Over inconsistentie met betrekking tot racisme

Herbloggen van Aletho Nieuws en google translate gebruikt en niet aangepast. Zie link onderaan

Waarom we degenen moeten verdedigen die durven te spreken over de ideologie van de joodse suprematie. Door Nahida Izzat | Aletho Nieuws | 26 december 2012

( NB. Herbloggen omdat het j woord bijna net zo verboden is als het n woord. En over het h woord kunnen we al helemaal niets meer zeggen. Ik heb er vaak over willen bloggen. Heb er erg veel over gelezen maar ik vond tot dusver de vorm niet. Herbloggen omdat het in de politiek, ook hier in Nederland taboe is. Als Baudet het h woord gebruikt is hij al af. Je mag niks over Israël zeggen of over een bepaalde industrie. De MSM is in Nederland gelijkgesteld. Zelf in de alternatieve media ontstaat dan een hetze. Wat je ook van de politiek van Baudet vindt of van de persoon dat is niet belangrijk. Het debat is weg, de intellectuele uitdaging bestaat niet meer. Wil je in Nederland meedoen dan moet je je hersenen inleveren. Al die zelfde steeds weerkerende praatpoppen op tv aan al die tafels hebben dezelfde mening. Ze lezen nooit wat of alleen wat “geaccepteerd” is.)

Verboden woorden, taboe-onderwerpen, heksenjachten, lastercampagnes, excommunicaties, gedachtepolitie en boekverbod zijn niet langer het handelsmerk van fascisten en rechtsextremisten, het beroep wordt nu gedeeld door joodse ‘antizionisten’, vermeende ‘vrienden van Palestina’ . ” We zijn vertrokken kijken in verbazing en ongeloof als een “anti-zionisten” aan het doen zijn het werk van de hyper-zionisten de wil van ADL ( https://www.adl.org/Anti_semitism/deadliest_lies/) en BoDoBJ .( https://www.bod.org.uk/)

Ik ben onlangs getuige geweest van de uitsluiting en excommunicatie van twee activisten, Paul Eisen en Gilad Atzmon, door mijn lokale groep die is aangesloten bij de Palestine Solidarity Campaign (PSC) met behulp van de zionistische methode van karaktermoord door het gebruik van de labels ‘racistisch’ ‘antisemitisch’ als een methode om de waarheid te dempen.

Maar onder de talrijke intellectuelen en politieke activisten die Atzmon in het openbaar hebben verdedigd, bevinden zich veel Joden voor wie ik alleen maar veel lof heb en veel bewondering heb geuit.

Het lijkt erop dat degenen die het discours willen onderdrukken, als gecontroleerde oppositie optreden. Ze proberen intellectuele discussies te blokkeren, academische vrijheid te onderdrukken, rationeel en wetenschappelijk debat te belemmeren, essentiële informatie te filteren en serieus onderzoek te smoren dat drie belangrijke identificeerbare problemen onderzoekt:

Het probleem van de ideologie van de joodse suprematie

Het probleem van wereldwijde joods-zionistische netwerken en lobbyen

Het probleem van het verafgoden van de holocaust (die wordt gebruikt als een instrument om zionistische doelen te bereiken)

In 2009, kort na de bloedbaden in Gaza, kwam ik bij toeval het woord Neshama tegen. Nieuwsgierig googelde ik naar het woord, en zie, er ging een doos van Pandora voor mijn ogen open; een nieuwe leercurve begon; Ik hoorde over een groep genaamd Chabad Lubavitch. Ik was geschokt toen ik de suprematische ideologie ontdekte die de kern van deze groep vormt en de mate van invloed die de Rebbe en zijn volgelingen hebben bereikt.

Met verschrikking begon ik te onderzoeken, studeerde en schreef vervolgens over twee hoofdzaken; de supremacistische ideologie en de grote invloed van deze prominente organisatie, in een poging onze Joodse PSC-bondgenoten te waarschuwen voor het gevaar van een dergelijke ideologie en invloed… alleen om te worden geconfronteerd met een volkomen stilzwijgen.

Het probleem van de ideologie van de joodse suprematie

Eerste; als we accepteren dat het zionisme wordt bepaald door de misdaad genocide en de etnische zuivering van een natie en de vernietiging van een land heeft veroorzaakt, dan is het onderzoeken van de motivatie achter een dergelijke misdaad essentieel om het te bestrijden en hopelijk te verslaan. Zonder ongefilterde controle zouden we nooit weten met wie we te maken hebben en hoe we ze kunnen stoppen.

Tweede; suprematie in de joodse ideologie staat niet boven kritiek; https://uprootedpalestinians.blogspot.com/2011/10/finally-truth-comes-out.html net als elke andere ideologie moet het transparant, toegankelijk en niet geheimzinnig zijn. Zonder ongefilterd onderzoek zouden we nooit weten wat de zionisten bezielt om met zo’n verergerde wreedheid en sadisme te handelen.

Derde; degenen die de joodse suprematie aan de kaak stellen van “antisemitisme” en “racisme” beschuldigen, is het equivalent van het verbergen van de ideologie achter de misdaad en het ontmoedigen van mensen om erover te leren, waardoor deze vorm van racisme wordt uitgedaagd en bestreden.

Het afwijzen van dergelijke supremacistische overtuigingen als irrelevant en achterhaald zou een grote vergissing zijn, omdat deze opvattingen de motor zijn die de joodse kolonisten in Palestina beschuldigt, motiveert en energie geeft, en hen het gevoel geeft dat ze het recht hebben om te doen wat ze doen zonder enige schuld of spijt te voelen. .

