Over racisme

herbloggen

Waarom NRC-columniste Clarice Gargard volstrekt niet deugt en racistisch is

DOOR PETER LOUTER · 5 DECEMBER 2017

Ze is geboren (1988) uit ouders die van Liberia naar Amerika zijn verhuisd en ze is later naar Nederland gekomen om hier journalistiek te studeren aan de Hogeschool Windesheim. Ze verkoopt zichzelf als deskundige op het terrein van diversiteit, mensenrechten en gender: NRC-columniste Clarice Gargard.

Sinds een aantal maanden heeft ze een column in ‘kwaliteitskrant’ NRC omdat die meer aan diversiteit wil doen, maar enige kwaliteit heb ik in haar columns nog niet kunnen ontdekken. Integendeel, stuitende bevooroordeeldheid is haar handelsmerk.

Het is aardig van de NRC om ruimte te bieden aan columnistes die vanuit hun ervaring en visie iets te bieden zouden kunnen hebben waar de lezer wat aan heeft. Nieuwe gezichtspunten als voedsel voor de geest vormen het bestaansrecht van kranten en tijdschriften. Hell’s Angels hebben ook de nodige ervaringen en visies op het leven die ons inzichten zouden kunnen verschaffen, maar die komen met een column in de NRC niet aan de bak. Zo missen we eigenlijk ook de ‘gewone man/vrouw’ als columnist. Hij/zij bestaat, maar komt in de ‘kwaliteitskrant’ niet aan het woord. In de media is hij/zij een object van beschouwing. Dat gebeurt als regel niet door mensen die er iets van snappen, want anders zou je de gewone man/vrouw niet als racist, xenofoob of islamofoob neerzetten.

In de NRC komt diversiteit aan het woord als die zijn bestaan luid kenbaar heeft gemaakt en er op aandringt te worden gehoord. Lamayae Aharouay, alles aan haar is fout, mag haar moslimse visie op Nederland uitdragen, en Clarice Gargard haar kleur als uitkijkvenster op de Nederlandse samenleving. Beide zijn vanzelfsprekend ervaringsdeskundigen in racisme en discriminatie, want het leven met een hoofddoek of dreadlocks valt natuurlijk niet mee. Dat geldt overigens ook voor vrouwen die veel te dik zijn, voor kinderen met een combinatie van een rare bril en rood haar en voor mensen met een paardengezicht om maar wat voorbeelden te noemen van mensen met een opvallend en opmerkingen verwekkend uiterlijk die zich niet kunnen beroepen op racisme of discriminatie.

Het vervelende van Aharouay en Gargard is dat ze oordelen over een Nederland dat ze niet kennen omdat ze dat als erfgoed niet hebben meegekregen. Ze missen de Nederlandse familieverhalen en hebben onvoldoende eigen levensgeschiedenis om het Nederland waarin ze leven echt te begrijpen. Dat verhindert hen echter niet om dit land voortdurend de maat te nemen vanuit hun eigen beperkte referentiekader. Ze bezien Nederland vanuit hun eigen cultuur en verdienmodel.

In de NRC van 30 november maakte Gargard het weer eens heel bont.

“De collaboratie van velen tijdens de Tweede Wereldoorlog is bekend, maar ook de apartheid werd hier relatief lang gesteund. De Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijders werden als terroristen geframed en het verzet van de anti-apartheidsactivisten werd -soms met geweld- de kop ingedrukt. Maar toen Madiba (ze bedoelt Nelson Mandela) overwon, zat iedereen ineens altijd al in het verzet.”

Dat is een nogal kwaadwillige karikatuur die de NRC haar laat opdienen. Gargard liep nog in de luiers toen Mandela vrij werd gelaten en was zes jaar oud toen hij president werd. Ze kan zich er dan ook nauwelijks van bewust zijn dat Mandela in Nederland al populair was toen hij nog in de gevangenis zat en dat de in Nederland breed aanwezige afschuw van apartheid heeft bijgedragen tot de afschaffing daarvan. Het verzet in Nederland is royaal vastgelegd in ‘Nederland tegen apartheid 1948-1994’ op de website socialhistory.org. Gargard had als journaliste die bron kunnen benutten en het is vooringenomenheid en arrogantie die het haar belet hebben.

Het kan nog bonter. Ze is vanzelfsprekend ook tegen Zwarte Piet en ziet daarin het bewijs voor racisme in Nederland±

“Maar als ik kijk naar hoe de stem van de minderheid gesnoerd wordt en de daders -met de mondprop nog in de hand- als helden worden ontvangen, is het evident dat het land weinig van het verleden geleerd heeft. De geschiedenis zal Nederland niet genadig zijn en dat verdient ze hierin ook niet. Ze blijft bladzijdes zwart kleuren en dat vervolgens vaderlandsliefde noemen.”

