Over de waakzame burger

Ik volg al een wat langere tijd de blog van de waakzame burger: https://vigilantcitizen.com/about/:

“Tekens en symbolen regeren de wereld, geen woorden of wetten.” -Confucius

Hier legt hij uit hoe het hem is vergaan en hoe hij tot de blog / website kwam. Het sluit aan bij mijn artikel over het kwaad dat zichzelf vernietigt.

Deze tijdloze quote van Confucius vat de doelstellingen van deze website perfect samen. Om de wereld waarin we leven te begrijpen, moeten we de symbolen om ons heen begrijpen. Om deze symbolen te begrijpen, moeten we hun oorsprong opgraven, die vaak diep verborgen is in occulte mysteries. Kortom, deze site wil verder gaan dan de nominale waarde van symbolen die in de popcultuur worden gevonden om hun esoterische betekenis te onthullen.

Mijn zoektocht naar kennis leidde ertoe dat ik in 2002 een bachelordiploma in communicatie en politiek behaalde. Ik heb voornamelijk bestudeerd hoe macht massamedia gebruikt om de meningen en attitudes van het grote publiek vorm te geven. Mijn opleiding was perfect om een baan in politieke marketing en PR te bekleden, maar ik kon mijn honger naar waarheid niet stillen.

Mijn pogingen om de krachten die de wereld besturen beter te begrijpen, brachten me ertoe geheime genootschappen, mysteriereligies, esoterische wetenschappen en oude beschavingen te bestuderen. Ik heb de afgelopen twee decennia onderzoek gedaan naar theosofie, vrijmetselarij, rozenkruisers, de Beierse Illuminati en westers occultisme. Deze stromingen hebben veel dingen gemeen: ze zijn gebaseerd op hermetische leringen, ze hechten EXTREEM belang aan symboliek en ze rekruteren binnen hun gelederen de meest vooraanstaande mensen op alle gebieden van de samenleving: politiek, zaken, recht, financiën, enz. Het natuurlijke resultaat van dit fenomeen is de weergave van occulte symboliek in alle aspecten van de samenleving, vooral in muziek, films en gebouwen. Mijn doel is om de betekenis van deze symbolen op een duidelijke, beknopte en onderhoudende manier naar voren te brengen.

Ik produceerde ook muziek voor een aantal redelijk bekende ‘urban’ artiesten. Door mijn werk in de muziekwereld kreeg ik te maken met talentagenten, videoregisseurs en platenlabels. Door mijn ervaringen en contacten heb ik enkele van de duistere aspecten van de amusementsindustrie ontdekt, waarvan ik ontdekte dat ze rechtstreeks verband hielden met mijn studies in het occultisme. Het is noodzakelijk om de gemoedstoestand te begrijpen die heerst in de hogere niveaus van de muziekindustrie om de volledige betekenis van de symboliek in muziekvideo’s te ‘begrijpen’. Sommige dingen zijn simpelweg niet bedoeld om door iedereen begrepen te worden, ze zijn bedoeld voor de “weinigen”.

Dat gezegd hebbende, er is een reden waarom occulte leringen geheim worden gehouden. Ze onthullen de naakte waarheid zonder enig compromis. Zeer weinig mensen zijn bereid om deze feiten onder ogen te zien. Hoe graag ik ook de ogen van de wereld wil openen, ik realiseer me dat deze site niet voor iedereen is. Als je je niet op je gemak voelt bij deze onderwerpen of als je gewoon niet geïnteresseerd bent, raad ik je aan naar populaire sites te gaan.

Als je echter geïnteresseerd bent in de bevindingen van een echte waarheidzoeker, ben je hier aan het juiste adres.

Triviale informatie over mij:

Ik ben een man van achter in de dertig, geboren en getogen in Canada. Ik hou van hockey en ben irrationeel nostalgisch over de jaren negentig. Ik ben geboren in een katholiek gezin, maar aangezien ik me niet identificeer met de door mensen gemaakte instellingen en dogma’s rond religieuze denominaties, beschouw ik mezelf nu gewoon als “christen”.

Deze website gaat echter niet over religie, maar over de objectieve analyse van symboliek en de boodschappen die in de populaire cultuur te vinden zijn. Aangezien massamedia over de hele wereld dezelfde agenda en waarden nastreven, zou de informatie op deze site voor iedereen nuttig moeten zijn, ongeacht leeftijd, geslacht, etniciteit of religie.