Voor ons, Palestijnen en voor onze aanhangers in de solidariteitsbeweging, is het van het grootste belang om de ideologie die de joodse kolonisten in ons bezette Palestina motiveert en bezielt, te inspecteren en nauwkeurig te onderzoeken om het beter te begrijpen en dus te bestrijden. Het beperken van ons begrip van de bezetters, hun ideologie en mentaliteit, verlamt ons vermogen om met kennis van zaken en effectief tegen hen te vechten. Bovendien is racisme in onze tijd verboden, wanneer mensen leren over de omvang van het ideologische racisme in de zionistische entiteit, het ons in staat zal stellen om hen op hun zwakste punt te bestrijden en zo de dag van onze bevrijding dichterbij te brengen.

Het probleem van wereldwijde joods-zionistische netwerken en lobbyen

Eerste; als we het zionisme opnieuw als een misdaad beschouwen, dan moeten we logischerwijs de modus operandi identificeren en onderzoeken . Als we dat niet doen, kunnen we niet begrijpen hoe onze onderdrukkers werken en slagen.

Tweede; met betrekking tot de Joods-Zionistische lobby: onderzoekswerk dat informatie onderzoekt , hoe goed deze ook verborgen is , en probeert om ten minste enkele van de schuldigen en de echte criminelen achter de angstaanjagende , de eindeloze oorlogen en de catastrofale omstandigheden die onze wereld lijdt te identificeren is noch racistisch, noch antisemitisch.

Derde; verstoken van bewijs of bewijs voor hun valse beschuldigingen, filteren de gecontroleerde poortwachters van de oppositie op verraderlijke wijze informatie door middel van intimidatie en door iedereen te labelen die essentiële feiten durft te onthullen. Ze zorgen ervoor dat leden van Friends of Palestine (FoP) geen inzicht krijgen in de animus en de methoden die worden gebruikt om het criminele zionistische project te installeren en te bestendigen, in het bijzonder het wereldwijde netwerk van medewerkers die het wereldbeleid organiseren en effectief manipuleren door wereldregeringen te dwingen de Zionistisch project ondanks de toenemende onmenselijkheid.

Verwacht mezelf vroeg of laat het slachtoffer te worden van dergelijke smeer- en filteractiviteit, en maak altijd gebruik van uitgebreide links naar primaire bronnen die ik citeer, meestal Joodse organisaties. Bij het netwerk dat door deze organisaties wordt gevormd, zijn grote delen van Joodse gemeenschappen over de hele wereld betrokken, en de uiteindelijke rol ervan is in het algemeen het ondersteunen van de zionistische entiteit door zichzelf in invloedrijke posities in te voegen.

Het onderdrukken van onderzoek komt neer op een dynamisch beschermingssysteem (door perifere verhulling) van het wereldwijde zionistische netwerk.

Lite-Zionistische critici van Israël proberen FoP hun restrictieve dogma op te leggen, dat wil zeggen dat een meerderheid van de Joden wereldwijd, of het nu de zionistische ‘diaspora’ of ‘Israëli’s’ zijn, niet de manipulatoren zijn van het internationale beleid met betrekking tot ‘Israël’, maar de zelfgenoegzaam, volgzaam instrument van het VS-imperialisme.

Om vol te houden, moet een dergelijk dogma wederom dwingende feiten eruit filteren, zoals de oververtegenwoordiging van joods-zionistische dubbele burgers op vitale gebieden van de beleidsvorming in het VK en de VS, of de kruisbestuiving van racistische en suprematische ideologieën tussen vele Talmoedische Rabbijnen en vele seculiere joods-zionistische organisaties die het zionistische project steunen.

Het voortbestaan van dit dogma vereist ook strikte en repressieve censuur en kokhalzen van iedereen die de feiten probeert te onderzoeken, analyseren en bespreken, laat staan ze bloot te stellen aan een publiek dat zich bezighoudt met kwesties van gelijkheid en humanisme, zoals FoP en de Palestijnse solidariteitsbeweging in het algemeen. had zo moeten zijn. Dat is hoe en waarom lastercampagnes worden gelanceerd met dodelijke woorden als ‘antisemitisme’ of ‘racisme’.

In het beste geval is een dergelijke activiteit van een deel van de zogenaamde “vrienden van Palestina” onverantwoordelijk. De logische implicatie van dergelijke onzin zou zijn dat Joodse Israëli’s, die bijna allemaal minstens twee volle jaren in het Israëlische leger dienen, gewoon naïeve en onschuldige slachtoffers zijn. Daardoor ontlast dit onzinnige dogma de notoir perverse wreedheid en psychopathie van de misdaden van het Israëlische leger, op en neer op de commandoladder.

Het probleem van het verafgoden van de holocaust

Eerste; “Feiten” hebben GEEN wetten nodig om ze af te dwingen of te verdedigen, ze hebben onderzoek nodig om hun verhaal te onderzoeken en te corrigeren voor een betere nauwkeurigheid en begrip. Het ontkennen van deze principes zal steevast leiden tot de uitroeiing van de Geschiedenis van de Wetenschap, en zo de blinde herhaling van meer genocides veroorzaken, zoals we al zien in Palestina, Irak, Afghanistan … Net als wat we zien met de bedekking en onderdrukking van informatie over De Waarheid over 9/11 , wie er baat bij heeft gehad en hoe de gebeurtenis werd gebruikt om een klimaat van haat en angst te creëren waardoor de machtselite door kon gaan met het voeren van oorlogen van agressie en uitroeiing. ( NB. Verwijzingen hiernaar zijn door youtube verwijderd. Als je weet waarvoor ze bang zijn: ze zijn bang voor de waarheid. Het was een inside job en Israël did it en had er belang bij. Maar dat mogen de mensen niet weten dus wordt het verwijderd maar vind nog informatie bij http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=9426 )

Tweede; zonder te begrijpen hoe de holocaust door zionisten is gebruikt, zouden we vanaf het begin tot op de dag van vandaag blijven bezwijken voor intimidatie en toelagen geven die het bestaan van een criminele entiteit legitimeren en rechtvaardigen. Door erop te staan een aura van heiligheid, uniciteit en uitzonderlijkheid rond de holocaust te behouden, die het boven elke historische gebeurtenis zou blijven plaatsen, waardoor onderzoekers niet kunnen onderzoeken hoe deze gebeurtenis is gebruikt en hoe het onze bezetter in staat stelt om het als rechtvaardiging te blijven gebruiken voor wat ze doen in Palestina.