Gargard gebruikt het woord ‘racisme niet in haar column, maar het is overduidelijk dat racisme haar thema is. Uit onderzoek is gebleken dat een kwart van de Nederlanders een ander uiterlijk van Zwarte Piet accepteert, maar dat 85 procent van de Nederlanders geen racisme ziet in het uiterlijk van Zwarte Piet. In feite is het Gargard die een racistisch betoog houdt met haar opgeklopte negatieve verhalen over witte Nederlanders.

Exploitanten van hun afkomst als Gargard begrijpen dat niet of willen dat niet begrijpen omdat de strijd tegen vermeend racisme hun verdienmodel is. Als iemand ‘negerhoer’ tegen Gargard zou roepen, betekent dat nog niet dat het een racistisch bedoelde opmerking is. Feitelijk racisme is in Nederland klein bier. Echter het uitvergroten daarvan levert in Nederland een goed verdienmodel op. Roep ‘racisme’ en je staat bij wijze van spreken morgen in de krant of wordt je uitgenodigd voor een praatprogramma. Aharouay en Gargard, beide columnisten bij de NRC, hebben er een beroep van gemaakt om ‘racisme’ te roepen en het ver voorbij gezonde proportie te exploiteren. Beide werken als zelfstandige in dat beroep.

In feite is het de NRC te verwijten dat die ze aan het woord laat met hun bevooroordeeld wereldbeeld. Er zijn heel wat betere columnisten te vinden onder etnische groeperingen die als minderheid in Nederland leven. Daar zijn er al een aantal van gesneuveld omdat ze de druk van hun omgeving vanwege hun genuanceerdheid niet meer konden verdragen. Dat zal deze dames niet overkomen. Hun volstrekte ongenuanceerdheid geeft ze een heldenstatus in eigen beperkte kring. Dat zie ik als een levensgroot probleem. Het versterkt de polarisatie.

Dit artikel verscheen eerder op Harde Woorden

WERELD NU

Mensen van kleur – Clarice Gargard

Mensen van kleur23

DOOR FRITS BOSCH · 19 MEI 2020

Clarice Gargard behoort tot de mensen van kleur die zich vrijwel uitsluitend bezighouden met racisme en aanverwant. Is dat niet wat weinig divers?

Beste Clarice Gargard

Je Wikipedia-pagina vermeldt hoe gevarieerd je journalistiek bezig bent. Je bent een actief persoon, bravo! In je NRC columns doe je verslag van je extreemlinkse denkbeelden. Je favoriete onderwerp is racisme. In je columns klaag je voortdurend Nederlanders aan dat ze racistisch zijn. In je meest recente NRC-column “Ook Nederland heeft een racisme probleem” stel je dat het gehele westen een racisme probleem heeft: “een gegeven waar je in het Westen constant aan herinnerd wordt. Bijvoorbeeld toen in februari de joggende 25-jarige Ahmaud Arbery in de VS door twee witte mannen in koelen bloede doodgeschoten werd, omdat zij hem er verdacht vonden uitzien…. Ook Nederland heeft een ernstig racisme probleem. Mensen van kleur worden weliswaar niet aan de lopende band op straat (het staat er echt, FB) neergeschoten maar het sluimerend en institutioneel racisme dat in veelvoud ontkend wordt, kan net zo kwaadaardig zijn.”

Op de extreemlinkse site Joop.nl spuug je op de westerse beschaving en op de Nederlandse beschaving, “Die zogenaamde Westerse beschaving” schrijf je. Je hebt wrok en haat jegens westerlingen, dat maak je wel heel erg duidelijk. Je raadt ons aan “om de bestaande constructies af te wijzen, waarop de fundamenten van onze samenleving gebouwd zijn; de rol die je zelf erin hebt gespeeld moet je ineens ter discussie stellen.” Kortom, we moeten de hand in eigen boezem steken. Het komt me voor dat jij daar zelf niet zo sterk in bent. Uiteraard schaar jij je achter Silvana Simons die dezelfde rancuneuze trommel beroert: Nederland is door en door racistisch en verrot.

