultaat van het ontwerp voor een wereld, geregeerd door elites, die verlangen naar totale dominantie en controle. Laat niemand zich vergissen, want niemand kan ontsnappen. De vijand van de mensheid heeft het lang geleden gepland en goed gemanipuleerd. Hun plan voor de aardse samenleving heeft het individu gereduceerd tot een slaaf op een plantage van mondiale proporties. Dit is het plan van de demiurg/lucifer/satan/het kwaad.

Elites regeren nu al straffeloos en zijn niet langer verantwoordelijk. Ze kunnen liegen en bedriegen en komen daar mee weg. De actualiteit van de NWO wordt als de enige orde uitgedragen. Diegenen die zich hier tegen verzetten, zijn doelwitten van toorn en wraak. Vrijheidsstrijders worden als terroristen bestempeld. Gewone burgers worden criminelen genoemd. Omdat het individu een grote bedreiging is voor de elite moet vooral het christendom het ontgelden. Want Christus kwam op voor het individu.

De Nieuwe Wereldorde is de belichaming van verdorvenheid, hebzucht en arrogantie. Samen kunnen we het licht van de waarheid laten schijnen op het bedrog die deze corrupte wereldgemeenschap wil vestigen. De verdorvenheid wordt ons dagelijks in het gezicht geslingerd en steeds weer kijken ze hoe ver ze kunnen gaan. De goden van de nieuwe wereld zijn geld en macht; de enige vijand is de voorstander van vrijheid.

De verdorvenheid, ontstaan in de tijd van Babylon, bij de baälreligie gaat tot op de dag van vandaag door. Via de tempel en de farizeeën en zij die zeggen joden te zijn maar het niet zijn, naar de vrijmetselaars (ontstaan in de tijd van Salomo) en de bankters (bankiers/gangsters). Het hele O.T. gaat over de strijd van God tegen het kwaad en mens die niet wilde afzien van de zwarte magie en orgies van de baälreligie. (jaweh is niet God). Door de eeuwen heen hielden ze zich bezig net geldcreatie, slavenhandel, criminaliteit, seks, wreedheid en bedrog. We zijn in slaap gesust en steeds op het verkeerde been gezet. De macht bepaalt wat je weet en leert.

Maar het wordt steeds belangrijker om uit je verdoving te ontwaken en te kijken wat er gaande is.

Als je weet wat er gaande is, begrijp je de spirituele strijd. We zijn niet gewend in termen van eeuwigheid te denken. Maar je bent eeuwig. We denken alleen maar aan een begin en een eind. We zijn niet in staat te denken dat iets er altijd is in een of andere vorm. We kunnen ons ook niet voorstellen dat de wereld er altijd was, dat God er altijd was. We zijn gehersenspoeld door het Darwinisme (uitvinding van de vrijmetselaars) dat iets uit niets is ontstaan, zonder creatie. Maar dat kan niet. Iets ontstaat uit iets en wij zijn ontstaan uit onze Schepper. Wat anderen je ook willen vertellen, dat is vals. Je leven is een geschenk van God en het is aan jou hoe je met dat geschenk om gaat. En dat bepaalt hoe het verder gaat. Geloven geeft vrijheid, niet geloven belemmert. Je geest raadplegen helpt. Het is een te groot geschenk om die te verwaarlozen. Je wordt door het leven geleid en het is de bedoeling dat je leert. Wat heb je tot dusver geleerd?

Alles werkt uiteindelijk voor God, zelfs de satan werkt voor God! Het hele drama van het manifeste bestaan, is om een blijvende morele les aan de mensheid te onderwijzen en dit komt tot stand door een samenspel van schijnbare tegenstellingen. Alles dat anti-harmonie, anti-menselijk, anti-christelijk en anti-algemeen welzijn is, wordt allemaal gefinancierd door leden van dezelfde demografische groep. Besteed er de nodige tijd aan om ernaar te kijken en je zult zien dat dit zo is.

Er zijn er die daar op wijzen maar die wordt het leven vaak onmogelijk gemaakt. Je mag het niet zeggen.

Een van de redenen dat het communisme zo aantrekkelijk is voor de makers ervan en hun nakomelingen, is dat het geloof in God teniet doet en iedereen in een Kafka-roman plaatst, behalve de hoge heren zelf.

