Over identiteitspolitiek

herbloggen van OpinieZ zie link onderaan, zie ook voor afbeeldingen de link

Het voortwoekerende gezwel dat identiteitspolitiek heet

‘Racisme’ als label voor alles en iedereen

30 september 2020 – Samira Tarrass

Afkomst en kleur schijnen te moeten bepalen of iemand geschikt is voor een bepaalde positie. Dat zagen we bij de aanstelling van voetbal-bondscoach Frank de Boer. Identiteitspolitiek maakt meer kapot dan je lief is, praat mensen racisme aan, maar is zelf racistisch met het gescheld op ‘witte mensen’ en kolonisators. Samira Tarrass lucht haar hart.

Onlangs verscheen het volgende bericht in de media:

“De Commissie-Mijnals, die door de KNVB en de overheid in het leven werd geroepen om diversiteit binnen de voetbalbond te bevorderen, is boos over de selectieprocedure waarmee de nieuwe bondscoach Frank de Boer werd gekozen. “De KNVB gaat niet eens het gesprek aan met iemand met een migratieachtergrond”, zegt voorzitter Humberto Tan.“

We zijn dus met z’n allen in dit land serieus beland in een fase waarin de kleur, gender en/of seksuele voorkeur nu moet gaan bepalen of iemand wel of niet geschikt is voor een bepaalde positie. En wanneer het niet loopt zoals men wil, trekt men de racismekaart. De uitvoerders van de identiteitspolitiek en haar activisten kennen werkelijk geen schaamte of grenzen.

Aangepraat racisme

Me ergeren aan de identiteitspolitiek doe ik al lang. We worden al tijden door de media om de oren geslagen met stukken vol anti-blank sentiment die geschreven zijn door ‘gekleurde vrouwen‘. Artikelen met titels als ‘Waarom ik niet met witte mannen date’, teksten waarin staat hoe en waarom dit land ‘gedekoloniseerd moet worden’. Er zijn zelfs programma’s die testen ‘hoe racistisch men wel niet is’. “Want wanneer u niet racistisch bent, dan zorgen we er wel voor dat u dat wordt“.

Waarom ik mij er met mijn afkomst aan erger? Omdat het hier over (aangepraat) racisme gaat. En ik spreek me uit over alle vormen van racisme. Ook over racisme jegens blanken, dat kennelijk nog een taboe is in dit land. Blijkbaar is racisme alleen iets wat van de kant van blanken komt richting minderheden. Het zogenaamde ‘anti-blanke’ sentiment zou niet bestaan. Wie dit beweert is goed in slaap gesust. En slaapt u dan ook rustig verder. Er zal in de komende tijd ongetwijfeld weer iets opspelen in de media omtrent het anti-blanke sentiment, dus ik spaar mijn zinnen voor dat toekomstige stuk.

Diversiteitsschreeuwers

Er wordt autochtonen momenteel stelselmatig racisme aangepraat. Een buitengewoon zieke en verontrustende ontwikkeling die maar blijft doorgaan en door niemand wordt gestopt. Gek genoeg hebben blanke mensen die dit aanmoedigen, motiveren en vol lof zijn over deze ‘diversiteitsschreeuwers’ tot op heden zelf nog geen enkele keer plaats gemaakt voor ‘iemand met een kleur’. U kent ze ongetwijfeld: de ‘wat is er mis met de benaming witte mensen’- mensen. Dus wel ‘idealisme‘ uitdragen, maar men maakt geen plaats voor de ander die zij zo prijzen.

Helder.

Om nog zo’n feitje te benoemen: wanneer we kijken op de site van Nieuw Wij – u weet wel, dat opinieplatform dat schrijft over diversiteit, inclusiviteit en ‘verbinden‘ – dan valt het op dat er nagenoeg alleen maar blanke mensen in de redactie zitten. Deze mensen staan op de loonlijst van een platform dat ons vertelt wat er leeft onder de allochtone gemeenschap, tegen welke problemen allochtonen aanlopen en wat ze doen om deze maatschappij ook vorm te geven door middel van hun eigen diversiteit. Is het niet aan allochtonen zelf om daar over te schrijven of vorm aan te geven? Het gaat immers toch over ‘ons’?

