Over de corona-spoedwet

Herbloggen van TPO zie link onderaan

Spoedwet: collectieve zelfmoord van de Senaat, onze burgerrechten slepen zij nietsontziend in val mee

‘Een wet die zoveel cosmetische aanpassingen behoeft zou direct moeten worden afgeschoten’

Door: Carla Meelker , 28 oktober 2020

De Eerste Kamer heeft op 27 oktober de hardvochtige en onbegrensde inperking van onze burgerrechten definitief gemaakt door de oneindig te verlengen Corona-spoedwet te aanvaarden. Onze vrijheid is na 75 jaar voorbij. Tegen het wetsvoorstel en vóór onze vrijheid stemden: FVD, PVV, SP, PvdD en Fractie-Otten. Analytische geesten hebben de verstrekkende reikwijdte van deze wet tevergeefs geprobeerd tegen te houden. Tegen zoveel onbenul bleek echter niet op te argumenteren.

Op 26 oktober, tijdens het ruim twaalf uur durende debat over de Corona-spoedwet, spraken alle fractiewoordvoerders wél hun grote zorgen uit over de inperking van de grondrechten in dit wetsvoorstel maar dit heeft de overige hypocriete fracties er niet van weerhouden vóór dit dictatoriale gedrocht van een wetsvoorstel te stemmen. De bezwaren golden voornamelijk de ‘zelfgecreëerde zeggenschap’ van de Tweede Kamer in deze wet waarbij de Eerste Kamer buitenspel wordt gezet. Minister De Jonge (‘het is geen powergrab’) ( Nb. Betekent machtsgreep, coup, staatsgreep, greep naar de macht. Als je dat zo duidelijk moet zeggen, dan zeg je in ons gezicht dat het dat wel is.), zit namelijk niet te wachten op medezeggenschap van de Eerste Kamer omdat dit ‘vertragend’ zou werken. Een absurd argument natuurlijk; daarmee wordt de Eerste Kamer kaltgestellt en “ondermijnt zijn eigen bestaansrecht” aldus Otten. Volgens Nicolai (PvdD) “zouden we daar nooit mee akkoord mogen gaan” terwijl Van Parreren (FvD) het opvatte als: “Het wetsvoorstel vraagt de Eerste Kamer zichzelf op te heffen”.

Collectieve zelfmoord van de Senaat. Onze burgerrechten slepen zij nietsontziend, en passant, in hun val mee. Met dank aan het falende beleid dat verzuimd heeft de zorgcapaciteit op orde te brengen volgens Van Hattem (PVV) als ook Marcel Levi in Buitenhof afgelopen zondag en dat nu wordt afgeschoven op de burgers met Orwelliaanse maatregelen.

Een kniesoor die daar op let natuurlijk en oh, oh, oh, wat ‘tienduizenden’ emails allemaal niet teweeg hebben gebracht. In plaats van deze burgers serieus te nemen kon het onvermijdelijke complotdenkbashen natuurlijk niet uitblijven en daarbij vlogen de niet-onderbouwde stellingen weer in het rond.

Zonder enige nuance werd het gros van de bezorgde burgers weggezet als mensen die niet weten waar ze over praten en die blind de fabeltjesfuik van de “logaritmes” inzwemmen, aldus Senator Recourt (PvdA). Na drie keer “logaritmes” te hebben gezegd kon voorzitter Bruijn het niet langer aanhoren en corrigeerde: “Algoritmen, u bedoelt algoritmen”. Een grotere afgang in dit debat is nauwelijks denkbaar.

Recourt vervolgde echter schaamteloos zijn tegenstrijdige betoog over “bubbels” waarin deze mensen zouden leven waarbij hij gemakshalve maar even vergeet dat de MSM in hun zelfgecreëerde bubbel al maandenlang uitsluitend en volstrekt kritiekloos eensgezind het overheidsstandpunt propageren en durfde dan ook nog zonder blikken of blozen te stellen: “Het debat moet mogelijk blijven.” Dat is nu precies hetgeen er al maandenlang niet gebeurt.

Mevrouw Prins (CDA) eiste op hoge toon dat “de gewone burger” voortaan slechts nog middels overheidscommunicatie bereikt wordt met “alleen feiten en cijfers” en “geen fakenews”. Weg met de informatievrijheid. Hieruit sprak domweg de ontkenning van feiten en cijfers wanneer deze afkomstig zijn van andere kanalen dan het selecte groepje overheidsdienaren maar van gerenommeerde en dissidente wetenschappers die verder kijken dan de waan van de dag en de aantoonbare verstrengelde financiële belangen en patenten van onze staatsvirologen (lees: dierenartsen).

