Over het grote waarom

Terwijl de wereldstructuur uit elkaar valt, wordt er veel onthuld. En er is nu genoeg tijd om erover na te denken. Wie zal zeggen in welke richting de dingen moeten gaan?

Er zijn zoveel niveaus van een alles doordringende angst. Is er een reden, een betekenis, een doel voor iets? Wat moeten we met de dagelijkse waanzin die zich voor onze ogen ontvouwt? Wat we ook vragen we zijn altijd op zoek naar betekenis van dit alles. Zoeken we God? Zoeken we een grote betekenis? Zoeken we één eenduidig antwoord?

We moeten ons niet alleen bezig houden met hoe we dingen kunnen veranderen maar vooral met waarom. We kunnen niet meer volstaan met: er moet wel iets (ietsisme) zijn of ik wacht het wel af. Juist nu is het de tijd om toch naar diepere lagen te kijken. We moeten ons bewustzijn verkennen. We kunnen nu leren ontdekken wie en wat we werkelijk zijn.

We dienen onder ogen te zien dat we in een leugenwereld leven en dat we bedrogen zijn.

We zijn gewend te denken in actie reactie en zo alles te duiden op een tijdslijn. Zo worden we “geprogrammeerd” misleid en bedrogen. Het gaat over vechten of niet vechten. Over een constante strijd. Over vechten of berusten.

De eerste stap is: niet-deelname. Het overstijgen van deze actie reactie. Niet meedoen aan het spel dat ons wordt opgedrongen. Dan overspelen de onderdrukkers hun hand.

We dienen ons wat mij betreft weer afstemmen op God. Op Ik ben die Ik ben. Zo heeft Hij zich kenbaar gemaakt en dat is ons houvast. We horen alles wat mensen van God gemaakt hebben van ons af te schudden en onder ogen zien dat onze bijbel ondermijnd is. Jahwe is niet god. Dat hebben zij ervan gemaakt om hun verhaal te bestendigen en om de wereld te stelen. Om hun macht uit te breiden.

Alles wat leeft, is Ik Ben die Ik Ben. In de wereld manifesteert zich God, net als lucifer die God niet aanvaardt, die zijn rol van dienen niet aanvaardt. Zij, de luciferianen weten niet wat dienen is. Zij stelen. Zij weten niet wat creatie is. Hun creatie is steeds weer tot mislukken gedoemd omdat het niet is om God te dienen maar om hen te dienen.

We dienen ons van hen bevrijden en hun wereld stort dan in. Hun schaakspel op onze ruggen, kunnen we zo van ons afschudden, door niet hen te dienen maar God.

Als we weten wat onze angst is, kunnen we ons bevrijden. Onze angst wordt nu gemanifesteerd door corona. We worden nu gevoed met angst voor de dood. Maar de dood bestaat niet. Hun dood bestaat, hun creatie van de hel op aarde bestaat, maar het leven van God is eeuwig. We zijn het vergeten, we zijn het niet meer geleerd, het ons geleerde is belachelijk gemaakt, ondermijnd. Nu hebben we een kans om onze werkelijke hemelse afkomst terug te pakken en dit leugenverhaal van hen te overstijgen. We zijn geroepen tot iets en horen onze rol te vervullen. Ook zij die de kwalijke rol spelen van verrader. Door hen kunnen wij nu beter zien. Als we dat willen, wat dat is onze vrije wil. Mis het punt niet, wees geen pion op hun schaakspel.

Leven is loslaten. Je verliest dan niet, ook al zijn we gevoed met de gedachte dat dat zo is. Loslaten is bevrijd worden. We hebben niet de controle, ook al lijkt het zo. Het is een heel individuele reis. Er is een collectieve verbinding en invloed, maar het blijft een individuele reis.

De echte ‘Ik Ben’ waarvan we allemaal deel zijn, wordt eenvoudigweg in onze menselijke ervaring geplant, schijnbaar gescheiden door individuele lichamen. Je kent dit al je hele leven. Vandaar de honger, het zoeken, ook al zocht je wat je kent. Nu is de tijd om daar te zijn, dat te vinden, daarheen te gaan. Koste wat het kost. In feite zal het je vinden als je bereid en oprecht bent om de hele weg te gaan. De leraar / waarheid verschijnt als de student er klaar voor is. Iedereen die dit leest, is duidelijk een kandidaat.