De holocaust zou bestudeerd moeten worden als een historische gebeurtenis met een historisch verhaal dat GEEN heilige of uitzonderlijke dimensie heeft. De emotionele, dogmatische en heilige bagage die eraan is vastgemaakt, is systematisch gebruikt en wordt nog steeds door zionisten gebruikt om hun aanhoudende gruwelijke misdaden in Palestina te rechtvaardigen en te minimaliseren, evenals de aanspraak op een speciale status met speciale voordelen in hun respectieve landen.

Derde; er is absoluut geen link – strikt geen – tussen de zogenaamde Holocaust en Palestijnen. Nergens kunnen Palestijnen worden beschuldigd van de weerzinwekkende onderdrukking van Joden uit Midden-Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Ik, als Palestijn, ben niet bereid in schuld te leven, noch te betalen voor misdaden die mijn volk niet heeft begaan. We weigeren pathologisch gewelddadige en racistische Joodse bezetters te accepteren en zullen, indien nodig, met geweld afwijzen.

Militaire verovering, terrorisme, diefstal, marteling, etnische zuivering en langzame genocide die aan de gang is sinds de aankomst van de eerste zionisten in Palestina bijna een eeuw geleden (dwz vóór de holocaust) maakt iemand NIET de rechtmatige ‘eigenaars’ of ‘mede-eigenaars’ van mijn vaderland, het maakt hen verachtelijke en gewelddadige bezetters.

Ik en met mij mijn volk accepteren niet meer dat we moeten blijven luisteren naar dit verhaal dat door onze strot wordt geduwd met de herhaling van tragedies over legendarische liefdesverhalen , zeep van mensenvet of lampenkappen van mensenhuiden , zodat de zionisten dat blijven doen. misleiden , handel te drijven met en de winst te oogsten door bedrog en diefstal van een historische misdaad die al is afgehandeld, en terwijl ze het blijven gebruiken om de voortdurende diefstal van Palestina en de uitroeiing van Palestijnen te rechtvaardigen.

( NB. Zie https://wearswar.wordpress.com/2017/08/19/why-the-holocaust-story-was-invented/ )

Wanneer iemand beweert deel uit te maken van de solidariteitsbeweging met Palestina, maar dan op een cruciaal moment waarin de Palestijnse strijd voor bevrijding aan kracht wint, zich bezighoudt met zo’n flagrante bedekking en verhulling van essentiële informatie en analyse die mensen in staat zouden stellen de kernproblematiek beter te begrijpen kwesties en hoe deze effectief kunnen worden aangepakt, ik en met mij elk lid van de FoP en de Palestijnse solidariteitsbeweging, hebben het recht om de dubieuze bedoelingen en motivaties van dergelijke daden in twijfel te trekken, en om de schade die dergelijke mensen aan de beweging toebrengen te evalueren , dus aan Palestijnen.

Ik zou nog een gedachte willen toevoegen over de beschuldiging van racisme en antisemitisme die wordt gebruikt als methode om het debat de mond te snoeren. Antisemitisme is niets anders dan een vorm van racisme. Joodse suprematie is nog een andere vorm van racisme. Alle vormen van racisme zijn verachtelijk en moeten worden afgewezen.

Door een verzwarende factor lijken de motieven van de aanklager nog twijfelachtiger. De valse beschuldigingen van racisme zijn inderdaad in strijd met hun oorverdovende stilzwijgen over de berg bewijzen van het wijdverbreide bestaan van de onheilspellend racistische Joodse suprematie-ideologieën. Deze volslagen stilte is een flagrante poging om af te wijken van het echte racisme waar ik de afgelopen twee jaar toevallig uitgebreid onderzoek naar heb gedaan.

Ook zie ik de aanslagen als een poging om het intellectuele debat over het probleem van mondiaal joods-zionistisch netwerken en lobbyen te blokkeren, wat voor mij op zijn zachtst gezegd zeer zorgwekkend is als het afkomstig is van zelfbenoemde “Vrienden van Palestina”.

Wat ik echt verbijsterend en moeilijk te doorgronden in dit alles vind, is de inconsistentie met betrekking tot racisme.

Enerzijds aarzelen ze niet om een dergelijk label te werpen tegen vele eervolle activisten, wetenschappers en intellectuelen, in feite bestempelen ze het als ‘racistisch’ en ‘ dwazen’.’Iedereen die de weerzinwekkende maar goed verborgen joodse suprematie aan de kaak stelt, iedereen die het effect opmerkt van joods-zionistische netwerken of die bezwaar maakt tegen hun onevenredige oververtegenwoordiging op sleutelposities met alles wat het met zich meebrengt van belangenconflicten en het bevorderen van de belangen van een buitenlandse entiteit ten koste van de belangen van hun nationale kiesdistrict. Aan de andere kant blijven dezelfde mensen, die ons zonder aarzelen van racisme beschuldigen, volkomen stom over het massale, weerzinwekkende en aanstootgevende racisme dat duizenden bladzijden in de Talmoed en belangrijke Joodse religieuze boeken vult! En ik heb het niet over een paar krankzinnige fundamentalisten die deze altijd muterende teksten als gereedschap gebruiken, waar ik het over heb is het onderling verbonden netwerk van mensen die diep geworteld zijn in de belangrijkste regeringscentra,

Dit scherpe contrast tussen de vurige reactie van die ontrouwe activisten op vermeend ‘racisme’ aan de ene kant en aan de andere kant hun apathische, leeggelopen reactie of het gebrek daaraan, op het misselijkmakende antimenselijk racisme dat uit Joodse bronnen voortkomt en dat verband houdt met zionisten. activiteiten, laat me sprakeloos achter, zonder woorden.

