20210106 Over samenzweringen 5

Zacharia 8, 16: Dit zijn de dingen, die gij doen zult: spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; oordeelt de waarheid en een oordeel des vredes in uw poorten.

Openbaring 22:10: “Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij.”

Ik hou me nu bezig met het idee van “samenzweringen” omdat veel mensen niet kunnen / durven / mogen geloven dat dit daadwerkelijk aan de gang is.

Als je gelooft dat jouw overheid het beste met je voorheeft ga je vol vertrouwen op hun informatie af ook al zal dat je schaden. Ik wil steeds maar weer aantonen dat wij gewone mensen in oorlog zijn. Wil je dat niet geloven dan zal je een harde les te verwerken krijgen. Mijn wens is dat mensen wakker worden, dat de lauwe kerk een vurige kerk wordt. ( openbaringen 3, 14-16)

Planners die in het geheim werken om een evenement te plannen dat de mensen niet willen laten plaatsvinden, zijn per definitie leden van een samenzwering. Webster’s ( Webster Dictionary ) definieert samenzwering als een ‘combinatie van mensen, die in het geheim werken, voor een slecht of onwettig doel’.

De samenzweerders moeten niet alleen in het geheim werken, ze moeten er ook alles aan doen om ervoor te zorgen dat hun plannen niet openbaar worden gemaakt. De eerste taak van een samenzwering wordt dan die van het overtuigen van de mensen dat de samenzwering zelf niet bestaat. Dit maakt het moeilijker om de machinaties van de samenzwering bloot te leggen.

Nochtans zijn er veel mensen druk bezig de samenzweringen bloot te leggen en ik deel steeds wat links.

De covidscam heeft miljoenen gewaarschuwd voor het feit dat de wereld wordt gecontroleerd door een kleine kliek van satanistische centrale bankiers die ons tot slaaf willen maken. Bijna iedereen die “succesvol” is, dient zijn krankzinnige agenda. Dit artikel uit 2005 biedt achtergrondinformatie voor mensen die nieuw zijn in onze lelijke politieke realiteit.

Van Makow: Democratie is een illusie

Uit het artikel: Een kleine kliek van internationale bankiers kiest onze “leiders”. Deze kliek, die op subtiele wijze elk belangrijk facet van onze samenleving beheerst, vestigt geleidelijk een Orwelliaanse politiestaat. Een groot deel van de heersende klasse is voor de gek gehouden door te denken dat ze aan een betere wereld werken.

Bewijs het, zegt u?

“The Naked Capitalist” van WC Skousen (beschikbaar op www.abe.com & www.bookfinder.com) is alweer een rokend wapen. Het is gebaseerd op de onthullingen in Professor Carroll Quiqley’s “Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time.” (1966)

Quiqley, een hoogleraar geschiedenis aan de Foreign Service School van Georgetown University, was een vertrouwde insider die toegang had tot hun privéarchieven. Hij vond het complot, dat hij steunde, te belangrijk om verborgen te houden. Echter, kort na publicatie werd zijn boek van de markt gehaald.

Quiqley, een hoogleraar geschiedenis aan de Foreign Service School van Georgetown University, was een vertrouwde insider die toegang had tot hun privéarchieven. Hij vond het complot, dat hij steunde, te belangrijk om verborgen te houden. Echter, kort na publicatie werd zijn boek van de markt gehaald.

Cleon Skoussen was zestien jaar lang een FBI-agent en vier jaar lang politiechef van Salt Lake City. Zijn “The Naked Capitalist” distilleert het meest schokkende bewijs uit Quigley’s ontmoedigende 1300 pagina’s tellende boek.

Met slechts 122 pagina’s is “The Naked Capitalist” (1970) een beknopt, helder en absoluut overtuigend verslag van de internationale samenzwering van bankiers. Historici hebben het vertrouwen van het publiek beschaamd door dit materiaal grotendeels te negeren.

…Quigley bevestigt dat de bankiers zich de collectieve instincten van de mensheid hebben toegeëigend door de socialistische en communistische bewegingen te financieren. Bankiers houden van een grote overheid omdat het ultieme monopolie de staat is. Hierdoor nemen ze hun concurrentie over en controleren ze schulden, middelen, marktvraag en arbeid.