Er is maar één God. Deze God is op verschillende momenten verschenen, om zo de loop van het leven/ de levens verder te bepalen in het vormen van de lessen. Nagelaten in Schriften die helaas ook gecorrumpeerd werden. Maar alles wat je moet leren, is wat liefde is.

Alles wat men moet weten van waarheid, schoonheid, godsdienst, het hier en nu en het hiernamaals kan worden gevonden in iemands vermogen tot liefde. Liefde bestaat tegelijkertijd op elk bestaansniveau, afgestemd op dat bestaansniveau. Naarmate je bewustzijn groeit en de capaciteit van je hart toeneemt, wordt de liefde die je voelt steeds groter en dieper. Het wordt een bewustzijn, hoewel het er altijd al was maar dat zichzelf nu aan je voorstelt als een bewustzijn en vanaf dat moment leidt het je naar die plek waarover kan worden gesproken, maar toch nooit nauwkeurig is gedefinieerd. Maar wat grenzeloosheid is of onsterfelijkheid, laat zich niet makkelijk onder woorden brengen. Het eeuwige kan niet worden begrepen vanuit het perspectief van de tijdelijke.

Gods primaire uitdrukking is liefde en die liefde verschijnt wel in menselijke belichaming. Dat is onze houvast en onze leidraad.

tags communisme, NWO, God, bewustzijn.

http://batr.org/forbidden/091217.html
https://www.henrymakow.com/2019/12/china-rothschild-model-nwo.html
https://www.henrymakow.com/2019/12/the-us-gifted-china-to-the-ussr.html

Nadenkertje 15

“De Partij streeft volledig naar macht voor zichzelf. We zijn niet geïnteresseerd in het welzijn van anderen; we zijn alleen geïnteresseerd in macht. Geen rijkdom of luxe of een lang leven of geluk; alleen macht, pure kracht … Macht is niet een middel; het is een doel. Men vestigt geen dictatuur om een revolutie veilig te stellen; men maakt de revolutie om de dictatuur te vestigen … Als je een beeld van de toekomst wilt, stel je een laars voor die op een menselijk gezicht trapt – voor altijd.” O’Brien naar Winston.

Uit het boek “1984” van George Orwell (1949)

Nadenkertje 14

“We zijn de Washington Post, The New York Times, Time Magazine en andere grote publicaties dankbaar waarvan de directeuren onze vergaderingen hebben bijgewoond en hun beloftes van discretie bijna veertig jaar hebben gerespecteerd. Het zou ons onmogelijk zijn geweest om ons plan voor de wereld te ontwikkelen als we in die jaren aan het licht van publiciteit waren blootgesteld. Maar de wereld is nu meer seculier en bereid om naar een wereldregering te marcheren. De supranationale soevereiniteit van een intellectuele elite en wereldbankiers heeft zeker de voorkeur boven de nationale zelfbeschikking in de afgelopen eeuwen.”

David Rockefeller Baden-Baden, Duitsland 1991

Over mij 3

Volgende maand bestaat mijn blog een jaar.

Ik had nooit gedacht dat ik op “mijn oude dag” nog zo hard zou werken.

Is het nodig dat ik schrijf over God, wakker worden, ondermijning enz.?

Ik denk het wel. Betrouwbare informatie is erg moeilijk te vinden. Voor mij doen de MSM al lang niet meer mee maar ook op alternatieve websites/blogs vind je niet altijd de ware boodschap. Ik moet veel lezen en veel verwerken. Ik kan dat gelukkig door mijn opleiding van vroeger waarvoor ik veel moest lezen en ook nog eens van alles door elkaar.

Veel blogs verbinden goed met kwaad en andersom. Ik moet voortdurend op mijn hoede zijn. Ook zijn blogs/websites voor sommige schrijvers een bron van inkomsten. Je moet je dan door allerlei reclames heen worstelen en je je tegelijkertijd afvragen hoe onafhankelijk iemand nog kan schrijven. De censuur is overal, ook in eigen hoofden. Zodra mensen ergens kritiek op hebben of vragen bij stellen worden zij of hun websites of blogs aangevallen. Kritiek zou een bron van leren moeten zijn maar het wordt nu negatief uitgelegd. Je mag geen vragen meer stellen bij veel onderwerpen want dan ben je een “foob”. In veel landen wordt kritiek of vragen stellen bij W.O 2 al strafbaar gesteld. Ook wordt bij veel zaken onmiddellijk met termen gesmeten als: antisemiet, racist, fascist, ontkenner enz. Dit om de ander monddood te maken want er zijn geen argumenten. Ook wordt alom gesmeten met de term white supremacist. Jij hebt niets te vertellen want jij behoort sowieso tot de verkeerde groep. Dit alles is niet zomaar. Alles wordt georkestreerd. Alleen hebben de schreeuwers dat niet door. En de meelopers ook niet.