Prins grossierde in onzinredeneringen met oorzaak en gevolg-verwisseling die het gebrek aan viruskennis niet kunnen verhullen: “De ziekenhuizen liggen vol met mensen die besmet zijn geraakt doordat zij zich niet aan de maatregelen hebben gehouden”. Eigen schuld, dikke bult.

Patiënten worden hier dus allemaal direct schuldig verklaard aan hun eigen ziekte waar we dat in alle andere gevallen niet doen. Solidariteit noemt men dit. Laat staan dat er consequenties aan worden verbonden of dat mensen voor andermans ziekte of gezondheid verantwoordelijk zijn. Tot nu toe althans. Nu de Spoedwet is aangenomen kan immers niets meer worden uitgesloten en kunnen mensen die ‘schuldig’ zijn aan hun eigen ‘besmetting’ of er zelfs alleen maar van verdacht worden verplicht in bewaakte ‘quarantaine-faciliteiten’ worden opgesloten of van medische behandeling worden uitgesloten middels ‘triage’ in het ‘zwartste scenario’ waarvan de prioritering bij De Almachtige Politiek ligt, aldus de medici. Het wachten is op ‘besmetting’ en de ‘schuldbekentenis’ van mevrouw Prins. Wie zonder zonden is werpe de eerste steen.

Ook schuilt er in deze absurde aanname een impliciete handhavingstip voor Grapperhaus en De Jonge omdat zodoende helemaal geen fysieke heterdaadhandhaving meer nodig is. Dé oplossing voor het tekort aan boa’s. De app kan nu al eenvoudig achteraf alle eventueel ‘besmette’ en zieke personen traceren en straks in de digitale dictatuur mogelijk ook gebruikt worden voor het beboeten van overtreding van de gedragsregels. Minister Slob heeft zichzelf hier ook vrijwillig aan uitgeleverd door de coronamelder app te installeren en nu zit hij asymptomatisch verplicht thuis vanwege contact met een ‘besmette’ medewerker. Hoe ver kan je zakken in je zelfhaat?

Deze schuldbepaling zou dan, in de verwerpelijk kortzichtige visie van Prins, uiteraard ook voor allerlei andere patiënten moeten gelden, gelijke monniken gelijke kappen. Prins gaf, niet als uitzondering overigens, blijk van een enorme informatie-achterstand en schaart alle “andere wetenschappelijke inzichten” gemakshalve onder “fakenews”. De gebleken tunnelvisie onder veel senatoren die onze belangen zouden moeten behartigen reikt echter nog angstaanjagend veel verder.

Tijdens de Algemene Beschouwingen in de Eerste Kamer, een dag later op 27 oktober, vond senator Jorritsma het opportuun ook nog even flink uit te halen naar de Tweede Kamer die het gewaagd had maar liefst 48 debatten aan de Corona- spoedwet te hebben gewijd. Dit is onjuist want het betreft tweewekelijkse voortgangsdebatten over de stand van zaken rondom het coronavirus. Het debat zou zijn ‘gepolitiseerd’ en dat is ongehoord in de merkwaardige visie van Jorritsma; een hautaine tegenstelling in zichzelf.

Ook uit het debat in de Eerste Kamer zou de “verruwing van de omgangsvormen in onze Kamer” blijken want je kunt “onze gasten” (de ministers) niet zo lang laten zitten om het hele debat urenlang aan te horen. Voor de behandeling van de wet over de app had De Jonge 4 dagen in de Tweede Kamer gezeten en dat gaat toch echt veel te ver. Nee, de Kamers zouden er vlotjes mee akkoord moeten gaan en de ministers niet van hun werk moeten houden was haar boodschap. Hét gênante bewijs dat Jorritsma al ruimschoots over haar democratische houdbaarheidsdatum heen is.

Jorritsma vindt niet dat het de normaalste zaak van de wereld zou moeten zijn dat parlementsleden bewindslieden stevig en zo nodig langdurig en herhaald aan de tand voelen over een draconische wet die de vloer aan veegt met de burgerrechten van alle Nederlanders en die ‘ongebreidelde bevoegdheden’ (Nicolai, PvdD) toekent aan de minister van VWS waarbij alle andere maatschappelijk belangen ondergeschikt worden gemaakt aan eendimensionale virusbestrijding.