Quigley schrijft over de communistische overname van de Amerikaanse regering in de jaren ’30 en ’40, ‘het moet duidelijk zijn dat de macht die deze energieke linksen uitoefenden nooit hun eigen macht van de communistische macht was, maar uiteindelijk de macht van de internationale financiële coterie.” (954)

Met andere woorden, miljoenen idealisten die zich inzetten voor menselijke broederschap en gelijkheid werden (en worden) misleid tot het voeren van een totalitair plan om de rijkdom en macht van de wereld te concentreren in de handen van de superrijken. Meer opportunistische linksen, communisten, feministen en globalisten gedijen terwijl ze vroom doen alsof ze de mensheid dienen.

…Een kleine kliek van mensen die niet eens staatsburger zijn, heeft de financiële middelen van elke natie in handen.

…Dit verklaart voor een groot deel “globalisering” en het streven naar een wereldregering. Het verklaart de aanval op ras, religie, natie en familie. De bankiers willen een homogene gederacineerde (ontwortelde) gecastreerde wereld die geen basis van weerstand biedt.

…Het verklaart de carte blanche die Israël krijgt, de oorlog tegen Irak en het feit dat er geen oppositie tegen de oorlog is in de reguliere partijen of pers.

…Het verklaart 9-11, de Patriot Repression Act en de valse “War on Terror”.

Het verklaart de verdorven massamedia en het bedwelmende onderwijssysteem. Ik zou kunnen doorgaan, maar je snapt het wel.

Jon Rappoport legt de wortels van het COVID-plan uit: de IG Farben: de wortels van het COVIDplan

Uit het artikel: Kennis van een aanhoudende misdaad binnen een bedrijf verandert in een samenzwering van stilte, gedeeld door veel werknemers …

Maar terwijl u de bedrijfsladder opklimt, weet IEMAND het niet alleen, maar IS HET VOORNEMEN de misdaad te blijven begaan.

Dit is mijn conclusie, na 30 jaar onderzoek naar crimineel medisch gedrag, waaronder massamoord.

Hier is een diepe achtergrond, die de huidige farmaceutische hoofdrol in de COVID-fraude en verwoesting belicht:

In 1933 zorgde het grootste kartel ter wereld, IG Farben, ervoor dat Hitler aan de macht kwam. Farben: farmaceutische producten, kleurstoffen, chemicaliën, kunststoffen.

…Lees voor verslagen The Devil’s Chemists , door Josiah DuBois, en The Crime and Punishment of IG Farben , door Joseph Borkin.

…Je zou kunnen zeggen dat de opkomende wereldwijde farmaceutische kolos na de oorlog een reïncarnatie was van het Farben-patroon:

Winst boven veiligheid; dodelijke medische experimenten die elke wettelijke limiet overschrijden; het gebruik van medicijnen / vaccins als controlemiddel.

…En nu hebben we de fraude genaamd COVID-19. Het doden – van kwetsbaren en ouderen – komt door de angstaanjagende diagnose van de “pandemische ziekte”, plus de gedwongen isolatie van familie en geliefden. Geen virus nodig.

…Dit gevangen publiek wordt nu onderworpen aan het grootste medische experiment in de geschiedenis: het toedienen van een vaccin dat met spoed werd goedgekeurd, en dat een RNA-technologie gebruikt die nog nooit eerder is goedgekeurd voor openbaar gebruik – vanwege de gevaren ervan.

Het belangrijkste voordeel van dit vaccin komt toe aan de moderne Farben-nexus van farmaceutische bedrijven: RNA-technologie, eindelijk goedgekeurd, maakt een veel snellere, gemakkelijkere en goedkopere productie van vaccins en medicijnen mogelijk.

…Zo kunnen onderzoekers beweren tientallen “nieuwe virussen” te hebben ontdekt waarvoor vaccins nodig zijn. Van testen tot massale vaccinproductie – een kwestie van een paar maanden, geen jaren.

Ernstige bijwerkingen op de nieuwe COVID-vaccins stapelen zich op – volgens de laatste telling meldde 3% van degenen die de injecties hebben gekregen. U kunt dat GEMAKKELIJK vermenigvuldigen met een factor tien om een nauwkeuriger beeld te krijgen.