Je verwacht niet dat ‘wij’ – voor jou ‘zij’ – een hand in eigen boezem steken, want “inmiddels begin ik te vermoeden dat het gebrek aan begrip of verandering… geen onkunde is maar onwil … het racisme is allang al heel normaal geworden” schrijf je in je NRC column. De achtergronden van jouw familie liggen in Liberia. Taylor was president van Liberia tussen 1997 en 2003. Hij was een ongelooflijke misdadiger die op 7 maart 2003 door het Speciaal Hof voor Sierra Leone aangeklaagd is wegens oorlogsmisdaden tijdens zijn interventie in de burgeroorlog in buurland Sierra Leone. Taylor heeft alles gedaan wat god verboden heeft: seksueel en fysiek geweld, plundering, moord, slavernij, onderdrukking. Je vermeldt dat je vader de rechterhand was van die Charles Taylor. Ik kan me voorstellen dat je daarmee behoorlijk in je maag zit. Maar geef je ons daarvan indirect de schuld?

De meeste Nederlanders weten – net als ik – helemaal niets van Liberia. Na enig speurwerk is mij gebleken dat Liberia qua natuur een prachtig land is met oerwouden vol wilde dieren, schitterende stranden en een hartelijke bevolking. Het is beslist een land om te bezoeken, zij het uiterst primitief, bittere armoede en lang niet altijd veilig door rebellerende groepen.

Volgens het ‘World Values Survey’ dat wereldwijde onderzoeksprojecten uitvoert onder bevolkingen, komt naar voren dat het gehele Westen, Nederland incluis, tot de minst racistische gebieden behoort. Jouw claim klopt dus geheel niet. Jij klets maar wat.

Dat het Westen niet racistisch is behoeft niet te verwonderen want het is niet voor niets dat vele Afrikanen dolgraag en masse hiernaartoe komen, het beloofde land, het land dat hen alle mogelijkheden biedt en die jij met beide handen hebt aangegrepen, om vervolgens de hand die je dit alles heeft geboden voortdurend te bijten.

Liberia is niet onderzocht in het World Values onderzoek, maar Ivoorkust, pal er naast, behoort tot de meest racistische landen. Volgens de berichten doet Liberia daar niet voor onder. Gekleurde mensen die uit de VS overkomen onderdrukken de autochtonen. Gekleurd onderdrukt gekleurd. Daar komt geen witte persoon aan te pas, gekleurd racisme. De geschiedenis van Liberia wordt gekenmerkt door bugerrechtenschendingen, burgeroorlog en politiek wanbeleid. De huidige president is de voetballer Weah, die niet verwonderlijk dat hij niet goed presteert. Het land is getroffen door het Ebola virus. In institutioneel opzicht klopt er helemaal niets van Liberia, maar dat is natuurlijk ónze schuld. De trage hervormingen van het politieapparaat, de rechterlijke macht en het strafrechtsysteem leiden tot stelselmatige schendingen van de wettelijk voorgeschreven rechtsgang en tot geweld van knokploegen tegen personen die verdacht werden van misdrijven. Wetsvoorstellen om een Onafhankelijke Nationale Mensenrechtencommissie en een Commissie voor Waarheid en Verzoening in te stellen werden goedgekeurd. Ruim 200.000 in eigen land ontheemd geraakte mensen en vluchtelingen keerden terug naar hun huizen, ofschoon de etnische spanningen opliepen door geschillen over land en bezittingen die tijdens de burgeroorlog in beslag waren genomen.

Nederland scoort op alle lijsten qua mensenrechten en vrijheid van meningsuiting helemaal bovenin, uitstekend. Nederland zou volgens onze premier een “waanzinnig gaaf land” zijn. Voor wat dat waard is, maar het behoort tot de minst corrupte landen, plaats nummer 8, na Scandinavische landen. Liberia is door en door corrupt, het scoort op plaats 122, vrijwel geheel onderin. Mijn voorouders waren Zuid-Afrikaanse boeren in Potchefstroom, Transvaal (zie op Wikipedia F.D.K. Bosch). Deze mensen worden nu uitgemoord door de gekleurde bevolking. Ze krijgen brandende autobanden om de nek, bikkelhard gekleurd racisme. Ze vluchten voor het geweld. Daar horen we je natuurlijk niet over. De hoofdredacteur van NRC, René Moerland staat te juichen bij je stukjes. “Schrijf nog eens wat over Westers racisme Clarice”!

In deze setting schreeuwt Liberia om mensen die in het Westen goed zijn opgeleid, met het hart op de juiste empatische plek. Dus mensen zoals zij Clarice! We mogen dus aannemen dat zodra het Corona virus is vertrokken en we weer vrij mogen reizen, dat jij met je koffertje klaar staat om naar Liberia af te reizen. Om daar je goede werk te kunnen verrichten en weg te zijn van dat racistische en verrotte Nederland, waar je zoals gezegd alles aan te danken hebt, maar dat vergeten we even.

