Over de oproep tot beëindigen van corona maatregelen

herbloggen zie link onderaan, Posted on 08/10/2020

Meer dan 7000 wetenschappers en artsen roepen op corona maatregelen onmiddellijk te beëindigen

‘Onherstelbare schade als deze maatregelen in stand blijven’ – Wereldwijde slachting door corona beleid, niet door een virus

Meer dan 6000 artsen en wetenschappers in de VS en Groot Brittannië, en meer dan 1000 in Duitsland, roepen de autoriteiten op de corona maatregelen onmiddellijk te beëindigen, en de 99% van de bevolking die geen risico loopt weer te laten terugkeren naar hun normale leven. Dat gaat de politiek echter niet laten gebeuren, althans, niet vrijwillig. De Britse premier Boris Johnson heeft zelfs al letterlijk verklaard dat het leven nóóit meer zo als in 2019 zal worden, en er inderdaad een ‘Grote Reset’ aankomt. Die zal, als we niet massaal in verzet komen, ook in Nederland door onze strot gedrukt worden, en ons leven voor altijd zeer ten nadele veranderen.

De 6000 artsen en wetenschappers verklaren in een petitie dat de corona lockdowns, social distancing en mondkapjes ‘onherstelbare schade’ toebrengen aan de samenleving, economie en ‘fysieke en mentale gezondheid’.

De ondertekenaars lijken echter nog niet zo ver te (h)erkennen dat dit doelbewust wordt gedaan. Het is ook moeilijk onder ogen te moeten zien dat uitgerekend degenen die zijn gekozen om het volk zo goed mogelijk te dienen, zich met deze grootste pandemie-hoax aller tijden tegen hun eigen kiezers hebben gekeerd, en ons aan een dictatoriaal wereldregime aan het onderwerpen zijn.

Onder de ondertekenaars bevinden zich wetenschappers van de absolute topuniversiteiten. Oxford University professor dr. Sunetra Gupta is één van de opstellers van de open brief die samen met de petitie werd verstuurd. Daaronder staan ook de namen van dr. Martin Kulldorff (Harvard) en dr. Jay Bhattacharya (Stanford).

‘Onherstelbare schade als deze maatregelen in stand blijven’

De petitie, genaamd de Great Barrington Declaration, is op dit moment door bijna 73.000 mensen, 4700 medische- en volksgezondheid wetenschappers, en ongeveer 3200 artsen en ander medisch personeel ondertekend. ‘Degenen die niet kwetsbaar zijn zou onmiddellijk moeten worden toegestaan hun normale leven weer op te pakken. Als deze maatregelen in stand blijven totdat er een vaccin is, zal er onherstelbare schade ontstaan, waarbij de zwakkere groepen disproportioneel worden geraakt.’

‘Het huidige lockdown beleid produceert verwoestende effecten op de volksgezondheid, zowel op de korte als op de lange termijn,’ vervolgt de verklaring, waarin er op wordt gewezen dat enorme aantallen mensen nu niet of veel te laat aan ernstige aandoeningen zoals hartziekten en kanker worden geholpen. ‘Dit zal in de komende jaren tot een grotere oversterfte lijden, waarbij de werkende klasse en de jongere leden van de samenleving de zwaarste lasten zullen dragen.’

‘Weer onbeperkt naar school en werk’

‘Leerlingen van school houden is een ernstig onrecht. Scholen en universiteiten zouden open moeten gaan voor persoonlijk onderwijs. Buitenschoolse activiteiten zoals sport moeten worden hervat. Jong volwassenen met een laag risico zouden normaal moeten kunnen werken, in plaats van thuis.’

‘Simpele hygiëne maatregelen zoals handen wassen en thuis blijven als je ziek bent (zoals we altijd al deden) zou door iedereen moeten worden nageleefd om de drempel van groepsimmuniteit te verlagen.’

‘Alles moet weer open’

‘Restaurants en andere bedrijven zouden weer open moeten. Kunst, muziek, sport en andere culturele activiteiten moeten worden hervat. Mensen die een groter risico lopen mogen, als ze dat willen, meedoen, terwijl de samenleving als geheel profiteert van de bescherming die de kwetsbaren hebben gekregen door degenen die groepsimmuniteit hebben opgebouwd.’

