Over de ware agenda achter build back better

Herbloggen zie link onderaan, 11/21/2020

De laatste weken horen we wereldleiders steeds vaker roepen: “We must build back better”, als een reactie op de Covid-19 “pandemie”. Wat is dat voor een spreuk? En wat bedoelt men daar dan precies mee? We horen het van mensen als Boris Johnson, of van het World Economic Forum https://www.weforum.org/agenda/2020/07/to-build-back-better-we-must-reinvent-capitalism-heres-how/ , die de wereld graag naar een “grote herstart” wil brengen. Joe Biden gebruikte het als campagneleus. Zelfs onze eigen koning Willem Alexander gebruikt deze terminologie in zijn speech. https://www.youtube.com/watch?v=9cgFjoeaTVk Ook de Canadese premier Justin Trudeau gebruikte het in een online toespraak, en koppelde dit aan de “2030 Agenda” van de VN. https://unravelations.weebly.com/home/de-drieklassenmaatschappij Waar we enkele maanden geleden misschien nog onze hoofden schudden en in termen als “complotgekkie” dachten, zullen we nu toch toe moeten geven dat de wereld een heel specifieke richting op wordt geduwd. Wat is dat voor wereld?

Foto

Om iets opnieuw te kunnen herbouwen, moet het oude eerst tot op de bodem kapot gemaakt worden. Sociaal, economisch en geestelijk. Een duivelse agenda, achter een façade van deugdzaamheid.

Sociaal

Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin de hele sociale structuur op de schop ging. Onder valse voorwendselen werd een griep-achtig virus misbruikt om de hele samenleving op te sluiten, in eenzaamheid te laten wegkwijnen. Waar samenkomen, feestvieren, knuffelen, kussen, begroetingen en aanrakingen bestraft werden. Ziekte was er altijd al. Decennia hebben we geleefd met de griep en zelfs met coronavirussen. Toch besloot men opeens om dit onder de loep te leggen en op gigantische schaal angst te zaaien, middels de media (die zich hier zonder kritische vragen te stellen zomaar voor laat lenen). Gevolg? Kinderen die doodsbang of zelfs getraumatiseerd zijn, een golf van zelfmoorden en depressie. Een Vlaamse DJ raakte 21 vrienden kwijt door zelfmoord! Niets mag ook leuk meer zijn. De horeca is dicht (ook al komen de “besmettingshaarden” juist niet daar vandaan), het vieren van Sinterklaas en Kerst wordt wel zó gestript dat de lol eraf is en ook vuurwerk afsteken mag niet meer. We zijn beland in een dystopische, nare wereld, dankzij mensen die succesvol een narratief wisten te verkopen aan het grote publiek. Zonder probleem wil de wereld immers de van tevoren bedachte oplossing niet aannemen. Of het virus dan gecreëerd is of niet, is daarbij niet relevant. Churchill zei het immers al: “Never waste a good crisis.”

Economisch

Ook horen we steeds meer klachten over het monetaire systeem. Men is veel te veel op schulden gaan leven, die in de laatste decennia zo enorm op zijn gelopen dat vrijwel alle landen ter wereld in de schuld staan bij diverse organisaties, zoals verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en banken. Ook mensen zelf lenen veel geld, en staan al jong in de schuld. Leven met schulden is dus eigenlijk leven op geld van een toekomstige generatie. Ooit moet die schuld afbetaald gaan worden namelijk, en een bijkomend probleem is dat die schuld elk jaar groter wordt. Met de huidige “pandemie” en de exorbitante bedragen die nodig zijn voor de drastische en tegelijk zinloze klimaatplannen, komt dit in een gigantische stroomversnelling. De Europese Centrale Bank heeft daarom besloten obligaties op te kopen dit jaar, waarmee de bubbel eigenlijk alleen maar groter wordt. Er komt een moment dat die luchtbel uit elkaar knalt, en dan is uw geld feitelijk niets meer waard. De roep om een stabiel monetair systeem wordt steeds luider, en met de komst van cryptovaluta liggen er opeens kansen. Hoewel een investering in Bitcoin op dit moment waarschijnlijk een goed idee is, als u geld voor langere tijd kunt missen en de waarde daarvan wilt waarborgen, zijn de centrale banken ook bezig met zogenaamde CBDC’s (Central Bank Digital Currencies), of simpel gezegd: hun eigen digitale munt. Waar Bitcoins gedecentraliseerd zijn (u hebt uw eigen geld in beheer – vergelijk het met het bewaren in een oude sok van cash geld), zijn CBDC’s dat niet. De centrale banken van veel landen, en in het bijzonder die van Europa, zal vermoedelijk graag meer controle willen uitoefenen op uw leven. Wanneer we hierbij denken aan het Microsoft-patent 060606, zien we een ijzingwekkende gelijkenis met Openbaring 13. Ik schat in dat 2021 hierin een sleuteljaar zal zijn, gezien alle ontwikkelingen (mogelijke hyperinflatie, de race van landen om hun eigen CBDC uit te brengen, en natuurlijk de roep naar “The Big Reset”).