Racisme in Europa doet zich inderdaad voor. Racisme in Nederland doet zich inderdaad voor, zowel door wit als door zwart. Ga eens naar een AZC, over gekleurd racisme gesproken! Wat mij steekt is dat jij allen hier over één kam scheert vanuit een enkel voorbeeld, in dit geval de joggende 25-jarige Ahmaud Arbery. We mogen niet zeggen “Er is een Marokkanenprobleem”, want dat is generaliseren en daarmee beschadig je álle Marokkanen. Maar we mogen blijkbaar wel zeggen “alle Nederlanders zijn racisten” en sterker nog “het Westen is racistisch”. Dat maakt me nijdig, zeer nijdig zelfs. Dat heeft er misschien ook mee te maken dat ik veertig jaar lang innig bevriend ben geweest met een donkere Surinamer, veel donkerder dan jij. Als jij zegt dat wij allen racistisch zijn, dan voel ik me aangesproken. Het is een grove belediging. Jij beledigt niet alleen mij maar alle Nederlanders, alle Westerlingen.

Mijn dringende verzoek aan jou Clarice, is om dat niet langer te doen. Probeer eens over wat anders te schrijven dan over vermeend racisme in ons land, in het Westen. Je beschadigt niet alleen degenen die jij veronderstelt als ‘zij’, maar ook degenen die voor jou ‘wij’ zijn, namelijk de mensen van kleur. Want wat zal het bij hen geestelijk teweeg brengen als zij voortdurend van jou, Silvana, Jerry Afriyie en vele andere mensen van kleur, horen dat Nederland racistisch is en dat het Westen racistisch is. Dat mensen van kleur weggezet worden en in feite kansloos zijn. Wat een gigantische schade veroorzaken jullie!

Frits Bosch is auteur van “Wereld op een keerpunt”, “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer. Linkjes in zijn biografie

Clarice Gargard is op Veren of Lood eerder opgemerkt.

Akwasi, de rechtstaat en het OM

Zwarte Piet9

DOOR HANNIBAL · 15 SEPTEMBER 2020

Het oordeel van het Openbaar Ministerie over rapper Akwasi vrijdag was al dubieus genoeg, maar het bleek nog erger te kunnen.

Over de zaak zelf schreef ik gisteren afdoende, maar het leek het OM dienstig nog wat in de modder te roeren door OvJ Jacobien Vreekamp van een andere racisme-zaak af te halen, die eveneens een behoorlijk profiel heeft. Daarmee maakt het OM de zaak–Akwasi niet alleen erger, maar bekend het impliciet schuld. Zowel collectief als namens Jacobien Vreekamp, moet ik daar aan toevoegen.

Gisteren twitterde ik er al over, maar er is meer over te zeggen dan enige cynische commentaren die alleen door boze partizanen van de Akwasi-steungroepen ooit boven worden gebracht:

Over Clarice Gargard valt ook wel wat te zeggen, kijk daarvoor hier. http://verenoflood.nu/?s=Clarice+Gargard

Het berichtje dat Het Parool echter gisteren publiceerde over het besluit van het OM is zoals gezegd wel enige extra aandacht waard. Want de drogreden die hier wordt gehanteerd doet je je afvragen hoe en waar ze bij het OM leren redeneren.

Interessant. Dus een OvJ doet nooit meer dan twee moordzaken achter elkaar? Je zou eens de verkeerde indruk kunnen krijgen dat zo’n OvJ tegen moord is.

Wie bij het OM heeft dit bedacht, of was het een spontaan gevolg van spartelen in een benarde situatie?? Dat Vreekamp van deze zaak werd afgehaald – een zaak waar relatief hoge straffen worden geëist tegen mensen die Gargard onheus betwitterden, in casu blanke mensen die een zwart mens onheus behandelden is gezien alles niet vreemd, maar het was al te laat. De zaak ging gisteren door zoals voorbereid: door Jacobien Vreekamp.

Hetgeen de situatie creëerde dat het OM impliciet met terugwerkende kracht de daden en handelingen van Jacobien Vreekamp van een goedkeurend stempel voorzag. Of het zo bedoeld was doet er weinig toe (domheid is geen excuus voor alles), maar het is wat er mee wordt overgebracht. Want de nieuwe OvJ heeft weinig anders gedaan dan de aantekeningen en pleitnota van Vreekamp in de zaak-Gargard voorlezen. Je maakt mij niet wijs dat hij iets anders heeft gedaan dan even kijken of er geen alte grote gekheid in stond.