…De voortdurende administratie van het programma is in wezen uitgevoerd door de onwetende, de blinde, de gehersenspoelde, de lafhartigen – die een enorme gezichtsloze bureaucratie vormen die lijkt op de nazi-machinestructuur; “Ik volgde alleen bevelen op.”

Maar nogmaals, op de hoogste niveaus is het opzettelijk.

Oorlog met andere middelen.

En in zijn artikel Medische massavernietigingswapens legt hij uit

dat er een “traditie”is van een lange reeks van jaren van medicijnen die vergiftigen met als dieptepunt nu de COVIDscam. Uit het artikel:

…Na honderd jaar van intense propaganda die het idee promootte dat ziekten overal zijn, en elke ziekte wordt veroorzaakt door een enkele kiem, die moet worden gedood door een medicijn …

…Bij nader inzien geloven deze mensen wat hun televisietoestel hen vertelt. Ze geloven Fauci omdat hij op televisie is, en hij spreekt vanuit het Witte Huis, en hij is het niet eens met Trump.

Van de miljoenen die in Fauci televisiewetenschap geloven, zijn er velen die zullen zeggen dat wetenschap ‘studies’ is. Ze zijn er vrij zeker van dat deze studies ondersteunen wat Fauci en Redfield uitschreeuwen, en alle tegenstrijdige studies zouden artefacten zijn die zijn bedacht door geheime handlangers van Trump.

…COVID-zaaknummers en sterfgevallen worden op frauduleuze wijze de lucht in opgeblazen. Dat is een enorme misdaad, want de lockdowns en de economische verwoesting zijn gebaseerd op deze gegevens.

…Echte gegevens worden begraven, verborgen en genegeerd.

…Als je de omvang van deze misdaad en deze massale menselijke tragedie ziet, zul je ook verdere implicaties zien – gigantische verzekeringsfraude, belastingfraude en inderdaad miljoenen en miljoenen werkuren die onherstelbaar verloren gaan voor de economie van het land.

Verzekeringsmaatschappijen betalen miljarden dollars uit voor medische behandelingen die destructief zijn, niet nuttig.

…En al deze medische vernietiging wordt gesubsidieerd door de belastingbetaler.

In “Wij zijn in oorlog” door Peter Koenig voor de Saker Blog lezen we dat de mensheid in oorlog is:

We zijn in oorlog. Ja. En dan bedoel ik niet het westen tegen het oosten, tegen Rusland en China, noch de hele wereld tegen een onzichtbaar coronavirus. Nee. Wij, het gewone volk, voeren oorlog tegen een steeds autoritairder en tirannischer elitair globalistisch systeem, geregeerd door een kleine groep multimiljardairs, die al decennia geleden van plan waren om de macht over het volk over te nemen, om ze onder controle te houden. wat een kleine elite gelooft is een “voldoende aantal” om Moeder Aarde te bewonen – en om de rest van de overlevenden te digitaliseren en te robotiseren, als een soort lijfeigenen. Het is een combinatie van George Orwell’s “1984” en Aldous Huxley’s “Brave New World”.

…De oorlog is echt en hoe eerder we het ons allemaal realiseren, hoe eerder degenen met maskers en degenen met een sociale afstand kennis nemen van de wereldwijde dystopische situaties die we hebben toegestaan ​​om onze regeringen te worden, hoe groter onze kans om ons soevereine zelf te heroveren. Tegenwoordig worden we geconfronteerd met volkomen illegale en onderdrukkende regels, allemaal opgelegd onder het voorwendsel van “gezondheidsbescherming”. Niet-gehoorzaamheid wordt bestraft met hoge boetes; door militaire en politie opgelegde regels: masker dragen, sociale afstand nemen, binnen de toegestane straal van onze “huizen” blijven, in quarantaine plaatsen, wegblijven van onze vrienden en families.

