20210111 Over de gebeurtenissen die over elkaar heen tuimelen 2

Mattheüs 24, 4-14: En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide. Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.

Bij niburu diverse artikelen die lezenswaardig zijn: over de censuur en de machtsovername door de grote techbedrijven: Grote techbedrijven nemen de macht over

Uit het artikel: Ook hier weer een complottheorie die werkelijkheid wordt. Al jarenlang waarschuwen wij voor de gevaren van de grote sociale media platformen. Niet alleen omdat ze een front vormen voor de werkelijke machthebbers en alles te weten komen over mensen, maar ook omdat zij met deze bedrijven kunnen bepalen wat wel wordt doorgegeven en wat niet.

We hebben afgelopen jaar een enorme toename gezien van de censuur op platformen zoals Facebook, Twitter en Youtube en de manipulatie van onwelgevallige zoekresultaten die door Google vakkundig naar achteren worden geduwd.

Maar, nu gaan ze nog een stap verder door zelfs de president van de Verenigde Staten te verbannen van bepaalde platformen zoals Twitter en Facebook. Dit is ongehoord en hoort een wakeup call te zijn voor allen die nog steeds geloven in de “onafhankelijkheid” van mainstreamkanalen. Los daarvan is dit ook weer een groot theaterspektakel uiteraard en hoort het bij het grote spel van misleiding.

Omdat Donald Trump nu de “bad guy” is juicht men in mainstreamland omdat al zijn kanalen zo ongeveer zijn geblokkeerd.

…Net zoals Amerika na 9/11 de zogenaamde Patriot Act kreeg, zo krijg je nu zo meteen een nieuwe variant daarvan. Joe Biden heeft laten weten dat hij plannen heeft om zo snel mogelijk een wet in te dienen tegen nationaal terrorisme in zijn “heroïsche gevecht” tegen ideologisch geïnspireerde gewelddadige extremisten. Ook zal hij meer geld beschikbaar stellen voor de bestrijding hiervan.

…Het kabinet moet overwegen de verkiezingen van half maart uit te stellen als de besmettingscijfers niet rap fors omlaag gaan. De huidige lockdown kan pas worden opgeheven als het aantal dagelijkse besmettingen onder de duizend zit.

Dat stelt de Nijmeegse microbioloog Bert Mulder, lid van de onafhankelijk expertclub RedTeam dat adviseert over de coronamaatregelen. ,,Nu al tot uitstellen besluiten is wat voorbarig, maar zeker als we dan nog in een lockdown zitten, moet je niet willen dat mensen massaal de deur uitgaan om te gaan stemmen.’’

Of zoals een lezer schrijft (dank!):

En dat uitstel van verkiezingen is ook best heftig kan ik je vertellen, zeker in het licht dat men ook bezig is te bespreken dit kabinet tot aftreden te dwingen door de toeslagenaffaire, dan komt er een zakenkabinet en ook nog eens geen nieuwe verkiezingen. Of dit wordt het startsein om versneld met frauduleuze stemmachines de verkiezingen te gaan doen zodat we elkaar niet tegenkomen. Hoe ze het ook doen, wij zijn aan de goden overgeleverd!

Ik deel niburu altijd schoorvoetend omdat de taal me niet altijd aanstaat en bovendien merk ik soms dat er kwaad met goed vermengd wordt. De lezer moet altijd overal oppassen. Zelf nadenken en zelf meer informatie ophalen.

Een ander artikel van ze: Wie gaat het Frankenstein vaccin stoppen

Uit het artikel:

Het is natuurlijk één ding als artsen en wetenschappers die tegen vaccinatie zijn argumenten naar voren brengen waarom men beter met een grote boog om de coronavaccins kan heen lopen.

Het wordt een ander verhaal als een Nederlandse professor die nota bene pro vaccinatie is, dezelfde mening is toegedaan.

We hebben onlangs een artikel gepubliceerd waarin door de Ierse professor Doloris Cahill duidelijk wordt gemaakt dat het letterlijk levensgevaarlijk is om de nieuwe coronavaccins, zoals die van Pfizer, te nemen.

