Over de Chazaren/Khazaren

Voor ik verder over de illuminatie en de vrijmetselarij schrijf, wil ik eerst nog over de Chazaren schrijven.

Het Rijk der Chazaren was ooit gevestigd in de streek (Khazarië) rondom de Zwarte Zee en Kaukasus en werd geregeerd door de meest wrede koningen die de wereld ooit gekend heeft. Deze koningen waren aanhangers van wat men noemt de Babylonische baäl religie. Lucifer heeft met zijn kompanen een religie geschapen waarin de god baäl geëerd werd. En met hem vele andere goden. Baäl had vele namen en vele vormen van baälvereringen gingen gepaard met (brand)offers en orgies en tovenarij (babylonische “black magic”/ de occulte religie).De baälreligie kwam bij veel volken voor en God greep voor het eerst in, in het huidige midden oosten bij het joodse volk.

De Chazaren stonden in de hen omringende landen bekend als dieven, moordenaars, struikrovers en voor het aannemen van de identiteit van de reizigers die ze doodden. Dit vormde het normale leven in het Rijk der Chazaren.

De omringende landen onder aanvoering van Rusland werden het zat en gaven het land rond 800 een ultimatum. De koning van de Chazaren mocht een keuze maken welke van drie religies hij wenste te adopteren voor zijn volk en waarbij alle burgers dit verplicht zouden aannemen en dit ook een vast onderdeel zou worden voor de opvoeding van de kinderen.

De koning mocht kiezen uit de Islam, het Christendom of het Judaïsme. De koning koos het laatste en beloofde binnen de grenzen te blijven die binnen de nieuwe religie bestonden. Ondanks deze belofte bleven de koning en zijn kring van aanhangers trouw aan de oude babylonische baälgodsdienst, die bekendstaat als het geheime satanisme. Dit geheime satanisme hield in dat er bepaalde ceremonies werden uitgevoerd waarbij onder andere kinderen werden geofferd.

De koning handhaafde al dit soort occulte ceremonies die waren gebaseerd op de oeroude aanbidding van de god baäl, iets dat ook bekendstaat als het aanbidden van de uil (Moloch). Om de omringende landen in de waan te laten dat hij zich hield aan het gestelde ultimatum werd er een soort satanische hybride religie gemaakt, waarbij de luciferiaanse occulte religie werd vermengd met het Judaïsme om een religie te worden die nu bekendstaat als het babylonische talmoedisme.( dit in tegenstelling tot de Talmoed van Jeruzalem van het gewone spirituele joodse geloof).

Deze godsdienst werd de nieuwe religie van de Chazaren en in feite was er niets veranderd en bleef het Chazarenrijk net zo kwaadaardig als het voor die tijd was geweest. Er veranderde in de praktijk dan ook weinig, want nog steeds werden reizigers beroofd en gedood en de Chazaren stonden dan ook bekend als meesters in het vermommen en het aannemen van valse identiteiten, iets dat ze tot op de dag van vandaag nog steeds doen. Dit samen met hun nog steeds bestaande satanische babylonische verering van de god baäl en het offeren van kinderen.

Dit alles duurde voort tot ongeveer het jaar 1200 toen Rusland en de hen omringende landen er genoeg van hadden. Ook omdat hun kinderen door de Chazaren werden ontvoerd om geofferd te worden. Dit was ook de tijd dat de koning en zijn kring van de hem getrouwen bekend werd onder de naam Chazaarse Maffia (CM).

De Chazaren waren meesters in het spioneren en via hun uitgebreide netwerk van spionnen waren ze op de hoogte van een komende aanval op hun land en zo ontsnapten ze met hun enorme voorraden goud en zilver naar het westen. Ze bleven zoveel mogelijk uit beeld, namen zoals gewoonlijk een nieuw identiteit aan (als het nodig was wisselden ze makkelijk van godsdienst en werden dan christen of moslim) en in het geheim bleven ze hun baäl aanbidden en de ceremonies uitvoeren. Ze waren ervan overtuigd dat baäl ( dus eigenlijk lucifer) hen de hele wereld zou schenken zoals deze dit volgens hen had beloofd, op voorwaarde dat ze kinderen bleven offeren.

