Over het verval van de westerse beschaving

Herbloggen van Xandernieuws. Zie link onderaan.

Nog maar 5 jaar? Verval Westerse beschaving verloopt exact volgens ‘Het Vierde Keerpunt’ (1997)

Posted on 21/10/2020

Auteurs voorzagen 23 jaar geleden grote (false flag) terreuraanslagen, financiële megacrises, de opkomst van de politiestaat, en zelfs een massale virus uitbraak, uitmondend in een nieuwe Wereldoorlog – Waarom wil de mensheid maar niets van de geschiedenis leren?

In het in 1997 gepubliceerde boek The Fourth Turning (Het Vierde Keerpunt) toonden auteurs William Strauss en Neil Howe aan de hand van 500 jaar Westerse geschiedenis aan dat de opkomst en ondergang van een beschaving volgens bepaalde processen en patronen verloopt, die keer op keer niet vermeden kunnen worden. Deze historische wetmatigheden zullen ertoe leiden dat de Westerse beschaving uiterlijk in 2025 zal instorten, zo voorspelden ze. De fases en scenario’s die ze 23 jaar beschreven blijken bijna huiveringwekkend nauwkeurig te zijn geweest, tot en met een massale virus uitbraak aan toe. Zijn de laatste 5 jaar van onze beschaving aangebroken? Helaas wijst alles erop van wel.

De geschiedenis is gedoemd zich te herhalen, is een bekend gezegde. Strauss & Howe bestudeerden hoe oude en modernere beschavingen tot bloei kwamen, overheersten, en waarom ze uiteindelijk weer verdwenen. Daar bleken een aantal opmerkelijke overeenkomsten in te zitten, zoals een steeds terugkerende, ongeveer 80 jaar durende cyclus die wordt gekenmerkt door vier fasen:

1. Hoogtijdagen, die volgen na een grote crisis. In ons geval was dat de Tweede Wereldoorlog. De samenleving begon als één man met de wederopbouw. Iedereen had een gezamenlijk doel: een betere toekomst creëren voor zijn (klein)kinderen en zichzelf. Het vertrouwen in de overheid was groot, de moraal hoog. Het leidde tot een enorme groei van de welvaart en het welzijn van de gewone man.

2. Bewustwording. Deze fase begon in de jaren ’60, toen almaar groter wordende groepen mensen vraagtekens begonnen te zetten bij de heersende normen en waarden, en bij de besluiten van de gevestigde orde. We kregen de ‘psychedelische’ revolutie, en protesten tegen even bloederige als zinloze oorlogen zoals in Vietnam. Protest- en burgerrechtenbewegingen kregen steeds meer invloed.

3. Verval. Het economische, financiële en buitenlandse beleid van president Reagan zorgde ervoor dat het Westen uit de grote crisis van eind jaren ’70 – begin jaren ’80 kwam, en in de jaren ’90 een periode van ongekende groei kende. In tegenstelling tot in de hoogtijdagen kwam die groei nu voornamelijk ten goede van ‘het grote geld’, Wall Street, de banken, de multinationals, de machtige elite, en nauwelijks van de burgers, die het naar verhouding met slechts wat kruimels van de welvaartsgroei moesten doen.

Tegelijkertijd kwam er in de maatschappij een sterke verschuiving van het belang van het collectief naar het individu, in onze tijd uitmondend in egocentrisch ingestelde ‘selfie’ en Facebook generaties, wier leven voornamelijk draait om hun eigen belevingen, ervaringen, gevoelens, contacten en meningen. Het wegvallen van een gezamenlijk doel, voor een groot deel veroorzaakt door het beleid om zowel landsgrenzen als maatschappelijke, culturele en persoonlijke grenzen op te heffen, leidde juist tot verregaande versplintering in de samenleving en politiek, en een alomvattend verlies van identiteitsgevoel. Deze leegheid bleek een voedingsbodem voor de opkomst van de moderne, sektarische religie van ‘klimaatverandering’ en andere extremistische groepen zoals Black Lives Matter.

4. Crisis. De laatste fase begon in 2008 met het uitbreken van de financiële crisis. De politici redden hun vriendjes bij de banken, en vooral ook zichzelf en hun eigen politieke idealen, met onvoorstelbare hoeveelheden belastinggeld, en zadelden het volk met de torenhoge rekening op. Tal van besluiten werden tegen de wil van de meerderheid genomen, zoals verdere integratie van de EU-lidstaten naar een Superstaat, het op gang brengen van een permanente geldstroom van Noord naar Zuid (Transfer Unie), de massale import van miljoenen migranten uit de moslimwereld, en het stapsgewijs afbreken van onze stabiele en goedkope voedsel- en energievoorziening en welvaart vanwege een uit de duim gezogen klimaatprobleem.