Geestelijk

Nadat de kerken dankzij onze “christelijke” coalitie hun deuren moesten sluiten, werd definitief duidelijk dat hier heel andere machten aan het werk waren. De overheden (niet per sé die in Den Haag, maar vooral de overheden in de lucht – Ef. 6:10-18) wilden ons als broeders en zusters uit elkaar slaan. Waar het christendom al verdeeld was, zien we nu nóg meer verdeeldheid ontstaan binnen de gelederen. Er zijn veel “believers” in de maatregelen, een kleine groep van “critici” en ten slotte is er de grote “stille meerderheid”. En hoewel dat soms pijn doet, is verdeeldheid niet altijd iets slechts. Jezus zegt ten slotte dat hij gekomen is om verdeeldheid te brengen (Matth. 10:34-37). Verdeeldheid tussen de schapen en de bokken. De mensen die bij Hem horen en de mensen die níet bij Hem horen. Aan de andere kant wil Jezus wél dat er binnen de mensen die bij Hem horen éénheid is (Joh. 17:20-23). Dat is aan de buitenkant niet altijd meteen duidelijk. In de laatste Bijbeltekst maakt Jezus duidelijk onderscheid tussen “nepchristenen” zoals Judas (vers 12b) en gewone christenen, maar ook geeft Jezus aan níet te bidden voor de “wereld” (vers 9). Er zijn altijd een stel nepperds onder ons. Valse profeten. Dwaalleraren. Het zal vanzelf wel aan het licht komen wie de échte christenen zijn en wie niet. In dit soort crisistijden wordt dat steeds duidelijker. Hierbij heb ik het niet over christenen die wel geloven, maar vleselijk of nog een geestelijke baby zijn (1 Kor. 3:1-3). Ook zíj zijn immers gered, ook al zullen zij loon verliezen bij de rechterstoel van Christus (1 Kor. 3:10-15). Nee, ik heb het over mensen die nog nóóit bij Hem hebben gehoord. Die nog nooit écht in Hem hebben geloofd, vertrouwd.

“Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!” (Matth. 7:15-23, HSV)

Dus ondanks dat de kerk er momenteel flink van langs krijgt, wordt ons ook een “gunst” gedaan. We zullen beter in staat zijn te zien bij welke personen we ons heil niet moeten zoeken. Welke kerken compleet uitgedroogd zijn. Op welke politieke partijen we niet moeten stemmen. https://unravelations.weebly.com/home/een-stem-op-de-cu-is-een-stem-op-the-big-reset Welke TV-omroep eigenlijk helemaal niet zo christelijk is. Het zwarte zal zwarter worden, en het witte nog witter. Alles wordt zó duidelijk voor de wakkere christen, die dagelijks de Bijbel bestudeert en in afhankelijkheid van God leeft, van moment tot moment in gebed is. Dit is een uitdaging, ook voor mijzelf, maar wel iets waar we ons denk ik in deze gekke tijden steeds meer naar uit moeten gaan strekken. Net zoals de Joden door God verblind werden, omdat zij niet wilden luisteren (Jesaja 6:9-13), denk ik dat God ook onder christenen zoiets kan doen momenteel. Verbaast u zich niet over de blindheid onder onze broeders en zusters? Ja, velen zijn misschien nooit wedergeboren en horen eigenlijk niet bij Hem. Anderen zijn wel degelijk gered, maar zijn blijven hangen in de babyfase of in vleselijkheid (1 Korinthe 3:1-3). Dat betekent niet dat zij niet gered zijn. Zij hebben ogenzalf nodig, net zoals de gemeente in Laodicea (Openbaring 3:18). In het vers erna wordt ook duidelijk dat Jezus hen wel degelijk liefheeft, ook al leven zij niet zoals Hij wil. Terwijl we dus heel duidelijk scheiding zien in “christelijk” Nederland, is het tegelijk goed om ook liefdevol en geduldig te blijven. Niet iedereen is een valse profeet of dwaalleraar. Sommigen zijn bewust de kerk binnengeslopen met kwade intenties (zie het citaat boven deze alinea), maar anderen hebben gewoon niet het onderscheidingsvermogen en hebben niet direct kwaad in de zin, hoewel zij hier natuurlijk wel degelijk op aangesproken moeten worden. Wees liefdevol. Wees tactvol. Dat is lastig, omdat we soms ons geduld bijna verliezen. Ook ik ben daar niet altijd even handig in. Maar onthoud dat het de Heilige Geest is Die overtuigt (Joh. 16:8-11). U niet. U mag hen liefdevol confronteren met wat de Bijbel zegt.