Over de eerste schok van het leren van de “Waarheid”

Ik herinner me dat ik voor het eerst hoorde over de “Waarheid” en het was niet mooi. Ik herinner me dat ik leerde hoe massamedia dagelijks tegen ons liegen; Over hoe politiek slechts een poppenspel is en dat, ongeacht wie er in functie is, dezelfde agenda doorgaat; Over hoe onze rechten en vrijheden langzaam maar zeker worden ingetrokken; Over hoe de massa met opzet wordt afgestompt; Over hoe goede en eenvoudige waarden worden afgewezen uit de populaire cultuur en worden vervangen door een giftige geestesgesteldheid.

Het was overweldigend om over deze dingen te leren, en om eerlijk te zijn, maakte het me echt pissig. Ik herinner me dat ik dagenlang depressief was en tegen mezelf zei: “alles wat mij ooit werd verteld was een leugen”. Ik walgde van de wereld waarin ik opgroeide en de mensen naar wie ik vroeger opkeek. Dat was een vreselijke fase. Maar terugkijkend realiseerde ik me dat het precies die … een fase was – een die alle zoekers naar waarheid uiteindelijk moeten doormaken. Het is schokkend, ontmoedigend, verwarrend en totaal niet cool. Maar noodzakelijk.

Terwijl ik mijn onderzoek voortzette en een beetje wijsheid en ervaring opdeed, verdween dat nare gevoel uiteindelijk. Iemand schreef de beroemde woorden: “De waarheid zal je bevrijden. Maar eerst zal het je kwaad maken. ” Dat klopt zeker. Maar na de “pissed-off” -fase leidt de kennis die ons in staat stelt onze wereld beter te begrijpen tot een buitengewoon waardevolle beloning: wijsheid en geluk.

Hoewel ik van mening ben dat deze site niet alle “Waarheid” bevat, gewoon een klein deel ervan, hoop ik niettemin dat de inhoud inzichtelijk genoeg is om bij sommige mensen een “dorst naar meer” te wekken. Ik krijg soms e-mails van lezers die nog steeds onder de eerste schok zijn van het leren van de Waarheid. Ze beschrijven dezelfde symptomen die ik voelde toen ik in dezelfde situatie verkeerde en sommigen zijn nogal boos op mij omdat ik dit bij hen veroorzaakte. Hoewel ik me realiseer dat dit soort informatie bij sommige mensen angst en zelfs paranoia kan veroorzaken, geloof ik dat hoe eerder iemand die fase doorloopt, hoe beter. Want zodra de sneeuwstorm verdwijnt, verschijnt er een nieuw pad … en het ziet er best goed uit.

De eerste schok omzetten in bruikbare kennis

Nadat we hebben geleerd over de ware aard van de krachten die onze wereld vormen, is het een natuurlijke reactie om naar oplossingen te zoeken. Je zou kunnen zeggen: “Nu ik dit allemaal weet, wat kan ik doen om het probleem op te lossen?” Ik laat dit deel van het denkproces meestal open in mijn artikelen omdat ik geloof dat het denken, de vragen stellen en het onderzoek dat in dit stadium vereist is iets is dat we allemaal zouden moeten doen. Nadat ons ons hele leven is verteld wat we moeten denken, is het tijd om voor onszelf na te denken. Alleen een gezonde, goed opgeleide geest kan bepalen wat er vervolgens moet gebeuren. Ik geloof dat degenen die kant-en-klare, one-size-fits-all oplossingen pushen, hun leeftijdsgenoten niet helpen (in feite proberen ze deze te exploiteren). In plaats van onafhankelijk denken aan te moedigen, bevorderen ze gewoon de “schapen” -mentaliteit die tegenwoordig zo wijdverbreid is… alleen met een andere herder. Om deze reden push ik niet voor iedereen een hele grote oplossing. Ik moedig lezers echter aan om hun mening te bespreken en er over te debatteren, omdat dit een van de gezondste dingen is die we kunnen doen.

De botsing van ideeën die in de discussies op deze site worden gevonden, is zeker een van de belangrijkste kenmerken ervan. Het inzicht van commentatoren is vaak verhelderend (dankzij degenen die deelnemen aan discussies!). Sommigen dwingen ons om unieke ideeën en perspectieven te overwegen.