…Hoe eerder wij, het volk, in feite een oud vergeten kenmerk van de menselijke soort overnemen – ‘solidariteit’ – en deze oorlog bestrijden met onze solidariteit, met onze liefde voor elkaar, voor de mensheid, met onze liefde voor het LEVEN en onze Liefde. voor moeder aarde, hoe eerder we weer onafhankelijke, zelfverzekerde wezens worden, een eigenschap die we de afgelopen decennia geleidelijk zijn kwijtgeraakt, uiterlijk sinds het begin van de neoliberale aanval van de jaren tachtig. Stukje voor klein stukje mensenrechten en burgerrechten zijn afgesneden onder valse voorwendsels en propaganda – “veiligheid” – tot het punt waarop we smeekten om meer veiligheid en graag meer van onze vrijheden en rechten weggaven. Wat verdrietig.

…Nu is de salami weggesneden. We beseffen plotseling dat er niets meer is. Het is onherstelbaar. We hebben het voor onze ogen laten gebeuren, want beloofde troost en propaganda-leugens door deze kleine groepen elitairen – door de globalisten, in hun dorst naar eindeloze macht en eindeloze hebzucht – en eindeloze uitbreidingen van hun rijkdom, van hun miljarden. – Zijn miljarden van enige monetaire unie ‘rijkdom’? – Twijfelachtig. Ze hebben geen liefde. Geen ziel, geen hart, alleen een mechanische bloedpomp die hen in leven houdt.

Deze mensen, de globalisten, zijn zo diep weggezonken in hun morele disfunctioneren, totaal verstoken van ethiek, dat hun tijd is gekomen – ofwel om te worden veroordeeld aan de hand van internationale mensenrechtennormen, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid – zoals werd gedaan door de Processen van Neurenberg na WO II, of om te verdwijnen, verblind door een nieuw tijdperk van Licht.

…Naarmate het aantal ontwakende mensen toeneemt, worden de westerse mogendheden steeds zenuwachtiger en sparen ze geen enkele moeite om allerlei soorten mensen, administratief personeel, medisch personeel, zelfs onafhankelijke artsen te dwingen de officieel verhaal te volgen.

…We zijn in oorlog. Inderdaad. De 99,999% tegen de 0,001%. Hun tactiek is verdeeld om te veroveren, vergezeld van dit nieuwste briljante idee – het lanceren van een onzichtbare vijand, een virus, een plandemie en een angstcampagne om de hele wereld, alle 193 VN-lidstaten, te onderdrukken en tiranniseren.

De beruchte woorden, al meer dan een halve eeuw geleden uitgesproken door Rockefeller protégé Henry Kissinger, komen in me op: “Wie de voedselvoorziening controleert, controleert de mensen; wie de energie beheerst, kan hele continenten beheersen; wie controle heeft over geld, kan de wereld beheersen. “

…En – ”Naarmate vaccins worden uitgerold naar het grote publiek, zal de kloof tussen degenen die de regels gehoorzamen en de dissidenten alleen maar groter worden. Degenen die weigeren de prik te krijgen, zullen als paria’s worden behandeld, uit sommige openbare ruimtes worden verbannen en verteld dat het hun schuld is dat het leven niet weer normaal is geworden, net zoals de zogenaamde ” antimaskers ” zijn geweest. “

…Ja, we bevinden ons midden in de oorlog. Een oorlog die onze samenleving al heeft verwoest, verdeeld over families en vrienden. Als we niet oppassen, kijken we onze kinderen en kleinkinderen misschien niet in de ogen, omdat we wisten dat we hadden moeten weten wat er gaande was en wat er wordt gedaan door een kleine duistere machtselite – de globalisten. We moeten uit onze comfortzone stappen en de vijand confronteren met een ontwaakte geest van bewustzijn en een hart vol liefde – maar ook met felle weerstand.

…Als we er niet in slagen om op te komen voor onze rechten, gaat deze oorlog door om toekomstige generaties voor te bereiden – om af te zien van samenkomst met andere mensen. Ze zijn onze kinderen ook al aan het indoctrineren om weg te blijven van vrienden, schoolcollega’s, leeftijdsgenoten, en om in groepen met elkaar te spelen – als het nieuwe Normaal. De zelfverklaarde cupula – de crème van de beschaving – de globalistische kwade meesters, die al een compromis hebben gesloten en dit blijven doen, de onderwijssystemen over de hele wereld om kinderen en jonge volwassenen bij te brengen dat het dragen van maskers essentieel is om te overleven, en “ sociale afstand nemen ”is de enige weg vooruit. Zie Children of the Great Reset .