…Dit vooral omdat wetenschappelijke onderzoeken in het verleden hebben uitgewezen dat dieren die met dit soort vaccins werden ingespoten later, toen ze het echte virus tegenkwamen, dit niet overleefden.

Echter, er is nu ook een Nederlandse professor die het veel te gevaarlijk vindt om mensen op dit moment in te spuiten met de vaccins die zijn gebaseerd op wat men formeel noemt Mrna vaccins, waarbij de M staat voor messenger, oftewel boodschapper.

Ze hebben een interview met de Nederlandse professor Dr. Theo Schetters.

Zie de link.

…Schetters is helemaal niet tegen vaccinatie, eerder een voorstander, maar vindt in dit geval dat waar de Nederlandse overheid mee bezig is totaal onverantwoord. Dit, simpelweg omdat hier sprake is van een nieuwe techniek die nog nooit goed is uitgetest en zoals we gezien hebben zijn weinige testen die er in het verleden zijn geweest nogal alarmerend om het maar even zacht uit te drukken.

…In het interview worden kleine stukjes getoond van een interview met de Britse arts Dr. Andrew Wakefield. Deze legt precies uit waar het grote gevaar zit betreffende dit soort vaccinaties en waarom wij de gevolgen daarvan misschien pas over een jaar, of twee of drie, zullen merken. Maar, dat het wel een absoluut feit is dat door deze vaccins mensen genetisch gemodificeerde wezens worden met veranderingen in hun DNA die nooit of te nimmer ongedaan gemaakt kunnen worden.

…Schetters is van mening dat er medisch gezien geen enkele noodzaak is om mensen te vaccineren tegen corona. De enige noodzaak en urgentie die er is ligt gelegen in het feit dat de overheid het complete land gijzelt in een lockdown totdat het merendeel is gevaccineerd.

Ook Schetters is van mening dat de reactie op het coronavirus zwaar overdreven is, vooral als je kijkt naar het aantal gevallen. Er zijn met beide golven meegerekend zo’n 30.000 mensen in een ziekenhuis terechtgekomen en er zijn 11.000 mensen overleden.

…Dat zijn heel normale aantallen en niet iets waarvoor je een totaal land voor op slot moet gooien. Bovendien zijn de mensen die doodgaan al niet meer goed functionerende mensen in de zin dat hun immuunsysteem niet goed meer werkt. Dit is ook een vrij normaal verschijnsel bij heel oude mensen en als die dan ook nog eens allerlei onderliggende kwalen hebben, dan is een herfstbriesje voldoende om hen in het ziekenhuis te doen belanden waar ze dan vervolgens dikwijls overlijden.

Verder is Schetters van mening dat het totaal zinloos is om dit soort mensen te vaccineren tegen covid-19, omdat het niets voor hen zal doen, behalve dat ze waarschijnlijk nog eerder doodgaan.

Het is schokkend als een professor zegt dat de enige reden dat mensen in grote haast gevaccineerd moeten worden is omdat de overheid het land op slot houdt.

Ook Xandernieuws moeten we blijven volgen omdat daar tot dusver goed nieuws te vinden is. Soms lees je en huiver je. Kijk bijvoorbeeld naar het artikel over de paus

die vindt dat iedereen zich moet alten vaccineren. Deze paus is een valse paus en geen christen maar een luciferiaan. Hij is de valse profeet hoe moeilijk het ook is om dat te zeggen. Zoek maar naar foto’s en je zult ze vinden: de paus die zijn kruis verbergt, de paus die in de ontvangstzaal zit en kijk eens naar het zgn. beeld van Christus aan het kruis: het is een beeld met een januskop: rechts zit de kop van een slang, symbool van lucifer. Ik heb wel vaker hiervan gedeeld en zal dat nog wel eens doen. nu is dat niet belangrijk. Belangrijk is te beseffen dat hij zich steeds in een discours mengt waarin hij niet kiest voor de mens maar voor de dictators.