Dit komt exact overeen met waar president Trump eerder deze week voor pleitte. En dat zal dan wel weer de reden zijn dat het door de Westerse gevestigde orde ogenblikkelijk wordt afgewezen.

Wereldwijde slachting door corona beleid, niet door het virus

Uit diverse eerdere onderzoeken is gebleken dat de corona maatregelen ‘minstens zeven keer zoveel mensenjaren vernietigen dan ermee worden gered.’ De Duitse minister van Economische Samenwerking en Ontwikkeling, Gerd Muller, heeft eveneens gewaarschuwd er meer mensen dood gaan door de maatregelen dan door het virus. Muller had het zelfs over ‘een van de grootste honger en armoede crises in de historie.’

Vijf maanden eerder lekte er een studie van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken uit waarin al hetzelfde werd geconcludeerd. Er gingen en gaan nu veel meer mensen dood aan te laat of onbehandelde ernstige ziekten en psychiatrische problemen, dan zogenaamd aan Covid-19.

De Britse professor Richard Sullivan zei enige tijd geleden dat er meer mensen extra aan kanker zullen sterven dan het totaal aantal aan corona toegeschreven doden. NHS oncoloog professor Karol Sikora schat zelfs dat er 50.000 mensen meer aan kanker zullen overlijden dan normaal.

De Zweedse professor interne geneeskunde en epidemiologie Peter Nilsson verklaarde dat ‘het zo belangrijk is te begrijpen dat er veel minder Covid-19 doden zullen zijn, dan de doden die worden veroorzaakt door de lockdown van de samenleving zodra de economie is verwoest.’

De VN schat dat alleen al dit jaar 130 miljoen mensen extra honger zullen moeten lijden, en heeft het al over ‘een hongersnood van Bijbelse omvang’. Volgens experts zullen er wereldwijd 1,4 miljoen mensen aan onbehandelde TBC sterven als direct gevolg van het internationale corona beleid.

Oorlog tegen de eigen bevolking

En dan nog beweren politici en media dat ze het voor onze ‘gezondheid’ en ‘veiligheid’ doen. Bovenstaande cijfers, waarvan we de meeste reeds meerdere malen in artikelen hebben vermeld, bewijzen het tegendeel. De corona pandemie-hoax is een wapen in de hand van de wereldwijde klimaat-corona sekte, die in het kader van de communistische Agenda-21 van de VN de ‘Grote (Groene) Reset’ aan het opstarten is. Daarvoor moet de oude economie en de (nog) vrije samenleving worden verwoest, ongeacht hoeveel mensenlevens dit gaat kosten, en ongeacht hoeveel miljarden mensenlevens hierdoor voor altijd fors zullen verslechteren.

Dit is een staatsgreep. Dit is een oorlog tegen de bevolking, tegen onze toekomst, tegen onszelf en onze kinderen. Na de Spoedwet (op papier zogenaamd wat afgezwakt, maar de regering nog steeds alle macht gevend voor een permanente totalitaire dictatuur) zal er naar onze mening dan ook sprake zijn van een bezettingstoestand. Een anti-democratisch en anti-humaan regime zal ons dan namens buitenlandse mogendheden (gecentreerd rond de farma industrie, de VN en de Gavi vaccinalliantie van Bill Gates) de zeggenschap en controle over ons eigen land, onze eigen vrijheid, en straks zelfs over onze eigen gezondheid en lichamen, voorgoed hebben ontnomen.

Dit is nog steeds zonder geweld te stoppen, maar dan moeten we massaal, met miljoenen tegelijk, en met steun van een groot deel van de politie en het leger, besluiten dat we niet langer aan onze eigen ondergang wensen mee te werken, en ons eigen land weer terug willen. Degenen die deze staatsgreep tegen ons land en onze bevolking nu uitvoeren, kunnen dan wegens staatsterrorisme en het opzettelijk in gevaar brengen van het welzijn en de gezondheid van het volk, worden berecht in een speciaal tribunaal.

Xander

zie ook https://www.zerohedge.com/medical/over-7000-scientists-doctors-call-covid-herd-immunity-end-lockdowns

https://www.rt.com/op-ed/502795-boris-johnson-uk-great-reset/