Is het onterecht dat alle pijlen op de persoon van Jacobien Vreekamp worden gericht? Het is niet voor niets dat ik noemde dat je van iedereen mag verwachten dat je tegen moord ben, dus ook dat je tegen racisme bent.Op zich dus inderdaad onterecht.

Maar!

Waar men bij het OM mogelijk aan heeft gedacht is dat het Meldpunt Discriminatie in Amsterdam – waar het bestuurslidmaatschap van Vreekamp de steen des aanstoots is, alsook haar samenwerking aldaar met Michael Esajas – sinds jaar en dag alleen discriminatiemeldingen van gekleurde mensen over blanke mensen accepteert. Omdat gekleurde mensen geen racisme kunnen bedrijven? De Amsterdamse VVD heeft daar ooit eens tegen geprotesteerd, maar dat windje ging liggen en het Meldpunt Discriminatie Amsterdam ging verder met haar praktijken alsof er niets was gezegd.

En dat, dames en heren, is óók racisme. Dat mevrouw Vreekamp derhalve niet zuiver op de graat is had het OM zich al veel eerder moeten realiseren. Ook, dat dit niet bepaald ‘midden in de maatschappij staan’ is. Dit is de fringe ( de rand, de franje, versiering) , en daar zou je je als lid van het OM verre van moeten houden, zelfs al stem je er op.

Hetgeen betekent dat zelfs BIJ1 (en NRC) hieronder even een punt had gisteren, maar door de hypocrisie van het OM tegenover de pers (Het Parool) toch ongelijk heeft.

Komiek is dat zelfbenoemd politiek mediamuppet Chris Aalberts eerder deze week – net als BIJ1 in hun 2e zin hierboven – argumenteerde dat een feit dat door een onfris twitteraccount boven tafel is gebracht niet zou mogen worden gebruikt door nette mensen.

Werkelijk? BIJ1 betoogt hier hetzelfde, maar verwart – zoals wel vaker bij die partij – met hun verkettering van bronnen het verschil tussen feiten en redenaties. Maar als je ieder feit kunt diskwalificeren door een onfris account het als eerste te laten ontdekken en publiceren is het einde zoek en ben je ver afgezakt. Maar dat heeft Jan Dijkgraaf op TPO al gefileerd.

Ik herhaal hier nog maar eens het pleidooi voor een opschoning binnen de rechterlijke macht dat ik gisteren al deed:

Midden in de samenleving staan wordt door het OM beschouwd als wenselijk voor magistraten. Dat mag zo zijn, maar dan verwacht ik toch meer iets in de categorie Stichting het Zeeuwse trekpaard. Het blijkt opvallend (het feit of het patroon? Dat doet er niet toe!) dat de voorkeur van rechters en OM vaak uit gaat naar politiek risicovolle of hoogst dubieuze clubs. Ze missen kennelijk het verstand daarvan weg te blijven, zodat de wetgever hen daarbij moet helpen door de regels aan te scherpen – zowel wat betreft betrokkenheid bij, als wat algemeen acceptabel ìs – om aan deel te nemen.

Dit internaliseren is belangrijker dan paniekerig een OvJ opzij zetten om de publieke opinie te slijmen.

NB.: of we het nu willen aanvaarden of niet: al onze instituties staan onder controle van “hen” . Bijna al onze “journalisten” en “columnisten” zijn “gekocht” net zoals belangrijke mensen binnen instituties en zo wordt de “agenda” bepaald. Je kunt het merken aan keuzes, aan opmerkingen, aan handgebaren. Nu telt: mensen tegen elkaar opzetten en de oorlog verklaren tegen de blanke (christelijke) medemens.Vergis je niet: alles komt uit de V.S. en wat daar gaande is, bepaalt hier de agenda. “Zij “ bepalen de agenda en het voetvolk moet het vuile werk doen en zij die dat doen wanen zich nu “goden” en permitteren zich veel. Maar wat met geweld gebracht wordt, zal met geweld eindigen. De V.S. staat voor een treurige tijd en wij in het zogenaamde vrije westen ook.

Zie ook

en https://www.geenstijl.nl/5155382/de-romeinen-hadden-kennelijk-ook-al-gaslicht/

Ik vind deze site vaak ranzig maar ja, dat is hun verdienmodel en dat is jammer. Ze hebben wel vaak goede artikelen.

En https://www.unz.com/tsaker/reconsidering-the-presidential-election/