Blijf LifeSiteNews volgen om goed christelijk nieuws te vinden dat zij ook duiden. LifeSite zal de lezers onverschrokken verslag blijven brengen over kwesties als het leven, geloof, gezin en vrijheid. Bid alstublieft voor al onze journalisten en medewerkers, dat we voorzichtig en nauwkeurig mogen rapporteren over wat er in Amerika en de rest van de wereld gebeurt.  Artikel met de kop: De waarheid over de verkiezingen van 2020 is veel sinister dan u denkt

Uit het artikel:

…De verkiezingen in de Verenigde Staten werden massaal gemanipuleerd om Joe Biden te bevoordelen. En niet alleen dat, het verhaal van de reguliere media over de verkiezingen is onjuist, maar de invloed ervan is zo immens dat het een visie creëert onder de beste verdedigers van de waarheid.

De afgelopen week was ongelooflijk! We moeten bidden als nooit tevoren. De waarheid is in sommige opzichten duidelijk geworden, maar de onwaarheden zijn zo effectief dat de overgrote meerderheid van goede mensen wordt misleid.

Wat er momenteel in de VS gebeurt, lijkt in staat genoeg om de conservatieve beweging te vernietigen. Het heeft ook het potentieel om door links over de hele wereld te worden gebruikt als een knuppel om verdedigers van het geloof, het leven en het gezin tot krankzinnige gewelddadige vijanden van de mensen te maken.

…Maar iedereen zou tegelijkertijd de instrumenten moeten kunnen zien die werden gebruikt om de verkiezingen van 2020 te stelen, aangezien ze nu spelen als nooit tevoren. De reguliere media, en zelfs meer dan dat, de monopolies op sociale media, zijn de grootste manipulatoren van eerlijke verkiezingen. Ze hebben ronduit gelogen en de waarheid verborgen gehouden. Ze hebben zelfs de president van de Verenigde Staten straffeloos gecensureerd – en niemand aan beide kanten betwist dit zelfs.

…Mensen suggereren constant dat er geen bewijs is van kiezersfraude. Dat argument hangt ervan af dat de lagere rechters de pogingen om dat aan te tonen hebben afgewezen. Er is een getuigenis van een advocaat van het Trump-team dat in Nevada werkt. Hij beschrijft alle manieren waarop zijn team de fraude heeft geverifieerd, en vertelt vervolgens hoe ze het bewijs niet voor de rechtbank konden gebruiken omdat hun toegang tot de informatie zo lang was vertraagd dat de datum die door de rechtbank was vastgesteld om het bewijsmateriaal in te dienen, was verstreken.

En zelfs daarbuiten is er veel bewijs van kiezersfraude en -manipulatie op video. We zagen dat Republikeinse poll watchers keer op keer de toegang werd geweigerd. En laat me hier een hoedtip geven aan Project Veritas, dat vele steekoperaties uitvoerde die massale kiezersfraude op heterdaad demonstreerden.

Dus ja, Amerika wordt op frauduleuze wijze overgedragen aan de Global Reset-menigte met Joe Biden op dit moment de hoofdpop. En de grootste boosdoener zijn de reguliere media en de technische giganten die de verkiezingen hebben gemanipuleerd, de informatiestroom hebben gecontroleerd en hun bijna totale monopolie hebben gebruikt om het publiek wereldwijd te bedriegen. Ze trekken accounts aan over politiek rechts en in het midden.

Dit is een strijd om de waarheid. Niet voor Donald Trump. Bij LifeSite hebben we Trump openlijk bekritiseerd voor het pushen van de LGBT-agenda en zullen dat altijd doen zonder excuses. Maar Trump de schuld geven van de huidige situatie is belachelijk. De manipulatie is hier duidelijker en duidelijker dan ooit tevoren.

En bij dit alles moet ik zeggen dat we ons totaal hulpeloos voelen, als kleine muizen voor een kolos. Maar dat is precies waar ik graag ben. Klein en in de minderheid is de perfecte tijd voor Onze Lieve Heer om te handelen. Uiteindelijk overwint Hij. Uiteindelijk wint Christus.

