Over de vragen die je jezelf zou moeten stellen

Niet alleen omdat we nu we in duistere tijden leven maar ook als de tijd anders was, zou de vraag naar God aan de orde moeten komen.

De vragen die iedereen zichzelf in zijn leven moet stellen, (hoe eerder hoe beter): Waarom ben ik hier? Wie ben ik? Wat is wel en niet belangrijk in het leven? Wie of wat is God? Hoe vind ik Hem? Op welke manier moet ik God aanbidden en eren?

Als je niet aan dit soort vragen toegekomen bent, wordt het nu de hoogste tijd.

Het zoeken naar waarheid, is de belangrijkste zoektocht in het leven. Het kost tijd en moeite maar deze tocht bepaalt je koers en die zou verder moeten reiken dan dit leven hier en nu op deze aarde.

Uiteindelijk gaat het erom dat je koers zet naar de hemel. Dat betekent dat je moet gaan begrijpen wat de wil van God is en je daar op afstemmen. Het betekent ook dat je niet alles kunt begrijpen wat betreft goed en kwaad. Dat is een zaak van God en dat gebruikt Hij om je testen. Denk aan het verhaal van Adam en Eva en het eten van de appel:

Gen. 3, 22-24 Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad! Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van den boom des levens, en ete, en leve in eeuwigheid. 23 Zo verzond hem de HEERE God uit den hof van Eden, om den aardbodem te bouwen, waaruit hij genomen was 24 En Hij dreef den mens uit; en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom des levens.

https://www.statenvertaling.net/bijbel/gene/3.html

Wij kunnen niet alle wegen van God begrijpen. Daar hadden we ons niet mee te bemoeien. We denken dat we dat wel kunnen en dat was onze grootste zonde: de wil om te zijn als God. Dit was niet alleen de val van de engelen, het was ook de val van de mens.

Daardoor was ons de weg des levens, de weg tot leven in eeuwigheid ontzegd tot de Verlosser kwam en ons nieuwe kans gaf. We moeten met onze koers deze Verlosser ( Jezus, die de Messias was) als baken gebruiken op onze weg.

Veel mensen zeggen: ik hoef dat eeuwige leven niet, alleen maar treurnis. Maar dat is het leven hier op aarde geworden, maar zo was het niet.

Als je van God gaat houden, als je van Zijn Schepping gaat houden, zie je steeds meer hoe het bedoeld was. En hoe prachtig dat is.

Begin met dingen te aanvaarden en iets te doen met wat op je pad komt en waarmee je iets kunt doen. Dat hoort dan bij jouw weg en jij moet er iets mee doen. Als je dat niet doet, zal het op steeds weer andere manieren op je weg komen.

Alleen het verlangen naar God en het verlangen het goede te doen en dat aan God op te dragen, zorgt ervoor dat God in je leven komt. Zoek geen verklaringen, zoek God, verlang naar God.

Gebruik je geheugen om te leren en dan los te laten. Het heeft geen zin om met allerlei muizenissen van spijt te blijven rondlopen. Maak fouten, leer ervan en laat los. Doe het om het goede te doen. Doe het om de weg naar God te vinden.

Laat de wereld niet je koers bepalen maar bepaal zelf je koers naar God.

Als je goed denkt, word je goed. Wat je in je hart bent, word je. Als je slecht denkt, word je slecht.

Als je je slecht laat maken door de wereld, bepaalt de wereld je koers. Dat is niet de weg naar God.

God test je, test de wereld. Hij wil gevonden worden. Maar jij bepaalt de koers en dan vind je Hem of niet. Kijk naar binnen, naar je eigen hart. Je kunt tempel van God zijn. Hoe meer je oefent, hoe sneller en beter resultaat.

Als je diep in jezelf kunt kijken en eerlijk bent, kun je ook naar anderen kijken en weten door welke krachten iemand gedreven wordt. Zorg ervoor dat jij door de goede krachten gedreven wordt.

We zien nu een wereld die zo vol van kwaad is, dat het pijn zou kunnen doen als je niet begrijpt welke krachten er nu aan zet zijn.

Deze krachten lopen op hun laatste benen en zullen in hun laatste val veel zielen mee willen sleuren want daar is het het kwaad om te doen. Zij hebben hun ziel aan de duivel verkocht en weten dat hun tijd binnenkort op is. Ze willen met hun macht jouw ziel verwerven. Sta ze dat niet toe.

Dit is een strijd om het hart en de ziel en de geest, en het recht om een toekomst voor jezelf en onszelf te beslissen.

Dit is wat macht is: het deelt zichzelf niet. Het geeft je af en toe de illusie dat je keuzes hebt, maar in werkelijkheid zijn alle beslissingen lang geleden genomen. Machthebbers blijven onder elkaar: aangezien ze met elkaar trouwen en kinderen krijgen en zo aan macht en geld bijdragen; en natuurlijk wordt de psychopathische eigenschap van hun gen dat ze hebben, doorgegeven aan hun nakomelingen.

Deze machthebbers hebben een natuurlijk instinct voor macht en controle en om anderen te domineren, soms met de meest aangename gezichten (een gave van de psychopaat) . Altijd afhankelijk van het feit dat gewone, normale mensen met empathie en gewetens hen zullen geloven, wat ze ook zeggen. We kunnen niet geloven (omdat we gewone mensen zijn met empathie) dat er zulke kwaadaardige, wrede mensen zijn die de meest gruwelijke dingen zouden doen. omdat het doel de middelen heiligt en ze ’s nachts even goed slapen. Daarom komen ze ermee weg. Ze beginnen oorlogen. Ze gaan door met oorlogen. Ze profiteren van oorlogen.

We geloven wat ons wordt verteld. We doen wat ons wordt opgedragen en dan kijken we naar deze weldoeners aan de top, deze superieure mensen die voor ons zorgen. Veel mensen houden ervan als ze worden opgevoed in dit socialistische systeem van de deskundige heerschappij, van de wetenschappelijke heerschappij. We hebben meer tijd om te gaan “spelen” terwijl deze gewichtige beslissingen allemaal voor ons worden genomen door de superieuren boven ons. We worden “goed” beheerd van wieg tot graf.

Het wordt steeds erger naarmate elke afdeling boven ons van de bureaucratie zijn tanden laat zien en zijn macht toont, waarbij steeds meer bevoegdheden over het publiek worden geëist. En we kennen de oorverdovende stilte van het publiek, de meerderheid van hen, elke keer dat hun wetten worden aangenomen.

Nogmaals: dit is een strijd om ons hart en onze ziel en onze geest, en het recht op een toekomst.