,,,Ze weten verdomd goed dat als een beschaving eenmaal zijn natuurlijke samenhang heeft verloren – het sociale weefsel is verbroken, het weefsel dat een beschaving bijeenhoudt en dynamisch vordert. De “dynamische vooruitgang” – of gewoon de dynamiek zelf – is hun nachtmerrie, omdat dynamiek het leven tikt – leven, mensen, samenlevingen, hele naties en continenten. Zonder dynamiek zou het leven op de planeet stilstaan.

…Dit zou wel eens de meest verwoestende oorlog kunnen blijken te zijn die de mensheid ooit heeft gestreden. Mogen wij, het volk, deze afschuwelijke schijnvertoning doorzien die zich nu al afspeelt, in het eerste jaar van de VN-agenda 21/30; en mogen wij, het volk, de commons, deze oorlog winnen tegen een machtsdorstige elite en haar gekochte bestuurders en ‘wetenschappers’ over de hele wereld – en een soevereine, ontmaskerde, sociaal coherente samenleving herstellen – in solidariteit.

Peter Koenig is geopolitiek analist en voormalig senior econoom bij de Wereldbank en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waar hij al meer dan 30 jaar werkt aan water en milieu over de hele wereld. Hij doceert aan universiteiten in de VS, Europa en Zuid-Amerika. Hij schrijft regelmatig voor online tijdschriften en is de auteur van Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed; en co-auteur van Cynthia McKinney’s boek “When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis” (Clarity Press – 1 november 2020)

Paul Craig Roberts vertelt over de verkiezingsfraude in de V.S. in Het komende jaar

Uit het artikel: “De prijs die goede mensen betalen voor onverschilligheid tegenover openbare aangelegenheden, wordt bepaald door slechte mensen.” – Aristoteles

2020 eindigde met een aanval op de vrijheid en weinigen kwamen op voor de verdediging van de vrijheid.

…De Verenigde Staten staan ​​klaar om 2021 binnen te gaan met een onwettige president, Biden, die in functie is gesteld door een duidelijk gestolen verkiezing. De zittende president, Donald Trump, won de verkiezingen. Hij kreeg 10 miljoen stemmen meer bij de verkiezingen van 2020 dan toen hij won in 2016 en driemaal de zwarte stemmen. Zijn campagnebijeenkomsten werden enthousiast bijgewoond door overvolle menigten. Toen Amerikanen in de nacht van 3 november gingen slapen, had president Trump de rode staten gedragen en had hij grote leads in de kritische swing-staten. Zonder gemeen spel was het voor Biden onmogelijk om te winnen.

Toen ze op de ochtend van 4 november wakker werden, ontdekte het Amerikaanse volk dat de presstituees Joe Biden tot president hadden uitgeroepen. Midden in de nacht hebben massale stembiljetten van frauduleuze post-in-stembiljetten in Detroit, Milwaukee, Atlanta en Philadelphia de grote voorsprong van Trump gewist en de swing states naar Biden getipt.

…Niemand heeft uitgelegd hoe het mogelijk is dat Biden, die zelfs onder de democraten geen enthousiasme opwekte, 302 verkiezingsstemmen won, terwijl Trump, die de massa opwond, slechts 232 electorale stemmen kreeg. De fraude is zo overdreven dat niemand, zelfs de begunstigden niet, de resultaten gelooft.

…De duidelijke verkiezingsfraude werd bevestigd door honderden beëdigde verklaringen die op straffe van meineed werden ondertekend door mensen van beide geslachten en alle rassen die getuige waren van enorme hoeveelheden frauduleuze post-in-stembiljetten toegevoegd aan het totaal van Biden. Verkiezingsdeskundigen getuigden en brachten rapporten uit waarin werd uitgelegd hoe de gebruikte stemmachines en software waren geprogrammeerd om de stemmen in het voordeel van Biden te wegen.

Het mocht allemaal niet baten. De presstituees verklaarden met één stem dat er geen bewijs was van verkiezingsfraude zonder het bewijs ooit te onderzoeken. Democraten begonnen te eisen dat Trump en zijn aanhangers zouden worden gearresteerd omdat ze beweerden dat de verkiezingen waren gestolen. De procureur-generaal van de democratische staat in Michigan vervolgt nu advocaten die cliënten vertegenwoordigden bij het aanspannen van rechtszaken inzake verkiezingsfraude.