In hoeverre kan een blanke vrouw zich in mijn belevingswereld verplaatsen? Weten hoe ik leef, zaken beleef, tegen welke drempels ik wellicht aanloop en hoe ik zaken zie? Amper dus. En dat geeft dan weer duidelijk aan in hoeverre allochtonen zelf vertegenwoordigd zijn bij de NPO/NOS en bij dit soort ‘diversiteitsplatforms’.

Het verklaart dan ook waarom er zoveel onwaarheden verkondigd worden, zaken eenzijdig worden gebracht en een alternatief geluid nooit gehoord wordt als het om allochtonen gaat: er.werken.amper.allochtonen.bij.de.media.

Kopstukken

Nu is er een aantal kopstukken actief bezig met de identiteitspolitiek. Met miljoenen aan subsidies die ze elk jaar opstrijken, pleiten ze voor ‘diversiteit en verbinding’. Ze hebben allemaal ook ‘een kleurtje‘ uiteraard. De ‘verbinders’. We kennen ze allemaal wel zo’n beetje. Veelvuldig komen ze langs op sociale media. Typetjes die klagen over ‘geen kansen hebben gehad’, dit land willen ‘dekoloniseren’, genoeg hebben van ‘de onderdrukking van witte mensen’ en inmiddels miljoenen bezitten of op een andere manier succesvol zijn. Er is geen enkele stamboom in Nederland aanwezig van hun voorouders waardoor ze eventueel een claim op Nederlandse grond en rijkdom kunnen leggen. Intussen wel beweren dat alles afkomstig is van ‘hun voorvaderen over zee’. Hoe dan?

En alles wordt gebracht met ‘vrede’. Zo liefdevol en met vrede dat er tijdens een toespraak op de Dam gedreigd werd met ‘in het gezicht trappen’ van mensen tijdens een volksfeest waar kinderen en gezinnen op afkomen.

Rol overheid

Omdat het gros van weldenkend Nederland zich totaal niet kan vinden in de aantijgingen van racisme, wordt er veelvuldig op deze zogenaamde ‘verbinders‘ afgegeven. Maar waarom geven mensen eigenlijk op ze af?

Is het niet de overheid die deze mensen, hoe fout en polariserend hun gedrag en uitingen ook zijn, alle platformen biedt om hun identiteitspolitiek te verspreiden en zo te zorgen voor sociale onrust? Moet men dan niet bij de overheid zijn in plaats van bij deze gesubsidieerde poppetjes? Zij worden rijk door deze subsidies en de overheid staat het toe. Richt u zich dan ook tot de overheid die deze mogelijkheden biedt en dit faciliteert en niet op de mensen die hun kansen grijpen en hier gretig gebruik van maken.

Racistische naamgeving

‘Witte mensen’, ‘witmang’, ‘kolonisators’, ‘minder gepigmenteerden’. Deze termen kom ik veelvuldig tegen in opinieartikelen en in stukken in kranten en dagbladen. Om even aan te geven om wie het gaat: deze benamingen worden gebruikt om blanke mensen mee aan te duiden. Deze uiterst racistische naamgeving wordt te pas en te onpas gebruikt en veelvuldig vermeld in teksten.

Denkt men nu werkelijk racisme en discriminatie te kunnen bestrijden door daarvoor zelf racisme in te zetten?

Denkt men nu echt te kunnen gaan ‘verbinden’ door de oorspronkelijke bewoners van dit land opzij te schuiven en minderheden op basis van hun afkomst en kleur te gaan bevoordelen? Werkelijk?

Hoe bestrijd je racisme? Door anderen aan de kant te schuiven omdat ze ‘minder gepigmenteerd’ zijn? Op welke planeet leven deze mensen?