Dat was de reden dat de koning van de Chazaren eeuwige wraak heeft gezworen tegen Rusland voor het verdrijven uit hun land.

Een kleine kring getrouwen van de koning kwam uiteindelijk in Duitsland terecht en een deel van hen koos de naam Bauer als identiteit. Het wapen van de Bauers bestond uit een rood schild ( het huis met het rode schild). Later werd hun naam veranderd in Roodschild, de Rothschilds zoals wij ze tegenwoordig kennen.

De Rothschilds zijn het gezicht van de Chazaarse Maffia en vanuit Duitsland zijn ze erin geslaagd om het Britse banksysteem te infiltreren en over te nemen en de City of London te creëren met hun financiële instituten.

Deze Chazaarse Maffia had eeuwige wraak gezworen aan Rusland en met de communistische revolutie hebben ze die wraak voor een deel uitgevoerd, een onvoorstelbare wrede en bloedige wraak op het Russische volk. Een wraak die ze jarenlang hadden voorbereid. (Over revolutie en oorlog die al lang van te voren werden gepland, schrijf ik nog)

Deze satanisten oefenen tot op de dag van vandaag grote invloed uit en onder de dekmantel van het gewone jodendom hebben ze het gewone, spirituele jodendom en joodse volk grote schade berokkend. Als je jodenhaat wilt begrijpen dan moet je de invloed van de Chazaren/ de cabal (van kabbala(h) ) begrijpen. De jodenhaat richt zich dus tot de verkeerde groep. De haat is bedoeld voor de cabal, voor de Chazaren ( voor hen die zich joden noemen maar het niet zijn) maar die weten de wereldopinie al heel lang te misleiden.

De Chazaren /de cabal weet dat om aan de macht te blijven – de waarheid over wie ze zijn en wat ze achter de schermen doen – verborgen moet blijven. Zonder deze geheimhouding valt hun kaartenhuis in elkaar. Als de mensheid vervolgens in staat is om de meest gruwelijke en weerzinwekkende aspecten onder ogen te zien, ontstaat een enorme oerkracht om de macht in de wereld terug te pakken.

In 1666 woonde er in Turkije een Chazaar, de rabbijn Sabbatai Zevi, in de toenmalige stad Smyrna (nu Izmir) in Turkije. Deze man had zichzelf uitgeroepen tot de nieuwe Messias en trok veel volgelingen. Hij werd echter uitgekotst door zijn collega rabbijnen en ook de toenmalige Turkse sultan van het Ottomaanse Rijk had niet veel op met deze nieuwe Messias. Dus, stelde hij Zevi voor de keus om zich of te bekeren tot de islam of te sterven. Aangezien Zevi een Chazaar/Jood was, had hij hier geen enkele moeite mee omdat ze gewend zijn zich aan te passen aan nieuwe omgevingen en een andere identiteit aannemen terwijl ze gewoon blijven wat ze altijd zijn geweest.

In werkelijkheid bleef hij vasthouden aan zijn eigen geloof, hetgeen een aparte (satanische) versie was van het kabbalisme. Volgens een specialist op dit gebied, rabbijn Antelman, geloven aanhangers van Zevi dat er twee manieren zijn om te zorgen dat de Messias weer snel op aarde zal terugkeren. De eerste is om te zorgen dat alle mensen goed worden of de tweede optie, dat alle mensen slecht worden. De aanhangers van Zevi die Sabbateans worden genoemd, hebben gekozen voor het laatste en zien het begaan van zonden dan ook als een heilig iets en hangen de filosofie aan dat omdat ze niet allemaal heiligen kunnen zijn, ze beter allemaal dan maar zondaars kunnen zijn.

( ik noemde eerder het boek dat I.B. Singer schreef: Satan in Goray, dat hierover gaat. https://www.bol.com/nl/f/satan-in-goray/9200000049545647/ en https://www.bol.com/nl/p/satan-in-goray/1001004005013750/ )

Het voorbeeld van Zevi is door meer dan een miljoen Chazaren gevolgd, waaronder bankiers zoals de Rothschild. Ze zijn van alles geworden zoals Joden, christenen of moslims, maar ze zijn in werkelijkheid gewoon Sabbateans gebleven. De Sabbateans zijn dus niets anders dan een satanische sekte die erop uit is om te zorgen dat er zoveel mogelijk kwaad op de wereld wordt gedaan. Wat ook past bij de baälverering en bij de wens van lucifer.