…De Verenigde Staten, die landen binnenvallen en bombarderen als onderdeel van ‘democratie brengen’, hebben nu aan de hele wereld bewezen dat Amerika zelf geen democratie heeft. Gewoon gestolen verkiezingen zoals elke andere gangsterstaat in de derde wereld.

…Zo zal Amerika voortaan in binnen- en buitenland te zien zijn. Zijn morele autoriteit is verdwenen en zijn zachte kracht ermee. Zijn harde militaire macht komt niet overeen met die van de Russen, en nog minder met de gecombineerde harde macht van de drie gekozen vijanden van het Amerikaanse establishment: Rusland, China en Iran. Oost-Europeanen heroverwegen hun aansluiting bij een seksueel en cultureel gedegenereerd Westen. Elk land is de Amerikaanse dreigementen beu en de overtuiging van Washington dat het Amerikaanse recht voorrang heeft op het eigen recht.

…Sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991 is er zoveel schade toegebracht aan de Verenigde Staten dat herstel van de economische ineenstorting onmogelijk lijkt. Al een kwart eeuw hebben Amerikaanse bedrijven banen met een hoge productiviteit en hoge toegevoegde waarde uit Amerika verplaatst. Dit heeft de ladders van opwaartse mobiliteit ontmanteld die de Verenigde Staten tot een ‘kansengemeenschap’ hebben gemaakt. Het heeft de carrières en vooruitzichten van miljoenen Amerikanen vernietigd en de belastinggrondslag van steden, staten en federale overheid – de basis van openbare pensioensystemen en infrastructuuronderhoud. De verloren productiebanen hebben de toeleveringsketens en geschoolde arbeidskrachten vernietigd. In plaats daarvan hebben we Walmart-schappen en telemarketingoproepen. Zelfs dat laatste wordt nu door robots gedaan.

…Met Biden – een bewezen gangster door een Oekraïens onderzoek ( https://www.paulcraigroberts.org/2020/12/29/interfax-news-report-on-bidens-participation-in-ukrainian-corruption/ ) – en Kamala, wie een hekel heeft aan blanken, in functie, zullen de Verenigde Staten leiders hebben die ver beneden de kwaliteit van Poetin en Xi liggen. Inderdaad, de informatie op de laptop van Hunter Biden, die in handen is van de FBI, en daarmee garandeert dat er geen vervolging zal plaatsvinden, geeft aan dat Biden de gunsten van de Amerikaanse overheid aan elk land zal verkopen. De Clintons begonnen met de verkoop van overheidskantoren voor geld, en Biden zet de traditie voort.

…De onbegrijpelijkheid van het kwaad en de destructiviteit die het establishment ons land heeft opgelegd, is de reden dat de rest van de wereld Amerika niet begrijpt. Poetin heeft jarenlang gedacht dat de vijandigheid van Washington jegens Rusland een misverstand was dat kon worden uitgewerkt door Rusland dat niet-confronterend gedrag vertoonde en Washington’s beledigingen en misbruik accepteerde.

Vroeg of laat zullen Poetin, Xi en de Mullahs in Iran begrijpen dat je je ziel aan het kwaad kunt verkopen zoals West-Europa, het VK, Canada en Australië hebben gedaan, maar je kunt er geen deal mee sluiten.

Het kwaad is alles verslindend, en het kwaad verslindt Amerika.

Ellaster volg ik af en toe. Ze hebben soms goede uitleg (ook over het occulte) maar ik moet niets hebben van het new age achtig gedoe zoals numerologie.

Nu hebben ze echter een goed en lang zeer lezenswaardig artikel: Zijn ziekenhuizen daadwerkelijk overspoeld, of is er meer aan de hand?

Uit het artikel:

…We kennen de beelden nog uit Wuhan begin vorig jaar: overvolle ziekenhuizen, doodzieke patiënten op de gangen, totale hectiek, chronisch tekort aan ziekenhuisbedden en personeel. Wanneer je de berichten in de mainstream media mag geloven zouden de ziekenhuizen hier nu ook overvol raken met Covid-19-patiënten. Er dreigt een nijpend tekort aan ic-bedden en ziekenhuispersoneel. Maar door dit geschetste dramatische beeld in een breder perspectief te plaatsen, ontstaat een heel andere beeldvorming.