Sinds ik dit racisme begon bloot te leggen, en in de afgelopen twee jaar, heb ik GEEN WOORD gehoord over hun verontwaardiging, oppositie of bereidheid om de Joodse supremacistische ideologie aan de kaak te stellen of te bestrijden, zoals te zien is in het schrijven van een van de meest gerespecteerde, meest gerenommeerde Joodse filosofen Moses Ben Maimon (ook bekend als Maimonides). https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1188350/jewish/Chapter-6.htm

“Maimonides ‘ Mishneh Torah wordt door traditionalistische Joden zelfs vandaag de dag beschouwd als een van de belangrijkste gezaghebbende codificaties van de Joodse wet en ethiek.” Moses Ben Maimon ziet geen probleem met het onderwerpen en tot slaaf maken van heidenen :

“Zij zullen uw onderdanen zijn en u dienen .”

“De onderwerping die ze moeten accepteren, bestaat erin op een lager niveau te zijn , geminacht en nederig .

Ze mogen nooit hun hoofd tegen Israël opheffen , maar moeten onderworpen blijven aan hun heerschappij . Ze mogen in geen geval over een Jood worden aangesteld . “

Hij heeft het ook over het recht van de Joodse koning om:

“ Voer een milchemet hareshut , (agressieoorlog) (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1188349/jewish/Chapter-5.htm)

dwz een oorlog uitgevochten met andere naties om de grenzen van Israël uit te breiden of zijn grootsheid en reputatie te vergroten . “

Deze “belangrijkste gezaghebbende codificaties van Joodse wet en ethiek” zien ook geen ethische hachelijke situatie met “Joodse oorlogen” van uitroeiing en vernietiging . ( https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1188343/jewish/Melachim-uMilchamot.htm)

Aangezien deze beruchte ideologie de ondubbelzinnige onderliggende animus en hoofdoorzaak is van de zionistische agressie en bezetting, en aangezien de ‘feiten ter plaatse’ de kruisbestuiving bewijzen tussen deze degradatie en de seculiere zionistische doelstellingen, waaronder het onweerlegbaar traag genocidale zionistische leger beleid, controle en kritiek op deze racistische suprematische vuiligheid is geen kwestie van marginale theologie, maar een essentiële kwestie van totalitaire politiek.

Waar is nu hun verontwaardiging over zulk flagrant Joods racisme en suprematie en angstaanjagende nihilistische ideologie? Beweren ze niet dat ze tegen racisme zijn, waar het ook vandaan komt? Waarom hebben ze niet het lef om dergelijk racisme te veroordelen en er campagne tegen te voeren?

Is het niet belachelijk om hen in plaats daarvan degenen te horen veroordelen die dergelijk racisme aan de kaak stellen en er fel tegen zijn?

Zonder enig gezond verstand te gebruiken, springen ze in de ADL-kar en staan ze samen met de zionisten!

Als iemand hardnekkig bezwaar maakt tegen de massale controle en ongewenste invloed en het beroven van de rechten en eigendommen van anderen, onder het voorwendsel van goddelijk recht, wordt die persoon dan de onredelijke “onverdraagzame”!

Wat voor soort scheefgetrokken logica is dat?

Deze inconsistentie is voor mij onbegrijpelijk.

Waarom hebben ze het recht mensen te classificeren en mensen voor te schrijven wat ze moeten lezen en wat ze moeten vermijden?

Waarom deze neerbuigende houding die lijkt te beweren te weten wat het beste is voor mensen en hun intellectuele dieet voor hen te selecteren?

Waarom mensen het recht ontnemen om een breed scala aan meningen te lezen, inclusief mijn eigen schrijven, en hen toestaan hun analyse en conclusies op te maken zonder manipulatie, onderdrukking of terughoudendheid?

In mijn schrijven bekritiseer ik heftig de racistische Joodse ideologie, maar ik beschuldig nooit alle Joden ervan racistisch te zijn, leg ze nooit – of wie dan ook, in één mand. Ooit.

In mijn schrijven citeerde ik de opiniepeiling dat 95% van de Joden in de VS Israël steunen als een Joodse staat en dat 90% van de Britse Joden geloven dat Israël het ‘voorouderlijke thuisland’ is van het Joodse volk , en ik concludeerde dat de meeste Joden in de wereld de diefstal steunen. van Palestina.

De waarheid is dat de meerderheid van de Joden in de wereld erop staat dat Joden het recht hebben en aanspraak maken op het land. Met inbegrip van enkele van onze Joodse “antizionistische” vrienden onder welk voorwendsel dan ook. Hun beweringen zijn niet acceptabel en niet te rechtvaardigen!

Ik heb gewezen op de invloed van georganiseerde joodse netwerken, dergelijke informatie is beschikbaar voor elke serieuze onderzoeker, het kan gemakkelijk worden geverifieerd, ja het is lastig om te zien dat zo’n kleine groep extreem oververtegenwoordigd is in zoveel vitale gebieden van openbare aangelegenheden, zoals financiën , media, veiligheid en beleidsvorming, zeker wanneer de belangen van een dergelijke groep duidelijk in strijd zijn met de belangen van de grotere groep, en wanneer deze minderheid een genocidale entiteit steunt die in zes decennia niet is geëvolueerd.

Oververtegenwoordiging is net zo oneerlijk als ondervertegenwoordiging, en als antiracisten het op zich nemen om de rechten van de ondervertegenwoordigde minderheden te verdedigen, is het net zo belangrijk om hetzelfde te doen met oververtegenwoordiging.

