Over Trump en Biden

Herbloggen van Opinie Z

Waarom ik dit herblog: in de MSM wordt gedaan of de hemel zal open breken als Biden president wordt met Harris als vice president. Net zoals Obama een soort messias was. Mensen zijn aan één en soms aan twee ogen blind. Ze zien niet hoe er nu naar 2 kampen toegewerkt wordt om grote chaos te krijgen. Ze werken toe naar (burger) oorlog. En mensen zien het kwaad niet.

Trump is niet het kwaad, Biden is niet het goede. Stop met voor-of-tegen simplisme en blijf nadenken 11 november 2020 – Henk Strating. Deel dit OpinieZ artikel

Als je de MSM mag geloven, staat Trump voor ‘het kwade’ en Biden voor ‘het goede’. Dus je bent voor of tegen en dan hoef je ook niet verder na te denken. Maar juist die vanzelfsprekendheid die het nadenken stopt, is het grootste gevaar, betoogt Henk Strating. Omdat die ons dwíngt tot het maken van een keuze en daarmee worden we tot slaaf gemaakt. Nietzsche waarschuwde hier al voor en riep op om meester te blijven over je eigen gedachten.

Jeugdherinnering

In 1975 vervulde ik mijn militaire dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee. Dat was een gewild legeronderdeel. Maar wie zich niet aan de vanzelfsprekende discipline wilde onderwerpen kon vertrekken naar de verafschuwde infanterie. Dat werkte als volgt. Tijdens een slopende veldloop met zware bepakking werd ons een koffiepauze beloofd als we de volgende ronde hadden voltooid. Maar toen we daar met uiterste krachtsinspanning in waren geslaagd, riepen grijnzende onderofficieren ons toe: “…jullie denken toch niet écht dat jullie al koffie hebben verdiend, dóórlopen…!”

Sommigen van ons gaven op en konden vertrekken. Anderen, die opstandig werden en weigerden verder te lopen, ook. Ik liep met een paar maten door en toen we de volgende ronde voltooiden, wachtte ons inderdaad de vanzelfsprekende beloning: koffie… Maar in plaats van die dankbaar te aanvaarden riepen wij naar de verbouwereerde onderofficieren dat wij nog niet aan koffie toe waren en liepen vrijwillig nóg een ronde…

Zelfrespect

Dat dwong respect af bij sommige beroepsmarechaussees die ons opleidden. Maar het leverde ons vooral zelfrespect op. We hadden de vanzelfsprekendheid doorbroken door onze éigen keuze te maken in plaats van ons neer te leggen bij de keuze die vóór ons was gemaakt.

Ik heb er later in mijn verdere leven vaak aan teruggedacht. Op momenten dat ik opnieuw voor een vanzelfsprekende keuze stond om ergens vóór of tégen te zijn.

Zo’n moment deed zich de afgelopen week voor bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Naarmate die zich voltrokken en de uitslag ervan stapje-voor-stapje dichterbij kwam, leek er steeds minder ruimte voor een andere keuze dan vóór de één en tégen de ander te zijn. En nog erger: dan de vanzelfsprekende keuze om de één als het goede en de ander als het kwaad te zien…

Twee kampen

Sinds op de finishfoto van de nek-aan-nek-race (tegen alle peilingen in) het blauwe wiel van Joe Biden net iets eerder de meet passeerde dan het rode van Donald Trump, lijkt de wereld in twee kampen verdeeld. Aanhangers van beiden weten het zeker: ‘wij hebben gewónnen’ (kamp Biden) en ‘wij kúnnen niet hebben verloren’ (kamp Trump). Wie niet tot het ene kamp behoort, wordt tot het andere kamp gerekend… Niet alleen in Amerika, ook hier in Nederland!

Iemand appte me: “Waarom ben je een fanatieke Trump-aanhanger?” Ik reageerde: “Dat ben ik niet, nooit geweest, probeer te begrijpen en ben wel kritisch op traditionele partijpolitiek.” Waarop het antwoord luidde: “Het komt echt anders over, Henk. Dan weet je dat.” Wie niet vóór de één is, wordt blijkbaar vanzelfsprekend geacht tégen hem en voor de ánder te zijn.

Helen

Zelfbenoemd premier-kandidaat Sigrid Kaag van vlees-noch-vis-partij D’66 – waarover ik onlangs op OpinieZ schreef https://opiniez.com/2020/06/01/d66-virus-besmet-de-samenleving/henkstratingprive/ – ging nog een flinke stap verder: “Eindelijk”, tweette zij, “Een historische stap, Biden en Harris. Waarden doen ertoe, integriteit doet ertoe. Leiderschap (waarmee ze zichzelf regelmatig pleegt te sieren…) doet ertoe. Het land kan helen op weg naar de toekomst.”