Er zijn nu twee krachten heel sterk aan het werk: die van het licht en die van de duisternis. Het licht kent geloof, hoop, duidelijkheid en vooral veel liefde. Duisternis kent onenigheid en verdeeldheid.

Een krachtig wapen van de liefde is compassie / mededogen.

Duisternis kent de leugen. We leven in de wereld van de leugen. Maar leugens kosten geld. Grote leugens kosten veel en groot geld. Veel grote leugens kosten heel veel heel groot geld. Er zit een einde aan. De leugen kan nu uitgelicht worden. Er zijn mensen die dat nu doen. Je kunt de leugen blootleggen met haat of met mededogen. ( denk aan Jezus die het verraad van Judas blootlegde) Ieder heeft zijn rol.

Uiteindelijk is God de Allerhoogste die beide kanten in handen heeft. Het kwaad kan Hij ook gebruiken om de gevallen mens te doen ontwaken. Let goed op: hemel en hel kunnen naast elkaar bestaan en we hoeven alleen maar te begrijpen dat dat zo is, zonder oordelen. God weet wat Hij doet om ons de kans te geven te kiezen. Alles wat je hoeft te doen is te kiezen voor de liefde en voor het dienen van God. God heeft geschapen uit vreugde en die vreugde kun je elke dag beleven in de schoonheid. Duisternis kan niet tegen licht, tegen schoonheid. Voel mededogen met hen die het licht en de liefde en de schoonheid niet verdragen kunnen. Het is liefde die ons leert zien. Het is hier waar de sleutel tot bevrijding ligt.

Bid niet alleen voor jezelf maar bid ook voor anderen. Als je oprecht voor anderen bidden kunt, zul je gehoord worden. Gebeden zijn krachtig en zullen worden gehoord. Al zul je niet altijd krijgen wat je vraagt. Je krijgt wat je nodig hebt. Ouders die hun kinderen liefhebben, kastijden ze. Dat doet God ook.

De ware doop is de doop van de geest en dat is wat er met Jezus gebeurde bij de rivier de Jordaan.

Een ware christen maakt geen ruzie. Zij zijn geduldig en nederig en zij zijn niet geïnteresseerd in het vervreemden van mensen door onenigheid en oordelen. Christenen horen gefocust te zijn op eenheid en goed doen om niet. Zij veroordelen mensen niet tot de hel.

Je gaat niet naar de hemel tenzij je er al bent. Leef alsof je in de hemel bent door je te gedragen als een hemelbewoner. De hemel is onder je voeten en boven je hoofd. Het is een staat van de geest. Je moet als een klein kind worden. Jezus de Christus zei het. Je kunt ook dezelfde worden als Jezus, dan je moet doen zoals Jezus deed. Sta je zelf niet in de weg, sta het licht niet in de weg dan gaat het stralen.

Het wordt het grootste en eerste gebod genoemd: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand.” En je naaste als je zelf.

“Hef het zeil van je ziel op en laat de wind van God je voeren waarheen Hij wil.” M.a.w. denk niet dat je het zelf kan doen, je bent afhankelijk van God. Bid om inzicht, hulp, liefde. Bid voor het grote ontwaken, voor jezelf en anderen. Bidden zal je dragen.

Alles is van God dus alle gestolen rijkdom kan de tijdelijke eigenaars iets geven maar God demonstreert de andere kant. Als je hebt, heb je een verantwoordelijkheid, als je dat niet snapt, is je rijkdom de poort naar de hel. Eigenbelang is niet voor het koninkrijk van de hemel. Eigenbelang doet je je ziel verliezen. Als je je afstemt op rijkdom van de hemel word je echt rijk.

De hernieuwde onschuld is het herwinnen van de kindertijd, met de gratie van tijdloze wijsheid.

Tevredenheid is een van de meest onderschatte staat van zijn. Als je weet wat echt waardevol is, heb je weinig anders meer nodig.

Het is beter om op te staan terwijl God een schouder schudt, in plaats van Hem aan beide schouders te laten rukken. God roept altijd, hoor het dan.

De apocalyps van nu betekent niet dat de aarde vergaat maar dat er voor onze ogen een grote opschudding plaatsvindt. Ga uit de ontkenningsfase en kijk wat er voor je ogen plaatsvindt.