Vrijwel alles uitgekomen, van financiële crises tot aanslagen en virus uitbraak

Kijkt u eens naar de vijf belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen die Strauss en Howe voor fase 3 en 4 voorzagen, en die volgens hen op de ondergang van onze beschaving zullen uitlopen:

1. Financieel-economische crises. De staat int steeds hogere belastingen, legt beslag op het geld van de burgers, en installeert een totalitaire controlemaatschappij. In de laatste fase gaan burgers zich hiertegen verzetten (bijv. Gele Hesjes in Frankrijk), waarop regeringen veiligheidstroepen inzetten. Uiteindelijk wordt de staat-van-beleg of een andere vorm van een permanente noodtoestand afgekondigd.

2. Een grote terreuraanslag waarbij een vliegtuig is betrokken (vier jaar vóór 9/11 voorzien), waar de VS met militaire macht op reageert. Politie en veiligheidsdiensten krijgen steeds meer macht, mogen burgers op straat, en later ook in hun huizen, zonder directe aanleiding controleren en arresteren. Meer aanslagen geven aanleiding tot false-flag vermoedens, en lokken beschuldigingen tegen de regering uit.

3. Beurscrash, beginnend op Wall Street, waarna banken internationaal instorten, en overheden ten koste van de samenleving gigantische schulden moeten maken om deze banken te ‘redden’. (Dit is in 2008 uitgekomen. De tweede bankencrisis begon feitelijk al in 2015 in de EU, toen de ECB de rente negatief maakte. De volgende ‘hete’ bankencrisis, die zal worden aangegrepen voor volledige digitalisering van het geldverkeer, zal hoogstwaarschijnlijk in 2021 uitbreken.)

4. Virus uitbraak. Een nieuwe besmettelijke ziekte verspreid zich in hoog tempo, wat aangegrepen wordt voor grootschalige quarantaines (lockdowns) en andere totalitaire maatregelen, waardoor de burgers vrijwel al hun vrijheden verliezen.

5. Oorlog. Rusland herneemt de controle over tot anarchie vervallende voormalige Sovjet republieken (is echter niet gebeurd) en vormt een alliantie met Iran (eveneens niet gebeurd). Militaire confrontaties over de hele wereld (wèl gebeurd: Irak, Afghanistan, Syrië, Jemen, Libië, Azerbeidzjan-Armenië, militaire spanningen tussen China-VS, China-Japan, China-India, India-Pakistan, VS/NAVO-Rusland, VS/Israël/Saudi Arabië-Iran, Turkije-Iedereen) monden uit in felle oorlogen, mogelijk uitlopend op de Derde Wereldoorlog.

Vierde Keerpunt is in volle gang

In de VS en Europa is het ‘Vierde Keerpunt’ dus in volle gang, en lijkt inmiddels in de eindfase (2020-2025) te zijn beland. De samenleving wordt al jaren steeds instabieler en gewelddadiger. Mensen polariseren naar steeds radicaler ‘rechts’ en ‘links’, waarbij ‘rechts’ terug wil naar de stabielere, welvarende periode waarin ze nog iets over de toekomst van hun eigen landen hadden te zeggen, en ‘links’ juist alle bestaande structuren wil afbreken, waarbij massa immigratie, klimaatbeleid en ‘diversiteit’ hun belangrijkste wapens zijn.

De ‘politiek correcte’ meningenterreur van overheid en mainstream media, die zeker in 2020 louter nog als een ‘ministerie van Propaganda’ functioneren, zorgt er ondertussen voor dat een almaar grotere groep mensen, die zich zorgen maken over de ontwikkelingen en besluiten die steeds weer over hun hoofden worden gemaakt, in een hoek worden gezet en worden genegeerd en/of zwartgemaakt als ‘extreem-rechtse racisten’ of ‘complotdenkers’.

Links hoopt door geweld alsnog zijn zin te krijgen

Na de voor het establishment schokkende verkiezingsoverwinning van Donald Trump, die de kandidaat van de ‘Deep State’ schaduwregering, Hillary Clinton, versloeg, ontstonden er goed georganiseerde, door de extreemlinkse globalist George Soros gefinancierde massaprotesten (Antifa, Black Lives Matter), die nog steeds hopen om door het creëren van zoveel mogelijk chaos en geweld te voorkomen dat Donald Trump herkozen wordt.