…Bid voor Amerika en streef naar heiligheid in ons dagelijks leven. 

Houd van uw gezin en  van uw naasten. 

Spreek de waarheid tegen de macht, ongeacht de kosten, waarbij u inspiratie opdoet bij mensen als Aleksandr Solzjenitsyn en bisschop Athanasius Schneider.  

Bereid je voor op duisternis en meer vervolging, wetende dat Christus uiteindelijk zal overwinnen

Ga door met het veroordelen van zinloos politiek geweld (en erken dat het verre van geconcentreerd, normaal of wijdverbreid is onder het Amerikaanse “recht”, ongeacht wat de reguliere media ons vertellen), kiezersfraude en tirannie in al zijn vele vormen. 

Bij Makow

een artikel met de kop: Tijd om ons te verenigen als instrument van God

Uit het artikel:

“Als je nog steeds gelooft dat de grote ruiming niet jouw uitroeiing inhoudt, of dat je persoonlijk zult profiteren van de installatie van de één-wereldregering die ze al eeuwenlang plannen, dan slaap je.”

…”Als je nog steeds niet begrijpt dat de tijd om je te verenigen in een enkele broederschap van gelovigen, onder God en VRIJ van georganiseerde religie, NU is, dan slaap je.”

…Je hebt een verhaal met de paplepel ingegoten. Je bent er zo aan gewend geraakt om het te horen dat je er echt om smeekt. Het is als een verhaaltje voor het slapengaan. Het heeft je in slaap gesust.

Als je nog steeds gelooft dat de regering een welwillende bijeenkomst is van eerlijke, goedbedoelende zielen die “van de mensen, door de mensen en voor de mensen zijn”, dan slaap je.

Als je nog steeds gelooft dat een politiek systeem van twee of meer partijen allesbehalve mensen in twee of meer groepen verdelen zodat ze gemakkelijk kunnen worden overwonnen, dan slaap je.

Als je nog steeds gelooft dat verkiezingen voor een openbaar ambt voor iets anders dan openbaar amusement worden gehouden, om de illusie van vrije keuze te wekken, dan slaap je.

Lees het artikel. Ik ben het met einde niet eens dat we zouden moeten terugkeren naar het O.T. Dat moeten we niet, de Waarheid staat in het N.T. Ja, die is ook ondermijnd net zoals het O.T. maar de Waarheid kunnen we vinden in het evangelie en in de woorden van Jezus. Jezus kwam juist om de wet van het O.T. op te heffen.

We zijn God kwijtgeraakt omdat we misleid zijn door “hen” maar we kunnen nog steeds tot God terugkeren.

SOTN heeft een artikel van Jon Rappoport. Volg deze sites!

False Flag at the Capitol: het draait allemaal om de effecten en naschokken

Uit het artikel:

...Valse vlag: een gebeurtenis die wordt opgevoerd om het te laten lijken alsof de tegenstander de gebeurtenis heeft veroorzaakt en de schuldige is, en dus een algehele reactie rechtvaardigt.

door Jon Rappoport

…Dit is een vervolg op mijn artikel over de engineering van een aanval met valse vlag op het Capitool woensdag – mogelijk geleid door acteurs van Antifa.

Voor meer informatie daarover, beveel ik het artikel van Michael Snyder aan: “Vragen over de chaos in de hoofdstad die dringend beantwoord moeten worden.”

De gebeurtenissen van woensdag in het Capitool leverden een jackpot op voor politiek links.

…De discussie en het debat op televisie, in de Joint Session of Congress, over stemfraude, was ontspoord.

Toen het Congres ’s nachts weer bijeenkwam, had niemand de moed om krachtig te beweren dat Trump de verkiezingen had gewonnen. Niemand gaf er meer om. Het kijkende publiek, als dat er was, had het ook niet kunnen schelen. 100% van de aandacht ging naar de inbraak in het Capitool.