Misschien waren dergelijke vragen van oververtegenwoordiging misschien niet aan de oppervlakte gekomen als het gedrag van de betrokkenen gehuld was in moraliteit en menselijkheid. Hadden ze gewerkt aan het vestigen van sociale rechtvaardigheid, door huizen, scholen en ziekenhuizen te bouwen in plaats van de planeet te vernietigen en te vervuilen voor de komende generaties, en in plaats van de wet van de jungle waar de superrijken de armen tot op het laatste bot opeten, hadden ze ervoor gekozen samenwerking in plaats van oneindige conflicten, en vrede en gerechtigheid bevorderde in plaats van eeuwige oorlogen aan te wakkeren.

Niemand mag worden belasterd voor het observeren van en bezwaar maken tegen een dergelijke flagrante bespotting van moraliteit, gelijkheid en rechtvaardigheid.

Ik hoef me niet te concentreren op christelijke zionisten omdat hun ideologie bijna volledig afkomstig is uit het Oude Testament, wat niets anders is dan de Joodse Thora! De meeste authentieke christenen beschouwen de christelijke zionisten als aanbidders van “Israël” en van het “joodse volk” in plaats van God, en in die zin delen ze dezelfde ideologie als joods-zionistische supremacisten, in termen van hun eerbied en verafgoding van het joodse volk. als de “uitverkorenen” zijn ze een en dezelfde. Bovendien zijn degenen die mijn land bezetten, degenen die me uit mijn vaderland hebben verdreven en degenen die me nog steeds de toegang tot huis ontzeggen de Joodse Zionisten.

Ik bekritiseer de oorverdovende stilte van antizionistische joden met betrekking tot het racisme dat gedijt te midden van veel joodse gemeenschappen. Een stilte waarvan ik geloof dat die op een dag een averechts effect zal hebben, omdat ze niet alleen als klagerig maar ook als zelfgenoegzaam zouden worden beschouwd door afschuwelijke waarheden af te leiden en te verbergen.

Mijn kritiek is ingegeven door bezorgdheid en oprechte zorg voor goede Joodse individuen die ik heb gekend en degenen die ik niet ken, vanwege wat ik beschouw als het gevaar dat hen allemaal zou overkomen als ze de suprematische ideologie blijven negeren, de groeiende invloed van de aanhangers van deze ideologie en als ze doorgaan met het negeren van alle waarschuwingssignalen die wijzen op een opeenhoping van gebottelde woede tegen dergelijke schurken, die zich op een dag ongetwijfeld gewelddadig zouden manifesteren als een onvermijdelijke reactie op veel onuitgesproken maar gevoelde onderdrukking en onuitgesproken, maar geleefd, onderwerping.

Ik vind het nogal zielig dat het enige verdedigingsmechanisme dat de beschuldigers bedenken, de laster, laster en de beschuldiging is een ‘racist’ te zijn tegen iedereen die aan de kook steekt en de pus blootlegt die binnen een van de meest gemene racistische en suprematische ideologieën zit gedijen in het hart van sommige Joodse leringen volgens Mishna Torah, Zohar, Tanya en Talmud. Door erop te staan de joodse suprematie en joods-zionistische netwerken af te wijzen, promoten ze alleen het meest wrede en degeneratieve racisme dat er op de planeet te vinden is door middel van verhulling en door de aandacht af te leiden van het echte racisme dat ik heftig bestrijd en betreur.

De personen die hun toevlucht nemen tot beschuldiging, onderdrukking, karaktermoord en lastercampagnes die zeer sluw en oneerlijk zijn, verzuimen te vermelden dat degenen die de racistische concepten van ‘uitverkorenheid’, ‘uitzonderlijkheid’, ‘superieure moraliteit’, ‘superieure intelligentie’ aan de kaak stellen en veroordelen , en “Joods recht op wereldleiderschap” verzinnen deze concepten niet. Het is niet racistisch om een dergelijke gruwel aan de kaak te stellen of te citeren, het is geen misdaad om dergelijke joodse claims onder de aandacht van het publiek te brengen. Elke eerlijke kritiek zou gericht moeten zijn op degenen die dergelijk vuil geloven en zulke weerzinwekkende beweringen doen.

Tegen de personen die deelnemen aan dergelijke lastercampagnes in ADL-stijl van beschuldiging van racisme, zeg ik:

Ik beschuldig u ervan dat u als rookgordijn fungeert om echt racisme te verdoezelen zoals dat zich manifesteert door Joodse supremacisten

Ik beschuldig u ervan op te treden als beschermers en poortwachters van de wereldwijde joodse zionistische netwerken en lobbygroepen door hun bestaan en effectiviteit te ontkennen.

Ik beschuldig u van medeplichtigheid door erop aan te staan geplande misdaden tegen de menselijkheid te verbergen, zoals die tot uiting komen in de supremacistische nihilistische Chabad-ideologie.

Elke solidariteitsbeweging met Palestina moet de meningen, de belangen en het toekomstige welzijn van de Palestijnen ter harte nemen, anders spreekt het alleen voor zichzelf, niet voor Palestijnen.

Palestijnen hebben het recht om te vechten voor de volledige bevrijding van hun land, degenen die bereid zijn om de hele weg met ons mee te marcheren zijn welkom, degenen die dat niet zijn, kunnen andere, handigere en minder controversiële campagnes zoeken om te steunen.

Ik veroordeel elke persoon of groep die pretendeert in mijn naam als Palestijn te spreken, maar achter gesloten deuren beramen en fluisteren ze samen over hoe ze Palestijnse stemmen kunnen dempen en de verspreiding en impact van gewaagde Palestijnse meningen kunnen beperken.

Ik veroordeel elke persoon of groep die beweert voor Palestina te werken, maar hun acties zijn in strijd met de legitieme belangen en ambities van het Palestijnse volk. Zichzelf toestaan te worden gebruikt als een voertuig om de toekomst van de Joods-Zionistische indringers veilig te stellen door de permanente overname van Palestina mogelijk te maken onder het voorwendsel van “twee volkeren, één toekomstige” blather of “gelijke rechten voor beide kanten” onzin.