Patriottistisch ‘rechts’ Amerika houdt zich over het algemeen nog rustig, maar analisten twijfelen er niet aan dat een aanzienlijk deel van Trumps achterban bereid is om hun belangen en hun president te verdedigen, zeker als de Democraten met behulp van de door hen gecontroleerde media een staatsgreep plegen door Joe Biden na 3 november hoe dan ook als winnaar uit te roepen, zelfs al zou Trump een monsteroverwinning hebben behaald. Gewelddadige confrontaties kunnen niet uitblijven, en steeds meer analisten vrezen zelfs voor een nieuwe burgeroorlog en mogelijke opsplitsing van de Verenigde Staten in meerdere delen. Dat zal ook voor Europa enorme gevolgen hebben.

Beschaving is niet zozeer technologie, maar moraal

Bij het meten van een beschaving wijzen velen ten onrechte enkel op de technologische ontwikkelingen (‘Kijk eens naar al die nieuwe smart technologie!’) en oppervlakkige sociaal-economische situatie (‘Het gaat toch nog steeds best goed met ons?’), terwijl dat niet de belangrijkste ijkpunten van de toestand van een beschaving zijn. Die staat of valt – letterlijk – namelijk altijd met de mentaliteit en moraal van zowel het volk als zijn leiders.

Doorgaans vindt het verval top-down plaats: politici die zich niet langer schamen voor zelfverrijking, leugens en misleidingen (laat staan erom aftreden), maar daar standaard gebruik van maken. Verkiezingsprogramma’s en beloften die totaal niet meer worden nagekomen, of gewoon worden omgekeerd. Verdragen en besluiten die de samenleving en soevereiniteit beschadigen, worden erdoor gedrukt, zonder dat het volk enige inspraak krijgt. Vrijheden worden steeds verder beperkt, of – onder allerlei voorwendselen, zoals een zogenaamde ‘klimaatcrisis’ of ‘virus uitbraak’ – zelfs compleet afgepakt.

De vrijheid van meningsuiting wordt geleidelijk afgebroken; de vrije pers is feitelijk opgekocht, en wordt gecontroleerd en misbruikt als een ministerie van Propaganda. Op ieder beleidsterrein is er nog maar één ‘juiste koers’; Dissidente tegengeluiden worden belasterd, verketterd of monddood gemaakt. ‘Foute’ politici en publieke figuren krijgen schijnprocessen aan hun broek, worden uitgesloten, ontslagen, of op andere wijzen op een zijspoor gezet.

We hebben te maken met een overheid die steeds meer controle wil èn neemt, door middel van hogere belasting- en regeldruk, en tal van nieuwe verplichtingen die een einde maken aan de privacy en het zelfbeschikkingsrecht. En bovendien: steeds hardere sancties tegen weigeraars neemt,en zich daarbij als een terreurorganisatie begint te gedragen. Daarbij dient de rechterlijke macht enkel nog als ‘stempel van goedkeuring’ op het officiële beleid, en functioneert daarmee net als destijds in het communistische Oostblok. Van een ‘scheiding der machten’ is geen enkele sprake meer, waardoor burgers en MKB geen enkele kans meer maken ooit nog een rechtszaak tegen de overheid te winnen.

Cruciale fout: rijkdom komt vooral bij klein eliteclubje terecht

Om al deze redenen is de vergelijking met de val van het Romeinse Rijk meer dan op zijn plaats. In Rome vierde de totale corruptie net als nu hoog tij, en was het tot op het allerlaatst ‘party on’ en ‘business as usual’. Het steeds sneller in waarde dalende geld kon niet op, en het leven was vooral gericht op almaar platter en grenzelozer wordend vermaak, plezier en genot. Vrijwel niemand had in de gaten dat het imperium van binnenuit aan het wegrotten was. Hierdoor kon het onoverwinnelijk geachte Rijk plotseling imploderen en in zeer korte tijd uiteenvallen, om uiteindelijk volledig in elkaar storten.

‘The Fourth Turning’ staat bepaald niet op zichzelf wat betreft de sombere vooruitzichten voor onze beschaving. Zes jaar geleden financierde het Goddard Space Center van de NASA een studie van een groep wetenschappers onder leiding van wiskundige Safa Motesharrei (National Socio-Environmental Synthesis Center). Zij vergeleken de ontwikkelingen in het Westen met die van de imperiums van de Romeinen, Han, Maurya, Gupta en Mesopotamiërs.