Overal werken lobby’s om de mens te beïnvloeden. Of het nu een zionistische lobby is, de “klimaat” lobby of de vluchtelingen lobby. De ene lobby werkt vanuit idealen en de ander vanuit de portemonnee. Maar allemaal worden ze aangestuurd, ook al weten ze dat niet.

Als mensen, die wakker geworden zijn, zaken blootleggen worden ze afgedaan met gelovers in “complottheorieën” of gelovers in samenzweringstheorieën. De term wordt nu algemeen gebruikt om gecontroleerde verklaringen te beschermen. Het werkt omdat de meeste mensen eraan gewend zijn om anderen hun denken voor hen te laten doen en hun eigen overtuigingen aan te nemen die worden beschouwd als de meningen van de peer group ( vergelijkingsgroep)

Ik heb er voor gekozen mezelf niet kenbaar te maken en ik heb ook geen mogelijk tot contact.

In de tijd van gedrukte media was het niet mogelijk om een schrijver te demoniseren. Ingezonden brieven gingen via de redactie. Maar iedereen kan een website maken en mensen gaan demoniseren. Demoniseerders hebben ook toegang tot Facebook, Twitter, YouTube, zolang ze diegenen demoniseren wier demonisering is goedgekeurd door het heersende establishment. Want internet wordt goed in de gaten gehouden. Het “nieuws” is propaganda ontworpen om verklaringen te beheersen om de agenda’s van de heersende elites te dienen. Het “nieuws” is niets anders. Het “nieuws” staat uiterst vijandig tegenover de waarheid en tegen degenen die erover spreken.

De waarheid ontbreekt echter bijna volledig in de wereld, een grote catastrofe voor de mensheid.

Ik probeer de waarheid te achterhalen. Mijn hele leven ben ik al op zoek naar de betekenis van rechtvaardigheid, naar de betekenis van lijden. Hoewel kerks opgevoed, hoorde ik in de kerk nooit waarom het nu werkelijk ging.

Ik probeer geen fouten te maken maar in deze doolhof van zoeken naar waarheid ontkom ik daar niet altijd aan. Mijn richtlijn is de bijbel. Mijn richtlijn is de ware God. Als websites God niet erkennen, Jezus niet erkennen als de Christus, ben ik op mijn hoede.

Hoewel ik weet dat de bijbel ondermijnd is, is er genoeg te vinden dat klopt. Ik heb wel heel erg moeten slikken bij het O.T. ( Oude Testament). Het kon gewoon niet. God is niet de wrekende en eisende God, niet de God van de wraak. Ik heb erover geschreven. Jahwe is niet onze God. Jahwe is de demiurg, de scheppergod die lucifer is, die de satan is.

We leven in een matrix; ik heb daarover geschreven, en we moeten eruit ontsnappen. We leven in een wereld van leugens en we willen het niet weten want dat is te oncomfortabel..( ik schreef over de grot van Plato)

Wie waardeert waarheid wanneer dogma’s niet kunnen worden onderzocht of ondervraagd?

Wie waardeert de waarheid wanneer deze niet meer op universiteiten kan worden uitgedrukt?

Wie waardeert de waarheid in een wereld wanneer een man zichzelf tot een vrouw kan verklaren en kan worden toegestaan om tegen vrouwen in de vrouwelijke sport te concurreren?

Ervaren we een nieuwe vorm van decadentie die veel erger is dan Sodom en Gomorra?