De manier waarop ze te werk gaan, is altijd hetzelfde. Als een virus infiltreren ze overal en passen zich als een kameleon aan de omgeving aan. Op die manier zijn ze overheden en religies binnengedrongen en hebben ze in de loop der jaren een onzichtbare tirannie in het leven geroepen voor de rest van de mensheid. Dit alles, zonder op wat voor manier dan ook de aandacht op zichzelf te vestigen.

Zo hebben ze via de vrijmetselarij in 1776 de Illuminati opgericht. De vrijmetselarij zou de geheime kracht worden achter belangrijke gebeurtenissen zoals de Amerikaanse, Franse en Russische revolutie, het opzetten van de Verenigde Naties, beide Wereldoorlogen inclusief de holocaust en de moorden op de Kennedy’s, omdat deze vastbesloten waren de praktijken van dit geheime satanische netwerk op Amerikaanse bodem te dwarsbomen.

Men noemt de Sabbateans ook wel de Sekte van het Alziend Oog. Je vindt ze overal terug waar sprake is van een machtsstructuur. Zij zijn zowel de goeden als de slechten.

De implicaties van dit alles zijn enorm. Dit betekent dat wij als mensheid niet in een echte realiteit leven, en waarbij historici, journalisten en opvoeders samenwerken om ons ver bij de waarheid weg te houden. Onze wereld, onze perceptie van de menselijke ervaring, wordt gevormd door een geheim occult genootschap.

Ze gebruiken een geraffineerde tactiek. Ze promoten geen satanisch koninkrijk, maar ze sturen je in die richting door allerlei zaken zoals het bestaan van God in twijfel te trekken en door het eisen van seksuele bevrijding, onafhankelijkheid voor vrouwen, internationalisme, diversiteit en religieuze tolerantie. Al deze aspecten vormen onderdeel van een verborgen agenda: het ondermijnen van alle collectieve krachten, behalve die van hen.

Er wordt ons verteld dat vrije seks progressief is en modern. De Sabbateans hebben zich al meer dan 350 jaar bezig gehouden met het partnerruil, seks orgies, overspel en incest. Ze promoten ook seks tussen verschillende rassen en ze zijn stap voor stap bezig om de bevolking tot hun sekte te introduceren. (Eén wereldregering met één wereldreligie: de hunne)

Ze kennen geen enkele moraal en hun originele zegening: “Die het verbodene toestaan” werd later de bekende illuminati slogan “Doet wat ge wilt”, als uitdrukking van hun religieuze gevoelens.

De mensheid is in de greep van een wrede satanische sekte wiens macht zo groot is dat ze erin slagen om hun oorlog tegen de mensheid als normaal en onvermijdelijk te verkopen. Zelfs als hun plot wordt ontmaskerd, slagen ze erin om iedereen ervan te overtuigen dat het racistisch, antisemitisch is of getuigt van slechte smaak als je dat gelooft.

Deze uitgebreide sekte heeft volledige controle over de politiek, informatievoorziening en cultuur. De meeste leiders zijn of poppen aan hun touwtje of verraders. Een “intelligente deel van de bevolking” is omgekocht, terwijl het grote publiek is afgeleid en in het paradijs der dwazen woont.

De Zionisten zijn de pionnen van de Sabbateans die de holocaust hebben gebruikt om hun “kunstmatige” staat Israël te kunnen creëren. Miljoenen Joden zijn geofferd om een thuisland voor de Sabbateans te kunnen scheppen. Het woord holocaust betekent “verbrand offer” en dat is precies wat er met de holocaust is gebeurd. Een verbrand offer aan satan. Hier valt bijna niet mee te leven en voor gewone, echte en spirituele joden niet te geloven. Toch zijn er rabbijnen die deze boodschap proberen over te brengen. Maar de tegenstand is groot.

