Over de nieuwe kleren van de keizer

10/6/2020 herbloggen van link zie onderaan

Een reactie die mensen om u heen u vaak zullen geven als u hen vertelt over het corona-complot, is waarschijnlijk: “Ja hoor, een complot! En iedereen in de regering en in de media zijn samengespannen zeker?” of iets in die trant. Dat is echter niet helemaal hoe het werkt. We kunnen de huidige situatie het best duiden door het sprookje van “De nieuwe kleren van de keizer” door te nemen.

Onzichtbaar

In het sprookje bedenken twee sluwe kleermakers een list. Ze maken de keizer wijs dat ze een nieuwe stof hebben ontwikkeld die alleen te zien is voor slimme mensen. Natuurlijk bestaat zo’n stof niet, maar ze doen net alsof ze hem de kleren aantrekken en spelen alsof de kleren prachtig zijn door bewonderende kreten te slaken. De keizer trapt erin en door het acteerwerk van de sluwe kleermakers denkt hij echt dat de “onzichtbare kleren” hem mooi staan. Ook het volk wordt van tevoren verteld dat de keizer “nieuwe kleren” heeft die alleen zichtbaar zijn voor slimme mensen. Niemand durft dus iets te zeggen als de koning over straat loopt. Totdat een klein jongetje zegt: “De koning is naakt!”

List

Er is een één-op-één-relatie met dit sprookje als we kijken naar Covid-19. Ja, het is een écht virus, maar deze is lang niet zo dodelijk als dat men dat voor doet komen. Onlangs bleek dat de WHO stilletjes de mortaliteit van 3,4% flink naar beneden had bijgesteld. In werkelijkheid zouden slechts 0,125% van de mensen sterven aan het virus. Iets meer dan een gemiddelde griep (hoewel we in Nederland nog steeds onder het aantal doden zitten van de griepgolf van 2018, dat waren er destijds ruim 8000. Momenteel zitten we nog niet eens over de 6500 doden. De list is dat men u een vaccin wil verkopen. En daarvoor heeft men een truc bedacht die niemand kan doorzien, omdat niemand “slim genoeg” is. Het mantra wat bijvoorbeeld ook tegen ruggengraatloze BN’ers als Famke Louise werd gezegd, is: “Jij bent toch geen medisch expert?” Nee, maar zij zelf ook vaak niet. Dat werkt dus 2 kanten op. Zou het zo kunnen zijn dat medische experts (farmaceuten) er een belang bij hebben om u wijs te maken dat dit een killervirus is en u een vaccin nodig heeft? Laten we even een klein stukje recente geschiedenis bekijken. In 2009 overtuigde Ab Osterhaus onze regering onder valse voorwendselen om een vaccin te bestellen tegen de Mexicaanse griep, en met succes. Osterhaus was dus adviseur voor de Nederlandse staat, maar tegelijk ook belanghebbende. Uiteindelijk bleek het vaccin niet alleen onnodig, maar ook schadelijk. Er waren in Nederland namelijk 10 kinderen die permanente narcolepsie kregen als direct gevolg van de vaccinatie. We hebben nu dus gezien dat er net als bij de kleermakers, een plan is gesmeed. Het doel is duidelijk: er moest vanaf dag 1 een vaccin komen, zo maakte Hugo de Jonge direct duidelijk. Dat zijn broer viroloog is bij het Radboud UMC en de broer van Neerlands coronagezant Feike Sijbesma directeur is van AstraZeneca, zullen we maar niet te veel van denken.

PCR-test

Maar de list gaat veel verder. Deze arts legt uit dat we het zogenaamde nieuwe coronavirus eigenlijk helemaal niet kunnen isoleren en dus ook niet testen of iemand het heeft. Waar men op test, is enkel op de antistoffen die het lichaam aanmaakt tegen het vermeende virus. Die antistoffen worden echter ook aangemaakt door iemand die COPD of een andere kwaal heeft, wat kan leiden tot zogenaamde “valse positieven”. Omdat we inmiddels veel meer testen dan in het voorjaar, zien we dan ook een reusachtige stijging in positieve tests (géén besmettingen!) Dit zegt op zichzelf nog niets. De meeste mensen hebben amper tot geen verschijnselen. Terwijl er nu enerzijds 4x zoveel “positieve tests” zijn, zijn er anderzijds 4x zo weinig doden! Dat geeft te denken. Er is dus een plan, en een middel om het plan mee uit te voeren. Een shabby PCR-test.

