Over desinformatie

herbloggen Xander zie link onderaan

Hoe ontsnap je aan de desinformatie matrix van de mainstream media? Posted on 17/10/2020

Het mondkapje, niet alleen zinloos en schadelijk, maar ook HET symbool van een slaafs volgende, niet meer nadenkende, monddood gemaakte bevolking.(Afbeelding.

Bewezen en erkend dat mondkapjes nutteloos en zeer schadelijk voor gezondheid zijn. Waarom draagt u ze dan? – Tienduizenden artsen, verplegers en advocaten komen in opstand, en noemen corona beleid ‘mogelijk grootste misdaad tegen de menselijkheid ooit’

De vraag die alle Nederlanders zichzelf en aan elkaar zouden moeten stellen is waarom de mainstream media en autoriteiten ons dagelijks met zoveel desinformatie over Covid-19 overspoelen. Ook medici geven ons via de media aantoonbaar foute en misleidende informatie. Zij papegaaien exact na wat hen door de volksgezondheid autoriteiten wordt gedicteerd, en die volgen op hun beurt klakkeloos de koers en belangen van de farmaceutische industrie. Waarom wordt er zelfs op medisch gebied zo opzichtig en zo glashard tegen ons gelogen? Hoe maak je je omgeving, die nog altijd even naïef als blindelings op de mainstream media vertrouwt, duidelijk dat ze gevangen zitten in een desinformatie matrix vol manipulaties en leugens, en ze daar hoognodig aan moeten ontsnappen, willen ze nog een toekomst hebben?

Mondkapjes zijn schadelijk voor uw gezondheid – waarom draagt u ze dan?

Neem mondkapjes. De varianten die in Nederland en de rest van de wereld door het publiek worden gedragen, kunnen niet voorkomen dat je virussen en bacteriën inademt. Dat is zelfs door het RIVM toegegeven. Het enige wat de kapjes doen is voorkomen dat je rechtstreeks in iemands gezicht hoest of niest. Maar corona verspreidt zich via aerosolen (eerst een ‘complottheorie’, nu erkend), en die blijven niet alleen lang in de lucht hangen, maar gaan dwars door de kapjes heen. Experts berekenden dat 200.000 mensen wekenlang een mondkapje moeten dragen om misschien één veronderstelde besmetting te voorkomen.

De volksgezondheid autoriteiten weten dit en hebben dit ook toegegeven. Als de kapjes dan inderdaad nutteloos zijn, waarom moeten ze dan toch worden gedragen? Bovendien waarschuwen tal van experts dat het dragen van mondkapjes zeer schadelijk en gevaarlijk voor de gezondheid is. Al binnen enkele minuten adem je 1000 x meer CO2 in, en begint het zuurstofniveau in je bloed te dalen. Volgens dr. Margarite Griesz-Brisson kunnen mondkapjes daarom onherstelbare hersenschade veroorzaken. Waarom moet het denkvermogen van scholieren dan toch worden aangetast? Waarom dementie bij ouderen verergeren en versnellen? Dr. James Meehan legt uit dat wereldwijd is gebleken dat een mondkapje het risico op bacteriële longontsteking vergroot, en hij al tal van mondkapjesdragers met huiduitslag en bacteriële- en schimmelinfecties heeft behandeld. Uit recente CDC cijfers blijkt dat 70% van de Covid patiënten in ziekenhuizen constant mondkapjes droegen, en slechts 4% niet. Dat wijst erop dat mondkapjes de kwetsbaarheid voor corona juist fors verhogen.

Gevaar extreem overdreven; corona niet erger dan griep

Daarnaast hebben de autoriteiten en media maandenlang het besmettings- en sterftepercentage extreem overdreven. Ten eerste staat het officiële sterftepercentage tussen de 0,13% en 0,2%, waarmee corona niet erger is dan een seizoensgriep, iets dat – bedoeld of onbedoeld – door de speciale WHO topman voor Covid-19 is bevestigd. De Amerikaanse CDC verklaarde al eerder in een rapport dat van de 200.000 doden in de VS er slechts 9000 alleen en direct aan Covid zijn overleden. Alle anderen stierven aan ‘bovenliggend lijden’, en hadden gemiddeld al 2,6 andere ernstige aandoeningen. Ten tweede is de gemiddelde leeftijd van Covid slachtoffers wereldwijd 80 – 85 jaar. De jongere generaties lopen geen of amper risico.