De Chazaren/sabbateans beheersen de wereld en de werkelijke macht op deze wereld zetelt in de Zwitserse stad Bazel, waar het kantoor is gevestigd van de centrale bank der centrale banken, de Bank for International Settlements, ook wel de BIS genoemd. Dit is een stukje Zwitserland dat geen Zwitserland is en waar de Zwitserse autoriteiten niets te vertellen hebben.

Eerst verwerf je macht, dan verwerf de macht over het geld en dan verwerf je macht over de mens en zijn geschiedenis en zijn cultuur. En die kun je dan veranderen. Dat gebeurt nu volop.

Het clubje mensen in Bazel heeft de volledige controle over de wereld, omdat zij naar wens geld uit gebakken lucht kunnen maken of uit de circulatie halen als ze dat willen. Zij kunnen een economie laten groeien, ze kunnen markten manipuleren en ze kunnen een economie volledig in elkaar laten storten als ze dat zouden wensen.

Het grote probleem voor de CM is dat er nu steeds meer kennis komt over hun praktijken. Vooral in de vrije wereld met het vrije internet komt veel kennis naar buiten. In de christelijke, joodse, humanistische wereld waren er altijd mensen die zelf nadachten en niet alles zomaar aannamen (onderzoek alles en behoud het goede). Daarom moet de christelijke wereld vernietigd worden( https://www.zerohedge.com/news/2019-07-03/global-persecution-christians-rise )en als de dekmantel van het joodse volk gewerkt heeft, is het joodse volk ook aan de beurt. En daarom is er ook zo’n haat naar het Rusland van Poetin die het Russische orthodoxe geloof weer alle ruimte geeft. De eeuwige wraak op Rusland van de Chazaarse Mafia staat nog steeds en zij zullen niet rusten voordat Rusland en haar grote steunpilaar, de Russisch Orthodoxe Kerk, zijn vernietigd.( Over het Jodendom: Het judaïsme is de religie van het Joodse volk en de oudste of één van de vroegst ontstane monotheïstische godsdiensten, en behoort tot de oudste religieuze tradities die vandaag de dag nog worden beoefend. De term judaïsme verwijst specifiek naar de joodse godsdienst. Het woord jodendom, dat vaak synoniem wordt gebruikt, kan ook in een ruimere betekenis (Jodendom) verwijzen naar de Joodse etnische en culturele identiteit (zonder specifiek naar de godsdienst te verwijzen). Het jodendom past niet gemakkelijk in de westerse categorieën zoals religie, ras, etniciteit of cultuur. Dit komt doordat Joden het jodendom in termen van 4000 jaar geschiedenis beschouwen. Tijdens dit lange tijdperk hebben Joden slavernij, chaos, theocratie, verovering, bezetting en ballingschap ervaren en zijn zij in contact geweest en beïnvloed door het Oude Egypte, Babylonië, Perzië, het Griekse hellenisme, evenals moderne bewegingen zoals de verlichting, het socialisme en de opkomst van het nationalisme. Daarom stelt de Joods-Amerikaanse professor Daniel Boyarin dat “Joods zijn de pure categorieën van identiteit doorbreekt, omdat het niet nationaal is, niet genealogisch en niet godsdienstig, maar elk van deze, in een dialectische spanning.” De principes en de geschiedenis van het judaïsme vormen de historische fundamenten van andere religies. Soms worden de woorden Israëli en Israëliet verward. Een Israëli is een inwoner van de staat Israël. 25 procent van de inwoners van Israël belijden niet de joodse godsdienst; velen zijn bijvoorbeeld Israëlische moslims of christenen. Met een Israëliet bedoelt men daarentegen iemand van het volk Israël uit de oudheid of iemand van de joodse godsdienst. (Vergelijk: „Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap”). 75 procent van de joden (d.w.z. de aanhangers van de joodse godsdienst) wonen niet in de staat Israël.)

Bij de bovengenoemde satanische sekte wordt dus alles omgedraaid en wordt iets wat gezond is ongezond, wordt iets natuurlijk opeens onnatuurlijk en dus krijg je de situatie waar heteroseksualiteit wordt behandeld alsof het een afwijking is en homoseksualiteit als iets dat volkomen natuurlijk is. Schoonheid wordt lelijk, waarheid wordt leugen, iets dat rechtvaardig is wordt onrechtvaardig en “het kwaad” wordt goed. ( wee hen die het kwade goed noemen: Jesaja 5:20-21 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig.)