Greep naar de macht

Wat ook apart is, is dat ondanks de miljoenen subsidies die al jarenlang verstrekt worden, deze clubje geen enkel concreet positief resultaat te melden hebben. Sterker nog: de overheid monitort hier niet eens op. Er wordt niet jaarlijks tegen het licht gehouden wat de uitkomsten zijn van het activisme, op welke manier men een positieve invloed heeft gehad op het verbeteren van de achterstandspositie van minderheden of anderszins. Niemand stelt vragen, maar ‘we’ schreeuwen wel mee met de activisten op de Dam en Malieveld en maken zo anderen erg rijk. De waanzin regeert.

Wat hebben zij inmiddels concreet gerealiseerd met al die miljoenen? Wat is er met het geld nu precies gebeurd?Wat hebben zij gedaan voor de minderheden en hun ‘achtergestelde positie’? Daar moeten toch inmiddels concrete voorbeelden van op te noemen zijn? Waarom blijft het hierover stil? Ik kan dan ook niet anders concluderen dan dit alles niets van doen heeft met ‘de strijd voor gelijkheid’. Nee, dit gaat over zelfverrijking en een greep naar de macht.

Verschillen

Waarom kunnen we niet gewoon accepteren dat bepaalde groepen (volkeren) anders zijn? Waarom kunnen we dit niet accepteren zonder daarbij als racist te worden weggezet? Waarom kunnen we niet accepteren dat bepaalde bevolkingsgroepen nu eenmaal succesvoller zijn op bepaalde terreinen en dat andere bevolkingsgroepen dat weer zijn op andere vlakken?

We zien bijvoorbeeld met eigen ogen dat Marokkaanse meisjes het veel beter doen op universiteiten dan Marokkaanse jongens. Dat heeft te maken met sociale factoren, opvoedkundige factoren en andere factoren die niemand ontkent. Zo staan mensen met een Turkse afkomst ook bekend om hun ondernemersgeest, veel meer dan bij andere minderheden het geval is. Maar bij beide voorbeelden kan niemand het gooien op kleur, het zijn succesverhalen die gaan over eigen kracht, dus we praten er niet over. Stel je voor dat je het moet hebben over minderheden die door hard werken en doorzetten ergens gekomen zijn. Alsjeblieft zeg.

Saamhorigheid

Ik merk dat ik voor het eerst in mijn leven een stuk schrijf waarin ik meerdere malen duidelijk afkomst en ‘kleuren’ benoem. En ik heb daar een verre van fijn gevoel van gekregen. In deze tijden waarin je gebombardeerd wordt met uiterlijke schijn en het eerder over de inhoud moet gaan dan over het uiterlijke vertoon, kan je dan ook helaas niet anders. Waar we het voorheen met z’n allen over mensen hadden, dwingt men je nu om het over kleuren en verschillen te hebben. Daar moet de focus op liggen. Wat een treurigheid toch.

Ik denk dan ook regelmatig met weemoed terug aan mijn jeugd en aan de buurt in Haarlem waar ik opgegroeid ben. We zagen alleen maar kinderen/mensen. Niemand had het over elkaars afkomst en als je een etter was, was je gewoon een etter.

Nu woekert het gezwel identiteitspolitiek overal voort en maakt meer kapot dan ons lief is. Overgewaaid vanuit de VS. Een land dat maar een paar honderd jaar oud is. Europa kent een duizenden jaren oude verzameling aan beschavingen. En dan echt denken dat je identiteitspolitiek ‘succesvol’ hier kan laten landen en het door iedereen geaccepteerd zal worden.

We moeten geen samenleving willen waarin we doorslaan en alles maar labelen met racisme. Want alle levens doen er toe. Altijd en overal.

Over de auteur

Samira Tarrass

Geboren en getogen Nederlandse Marokkaanse. Bevlogen in alles wat mij aanspreekt. Hekel aan slachtofferschap.

Geef nooit op!