Het Kwaad

Kaag ziet niet alleen Democraten winnen van Republikeinen, maar zij ziet kennelijk een strijd beslecht worden tussen goed (Biden) en kwaad (Trump). Daarin staat ze bepaald niet alleen. Wat te denken van de covers van Der Spiegel met Trump als de kwaadaardige onthoofder en Biden als de goedaardige heelmeester van het symbool van de Amerikaanse vrijheid…

Of de Nederlandse cartoonist Oppenheimer, die er niet voor terugdeinst om Trump op één lijn met Adolf Hitler te plaatsen, wat hem op twitter bijna 500, veelal positieve, reacties opleverde…

Kaag, Der Spiegel, Oppenheimer en vele anderen plaatsen ons voor de keuze tussen goed en kwaad! Aan die vanzelfsprekende keuze kunnen we, als het aan hen ligt, niét ontkomen. Maar is dat wel zo?

Tegenvraag

Je moet er met een lampje naar zoeken, als naar een speld in een hooiberg. Maar ze zijn er wel! Reacties die zich niét laten dwingen tot de keuze tussen Joe Biden en Donald Trump, laat staan tot de daarvan afgeleide keuze tussen goed en kwaad. Een voorbeeld in het klein is de beantwoording op RTL Z Nieuws van de vraag of Trump America Great Again maakte. In plaats van die vraag te beantwoorden stelt de analist de tegenvraag: maken wij Europe Great Again? Zakelijk en genuanceerd.

Netanyahu

Een voorbeeld op wereldniveau is de reactie van de premier van Israël Benjamin Netanyahu. Direct na zijn felicitaties aan het adres van Biden en Harris, dankt hij Donald Trump publiekelijk voor de vriendschap met Israël en met hem persoonlijk, voor de erkenning van Jeruzalem en de Golan, het opkomen tegen Iran, de historische vredesakkoorden (met Arabische landen) en het brengen van de Amerikaans-Israëlische alliantie tot ongekende hoogten.

Vanzelfsprekendheden doorbroken

De afgelopen vier jaar zijn decennialange vanzelfsprekendheden doorbroken, platgetreden paden verlaten en nieuwe wegen gebaand. Niet alleen ten aanzien van Europa, Israël en het Midden Oosten. Ook ten aanzien van Iran, China, Rusland, Noord-Korea, Mexico, het Klimaatakkoord van Parijs, de NAVO, de Verenigde Naties, noem maar op. Soms met vallen opstaan, soms rücksichtslos. Vanzelfsprekendheid werd onderwerp van discussie of conflict.

Het is paradoxaal, maar het grootste gevaar dat ons bedreigt is dat de vanzelfsprekendheid op al deze terreinen weer terugkeert. Dát is precies wat Sigrid Kaag Amerika en daarmee de wereld toewenst. Dezelfde vanzelfsprekendheid waarmee Kaag beoogd vicepresident Kamala Harris, nog voordat die ook maar één daad heeft kunnen tonen, uitroept tot rolmodel voor elke jonge vrouw en elk meisje…

Voorbij goed en kwaad

Het is de vanzelfsprekendheid die in militaire dienst van ons werd gevraagd en die we door het maken van een eigen keuze doorbraken. Is het niet juist dié vanzelfsprekendheid waar de filosoof Friedrich Nietzsche ons voor waarschuwt als hij ons aanspoort tot Herenmoraal in plaats van Slavenmoraal? Om Heer te worden van onze eigen gedachten en geen Slaaf van de gedachten van anderen te blijven! Vanzelfsprekendheid stopt het nadenken.

Nadenken is niet meer nodig als iets vanzelfsprekend is. Vanzelfsprekendheid is daarom de dood in de pot.

In de Nederlandse politiek (ik schreef erover op OpinieZ bij de start van het huidige kabinet-Rutte) en ook in de wereldpolitiek. Het boek waarin Nietzsche zijn inzichten over Heren- en Slavenmoraal uitwerkt heet Voorbij goed en kwaad.

Ik denk dat wij er goed aan doen om het denken in goed en kwaad, ook als het gaat om de overgang van Trump naar Biden, achter ons te laten!

Over de auteur

Henk Strating

Henk Strating is oprichter van HS ARBEIDSVOORWAARDEN CAO-advies & onderhandelingen en schreef het boek 10 JAAR PUZZELEN over de Nederlandse arbeidsverhoudingen in de periode 2007-2017.

Te bestellen op https://www.bol.com