Tekenen waaruit blijkt dat wij op dit moment in een satanische maatschappij leven:

Er is een groot verschil tussen de “ingewijden” en de rest van de bevolking die volledig onwetend is over het lot dat hen staat te wachten.

Uiteraard wordt hen niet verteld dat de ware doelstelling van de sekte is om hen uit te buiten en tot slaaf te maken. In plaats daarvan worden ze met mooie en vaak nobele woorden misleid door “hun leiders”

Deze leiders maken onderdeel uit van de ingewijden en liegen standaard tegen de bevolking over dingen zoals false flag acties, moorden en oorlogen. ( Onze min. pres. kan liegen alsof het gedrukt staat en hij komt er mee weg)

Overal om ons heen zie je de symbolen van de sekte, ook wel symbolen van de illuminati genoemd. Van de grote obelisken die je overal ter wereld tegen komt, tot de logo’s van grote bedrijven die uiteraard in hun handen zijn. Tot handgebaren van “leiders” en zgn. “Hollywoodsterren”.

Zij die in God geloven worden vervolgd. (zie hierboven) En de islam wordt gepromoot. Schoolklassen moeten naar de moskee. (ik kom terug op de islam)

Ze proberen de natuur te domineren en beheersen door het aanmoedigen van onnatuurlijk en pervers gedrag. Een goed voorbeeld hiervan is de bizarre occulte haat tegen de natuurlijke geslachten, man – vrouw. Ze doen dit door het promoten van homoseksualiteit, transgenders en tweeslachtigheid met onder andere totale verwarring als doel. Kinderen worden op scholen al aangemoedigd om te experimenteren met homoseksualiteit/transgenderisme. Dragqueens komen op scholen voorlezen.

De westerse maatschappij is een “seks sekte”, dat wil zeggen, volledig geobsedeerd door seks en “hete” vrouwen. De “illuminati” promoot overspel en anonieme seks om zo de mensheid te verlagen tot het dierlijke niveau.

Miljoenen mensen houden zich bezig met gokken op de beurzen en zowel de geld- als de seksverslavingen worden door de satanische sekte doelbewust gepromoot en en zoveel mogelijk in stand gehouden. Dit geldt trouwens voor iedere vorm van verslaving.

Een andere vorm van controle over ons van deze sekte is dat ze ons ziek maken, zowel lichamelijk als geestelijk. Ze maken ons eerst ziek door hun producten en verkopen en ons dan de “genezing” via de gigantische medische industrie.

Ze bevorderen zoveel mogelijk immigratie en vermenging van rassen, waarbij ze het vooral op het blanke Europese ras hebben gemunt. Dit, omdat deze niet alleen voor hen het meeste gevaar kunnen opleveren als ze eenmaal wakker worden, maar omdat zij de dragers zijn van de oorspronkelijke democratische en christelijke waarden. ( https://fenixx.org/2018/10/08/eu-rapport-de-eu-heeft-ruimte-voor-3-8-miljard-immigranten/ en https://fenixx.org/2018/08/17/resolutie-1605-en-1743-het-dhimmi-statuut-voor-de-europese-volkeren/ en http://www.novini.nl/sea-watch-heeft-recht-noch-moraal-aan-haar-zijde/ en https://www.zerohedge.com/news/2019-07-03/global-persecution-christians-rise en https://leohohmann.com/2019/02/10/pope-signs-pact-with-islam-declaring-diversity-of-religions-is-willed-by-god/ )

Ze gebruiken de permanente (door hen gecreëerde) dreiging van terreur en oorlog als excuus om steeds meer burgerrechten af te nemen van de bevolking en om een politie terreur staat in het leven te roepen die in staat zal zijn om namens de satanische sekte burgers onder controle te houden.

Mensen die verkeerde gedachten uiten worden publiekelijk aan de schandpaal genageld.

Mensen met conservatieve opvattingen worden gecensureerd en kritiek op Israël wordt strafbaar.