Waarheid was een bevrijdende kracht. Deze bevrijdende kracht ontsnapt aan onze greep. We worden teruggeworpen in de tijd waarin de waarheid machteloos is en macht in haar wreedheid heerst

De mens is een kuddedier maar hij kan aan de kudde ontkomen.. Ik schreef eerder over de Gods vonk. In bijbel wordt ook geschreven over het inblazen van God. Dat is de vonk van God die Jezus onze Vader noemt. Dat is een andere God dan de vele goden uit het oude testament waarover ik schreef. Door die inblazing van God, kunnen we wijsheid verkrijgen. Als je je daarvan bewust wordt, leer je de wereld zoals die nu bekend is, als een illusie zien. Het is niet de wereld zoals die ooit bedoeld was door God. Ik heb daarover geschreven met als beelden de boom en de tak. Waarom ik schrijf, is dat ik hoop dat er meer mensen uit de boze droom ontwaken en zien wat deze wereld werkelijk is. Een wereld geschapen voor lucifer. De gevallen engel met zijn handlangers heeft zich een wereld geschapen met een elite die hij volledig in zijn macht heeft. Ik schrijf daarover regelmatig: over diegenen die hun ziel aan de duivel verkopen. Maar ook wij gewone mensen zijn onder betovering geraakt van lucifer. Dat is de parabel van de verloren zoon. Wij werden betoverd en verlieten onze oorspronkelijke bestemming. We kwamen in de droomwereld of de wereld van de illusie. Onze bestemming was de Goddelijke wereld maar we gingen van dat oorspronkelijke huis weg. Maar na alle ontberingen is daar de herinnering aan hoe het eens daar was…

Jezus heeft over zichzelf verteld als iemand die uit een ver land kwam om naar om naar een andere verre wereld te vertrekken. Dat was het vertrek uit de wereld van God naar de wereld die Hem vijandig gezind was. Maar waar hij naar toe moest om het koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren. En verder eist Hij dan van diegenen die hem kenden verantwoording af te leggen over wat zij met hun kennis hadden gedaan. ( lees Lucas 19) Wat doe jij met je talenten?

God heeft je een wijsheid ingeblazen en gedurende je leven kun je achter de waarheid komen, wijsheid opdoen. Het gaat om het achterhalen van verschillen tussen waan en werkelijkheid. Tussen illusie en werkelijkheid, tussen waarheid en leugen.

De elite gebruikt de macht over de kudde juist door aanspraak te doen op de kudde. Ik heb me lang afgevraagd waarom ik niet meer naar natuurdocumentaires kon kijken. Wel als het over de schoonheid van de natuur ging, niet als het over de toestand van wilde dieren ging. Als een dier in de kudde wordt aangevallen, staat hij er alleen voor. De rest vlucht en graast later weer verder. Zo is het ook in het leven van de mens. De elite “pakt” steeds een groep zodat de andere groep denkt dat het hun niet treft. Dit is verdeel en heers. Men denkt er genadig van af te komen. Of men denkt: we hebben het toch nog goed. Niet beseffend dat iedereen aan de beurt kan komen.

Psychopaten die hun ziel verkochten, kunnen niet de hele massa bespelen maar ze kijken steeds waar ze kunnen toeslaan en tot hoever ze kunnen gaan.

Gelukkig komen er wel steeds meer zaken aan het licht en er zijn steeds meer mensen die ontwaken die beseffen: “ik kan me niet zelf los maken uit de matrix, ik heb God nodig”.

We leven al eeuwen met een “ouder” probleem. Hiermee bedoel ik niet letterlijk de verhouding ouder-kind maar de verhouding van de bovengestelden naar ons, onder hen. Van zij die weten en geen kennis overdragen, van zij die weten maar er niet voor kiezen de waarheid te vertellen van hen die ervoor kiezen hun ziel te verkopen en het volk dom te houden.

In Canada was er onlangs een groep jonge katholieke mannen die aan het hoofd van de rk kerk in Canada een brief schreef en smeekte om les, om leeruitleg, om catechisatie. Zij kregen een nietszeggend antwoord terug. Ik ken hun snakken naar les en antwoorden maar zij waren aan het verkeerde adres. Deze paus is geen goede herder en de rk kerk is allang geïnfiltreerd net als de gewone joodse religie. Het is de religie van de satan. Gewone gelovigen weten dat niet. Hoewel er steeds meer naar buiten komt. Een andere groep katholieken is bezig geweest te onderzoeken of deze paus afgezet kon worden. Dat zal niet lukken. Hij is een jezuïet en de jezuïeten hebben de kerk langzamerhand volledig geïnfiltreerd. Zij zijn op weg naar één wereldreligie in één wereldorde om de mens klein en dom te houden en uit te melken. Om de satan/demiurg/lucifer te dienen.

Mensen worden steeds meer wakker en beseffen dat zij in en wolk van onwetendheid verkeren en gaan op zoek naar waarheid. Misschien kan ik mijn steentje bijdragen om dat veel mensen niet de tijd en de rust hebben om te lezen en te studeren.