Ik veroordeel elke persoon of groep die een oogje dichtknijpt en met een oorverdovende stilte reageert op het onvoorstelbare weerzinwekkende racisme dat van sommige Joodse supremacistische groepen sijpelt, maar in plaats daarvan hysterisch en schaamteloos reageert op iemand die per ongeluk zulke gruwelen ontdekte.

Ten slotte vertrouw ik er volledig op dat de Palestijnse solidariteitsbeweging de intellectuele integriteit en het vermogen heeft om door de mist van manipulatie heen te kijken, en de assertiviteit, het respect voor hun eigen intellect en voldoende ruimdenkendheid om naar vele informatiebronnen te kijken, en dat ze de moed hebben om voor zichzelf te lezen en te evalueren wat ze onafhankelijk lezen , zonder dat een of andere goeroe hen met de lepel voedt met gefilterde, verwerkte, verkeerd voorgestelde of gemanipuleerde informatie.

Auteur_1643 Nahida Izzat is een in Jeruzalem geboren Palestijnse vluchtelinge die al meer dan vijfenveertig jaar in ballingschap leeft, nadat ze tijdens de zesdaagse oorlog op zevenjarige leeftijd gedwongen werd haar vaderland te verlaten. Ze heeft een graad in wiskunde, maar kunst is een van haar favoriete bezigheden. Ze houdt van handgemaakte dingen en maakt daarom poppen, kaarten en de meeste van haar eigen kleding. Ze schrijft ook poëzie, neemt deel aan geschreven dialogen en gelooft in het bouwen van bruggen, niet in muren.

Gerelateerde artikelen

Not The Wisest Phil Around ( alethonews ) https://alethonews.com/2012/12/09/not-the-wisest-phil-around/ )

Waar zullen we het vandaag niet over hebben? ( alethonews )( https://alethonews.com/2012/10/24/what-shall-we-not-talk-about-today/)

Deel dit

Israëlische wapenhandel, de lobby en de betekenis van uitverkorenheid ( https://alethonews.com/2020/10/20/israeli-arms-trade-the-lobby-and-the-meaning-of-chosenness/)

De hoedster van Judea https://alethonews.com/2019/03/19/the-guardian-of-judea/

Rechter Ruth Ginsburg van het Hooggerechtshof voor vrouwenrechten negeerde de Palestijnse genocide volkomen ( https://alethonews.com/2020/09/21/pro-womens-rights-supreme-court-judge-ruth-ginsburg-utterly-ignored-palestinian-genocide/)

opmerkingen:

Zie voor meer informatie over dit specifieke onderwerp ook:

http://palestine-encyclopedia.com/EPP/Start.htm

en wat betreft zogenaamde “Joden” die Semieten zijn …

http://www.israelect.com/reference/Willie-Martin/

De Talmud maakt van een “Jood” een “Jood” …

de kinderen van Israël zijn nooit de “joden” geweest

Khazaren werden in de 8e eeuw na Christus tot Proselytes gemaakt tot het Talmoedische Jodendom

http://www.birobidjan.co.uk/

helaas wordt in Amerika het zionistische {joodse} verhaal ondersteund door economische terroristen die geld drukken

[Federal Reserve] & eigenaar van de media & exploiteren van een koosjer bordeel genaamd Congress

waardoor de misdaad tegen de mensheid tegen de inwoners van Palestina en de

http://come-and-hear.com/index-2.html

ongelukkige ‘buren’ van de ‘joodse’ zogenaamde staat,

alsof een Terroristische cultusverbinding een staat kan worden genoemd

Reactie door Anthony Clifton | 26 december 2012

Kijk nu niet, maar er is een zionist (jood) onder je bed …

Reactie door ScubaMan | 27 december 2012

En dat zou scubaman zijn, de ziot die is ingehuurd om deze site te trollen.

Reactie door aletho | 27 december 2012

Dreiging met antisemitische laster verklaart de volgzame acceptatie door vee van Amerikaanse staatsburgers van de zionistische marionet (VS) non-stop bombarderen en vermoorden van zoveel Arabische landen die de Israëlische hegemonie in de weg zitten in de ME

1. Amerikanen die het zwijgen opgelegd / geïntimideerd zijn door decennia van joodse media die afwijkende meningen chanteren met behulp van ‘antisemitische’ laster als een controle-censuurapparaat.

2. Amerikanen die apathisch zijn in het doden van miljoenen moslims vanwege de joodse media / Hollywood-demonisering van Arabieren – waardoor hun slachting acceptabel en zelfs “verdiend” wordt.

3. Aangezien joden de “vredes- / anti-oorlogs” -sector beheersen zoals al het andere in de VS? Deze nodale joden organiseren zich niet tegen al dit bloedbad – en saboteren degenen die dat wel doen, op talloze subtiele manieren.

Kijk naar WO II, die joden ongelooflijk hebben gecoöpteerd als hun eigen privéaangelegenheid. Ondanks dat er meer dan 50 MILJOEN doden zijn gevallen, wordt er alleen over de 2 miljoen (als dat) joden gerouwd. We hebben ze hun bullcrap laten claimen en ingeschakeld.