Eerst wordt iets strafbaar gesteld en dan wordt er vervolgd.

Dit zijn kenmerken van een totalitair systeem , een vorm die door de illuminati zal worden gehanteerd voor haar New World Order (NWO een wereldregering en een wereldreligie). Het is niet voor niets dat de uitdrukking “politiek correct” afkomstig is het totalitair systeem: het communisme.

Zij onderdrukken de waarheid op alle mogelijke manieren. De werkelijke geschiedenis wordt onderdrukt en ze gebruiken entertainment in de vorm van een occult ritueel om ons af te leiden en weg te houden bij de waarheid. Ze vernederen ons door het creëren van een alternatieve fantasiewereld.

Er is een niet aflatende focus op het normaliseren van disfunctionele mensen, minderheden en underdogs, waarbij geen of nauwelijks aandacht wordt geschonken aan sterke, effectieve, gelukkig en werkelijk gezonde mensen.

Dankzij een ander kenmerk: het ontwrichten van het traditionele gezin, ontbreekt bij steeds meer mensen de steun die een dergelijk gezin kan bieden en “redden ze het niet meer”.

Waarom lopen zelfs publicaties in de alternatieve media altijd met een grote boog om bepaalde onderwerpen heen?

Eén daarvan is kindermisbruik en pedofilie, in het bijzonder in de hoogste kringen van onze samenleving. De illuminatie en satanisme is ook in onze maatschappij al doorgedrongen met alle gevolgen van misbruik bovendien bij de “elite”. Hen wordt de hand boven het hoofd gehouden door “politieke” rechters. We hebben allang geen onafhankelijke rechtspraak meer.

De tweede is Israël en dan meer in het bijzonder het Zionisme.

Heel vaak wordt kritiek op het Zionisme antisemitisme genoemd, iets wat daar absoluut niets mee te maken heeft want het Zionisme is een politieke beweging met de kenmerken van een geheim genootschap en heeft als zodanig niets te maken met Joden als bevolkingsgroep.

Je hoeft geen Jood te zijn om een Zionist te kunnen zijn.

Wat wij nooit of te nimmer in het nieuws zullen zien, zijn de protesten van de Joden zelf en Joodse groeperingen tegen het Zionisme.

Er zijn bepaalde zaken in onze maatschappij waar men nooit of te nimmer publiekelijk over zal spreken. Wanneer men dan toch een poging probeert te doen, wordt de antisemitisme troefkaart tevoorschijn gehaald en is het einde gesprek.

Ik ben het lang niet altijd eens met artikelen op deze site. Ze maken geen onderscheid tussen: “ zij die zeggen dat ze joden zijn en het niet zijn” en de gewone echte joden. Maar ze leggen vaak wel veel hypocrisie bloot. Antisemitisme is de troefkaart. Net zoals de belediging van Allah een troefkaart is.

De Chazaren vormen overal de “deepstate” zo ook in Israël.

We moeten de huidige gebeurtenissen op een nieuwe manier bekijken. De conflicten van deze tijd zijn niet tussen landen of mensen.

“Het conflict” is tussen de mensen en de meeste van onze ”leiders”: overheid, media, religie, leger, onderwijs en bedrijfsleven. Mensen die hun positie te danken hebben aan deze extreem krachtige en kwaadaardige sekte. Ze zijn verraders.

Het conflict is een kosmisch conflict tot stand gekomen door de macht van lucifer.

Veel kennis is van ons weggehouden. De bijbel is op veel plekken vervalst en delen zijn voor ons verborgen. (denk aan het boek Henoch).

We moeten niet denken dat we de enige levende wezens in het universum zijn. We moeten aanvaarden dat we veel niet weten en proberen kennis te achterhalen. De bijbel is een goede richtingaanwijzer. Henoch had ons veel kunnen leren over “entiteiten” uit een ander deel van de wereld en de bedoelingen van zijn “wandelingen met God”.

Zo lang je nog tijd van leven hebt, kun je je wijden aan de studie hierover.

NB. De arrestatie van de Amerikaan Epstein en het hele “circus” hier omheen, is een illustratie van wat ik beschrijf over de CM. Altijd weer gaat het om macht, chantage, geld en vooral kindermisbruik.