Trump zelf was vastgelast aan de “schokkende aanval” op het Capitool. Daar hebben de media voor gezorgd. “6 januari 2021 is een dag die voor altijd in schande zal leven …” “De dag dat Trump Amerika verraadde.” “Hij sloeg zijn aanhangers in een razernij op, en toen vielen ze The People’s House binnen …”

De media zullen dit deuntje de komende 20 jaar spelen. Een doel? Om elke kans te vernietigen, kan Trump in 2024 terugkomen om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap. Om zijn toekomst – of de toekomst van zijn zoon, Donald, Jr. – in de politiek volledig uit te bannen.

Een ander doel? Om alle Trump-aanhangers in diskrediet te brengen en ze als gewelddadige gekken te bestempelen.

...Er is meer. Pogingen om te protesteren tegen de uitsluitingen van COVID zullen door de media en de regering gelijk worden gesteld met de aanval op het Capitool. “Het is allemaal hetzelfde, dezelfde losgeslagen mensen, de gekke deplorables en de gevaarlijke anti-vaxxers …”

Nieuwe rondes van brute COVID-lockdowns zullen gerechtvaardigd zijn op basis van het feit dat “er gewelddadige groepen in ons land zijn die er niet om geven andere mensen met het virus te besmetten. Je weet wie ze zijn. Velen van hen dragen MAGA-hoeden. Er is maar één manier om deze pandemie te verslaan. Onderdak lang genoeg op zijn plaats, totdat het voorbij is … “

De media negeren natuurlijk gemakshalve de maanden van gewelddadige, door Antifa geleide rellen, geweld en misdaad. De media zullen die gebeurtenissen blijven begraven achter een muur van verontwaardiging over de inbraak in het Capitool.

…Het harde optreden tegen “afwijkend gedrag” ligt nu op tafel als een kwestie van nationale veiligheid. “We moeten bepaalde soorten afwijkende meningen benaderen als oorlogsdaden. Kijk naar de aanval op de kern van onze republiek, het volkscongres, op het Capitool. Dat begon als simpele boze retoriek, maar het bouwde uit tot een poging tot ‘gewelddadige omverwerping’ … “

Wat er nu gebeurt, vertoont overeenkomsten met de bomaanslag in Oklahoma City in 1995. Destijds schreef ik uitgebreid over die valse vlag. Er was in het land veel anti-regeringssentiment. Er was sprake van afscheiding. Zowel links als rechts was decentralisatie van de macht een prominente kwestie. De media waren gericht op “de gevaren van rechtse milities”.

Toen, na de explosie – die veel geavanceerder was dan een ANFO-vrachtwagenbom – hield president Bill Clinton een belangrijke toespraak waarin hij in feite zei: “Kom naar huis bij de federale regering. We zullen je beschermen. “

Geholpen door een stortvloed van media-lof voor de toespraak, won Clinton de dag.

…De inbraak in het Capitool is een BELANGRIJKE geheime operatie. En zoals bij al dergelijke geënsceneerde evenementen, zijn de geplande na-effecten de belangrijkste stukken.

Beschouw deze effecten als een gigantisch ‘gelijkteken’ dat in de publieke opinie is geplant. De CAPITOLINBREUK is gelijk aan afwijkende meningen is gelijk aan protesten tegen de lockdowns is gelijk aan Trump de verrader is gelijk aan anti-vaxxers gelijk aan MAGA is gelijk aan nationalisme gelijk aan verontwaardiging tegen lockdown gouverneurs gelijk aan mensen die geen maskers dragen is gelijk aan racisme …

Dat is hoe propaganda wordt gedaan. Door de ene reactie te verbinden met de andere reacties, over

de hele linie.

(NB.: dit is hetzelfde als goed met kwaad verbinden)

BRON

Laten wij op elkaar letten en elkaar aansporen God en de mensen lief te hebben en altijd goed te doen. Wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed. Wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren, voor de Here Jezus terugkomt.

Hebreeën 10:24-25