Spreek nu uit. Spreek hardop. Spreek meedogenloos uit. Of binnenkort zoals bolsjewistische joden deden in Rusland / Palestina – je zult niet alleen een personage worden vermoord, maar ook fysiek worden vermoord

Reactie door Sayanim Slaughter | 30 januari 2017

Nahida Izzat beweert dat “er absoluut geen verband is -niet zoiets- tussen de zogenaamde Holocaust en Palestijnen. Nergens kunnen Palestijnen worden beschuldigd van de weerzinwekkende onderdrukking van Joden uit Midden-Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog. “

Ik stel voor dat Nahida Izzat wat onderzoek doet naar de acties van DE Palestijnse leider van die tijd … Namelijk Haj Amin al-Husseini, de grootmoefti van Jeruzalem destijds …

Reactie door ScubaMan | 27 december 2012

Goed gezegd, mevrouw Izzat. We laten ons niet intimideren of het zwijgen opleggen. Vive la Palestina!

commentaar door traducteur | 28 januari 2017

holocaust? hier zijn DRIE holocaust ter overweging

1 de CHRISTEN – Oekraïense HOLODOMOR: De hongersnood-genocide van Oekraïne, 1932-1933. In juni 1933, op het hoogtepunt van The Holodomor, stierven elke dag 28.000 mannen, vrouwen en kinderen in Oekraïne. De bedoelingen waren duidelijk: genocide op de CHRISTELIJKE boeren. Holodomor is de naam die wordt gegeven aan de massale hongersnood tijdens de Oekraïense hongersnood van 1932-1933. Vindt plaats tussen de Russische Revolutie en de Tweede Wereldoorlog …

Van de 502 hoogste officieren van de Eerste Socialistische Sovjetregering van 1917 waren er 467 Joden. Alexandr Solzenitzyn schrijft in zijn laatste boek over de geschiedenis van Rusland dat de Joden meer dan 66 miljoen Russen hebben vermoord. Marx, Engels, Trotski, Bakoenum, Lenin, Stalin, Kruschev en anderen waren allemaal Joden door twee of ten minste één ouder. Alle gevangenkampen, martelkamers, goelags, enz. Stonden allemaal onder bevel van en werden gerund door Joden.

De oorlogsverklaring van de joden aan Duitsland in 1933 was niet zomaar een bluf of loze dreiging. Joden waren een actieve interne vijand. Thuis hadden alerte Duitsers al de bloedige joodse revolutie van 1918-1919 meegemaakt die de afscheiding van de Joods-communistische Beierse Sovjetrepubliek instelde. Terwijl Duitsland de Eerste Wereldoorlog probeerde te bestrijden, vermoordden subversieve Joodse revolutionairen zoals Kurt Eisner, Gustav Landauer, Ernst Toller en Eugen Leviné thuis onschuldige Duitsers. Tegen de tijd dat de Joden in 1933 formeel de oorlog verklaarden aan Duitsland, hadden Duitsers al miljoenen zien sterven in de door joden geleide en gefinancierde communistische revoluties van het begin van de twintigste eeuw in Rusland, Hongarije, Beieren en elders in Europa. Er was een holocaust van meer dan 60 miljoen door toedoen van het joods-bolsjewisme.

Aleksandr Solzjenitsyn, ‘Je moet het begrijpen. De leidende bolsjewieken die Rusland overnamen, waren geen Russen. Ze haatten Russen. Ze haatten christenen. Gedreven door etnische haat hebben ze miljoenen Russen gemarteld en afgeslacht zonder ook maar een greintje menselijk wroeging … Meer van mijn landgenoten hebben door hun met bloed besmeurde handen gruwelijke misdaden ondergaan dan enig volk of land ooit heeft geleden in de hele menselijke geschiedenis. Het kan niet genoeg worden benadrukt. Het bolsjewisme pleegde de grootste menselijke slachting aller tijden. Het feit dat het grootste deel van de wereld onwetend en onverschillig is over deze enorme misdaad, bewijst dat de wereldwijde media in handen is van de daders. “

2 ARMEENSE holocaust, holocaust ONTKENNING de ARMEENS die wordt ONTKEND door Israël -USA De Amerikaanse president Obama zal de Armeense HOLOCAUST uit 1915 niet als ‘genocide’ noemen AANGEZIEN AMERIKA DE STEUN VAN TURKIJE NODIG HEEFT VOOR HET Afghanistan-beleid, Maar gesproken over de ULTIEME HYPOCRIETEN

Donderdag 4 mei 2000 vertelde Israël het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken dat er geen beleidswijziging van zijn kant was over de zogenaamde Armeense genocide, zeggende dat het aan historici is, en niet aan politici, om de kwestie te bespreken, meldde Turkish Daily News woensdag.

De Amerikaanse Joodse groep trekt zijn standpunt in over de Armeense genocide AFP en EJP 25 / aug / 2007 Recep Tayyip Erdogan, premier van Turkije: “Met deze verklaring hebben ze hun vorige foutieve stap ingetrokken.”

ANKARA (AFP-EJP) Een prominente Amerikaanse Joodse belangenorganisatie heeft haar besluit om de massamoorden op Armeniërs onder het Ottomaanse Rijk een genocide te noemen ingetrokken, zei de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan vrijdag.

“De ADL (Anti-Defamation League) heeft ons een verklaring gestuurd waarin we onze gevoeligheid voor deze kwestie delen,” zei Erdogan door het persbureau Anatolië.

“Met deze verklaring hebben ze hun vorige foutieve stap ingetrokken.”

De ADL ontketende deze week woede in Turkije toen het in een schriftelijke verklaring zei dat het zijn standpunt over de Armeense bloedbaden had gewijzigd na overleg met deskundigen.

Maar in een aparte verklaring op donderdag was de groep voorzichtiger over de gebeurtenissen in de Eerste Wereldoorlog.

“Hoewel onafhankelijke wetenschappers een consensus kunnen hebben bereikt over de genocide, is er in een poging om de verzoening (tussen Turkije en Armenië) tot stand te brengen ruimte voor verder afstandelijk wetenschappelijk onderzoek van de details van die donkere en verschrikkelijke dagen”, luidde de tweede verklaring. .

3 de ORIGINELE holocaust. PALESTIJNSE holocaust # 1 & # 2

Vandaag zijn we getuige van de TWEEDE Israëlische HOLOCAUST van Palestijnen.

De Kanaänieten / Amorieten / Filistijnen / Midianieten / PALESTIJNEN waren in PALESTINA lang voordat ABRAHAM doorging vanuit Babylon / Ur …… Israëls “claim” op Palestina is volledig gebaseerd op oorlogsmisdaden en genocide.

