Over de mondkapjesstrijd 2

Herbloggen zie link hieronder

WHO bevestigt in bulletin zeer laag Covid sterftepercentage van 0,05% Posted on 09/11/2020

Cijfers bevestigen dat door media verketterde ‘complotdenkers’ al maanden de waarheid vertellen

De World Health Organization heeft in een bulletin bevestigd dat de gemiddelde IFR (sterftepercentage onder bevestigde zieke mensen) van Covid-19 voor mensen onder de 70 slechts 0,05% is, het getal dat al enige tijd bekend is, maar door de politiek en mainstream media volledig wordt genegeerd. Daarmee is het coronavirus voor het overgrote deel van de bevolking definitief een stuk minder gevaarlijk dan een gewone griep (IFR gemiddeld 0,1%). Zelfs als de hogere IFR van 70-plussers erbij wordt gerekend, is er vergeleken met influenza nog steeds niets bijzonders aan de hand. Hiermee wordt andermaal bevestigd dat alle corona maatregelen helemaal niets te maken hebben met de volksgezondheid, maar enkel met crowd control, door het stapsgewijs afpakken van AL onze rechten en vrijheden.

‘Desinformatie’, zo noemden de ‘fact checkers’ van de mainstream media maandenlang de groeiende stroom bewijs dat corona / Covid-19 in de verste verte niet het ‘killer virus’ is zoals dat ons werd voorgespiegeld, maar in realiteit niet erger is dan een griep. Deze ‘desinformatie’ is nu echter door de WHO definitief als de waarheid bevestigd: Covid-19 is inderdaad niets meer dan de zoveelste vervelende luchtweginfectie, zoals we er al zoveel hebben gehad. Een zeer klein percentage mensen wordt er flink ziek van, en een nog veel kleiner percentage sterft.

De research paper van John P.A. Ioannidis, alom beschouwd een van de meest gezaghebbende epidemiologen ter wereld, is al enige tijd bekend. Een eerste versie werd in mei 2020 opgesteld, en werd onlangs geüpdatet met de nieuwste cijfers en kennis.

Van de begin dit jaar voorspelde CFR (case fatality rate) van 3,4%, de basis van alle social distancing, lockdowns en mondkapjes, is in de verste verte niets uitgekomen. Al snel daalde dit percentage naar 0,9% – 1,0%, wat vergelijkbaar is met de griep. Hoewel de ernstig van het virus van land tot land verschild, is de IFR (infection fatality rate) nergens hoger dan 1,54%. De gemiddelde IFR is 0,23% (Ioannidis: ‘Dit kan zelfs nog substantieel lager zijn’), en onder de bevolking tot 70 jaar slechts 0,05%.

Veel slachtoffers gevallen door slechte besluiten en slecht management

‘Veel, en in sommige gevallen de meeste doden in Europese landen met grote aantallen gevallen en doden, en in de VS, vonden plaats in verzorgingshuizen. Locaties met veel verzorgingshuizen mogen dan een hoge IFR schatting hebben, maar de IFR zou nog steeds laag blijven onder niet-oudere en niet-verzwakte mensen…. Covid-19 infecties zijn met name wijd verspreid en/of dodelijk in verzorgingshuizen, onder daklozen, in gevangenissen, en in achtergestelde minderheden. De meeste van deze groepen zijn zeer moeilijk, zo niet onmogelijk te bereiken voor een steekproef.’

Dat er in Wuhan, Italië en New York aanvankelijk veel slachtoffers waren en enkele ziekenhuizen overlopen dreigden te worden, kwam door ‘slechte besluiten (zoals het sturen van Covid-19 patiënten naar verzorgingshuizen) en slecht management (niet noodzakelijke mechanische beademing).’ Hij noemt ook de (foutieve) toepassing van HCQ als mogelijke oorzaak (foutief in de zin van veel te hoge doses, en vooral zonder de noodzakelijke combinatie met zink. Aangetoond is dat HCQ/zink/azitromycine vooral in de eerste lijn juist zeer succesvol is.).

Tevens blijkt uit tal van onderzoeken dat er geen noemenswaardig verschil is in kwetsbaarheid voor de bevolking van onder de 70. Volwassenen lopen (vrijwel) net zo weinig risico als kinderen. De overlevingskans van ziek geworden mensen ligt voor al deze groepen boven de 99,8%.

Onomstotelijk bewijs van gelijk van ‘complotdenkers’

Op 12 september 2020 waren er hoogstwaarschijnlijk al meer dan een half miljard mensen besmet met corona, aldus Ioannidis. De speciale WHO afgevaardigde voor corona schatte dit aantal niet veel later in op 700 tot 800 miljoen. ‘De meeste locaties hebben een IFR van minder dan 0,2%. Met de juiste, precieze farmacologische maatregelen die selectief proberen de hoge-risico groepen en situaties te beschermen, kan de IFR zelfs nog verder omlaag worden gebracht.’

Deze nu door de WHO erkende cijfers vormen het onomstotelijke bewijs dat de zogenaamde ‘complotdenkers’ van de afgelopen maanden, die werden verketterd omdat ze zeiden dat Covid niet erger is dan een griep, en alle maatregelen daarom niet nodig zijn, van meet af aan volledig gelijk hebben gehad. Hiermee komt ook de enige logische strategie, zoals die in bijvoorbeeld Zweden werd gevolgd en daar zeer succesvol bleek, weer naar voren: de samenleving normaal laten doordraaien, en de kwetsbare groepen extra beschermen.

Xander