Slot

Enfin, ik dwaal een beetje af van de hoofdlijn. Duidelijk is in elk geval dat deze hele plandemie niks goeds in de zin heeft. Agenda 2030, The Big Reset, en ook zijn er aanwijzingen dat het vaccin dat half december goedgekeurd zal worden door de EU, de potentie heeft om een groot deel van de mensheid uit te roeien. Direct of indirect. Denk eens na. Het vaccin is enkel getest op gezonde personen, en zelfs zij kregen al in 100% van de gevallen bijwerkingen. Beeld u eens in wat er gaat gebeuren als dit vaccin eerst aan de zwakkere doelgroep gegeven gaat worden. Ouderen, gehandicapten, mensen met een zwakkere weerstand. Dit kan zomaar de tweede holocaust worden. Collega Xander Meyer plaatste gisteren een artikel waarin hij bronnen noemt die menen dat de overgrote meerderheid van de mensen die dit vaccin krijgen onvruchtbaar zullen worden. https://www.xandernieuws.net/uncategorized/nano-deeltjes-in-pfizer-vaccin-volgens-minister-de-jonge-risico-maar-vaccin-komt-er-toch/ Er zijn zóveel componenten aan deze agenda die alarmbellen bij u moeten gaan laten rinkelen. Álles klopt er niet aan! Natuurlijk kunnen we hier nog niets definitiefs over zeggen, maar daarom moet men ook veel langer onderzoek doen naar vaccins. Dit is ook nog eens een compleet nieuw type vaccin. Wie weet wat de bijwerkingen op de lange termijn zullen zijn? Het mysterie van ongerechtigheid begint zich in toenemende mate te manifesteren in de wereld, maar gelukkig is de Weerhouder er nog (2 Thess. 2:1-11). De Heilige Geest, werkzaam in ons. Alleen Hij is in staat ongerechtigheid te weerhouden. En omdat de Heilige Geest nooit en te nimmer van ons christenen zal wijken (Ef. 4:30), zullen wij zo meteen, als Hij wordt weggenomen uit het midden van de wereld, mét Hem meegaan naar de hemel, bij de opname. Ik weet dat het lang duurt, en dat u soms misschien twijfelt of u misschien wel het juiste gelooft. Weet echter dat God niet treuzelt, maar niet wil dat ook maar enigen verloren gaan (2 Petr. 3:9). Hij zal élk moment benutten om nog mensen voor Hem te winnen. En dan zal de échte Build Back Better gaan plaatsvinden. Als Jezus Zijn koninkrijk definitief zal gaan bouwen hier op aarde (Daniël 2:35, 44, Openbaring 20:1-6). Dan zal alles hersteld worden (Handelingen 3:21). Zal de opname dit jaar nog gebeuren? Of volgend jaar? Of pas in 2025? https://unravelations.weebly.com/home/waarom-bottenbley-vermoedelijk-wel-gelijk-heeft Wie zal het zeggen. Mijn gebed is in elk geval dat u volhoudt. Dat u blijft studeren in Zijn woord (lezen is niet voldoende!) en blijft bidden. En dat u behalve de waarheid ook de liefde hebt.

https://unravelations.weebly.com/home/de-ware-agenda-achter-build-back-better