Daaruit concludeerden ze dat in de afgelopen 5000 jaar iedere hoog ontwikkelde, complexe en creatieve beschaving zich niet permanent kan handhaven, en ook het Westen op een onvermijdelijke ondergang afstevent. De belangrijkste reden: het Westen blijkt net als iedere eerder ingestorte beschaving de cruciale fout te hebben gemaakt de toegenomen rijkdom niet gelijkmatig over de samenleving te verdelen. Het overgrote deel van de rijkdom die vooral sinds de jaren ’90 werd vergaard, kwam bijna geheel bij een zeer klein eliteclubje terecht (met name in de financiële, corporatieve en politieke sector), en dat terwijl die rijkdom juist door de armere massa wordt geproduceerd. Die ziet daar echter nauwelijks iets van terug.

Deze ongelijkheid loopt uit op een ‘type L’ instorting: het gewone volk kan door toegenomen lasten op den duur niet meer rondkomen, en wordt arm en hongerig. Overheden reageren zoals altijd en overal met nog meer controle en repressie, en beginnen hun onderdanen te onderdrukken en terroriseren. Dan volgen, soms na langere tijd, maar soms ook razendsnel, massale volksopstanden, revoluties en burgeroorlogen, waarbij burgers niet zelden wraak nemen op de elite.

MIT computermodel en Deagel

Naast ‘The Fourth Turning’ en het NASA onderzoek voorspelde ook het in 1973 ontwikkelde, en daarna steeds bijgewerkte ‘World One’ computermodel van het gerenommeerde Massachusetts Institute of Technology (MIT) de instorting van de beschaving tussen 2020 en 2040.

https://www.zerohedge.com/news/2018-08-15/mit-computer-model-predicts-dramatic-drop-quality-life-2020-end-civilization-2040

De afgelopen jaren hebben we tevens enkele artikelen geschreven over de Amerikaanse private non profit militaire inlichtingenwebsite Deagel https://www.deagel.com/ ) , die in zijn op gegevens van de CIA, het IMF en de VN gebaseerde analyses tussen nu en 2025 het verdwijnen van vele honderden miljoenen mensen in Europa en Amerika voorspelt, als gevolg van een totale instorting van de economie, welvaart en samenleving.

Deagel noemt als belangrijkst oorzaak de onhoudbare schuldenlast die zowel Amerika als Europa hebben opgebouwd, die uiteindelijk onze welvaart in een serie grote crises zal wegvagen. Mensen die dat kunnen zullen emigreren, maar miljoenen anderen zullen in de ontstane chaos omkomen, of zelfmoord plegen omdat hun veilige leventje voorgoed in elkaar is gestort. Na de instorting van het Westen verschuift het centrum van de menselijke beschaving volgens Deagel naar Rusland en China.

‘Een mogelijke wereldwijde pandemie van bijvoorbeeld Ebola of een ander virus is in de cijfers nog niet eens meegerekend,’ schreef ik er op 16 augustus 2018 in het artikel ‘MIT computermodel voorspelt einde welvaart in 2020 en einde beschaving in 2040’ nog bij.

Gefabriceerde virus crisis 2020: machtsgreep van Westerse elite

Valt de val van onze beschaving nog te voorkomen? Ja, maar dat vereist iets dat tot nu toe NERGENS ter wereld, in geen enkele tijd, werd gedaan, namelijk leiders die op hun schreden terugkeren, hun nepotisme, machtsmisbruik en graaicultuur opgeven, en het volk hun afgepakte inspraak, zeggenschap, welvaart en vrijheid weer teruggeven. En bovendien: verantwoording afleggen voor hun (mis)daden, en bereid zijn daar de consequenties van te dragen. Kijkt u even naar Den Haag, Brussel, Berlijn, Parijs, Rome, Washington: denkt u dat er ook maar enige kans is dat dit gaat gebeuren?

Om een nieuwe financiële banken- en schuldencrisis op voorhand te kunnen beteugelen, heeft de Westerse elite dit jaar een doorsnee griepachtig coronavirus aangegrepen om juist een finale staatsgreep te plegen die zijn weerga in de menselijke historie niet kent. Nooit eerder onderdrukten politieke leiders hun eigen onderdanen zó erg door normaal menselijk contact te verbieden en te criminaliseren, en zowel het welzijn als de bestaanszekerheid van wereldwijd vele honderden miljoenen mensen weg te vagen.

