Over de heersende klasse 2

Herbloggen zie links onderaan.

(NB.:Wat ik al eerder schreef: wat in de V.S. aan de hand is, is hier ook zo)

Uit een commentaar:

Er is geen links of rechts. Het is een geraffineerde show. Het theater gezelschap in Den Haag moet onze aandacht van de echte macht weghouden.

Wat is het verschil tussen Fascisme en Communisme? In essentie geen, zeker niet voor de burger. Het betekent in beide gevallen volledige onderwerping aan een kleine elite die alles bezit en dicteert. Welk label je erop plakt maakt geen verschil.

Of de staat de industrie en de banken bezit, Of de industrie en de banken bezitten de staat. Het effect is identiek ( Of je nu gele verf met groene verf mengt of andersom, wat is het verschil?)

Zowel “linkse” als “rechtse” partijen hebben punten die de burger aantrekken en punten die de burger niet zien zitten.

Dan wordt er voor de camera’s wat drama gespeeld. Vervolgens moeten er compromissen gesloten worden. En uit die compromissen komen altijd de punten van beide partijen die de burger niet zag zitten. De andere punten, waar de kiezer mee gelokt was, sneuvelen helaas steeds door het compromis.

Het maakt niet uit wie er in Den Haag zit, het resultaat is altijd: meer centralisatie van macht op alle terreinen, de macht steeds verder van de burger, steeds anoniemer, meer globalisme, meer geld naar banken, meer geld naar multinationals, meer controle op burgers, minder rechten voor burgers, meer beperkingen voor burgers, meer regels voor burgers, meer millitarisatie van politie, meer open grenzen, meer immigranten, meer uitholling van democratie. Meer master-slave samenleving, slechter onderwijs, meer infantiele TV programma’s, meer verruwing van omgang, meer sexualisering, afbraak van morele waarden, meer degeneratie van de mens van fatsoen richting neukende en scheldende beesten.

Hoe betrouwbaar kunnen pers, politiek en wetenschap zijn als politici van alle strekkingen, captains of industry en vakbondleiders, journalisten, rechters, topambtenaren, topwetenschappers en hoogleraren, bankiers en ministers, lid mogen zijn van dezelfde genootschap waar ze eden van trouw aan zweren en absoute geheimhouding op straffe van dood? Als deze schijnbare(?) opponenten zich ’s avonds samen terugtrekken in gesloten loges waar ze allen vrijmetselaar ‘broeders’ zijn? Het is maar een vraag?

Is dat niet een beetje zoals 2 goeie vrienden die beide echtscheidingsadvocaat zijn in dezelfde zaak? Om dan vanuit de rechtbank samen in de kroeg te duiken en daar gezellig afspreken hoe hun cliënten verder op te jutten zodat de zaak eindeloos blijft aanslepen waardoor zij flink kunnen factureren?

https://fakeotube.com/video/1388/what-is-covid-19-for-