De Holohoax-leugen wordt gebruikt als schuldhefboom op de Goyim met een goed hart om ze te manipuleren. Hun monotheïstische ONE & ONLY god is een OORLOG-god.

De Joden BRENGEN over en ZELF DOCUMENTEN HUN “holocausting” anderen en dan “PLAATSEN EEN JUK” op heidenen omdat ze VERNOGEN precies hetzelfde met hen deden.

GRAPPIG dat alles waarvan ze beweren dat de nazi’s deden een EXACTE KOPIE is van hun eigen boek.

Deuteronomium 7:16, 20:16 “En gij zult alle volken verteren die de Heer, uw God, u zal overleveren; uw oog zal geen medelijden met hen hebben … u zult niets dat ademt levend redden. “

DOOD DE ZIEKEN en CRIPPLED

Getallen c.5 v.2-4

DODEN HOMOSEXUELEN & ONGEWENSTE

LEVENSBEWIJZEN Leviticus c.20 v.13 nou, echt het hele hoofdstuk

DOOD ALLE DISSIDENTEN:

Exodus c.32 v.27

Nummers c.11 v.1- 2

nummers c.16 alle

nummers c.21 v.5-6 Nummers v.26

v.10

DOOD iedereen die zich bezighoudt met “DIVERSITEIT” of “INTEGRATIE”

Nummers v25 v.4-8

Deuteronomium c.14 v.2

DEHUMANISEREN en VERWERP dan ALLE NIET-LEDEN:

SEKSUEEL VERSLAAFDE alle vrouwen “die geen man hebben gekend”

een zeer korte selectie, veel meer in HUN boek.

Nummers c.21 v.03 Kanaänieten

Nummers c.21 v.24 Amorieten

Cijfers c.21 v.33-35 Basan

Numeri c.31 alle Midianieten

Cijfers c.32 v. Meer Amorieten

Deuteronomium c.2 v.34 Mensen van Hesbon

Deuteronomium c.3 v.6 eigenlijk het hele hoofdstuk. zestig steden

Joshua c.12 Een lijst van slachtoffers van Israëlische GENOCIDE

BEZET DE

WONINGEN / LANDEN VAN UW SLACHTOFFER Nummers c.21 v.25

Cijfers c.32 v.39

Cijfers c.33 v.53

(om maar een paar te noemen)

GENOCIDE GECODIFICEERD IN HUN RELIGIE

Aantallen c.33 v.31-34

Deuteronomium c.7 v.2

Deuteronomium c.12 v.28-30

Deuteronomium c.20 v.11-16

TERRORISME GECODIFICEERD IN HUN RELIGIE

Deuteronomium c.2 v.2

Deuteronomium c .7 v.1

Joden ZELF gezalfd “Het UITGEKOZEN volk van GOD”

Nazi’s ZELF gezalfd “The CHOSEN People of GENETICS”.

VANDAAG zegt Israël dat het “EEN ZUIVERE Joodse Staat” aan

het creëren is. Gisteren creëerden de nazi’s “EEN ZUIVERE Duitse Staat”

en ze vernietigden volkomen alles wat in de stad was, zowel man als vrouw, jong en oud, en os en schapen, en ezel, met de scherpte van het zwaard. . . (Jozua 6:21)

Voor moderne versterking van deze “regels” onderzoek / google “the KINGS TORAH”

reactie door Eddie Herbert | 29 januari 2017

Een goed en redelijk artikel. Het jodendom lijkt erg dicht bij de islam, met het gecodeerd in terrorisme en superioriteit.

Reactie door Tim Hadfield | 29 januari 2017

Hier is nog EEN ANDERE reden waarom Trump zo populair is. Het Witte Huis zegt dat het opzettelijk Joden heeft weggelaten uit de verklaring van de Holocaust Remembrance Day

https://www.yahoo.com/news/white-house-says-deliberately-omitted-194423484.html

Ik vraag me af of iemand in het Witte Huis weet dat er meer Duitse burgers stierven tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (door toedoen van de “door joden” gecontroleerde “geallieerden” VK, VS, Frankrijk) dan de veronderstelde “6 miljoen” beweerde door de “Joden”? Ik vraag me ook af of iemand in het Witte Huis op de hoogte is van de officiële schatting van het Rode Kruis van hoeveel er daadwerkelijk zijn omgekomen in de nazi-kampen?

RED CROSS BLOOT “JUDAIC” HOLOCAUST HOAX BLOOT: INTERNATIONAAL RED CROSS (IRC) DOCUMENT BEVESTIGT 271 DUIZEND NIET 6 MILJOEN GESTOREN IN CONCENTRATIEKAMPEN http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/ Ik vraag me ook af of iemand in het Witte Huis WEET dat 66 miljoen Russische boeren (voornamelijk orthodoxe christenen) tussen 1917 en 1953 door de handen van COMMUNISTISCHE “Joden” zijn vermoord? Ik vraag me ook af of iemand in het Witte Huis WEET dat ongeveer 40 miljoen Chinese boeren stierven onder toezicht van de COMMUNISTISCHE leider Mao? Toch beweren de westerse “Joden” nog steeds dat de gerapporteerde / beweerde “6 miljoen” de grootste “holocaust” is die ooit door een stam is meegemaakt. Wat een onzin. De HISTORISCH GEDOCUMENTEERDE FEITEN ondersteunen hun Hollow-Hoax niet.

Reactie van timetowakeupamerica | 30 januari 2017

http://www.unz.com/item/israels-international-conspiracy/

Reactie door Florin Neamtu | 30 januari 2017 Nahida is een uitzonderlijke schrijver over haar onderwerp.

lees ook: https://uprootedpalestinians.blogspot.com/2011/10/finally-truth-comes-out.html