Ik beweer niet het exacte pad te kennen dat de mensheid naar vrijheid zou leiden. Er is echter één ding waarvan IK WEET dat het alle lezers van de site helpt: begrijpen wat echt is en wat nep is.

Het echte van de nep onderscheiden: een bevrijdende stap

Na een periode van actief zoeken naar de Waarheid door middel van onderzoek en vragen, wordt het een gemakkelijke taak om te onderscheiden wat echt is en wat giftige rotzooi is. In plaats van gedachteloos alles te absorberen dat via de massamedia wordt gecommuniceerd, zal een waarheidzoeker het vermogen hebben om te zeggen: “Wacht, dit is bulshit. Ik geloof het niet en ik wijs het af. ” Deze poort die controleert wat er in onze geest binnenkomt, ook wel bekend als “kritisch denken”, is een van de belangrijkste voordelen van het zoeken naar waarheid.

Deze site richt zich op massamedia omdat de verschillende verkooppunten worden gebruikt om illusie en waanideeën aan de massa te verkopen. Het definieert wat acceptabel en wenselijk is, terwijl het ook definieert wat als slecht en betreurenswaardig moet worden beschouwd. Het bekijken van een paar uur video’s voor de jeugd is voldoende om te begrijpen dat een specifieke reeks waarden wordt gepromoot, met name het belang van materialisme, de cultus van beroemdheid en roem, de verheerlijking van uiterlijk en van het oppervlakkige, de seksualisering en fetisjisering van alles enzovoorts. Een jongere die niet het vermogen heeft ontwikkeld om kritisch te denken, zal deze indoctrinatie absorberen, integreren en er uiteindelijk naar leven. Een ontwikkelde geest zal echter beseffen dat al deze waarden kunstmatige constructies en misleidende illusies zijn.

Een grote meerderheid van de spirituele stromingen in de geschiedenis hebben deze dingen geïdentificeerd als “grote misleidingen” en valkuilen voor de ziel. Tegenwoordig zijn massamedia zo alomtegenwoordig en overtuigend dat miljarden in die val trappen. Er is veel “deprogrammering” voor nodig om de gemiddelde persoon te laten beseffen dat geluk niet hetzelfde is als het repliceren van wat er op tv is. Dit besef bereiken is een van de meest bevrijdende dingen die je kunt ervaren, aangezien veel onnodige druk op magische wijze verdwijnt.

Dit besef leidt ook tot een nieuwe waardering voor de eenvoudigste dingen in het leven die toevallig de belangrijkste dingen in het leven zijn. Tijd doorbrengen met dierbaren, de schoonheid van de wereld waarderen en een beter mens worden kost absoluut niets, maar dat zijn de sleutels tot waar geluk. Ons huidige systeem probeert ons hiervan weg te leiden, omdat sterke waarden mensen minder afhankelijk maken van massamedia om de wereld te interpreteren.

Wat levert het hen meer op? Een sterke familie gebaseerd op moraal, waarden en tradities of oppervlakkige individuen die het gapende gat in hun leven willen vullen met de nieuwste mediatrend? Wie is het gemakkelijker om naar een specifiek idee of specifieke agenda’s te duwen? Ons huidige systeem is een gigantisch wiel dat we allemaal moeten duwen om vooruit te komen. Zonder ons gaat het wiel nergens heen.

Afwijzen wat nep is en omarmen wat echt is, is het equivalent van het uitroeien van een kanker die langzaamaan de geest opeet. Maar voordat een ziekte kan worden genezen, moet men deze identificeren. De artikelen op deze site proberen de kankerboodschap die aan de massa wordt gecommuniceerd, vooral aan de jeugd, te lokaliseren en te identificeren. Als de oorzaak eenmaal bekend en begrepen is, is het een stuk gemakkelijker om de ziekte te genezen.

Dus ondanks de kommer en kwel, mag het kennen van de lelijke waarheid niet tot ongeluk leiden. Integendeel, leren wat we moeten vermijden, leidt ook tot de herontdekking van wat we werkelijk zouden moeten omarmen. Deze prachtige dingen liggen binnen ons bereik en zullen dat altijd blijven. Sommigen zouden zeggen dat deze dingen juist de reden zijn waarom we op aarde zijn… en geen naar macht beluste elite kan deze dingen ooit van ons afnemen.