Waarom wordt al deze bevestigde en geverifieerde informatie dan niet gedeeld met het publiek? Waarom leest u er niets over in de mainstream media, en als dat wel het geval is, wordt het meteen in de hoek van ‘complottheorieën’ gezet? Tienduizenden artsen, verplegers en advocaten komen in opstand

Daar waar bovenstaande cijfers en informatie al geen enkele reden meer geven tot angst, paniek en speciale maatregelen, zijn deze ook nog eens gebaseerd op de – op deze site al maanden vaak besproken – onbetrouwbare PCR testen, die niet alleen geen levend virus en daarmee ook geen Covid kunnen aantonen, maar ook nog eens 89% tot 94% valse positieven opleveren. Dat is dan ook de reden dat het internationale Doctors for Truth / ACU2020 World Doctors Alliance in opstand komt tegen het corona beleid. Volgens woordvoerder Elke de Klerk zijn er alleen al in Nederland 87.000 artsen en verplegers die hierom het vaccin zullen weigeren. Er is géén pandemie, géén epidemie en géén tweede golf, stelt dit nieuwe samenwerkingsverband van medische experts.

Een internationale groep advocaten heeft dan ook geconcludeerd dat de corona ‘pandemie’ op basis van al het bewijs en talloze getuigenverklaringen van experts een zorgvuldig in elkaar gezette hoax is, die enkel de belangen van een klein clubje machtige globalisten en farmagiganten dient, ten koste van de wereldwijde volksgezondheid, met nu al forse en onomkeerbare schade voor honderden miljoenen mensen als gevolg. Daarom spreken deze artsen en advocaten letterlijk van ‘misschien wel de grootste misdaad tegen de menselijkheid ooit’.

Het is goed denkbaar dat de rechtbanken net zo corrupt zijn geworden als de mainstream media en andere democratische instituten, en dat de rechtszaken die deze groep advocaten zijn begonnen, op niets uitlopen. Desondanks zouden de Nederlanders en andere volken eens moeten ophouden met hun tenenkrommende goedgelovigheid, en moeten stoppen zich als makke geprogrammeerde schaapjes te gedragen door alles blindelings uit te voeren wat de media en overheden hen opdragen, terwijl die overduidelijk alles behalve hun gezondheid en welzijn op het oog hebben.

Bevolking met pandemie-hoax in permanente paniektoestand gebracht

De corona pandemie-hoax wordt gebruikt voor de oprichting van een wereldwijde technocratische totalitaire politiestaat, een VN Agenda-21/30 klimaatdictatuur. Eén van de belangrijkste stappen om dit te bereiken zal hoogstwaarschijnlijk in 2021 worden genomen, namelijk het (tijdens de volgende bankencrisis) volledig digitaliseren van al het betalingsverkeer, dus het opheffen van contant geld. Daarmee zal definitief een einde worden gemaakt aan alle financiële privacy, en zullen de overheid en banken de totale controle over uw geld, uw inkomsten en uw uitgaven krijgen. Private crypto valuta zullen worden verboden, en goud en zilver wordt in beslag genomen (net als in de jaren ’30 in de VS werd gedaan). De media en overheden zijn er helaas erg goed in geslaagd om het grootste deel van de bevolking in een permanente angst- en paniektoestand te brengen en te houden. Al die doodsbange mensen, wier verstand met niet aflatende angstpropaganda werd uitgeschakeld, kunnen niet wachten totdat er een vaccin is. Dat dit amper geteste vaccin, waarvan de ingrediënten tot staatsgeheim zijn verklaard, niet alleen onnodig is, maar ook nog eens experimenteel is en rechtstreeks hun menselijke cellen kan veranderen, lijkt deze mensen niet te deren, noch dat duizenden mensen en kinderen na de vorige pandemie-hoax in 2009 permanente ernstige gezondheidsschade opliepen door vaccins. Het spotgoedkope, veilige en bewezen werkzame HCQ/zink protocol is in tientallen landen zeer succesvol toegepast op mensen met Covid klachten, maar wordt vooral in het Westen nog steeds zoveel mogelijk onderdrukt en doodgezwegen, om de geplande massa vaccinaties niet in gevaar te brengen. In Nederland mag het na veel strijd inmiddels toch worden ingezet, maar werd dat alsnog onmogelijk gemaakt doordat het rijk de hele voorraad HCQ zou hebben opgekocht.