Na versie drie van de conceptwet bleven er nog acht goedgekeurde amendementen over om tot een definitieve wettekst te komen die nog altijd niet acceptabel is, want onnodig en nietsontziend streng. Een wet die zoveel cosmetische aanpassingen behoeft zou direct moeten worden afgeschoten. Bij twijfel niet doen in plaats van het voordeel van de twijfel geven zou logisch zijn. Maar niets is logisch in deze coronacrisis.

De internationale giga datazwendel met behulp van de PCR-test van Drosten (Duits RIVM) die aan de basis ligt van alle paniekmaatregelen en die steeds verder wordt onthuld zal over enkele weken in een rechtszaak in de VS worden behandeld. Diverse organisaties uit meerdere landen hebben zich hier al bij aangesloten.

De schaamte zal immens zijn als de waarheid eindelijk onder ogen zal moeten worden gezien door gemakzuchtige ontkenners zoals Jorritsma: “Ik ben niet zo van de schuldbekentenissen”. Inmiddels hebben Rutte en de Jonge dinsdagavond stevig gedreigd met een waarschijnlijke totale lockdown dit weekend en in ieder geval tot ver in december de huidige maatregelen en ook alvast adviezen aangekondigd voor de wintersport- en voorjaarsvakantie. Welja: maart 2021! Dat intussen de ‘besmettingscijfers’ kunstmatig het reproductiegetal opstuwen zonder een relatie te hebben met het werkelijke aantal zieken kan uitgelegd worden als casedemic.

Onwelgevallige analyses van de échte feiten en cijfers en tabellen van RIVM, CBS, NIVEL etc. door onder anderen Pierre Capel, Mario Ortiz en Lars Admiraal worden eenvoudig buiten beschouwing gelaten en wetenschappelijke onderzoeken genegeerd en zo bleven de niet-onderbouwde opmerkingen van Jorritsma steken in ridiculisering van iedereen die “medisch advies liever aanneemt van een dansleraar (“die moedwillig fakenews verspreidt”) dan van een viroloog.”

Als dát het niveau van de argumentatie is dan ben je definitief gezakt voor je examen. Dat deze in de biochemie afgestudeerde ‘dansleraar’ meer kennis in zijn pink heeft dan Jorritsma in haar grote mond is evident.

Het valt te betwijfelen, zoveel staat inmiddels wel vast, of men eigenlijk wel leert en kennis neemt van alle informatie die beschikbaar is als men zichzelf zo stompzinnig beperkt tot de enige toegestane en voorgeschreven denkrichting. Stilstand is achteruitgang en we worden keihard de economische, psychologische, maatschappelijke en medische afgrond en massaal de schuldenfuik ingeduwd.

Schandalig om zo’n grote broek aan te trekken terwijl men eenvoudig weigert de eigen horizon te verbreden en de Nederlandse bevolking vervolgens ook nog, verblind door onzinnige angst, nietsontziend meesleept in de vernietigende gevolgen van het eigen onvermogen tot kritisch en vooral analytisch nadenken. Draag ‘complotdenker’ als geuzennaam omdat de complotdenker zijn verstand gebruikt en weet dat ‘besmettingen’ foute framing is want dit getal zegt niets over ziekte of besmettelijkheid en er is dus sprake van grootschalige fraude. Probeer je eens voor te stellen dat het allemaal wel eens heel anders kan zijn dan ons voorgespiegeld wordt. Denk verder dan het eenvormige geluid van de MSM, goedgekeurde ‘experts’ en regering.

Met zulke goedgelovige, dociele parlementsleden hebben we geen volksvertegenwoordiging meer nodig. Zij hebben onze burgerrechten verkwanseld en misschien is het ook maar beter dat de huidige Kamerleden die zichzelf in meerderheid hebben afgeschreven door vóór dit wetsvoorstel te stemmen en daarmee onze vrijheid volledig hebben uitgeleverd aan de controlfreaks van het Kabinet de onvermijdelijke consequentie onder ogen zien dat men geen zitting meer kan nemen in het volgende parlement. Dat zou namelijk volstrekt ongeloofwaardig zijn.

Carla Meelker studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie en is voormalig docent Beeldende Vorming in Amsterdam en Almere.