Ik heb geschreven over het feit dat het christendom al vanaf het begin is misleid en ondermijnd. De farizeeën ( zij die zich joden noemen en het niet zijn) hebben niet alleen Jezus vervolgd, ook de christenen erna. En dit gaat tot op de dag van vandaag door, door “hen” ( zij die zich joden noemen en het niet zijn). Dit is iets wat niet bekend is bij evangelische christenen/zionistische christenen. Zij verheerlijken jahwe en zij verheerlijken alles wat met Israël te maken heeft. Ik heb diverse keren geschreven over het verschil tussen het bijbelse en het huidige Israël. Dat is een zeer heikel politiek en beladen onderwerp en hier wordt vaak geen onderscheid in gemaakt. Dat is een tragedie voor veel christenen. Het is een nalatigheid van christelijke leiders.

Maar er is een troost. Toen Jezus zijn dood en vertrek aankondigde vertelde Hij dat er een trooster zou komen die blijvend zou zijn: de Heilige Geest. Daaraan hebben we te danken dat we langzaam wakker worden want die werkt in een niet aflatende stroom van opwekking en wakker worden. Zij, die de Geest van waarheid, de Heilige Geest, hebben ontvangen halen dan de satansvermomming van de demiurg weg en ontmaskeren hem als de god van de duisternis, de vader van de leugen. ( ik heb daarover diverse keren geschreven en ook over dat Jezus dat in het N.T. aanhaalt. We hoeven van christelijke leiders niets te verwachten ( dominees die beweren dat God maar een concept is, of die beweren dat God dood is, of dat Jezus niet echt heeft bestaan of de paus die beweert dat het niet goed is dat de mens een relatie probeert op te bouwen met Jezus.) en we moeten het dus zelf doen. Ware vrijheid ontstaat door de geest van geloof, een staat van bewust zijn, wetend dat je aan dit lichaam gebonden bent maar niet aan deze wereld. Je bent alleen gebonden aan de wereld buiten de matrix, aan de wereld van God.

Er is een “vloek van het weten” nl. als jij wakker wordt en de jouw wereld om je heen niet, als zij in de leugens willen blijven geloven, kun je ze kwijt raken.

Misschien is dit precies wat bedoeld wordt met de bijbelse oproep om de families te verlaten en de Heer te volgen. Dit is wat Jezus bedoelde met: laat de doden de doden begraven. ( dood is hier dood van geest),(“In de wereld zult gij verdrukking hebben; maar wees goedhartig. Ik heb de wereld overwonnen. ” Joh, 16,33)

Kijk om je heen en zie hoeveel “dode” ogen je ziet,. Niet alleen in de straten maar ook op de tv bij commentatoren die voor de zoveelste keer hun gelijke riedel afdraaien omdat ze lang geleden opgehouden zijn te denken omdat ze hun ziel aan de duivel verkochten. Heb mededogen en bid voor de mensheid. Heb mededogen met de “dode zielen” en bid om wakker worden van de mensheid. Wees goed en goedhartig.

“De belangrijkste onder u moet de anderen dienen.” (Mattheüs 23:11) Ieder mens heeft talenten, gebruik de jouwe.

Nadenkertje 13

Joseph Goebbels zei ooit dat een leugen die vaak genoeg werd herhaald, als waarheid zou worden geaccepteerd. Misschien dan, als de waarheid continu wordt herhaald, zal deze ook worden geaccepteerd zoals ze is. Soms zit de waarheid niet goed in de hoofden van mensen. Het dwingt ons om ongemak onder ogen te zien en realiteiten te accepteren die we anders zouden negeren om ons eigen realiteitszin te bevredigen. Door de leugen te leven, kunnen we onze persoonlijke verantwoordelijkheden jegens de wereld om ons heen negeren en ons tegelijkertijd een vals gevoel van veiligheid geven dat de neiging heeft af te nemen wanneer we worden geconfronteerd met het besef dat we misleid zijn. Niets kan dit idee beter aantonen dan het politieke circus dat onze regering is.

Links en rechts in de politiek maakt niet meer uit. Een rechtse premier voert een linkse agenda uit.

Er wordt de indruk gewekt dat partijen elkaar nog bevechten met ideeën maar wisseling van de wacht betekent alleen nog maar dat je je tijdelijk “ van boeven” kunt ontdoen.