1. Gewenste uitkomst > Vaccin met daarin een DNA-veranderende nanochip verkopen.

2. Nodig > Een slechte PCR-test en een ingewikkeld medisch verhaal dat (bijna) niemand snapt.

3. Methode > Angst, angst en nog eens angst zaaien. De mensen volgen vanzelf.

Angst

Maar om de list te laten werken, moet eerst iedereen bang gemaakt worden. Héél bang! Dat is wat er continu gebeurt in de media, die de spreekbuis is van een kleinere groep mensen die in Den Haag beleid maakt op dit virus. We zien overal om ons heen hoe goed dat werkt. Men doet gewillig een mondmasker op, zelfs terwijl men weet en toegeeft dat het niet werkt. Het is dan ook eigenlijk vooral een sociaal experiment, gaf minister Van Ark eerlijk toe. Men wil experimenteren met gedragsverandering, zei ze letterlijk. Net als bij de kleermakers, is er een soort peer-pressure. In het sprookje wilde men niet “dom” worden gevonden. In (christelijk) Nederland wil men geen “ongehoorzame” zijn. Is het nu nóg niet duidelijk?

“Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen! Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.” (Psalm 2:1-5, HSV)

Conclusie

Hoeveel meer bewijs wilt u hebben? Raadpleeg ons corona/complot-archief en val van de ene verbazing in de andere. https://unravelations.weebly.com/home/category/corona-complot

We willen hierbij wel zo feitelijk mogelijk blijven. Toch blijkt elke keer weer dat de “complotdenkers” over het algemeen gelijk krijgen. En voor een christen is dat geen verrassing. We weten hoe het boek afloopt. Er komt een grote verdrukking aan, waarover Openbaring 6-19 heel duidelijk spreekt. In het midden van dat boek vinden we hoofdstuk 13, waarvan we de contouren nu al beginnen te zien (het teken van het beest), en daarná komt het koninkrijk van God pas. Veel mensen denken dat dat koninkrijk er nu al is, maar komen nu denk ik wel van een koude kermis thuis. Dit is zeer beroerde theologie, gebaseerd op een aantal uit de context getrokken Bijbelverzen. Voor een omvangrijke uiteenzetting van waarom het koninkrijk van God er nog niet is, check hier

een Engelse prekenserie door dr. Andy Woods, die er ook een boek over schreef. Ik heb er ook een Nederlands uittreksel van, voor de geïnteresseerden: https://unravelations.weebly.com/uploads/5/9/1/8/59189079/kingdom_now.pdf

Nee, eerst zal de antichrist proberen alle volken proberen onder controle te krijgen, en de oorlog verklaren aan de HEER. In eerste instantie zal die oorlog gericht zijn tegen Zijn heiligen (Openbaring 13:7-8), maar later zal de antichrist het zelfs proberen op te nemen tegen God Zélf (Openbaring 16:13-16). Gelukkig loopt het allemaal goed af, en voor wie in Jezus vertrouwt voor de vergeving van zijn zonden, zal de grote verdrukking ook geen werkelijkheid worden. Die zal eraan ontsnappen, omdat Jezus hem of haar op zal nemen voordat dit alles plaats zal vinden (1 Thess. 4:13-5:9). https://unravelations.weebly.com/uploads/5/9/1/8/59189079/49_red.pdf

Maar als u nog níet in Jezus gelooft, wacht u de ergste periode uit de geschiedenis ooit (Matth. 24:21). En daarna misschien ook nog wel een eeuwige verdoemenis in de poel van vuur, als u zich niet bekeert.

https://unravelations.weebly.com/home/de-nieuwe-kleren-van-de-keizer