Misleiding en leugens zijn de gewoonte geworden

Het is niet zo dat we als bevolking maar zelden worden voorgelogen door de overheden – integendeel, het is eerder de gewoonte. Van de moderne geschiedenis is er een enorme lijst met voorbeelden te geven. Pakken we alleen al deze eeuw: 2001, de aanslagen van 9/11, door vele duizenden experts inmiddels twijfelloos bewezen een ‘false flag’ operatie, waar ene Osama bin Laden niets mee te maken had. 9/11 was enkel een voorwendsel voor de invasies van Irak (Sadam Husseins ‘massavernietigingswapens’, nog zo’n leugen) en Afghanistan. Daarna volgden de eindeloze leugens over Gadaffi en Libië, de niet bestaande Russische ‘invasie’ van Oekraïne, de ‘chemische aanvallen’ van Assad, RussiaGate, ImpeachmentGate, de leugens over Chinese ‘agressie’, de CO2/global warming klimaathoax, en nu dan de corona pandemie misleiding.

Kunnen Westerlingen nog wel ergens van leren? Kunnen ze nog nadenken?

Kunnen Nederlanders, Belgen, Duitsers, Amerikanen en andere Westerlingen eigenlijk nog wel ergens van leren? Hoeveel aangetoonde en aantoonbare leugens moeten er nog volgen, voordat ze eindelijk eens gaan nadenken? Nu krijgen zij een totaal gecontroleerde, voorgeschreven werkelijkheid voorgespiegeld, die zeker in 2020 nauwelijks nog een juiste afspiegeling van de realiteit is, laat staan van de waarheid. Recent voorbeeld: de dood van de gewelddadige zwarte draaideur crimineel George Floyd, zogenaamd door politie optreden – maar achteraf door een overdosis fentanyl wat hij op het moment van zijn arrestatie al in zijn bloed had zitten. Zijn overlijden werd aangegrepen voor massale Black Lives Matter en Antifa protesten, en in de VS ook voor gewelddadige rellen, plunderingen en moorden.

Desondanks onthouden de meeste mensen enkel de valse, door de media gewekte indruk dat een onschuldige zwarte man het slachtoffer is geworden van racistisch politiegeweld, en de protesten daarna ‘vreedzaam’ waren. Hoe dat kan? Omdat hen niet alle feiten is verteld, maar continu een gemanipuleerd politiek correct drogbeeld werd getoond.

Westen heeft feiten vervangen door emoties en ideologie

In het hele Westen zijn feiten vervangen door emoties en ideologie. De concepten ‘objectieve waarheid’ en ‘onafhankelijk verslaggeving’ zijn verdwenen. De ‘waarheid’ is wat de media en overheid zeggen dat de waarheid is. ‘Feiten’ dienen alleen nog maar bepaalde politieke en maatschappelijke agenda’s, waar activistische rechters vervolgens het stempel ‘legaal’ op drukken. Denk aan het fake proces tegen Julian ‘WikiLeaks’ Assange, en in eigen land het valse MH17 tribunaal (dat Rusland van meet af aan als schuldige heeft aangewezen en bijna al het bewijs van het tegendeel niet eens wil inzien), het politieke fake proces tegen Geert Wilders, het schandalige Urgenda vonnis waarmee de Nederlandse boerenstand, economie en natuur om zeep wordt geholpen, et cetera. Ook de wetenschap is in een hoek gedrukt, en wordt hoofdzakelijk gebruikt voor dezelfde agenda’s (klimaat, corona / vaccins, gender, globalisme, gezondheid, etc.). Wetenschappers die kritische geluiden tegen de voorgeschreven werkelijkheid laten horen, vroeger voor iedere wetenschapper een vereiste, worden genegeerd of uitgerangeerd. Leraren, leerlingen, docenten en studenten zijn zo geïndoctrineerd, dat op de scholen en universiteiten niet meer wordt geleerd HOE te denken, maar WAT. Afwijkend denken levert onmiddellijk spot en hoon op, en voor docenten niet zelden het verlies van hun baan of positie.

