Over de waarheid willen zien

We kunnen inmiddels allemaal weten dat we in een wereld van leugens leven. Het kost moeite om het te willen zien en te aanvaarden maar we kunnen het weten.

Waarom is het zo moeilijk om namen te noemen van mensen die het niet goed met ons voor hebben?

We leven in een satanische wereld en we zien het om ons heen:

Hugo de Jonge wordt dè Corona-boksbal

We kunnen wel grapjes over zijn schoenen blijven maken maar de man is natuurlijk een tragische trekpop van machten die hij niet eens overziet.

Het RIVM heeft een belangrijk advies over mondmaskers in de ouderenzorg stilzwijgend ingetrokken. Dat blijkt na vragen van Nieuwsuur. De bewering van het ministerie van Volksgezondheid dat de richtlijnen alleen maar gebaseerd waren op medisch advies en veiligheid klopt niet, want schaarste speelde wel degelijk een rol.

De minister is betrapt op liegen over iets dat de bevolking van Nederland van acuut levensbelang acht, en dat maakt zijn positie feitelijk onhoudbaar.

Het RIVM is eveneens een trekpop van de hogere machten en van mensen met belangen. We hebben een premier die al kabinetten lang liegt en er mee weg komt. Waarom benoemen we het niet? We denken nog steeds dat als we maar op partij X stemmen of politicus Y het allemaal wel goed komt.

http://verenoflood.nu/het-einde-komt-nader-tot-u-over-de-westerse-beschaving/:

Het einde komt nader, en het deprimeert Jan Bennink zeer. Deze column is een resultaat dat dat gevoel sterk verwoordt en overbrengt:

De westerse beschaving wordt vernietigd als een oude torenflat. Eerst worden alle verbanden doorgezaagd. Dan worden gaten geboord in de pilaren waar explosieven in worden gestopt. Dan is nog maar één druk op de knop nodig. En alles komt met een klap naar beneden.

De 4 machten? Wat is daar nog van over? De Journalistiek is teruggedrongen naar de fringes ( randen) van de fringe. Kranten zijn de folders van de macht. De rechterlijke macht is ontblinddoekt. Politiek cedeert ( afstaan) openlijk de macht aan hun vriendjes die bij EU en VN zitten. Lachend. De politie is zeer verzwakt.

Het leger zegt pang, wordt geleid door een oma en wordt opgenomen in EU/VN-verband dat spoedig tegen de eigen mensen zal worden ingezet. De universiteiten zijn overgenomen door marxisten, kleuters worden voorgelezen door travestieten. Honderdduizenden vreemden zijn welkom.

Ons mooie christelijke geloof is vervangen door de verering van rassen, kleuren en geaardheden; Manke Gouden Kalveren. Kritiek hierop betekent direct haat. Een vervangend Gods/Profeet-geloof wordt op handen gedragen, terwijl onze kerken veranderen in boutique’jes en appartementen.

Ik kan geen fundament of dwarsverband van onze maatschappij bedenken dat niet van politiek bovenaf of door zieke outlets als het Jeugdjournaal is vergruisd of met een snijbrander is bewerkt. Dat is de reden dat wij zieke shit als Covid en “explosieve wetten” als de Corona-‘Nood’wet accepteren.

Wij zijn de balken in die oude flat en we kijken elkaar aan op 20 hoog, terwijl we met vrije val snelheid ter aarde storten. Er is niets dat ons in de lucht houdt. We kunnen het niet tegenhouden. We zijn ondermijnd en verraden. Wat rest is stof tot nadenken. En honger. En een chip. Terwijl de laatste seconden wegtikken..

We kunnen het onderhand weten dat onze instituties ondermijnd zijn en dat wij verraden zijn, maar we durven het vaak niet te benoemen. Het gevoel te zijn verraden door de mensen die we vertrouwden roept machteloosheid en woede op. Misschien ook cynisme. Dat hoeft niet. We kunnen trots zijn op ons wakker worden. We kunnen kennis delen en we kunnen kijken wat onze aloude wortels ons alsnog te bieden hebben.

We kunnen de namen hardop zeggen van de grote verraders zodat het omslagpunt steeds sneller nadert. Soros is de financier van Ngo’s die niet het beste voor hebben met ons en onze wereld. Het feit dat er een Nederlandse “prinses” voor hem gewerkt heeft, maakt hem nog niet aanvaardbaar. Hij financiert Antifa, BLM, Ngo’s die schepen op de Middellandse zee laat varen om migranten naar Europa te brengen. Voor niemands geluk, alleen voor ondermijning. Waarom is het zo moeilijk om dit toe te geven en te aanvaarden? Waarom willen we de duivel niet zien waar die werkt? Waarom willen we de demonen niet zien van deze satanische wereld? Omdat we zo graag onze wereld intact willen zien? Die wordt niet in tact gelaten door “hen” omdat “ zij” dat niet meer willen.