Het aantal dodelijke slachtoffers van het coronabeleid – zoals enorme aantallen niet of te laat behandelde patiënten met hartaandoeningen, tumoren, hersenbloedingen, diabetes, etc., en niet te vergeten mensen die verhongeren of zelfmoord plegen – is volgens diverse schattingen nu al een veelvoud van het officiële aantal Covid doden, dat via aangetoonde datazwendel waarschijnlijk minstens 10 keer te hoog is. De heersende machthebbers achten dit echter noodzakelijke offers voor de ‘Big Reset’, die in het kader van de communistische VN Agenda 21/30 wordt uitgevoerd.

Alleen massale vreedzame opstand kan totalitair controlesysteem nog stoppen

In de komende jaren zal deze ‘kabaal’ van politici en miljardairs proberen om de onvermijdelijke volksopstanden in de kiem te smoren, door met behulp van verplichte social distancing (1,5 meter) en de modernste technologie (honderden miljarden camera’s en sensoren, duizenden satellieten, 5G, DNA-veranderende vaccins), gecombineerd met gewelddadige onderdrukking door politie en leger, een ongekend totalitair controlesysteem op te zetten, een dictatuur waarbij alle eerdere volledig zullen verbleken.

Wat kunnen volken doen om zichzelf en hun (klein)kinderen zo’n afschrikwekkende toekomst te besparen? Het enige antwoord is gelegen in de macht van het getal: kom massaal op vreedzame wijze in opstand; besluit met miljoenen tegelijk om niet langer met de maatregelen mee te werken. Cruciaal hierbij is dat een substantieel deel van het bedrijfsleven, politie en leger de kant van het volk kiest.

Geweld is nooit de oplossing, en lokt alleen maar meer geweld en keihard ingrijpen uit, met bloedvergieten tot gevolg. Geweld is in het uiterste geval enkel legitiem zodra een overheid (of dat nu een bezettend regime is, of de eigen regering) overgaat tot terrorisme, en burgers zonder vorm van proces en/of op basis van onrechtmatige wetten op gewelddadige wijze begint te arresteren, op te sluiten en weg te werken in ‘faciliteiten’ (internerings/concentratiekampen, gevangenissen, e.d..).

Zodra er razzia’s worden uitgevoerd, mensen uit hun huizen worden gesleurd en afgevoerd, en agenten en soldaten op straat met scherp beginnen te schieten, weet u dat dit moment, waarvan wij hartgrondig hopen dat het nooit zal komen, is aangebroken, en we opnieuw BEZET gebied zijn geworden. Dan heeft u niet alleen het recht, maar zelfs de plicht om uzelf en uw naasten te verdedigen.

Doemdenken?

Het is goed mogelijk dat u bovenstaande sombere scenario’s wegzet als doemdenken. Dat is in ieder geval historisch gezien doorgaans de reactie van de meerderheid van de bevolking op waarschuwingen en signalen van naderend onheil.

Dit is dan ook exact de reden waarom de geschiedenis zich keer op keer herhaalt, en de mensheid zelden of nooit iets lijkt te leren van het verleden. Steeds weer weigeren volken en beschavingen onder ogen te zien dat voorspoed en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn, dat daar constant voor gestreden moet worden, en dat als dat niet gebeurt, als we ons liever bezig houden met materialisme en vermaak, machtswellustelingen op den duur altijd de overhand krijgen, waardoor een nieuwe periode van ellende en onderdrukking aanbreekt.

Waarom willen we maar niets van de geschiedenis leren? Omdat we weigeren in te zien dat de geschiedenis niet lineair, maar cyclisch is. Omdat we, arrogant als we zijn, niet met de mogelijkheid rekening willen houden DAT de geschiedenis zich altijd kan herhalen. En daarom herhaalt deze zich JUIST – keer op keer weer. Ook nu gaat het weer verschrikkelijk hard helemaal de verkeerde kant op, en dat hebben we dan opnieuw voor een groot deel aan onszelf te danken. Degenen die blijven weigeren dit in te zien, verdienen misschien wel niet anders dan de totalitaire onderdrukking die nu over ons allemaal uitgerold wordt.

Xander

( Nb.: ik herblog maar dat wil niet zeggen dat ik het met alles eens ben. Wel komt hierin veel samen, maar ik vind dit erg economisch. Ik mis dat we nu volledig van God los zijn gemaakt. )