…Kijken we naar de daadwerkelijke cijfers dan kunnen we niet anders concluderen dat het helemaal niet om schokkende aantallen gaat. Bij het RIVM staat een databestand over ziekenhuisopnames van patiënten met Sars-Cov-2. De cijfers van 23-29 december 2020:

Aantal ziekenhuisopnames op verpleegafdeling: 1811. Gedeeld door 120 Nederlandse ziekenhuizen = gemiddeld 15 patiënten per ziekenhuis.

Aantal ziekenhuisopnames op Intensive Care: 300. Gedeeld door 120 Nederlandse ziekenhuizen = gemiddeld 2,5 ic-patiënt per ziekenhuis.

Dit zijn overigens ziekenhuis- en ic-opnames met corona, hier zitten dus bijvoorbeeld ook de diabetes, hart-, nier en kankerpatiënten bij, die positief zijn getest. Zelfs iemand met een gebroken been en een positieve PCR-test uitslag, wordt als Cov-Sars-2-opname vermeld. Nu blijkt dat voorheen gerapporteerde cijfers van coronapatiënten in de VS later bijgesteld moesten worden. Zo gaf de CDC toe dat ziekenhuizen 130.000 patiënten met hartaanvallen, griep en bacteriële longontsteking onterecht als Covid-19-sterfgevallen geregistreerd hadden.

Ira Helsloot kijkt gewoon naar de cijfers. “Bijvoorbeeld, als we kijken naar de 1872 opgenomen coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, hebben we het feitelijk over ongeveer vijf patiënten per middelgrote stad van 50.000 mensen.”

…Gemiddeld ligt er dus rond de kerst per ziekenhuis 2,5 patiënt met Cov-Sars-2 op de ic en slaan de medische wereld en mainstream media alarm. Als de Nederlandse ziekenhuizen het niet kunnen bolwerken tijdens een ‘griepseizoen’ een gemiddelde toename van 2,5 extra ic-patiënten kunnen verzorgen, is er dan misschien iets meer aan de hand?

Tekorten zijn het gevolg van beleid

In 2012 vond Wim van der Meeren (bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ) dat vijftien van de ruim honderd ziekenhuizen in Nederland zonder probleem konden verdwijnen. Hij vond “het aanbod van ziekenhuizen in de grote steden overmatig,” omdat ziekenhuizen verantwoordelijk zouden zijn voor ruim een kwart van de almaar stijgende kosten in de zorg. “Als we in Amsterdam een ziekenhuis sluiten, dan wordt niemand daar slechter van.” Volgens hem zouden er dan geen wachtlijsten ontstaan.

...Uit een krantenartikel uit oktober 2018 klaagde Gommers ook al over een ic-tekort. Dat is ook niet zo vreemd, want het aantal ic-bedden is de afgelopen jaren met de helft verminderd van 2200 naar 1100 bedden. Bij een griepepidemie of andere calamiteit heb je dan al snel een tekort. Feit is wel dat dit tekort al jarenlang bestaat en niet specifiek met de coronacrisis te maken heeft. Bovendien had men sinds het uitbreken van de eerste golf in maart vorig jaar flink kunnen investeren in het opschalen van ic-capaciteit en bijscholen van personeel. Men heeft er negen maanden de tijd voor gehad.

…Huisarts Rob Elens is al maanden een roepende in de politieke woestijn, nadat hij rapporteerde dat het Zelenko protocol — een behandeling met hydroxychloroquine, zink en azitromycine — ervoor zorgde dat er veel minder mensen naar het ziekenhuis hoefden. Vooral bij vroege behandeling kan men voorkomen dat Covid-19-patiënten ernstig ziek worden en op de ic terecht komen, blijkt uit internationale studies. Hugo de Jonge noemde dr. Elens impliciet een kwakzalver en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blokkeerde het off-label voorschrijven van het medicijn.