Publiek debat is afgeschaft; er zijn diverse tinten van nog maar één kleur

Het publieke debat is afgeschaft, of wordt zó gestuurd, dat het lijkt alsof er nog kan worden gekozen, maar de keuzes enkel nog gaan tussen ‘lichtrood’ of ‘donkerrood’, maar ‘blauw’ sowieso uit den boze en onbespreekbaar is. Kijk bijvoorbeeld naar NU.nl, dat zich als objectief presenteert, maar in realiteit een extreemlinks / linksgroenliberaal ideologisch filter voor vrijwel al het nieuws plaatst. Hierdoor ‘mag’ je op dit kanaal nog wel op ‘nieuws’ over het klimaat reageren, maar niet langer op kritische wijze. Klokkenluiders, experts met andere opvattingen en andere ‘dissidenten’ worden door de media monddood gemaakt en genegeerd, of voor de camera’s gehaald om te worden afgekapt en belachelijk gemaakt. De journalisten – soms spottend hoernalisten genoemd – van de letterlijk gekochte mainstream media (de Nederlandse media zijn nl. vrijwel volledig in handen van twee grote Belgische concerns die met EU geld worden gesubsidieerd, en het ANP is gekocht door massa entertainer John de Mol) zijn al heel lang niet meer vrij om te schrijven wat ze willen. De weinigen die dit toch proberen te doen, kunnen hun carrière vergeten. De meesten werken zelfs schaamteloos mee aan de vernietiging van een van de laatste onafhankelijke journalisten in het Westen (Julian Assange). Zonder onafhankelijke, kritische media kunnen overheden en regeringen doen wat ze willen. Ze worden toch wel gesteund, en nergens meer op afgerekend. Daarom is er ook in Nederland geen enkele sprake meer van een echte democratie. Stemmen heeft net zoveel invloed als destijds in het Stalinistische Rusland. De VVD voert de laatste jaren in bijna alles het omgekeerde uit van zijn verkiezingsprogramma’s, maar wordt steeds weer de grootste. Uw stem wordt enkel gebruikt om hun antidemocratische en anti-maatschappelijke beleid te legitimeren. De werkelijke macht is allang in handen gegeven van een clubje ongekozen communistische technocraten in Brussel.

Hoe gaat u om met mensen die nog in de mainstream media Matrix vastzitten?

Hoe gaat u dan het beste om met familie, vrienden en collega’s, die met hun hoofd nog diep in de leugen- en propaganda matrix van de mainstream media en politiek zitten? Als u het al eens geprobeerd heeft, zult u waarschijnlijk hebben gemerkt dat het geven van de feiten, zelfs als deze afkomstig zijn van officiële instellingen zoals het RIVM, bijna nooit aankomt, of onmiddellijk wordt afgedaan met ‘dat is complotdenken’, ‘maar al die zieken dan?’ of ‘maar ze hebben toch het beste met ons voor?’ Behandel deze mensen voor wat ze feitelijk zijn, namelijk onwetende leden die jarenlang zijn gehersenspoeld door een sektarisch eliteclubje. Daarom is het heel moeilijk om iemand die in een religieuze sekte (of sektarische religie) zit, zover te krijgen om zelfs maar te gaan nadenken of het nu allemaal wel klopt wat hen altijd is geleerd. Zij moeten ‘gedeprogrammeerd’ worden, en dat neemt vaak jaren in beslag.

NOS-,NU-,OpEén, Pauw en Volkskrant/AD/Telegraaf/NRC gelovigen moeten op vergelijkbare wijze worden gedeprogrammeerd. Een rechtstreekse confrontatie met de echte realiteit en de feiten is voor hen meestal te heftig, en zal niet gaan werken.

Probeer daarom met het stellen van vragen hun uitgeschakelde kritische denkvermogen weer op gang te brengen. Bijvoorbeeld: ‘Als mondkapjes volgens jou echt helpen, waarom zegt Jaap van Dissel (RIVM) dan al zo lang dat ze feitelijk nutteloos zijn?’ Of ‘Heb jij er een verklaring voor waarom het aantal zieken in de statistieken plotseling is vervangen door het aantal besmettingen? Kun je mij uitleggen waarom er dit jaar amper mensen met griep in het ziekenhuis zijn opgenomen?’ Wijs op alternatieve media kanalen

Als mensen dan ontvankelijk lijken te zijn, wijs ze vervolgens op enkele goede, gedegen onafhankelijke mediakanalen zoals Blue Tiger Studio en Café Weltschmerz, en wat geschreven media betreft Epoque magazine, De Andere Krant en het hagelnieuwe Gezond Verstand. Met deze serieuze ingangen kunnen gebrainwashte mensen in hun eigen tempo met totaal andere kanten van de werkelijkheid en het nieuws kennismaken.

De snelle groei van deze (en andere) kanalen laat zien dat steeds meer mensen wakker beginnen te worden. Nu maar hopen dat de ook in Nederland geplande DDR-censuur geen voortijdig einde aan dit proces maakt (dit is een belangrijke reden waarom wij al veel video gesprekken in artikelen hebben verwerkt of omgezet. Geschreven media blijft nl. veel langer ‘houdbaar’, want ook als de censuur heeft toegeslagen zijn artikelen nog via email of prints te verspreiden). Om ècht snel en volledig aan de mainstream matrix te kunnen ontsnappen, is het overigens het beste om de TV sowieso helemaal uit te laten.

Xander