“Zij die zich joden noemen en het niet zijn” bepalen de wereld. De farizeeën wilden niet onderzoeken wie Jezus was want zij begrepen dan ze dan het onderspit dolven. Zij wilden Hem dood omdat Hij wist wat ze waren: addergebroed. Zij hebben het judaïsme ondermijnd met hun babylonische talmoed. Het is een satanische religie die voortborduurt op de baälverering. Deze religie is weer ondermijnd door de khazaren maffia die nu het lot van de wereld bepaalt. De as Washington (New York) – Londen – ( Rome) Jeruzalem is een gevaarlijke as.

Het doet pijn te moeten toegeven dat we voorgelogen zijn maar het is een weldaad om “wakker te worden”. De waarheid maakt vrij. Hoe meer mensen wakker worden hoe sneller een omslagpunt wordt bereikt.

We zijn gevallen kinderen van Adam en Eva in een gevallen wereld van Lucifer met 1 / 3 van zijn engelen. Maar er is ons een uitweg geboden: “Ik ben de Weg , de Waarheid en het Leven “. We moeten de duistere krachten van deze wereld zien: Soros, Gates en alle trekpoppen die in hun dienst zijn. En Soros en Gates zijn uiteindelijk ook trekpoppen van een paar zeer rijke families die het grootste deel van de aarde al in hun bezit hebben via banken, grond, aardrijkdommen zoals olie en mineralen enz. Ze willen de aarde voor zichzelf. Ze willen macht en rijkdom en slaven die voor hen werken. Zij dienen een meester: lucifer. Weet dat lucifer dacht dat hij het beter kon dan God. Hij wil de wereld in bezit en zijn macht laten zegevieren. Weet dat zijn tijd opraakt. En ook dit: voor zijn vernietiging wil hij zoveel mogelijk zielen meesleuren in zijn val. Daarom zien we nu een wereld die steeds gekker wordt en ook steeds angstaanjagender. De branden aan de westkust van de V.S. zien we niet of nauwelijks op ons journaal maar ze zijn zeer aangrijpend. Duizenden mensen hebben niets meer. Een rugzak met wat spullen voor de vlucht voor het vuur. Vergis je niet velen hebben wapens want dat kan in de V.S. Deze in het nauw gedreven mensen zullen hun wapens gaan gebruiken. Denk niet dat het een ver van mijn bed show is. Wat daar gebeurt waait over naar hier. “Zij” willen nog steeds een derde wereldoorlog die ze eigenlijk al begonnen op 9 / 11.

We kunnen invloed uitoefenen met delen van ander nieuws en we kunnen bidden:

“Heer, maak alstublieft de mensheid wakker. Verschijn op een diepgaande en krachtige manier in hun gedachten. Laat ze de gevolgen zien van hun acties in deze tijden en wat die teweeg brengen. Laat ze dit zien en laat ze zien wat er kan gebeuren als ze van koers veranderen. Lieve Heer, maak de mensen bekend die proberen de mensheid tot slaaf te maken en te vermoorden en degenen die nu juist deze dingen doen. Laat zien wie de roofdieren zijn. Dit zou het bestaan op een opmerkelijke manier veranderen en de vijanden van de mensheid zouden niet langer kunnen doorgaan met wat ze tot dusver hebben gedaan. Ik bid gelovend in U, Heer. Dank u. Amen.”

zie voor andere gebeden:

Laten we God liefhebben en dienen. We kunnen allemaal wel iets doen want we hebben allemaal wel een of ander talent. We kunnen als een verloren zoon terugkeren naar God en Die zal je met open armen ontvangen. Bouw God weer in, in je bestaan. Zeg meerdere keren per dag: “Dank U wel”. Er is altijd iets om dankbaar voor te zijn: een zonnestraal, een mooie bloem, liefde enz.

Wijd je gedachten, woorden en daden aan God. Als je merkt dat je het weer vergeten bent, ben je op de goede weg want het wil in je systeem. Dit wordt kracht bij steeds meer mensen. Kijk niet achterom maar vooruit. Niet wat je vergat of niet goed deed maar wat je nog kunt doen, wordt dan belangrijk.

Als de hele ziel naar God verlangt, als we alleen toevlucht zoeken bij God, dan weten we dat we op het punt staan de hoogste liefde te krijgen. De liefde van God die wederkerig is.

Laat niets tussen God en uw liefde voor Hem staan. Houd van Hem, heb Hem lief. Dat is wat God van ons vraagt en wat Jezus ons leerde. Wat er ook gebeurt, houd dat vast.

Werp je last op Jezus, zo moet je aan Hem denken en kun je een worden met Hem.

Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u, ! 1 Petrus 5:7.

“Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor u zorgen” (Psalm 55:23).

Jezus zei: “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven” (Matteüs 11:28).

Op God mogen wij rekenen: “Vertrouwt op de HERE voor immer, want de HERE HERE is een eeuwige rots” (Jesaja 26:4).

“Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet” (Spreuken 3:5).

“Het is beter bij de HERE te schuilen dan op mensen te vertrouwen; het is beter bij de HERE te schuilen dan op edelen te vertrouwen” (Psalm 118:8, 9).

“Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal vallen” (Spreuken 11:28).

“Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft, om wèl te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam, waardoor zij zich een vaste grondslag voor de toekomst verzekeren om het ware leven te grijpen” (1 Timoteüs 6:17 t/m 19).

“Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar wie op de HERE vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid” (Psalm 32:10).