Rob Elens is niet de enige arts die beweert dat hydroxychloroquine veilig en effectief is , ook professor in de geneeskunde dr. Peter McCullough, beschrijft die behandeling als “het meest gebruikte therapeutische middel” om Covid-19 wereldwijd te behandelen. “De kans dat het niet werkt, wordt berekend op één op de 17 miljard.” In veel westerse landen lopen artsen echter tegen een bureaucratische muur op, om het medicijn voor Covid-19-patiënten te kunnen voorschrijven. In de VS probeert dr. Simone Gold en haar organisatie America’s Frontline Doctors te bereiken dat artsen overal het medicijn mogen voorschrijven. En terwijl men ook in de VS de noodklok luidt vanwege overvolle ziekenhuizen, schuift men de aangereikte oplossingen terzijde.

…Hydroxychloroquine (HCQ) is niet de enige bruikbare therapie die kan voorkomen dat mensen op de ic belanden. Andreas Kalcker concludeert na de succesvolle afronding van fase 3-onderzoeken, dat CDS (chloordioxide-oplossing) een effectieve oplossing is voor de behandeling van Sars-Cov-2. Een andere studie toont aan dat UV LED lichttherapie 99.9% van het coronavirus in 30 seconden doodt. Daarnaast zijn er nog meer beschikbare medicijnen en therapieën, maar alleen al voor de bovenste drie geldt dat ze geen of nauwelijks bijwerkingen geven, snel en effectief zijn en uitermate goedkoop. De vraag is dan: waarom horen we hier in de politiek en mainstream media niets of weinig over?

Geen gezondheidscrisis maar politieke machtsgreep

Hetzelfde geldt voor de toepassing van vitamine D, C en het nemen van extra zink. Dat zijn eenvoudige zaken die mensen ter preventie zelf kunnen nemen en hen veel minder kwetsbaar maakt. Uit onderzoek blijkt dat een vitamine D tekort ervoor zorgt dat een Sars-Cov-2 besmetting veel dramatischer verloopt. Een studie van september 2020 toont aan dat bij inname van Vitamine D het risico op ic-opname met 97% vermindert. Toch hoor je daar de minister van Volksgezondheid en het RIVM niet over.

…“10 miljoen mensen liepen vorig jaar TBC op. 1,5 miljoen mensen stierven. Wist je dat? Was je bang voor je leven? Droegen we mondkapjes, deden we de economie op slot, sloten we de scholen en verruïneerden we het midden- en kleinbedrijf?

Nee. Waarom niet? Omdat de media je niet vertelde bang te zijn.”

Dit alles wijst erop dat de coronacrisis geen gezondheidscrisis is, waarvoor men maar beperkte oplossingen voor handen heeft. Het is een politieke machtsgreep, waarbij men talloze oplossingen negeert, bagatelliseert, ontkent en terzijde schuift om een bepaalde politieke agenda door te kunnen voeren. Op die manier houdt men mogelijk tekorten op de ic’s in stand. De media voeren de druk op door steeds weer angst te zaaien, om de bevolking al maandenlang in een angstgreep te houden.

Lees het hele artikel, kijk naar de afbeeldingen en filmpjes en deel het artikel.

Franklin ter Horst gaat in een tweede artikel door met het oordeel over de machthebbers: Het oordeel over de machthebbers en hun trawanten. (deel 2)

Uit het artikel: Babylon is een zondeberg en is schuldig aan de verleiding van de hele wereld. De machthebbers die verantwoordelijk zijn voor dit Babylon ontvangen niet alleen het oordeel over de eigen zonden, maar tevens dat zij de wereldbevolking hebben meegesleept in hun geldzucht en genocidale plannen. Babylon is de hoogste vorm van dwaze hoogmoed. Haar grootheidswaanzin wordt door God beantwoord met haar ondergang. Babylon zal tot stof worden. De machthebbers en hun trawanten die zich heer en meester waanden dachten de macht voor altijd in handen te hebben. Zij dachten de wereldbevolking ongestraft te kunnen terroriseren door ze absurde dwangmaatregelen op te leggen. Ze wensten geen rekening te houden met dé Macht die hun macht vele malen zal overtreffen. Er zal gerechtigheid plaatsvinden. Zoals het oude Babylon gevallen is, zo zal ook het huidige goddeloze Babylon ten onder gaan.

Lees het hele artikel en krijg weer helder waar het boek Openbaringen over gaat.