Over een vaccinatieagenda

herbloggen, google translate gebruikt en niet aangepast

WE BELIEVE…

We believe this crisis represents a world-changing opportunity to expose and transform antiquated ideologies that restrict health freedom. Germ theory is a scientifically bankrupt paradigm based in warfare models of pathogenic invasion. This theory has been leveraged as an instrument for geopolitical and social control – largely in the form of a vaccination agenda – to subdue the populace through coerced and forced bodily penetration and associated disability, mortality, and surveillance. As a result, conventional Western medicine functions as a sort of religion based on consensus assumptions and dogmatic medical monotheistic posturing. At its core, this approach is not salugenic or scientific and thus violates its stated ethical parameters around informed consent, beneficence, and an uncompromised evidence base.

We believe that citizens should be free to exercise their natural right to practice medicine as they see fit – in retention both of bodily sovereignty and civil liberties. To that end, we orient ourselves around the foundational premises that the body is inherently wise, that symptoms are meaningful, and that radical healing is eminently possible when we align with the earth and honor our place in the natural world.

WE GELOVEN…

We geloven dat deze crisis een wereldveranderende kans is om verouderde ideologieën die de vrijheid op het gebied van gezondheid beperken bloot te leggen en te transformeren. Kiemtheorie is een wetenschappelijk bankroet paradigma dat gebaseerd is op oorlogsmodellen van pathogene invasie. Deze theorie is gebruikt als instrument voor geopolitieke en sociale controle – grotendeels in de vorm van een vaccinatieagenda – om de bevolking te onderwerpen door middel van gedwongen en gedwongen lichamelijke penetratie en daarmee samenhangende handicap, sterfte en surveillance. Als gevolg hiervan functioneert de conventionele westerse geneeskunde als een soort religie die is gebaseerd op consensusveronderstellingen en dogmatische medische monotheïstische houdingen. In de kern is deze benadering niet salugenetisch of wetenschappelijk en schendt dus de gestelde ethische parameters rond geïnformeerde toestemming, weldadigheid en een compromisloze bewijsbasis.

Wij zijn van mening dat burgers de vrijheid moeten hebben om hun natuurlijke recht om geneeskunde uit te oefenen naar eigen goeddunken uit te oefenen – met behoud van zowel lichamelijke soevereiniteit als burgerlijke vrijheden. Daartoe oriënteren we ons rond de fundamentele premissen dat het lichaam van nature wijs is, dat symptomen zinvol zijn en dat radicale genezing bij uitstek mogelijk is wanneer we ons op de aarde afstemmen en onze plaats in de natuurlijke wereld eren.

https://www.bitchute.com/video/3fWI4g3737oj/

https://www.bitchute.com/video/H5LAwYDHX6Mq/

https://www.bitchute.com/video/kftlmczm4TOi/

https://www.bitchute.com/video/cG2S8pl378Yk/

lees ook: Waarom mogen mensen dit goede coronanieuws niet weten

https://niburu.co/binnenland/15500-waarom-mogen-mensen-dit-goede-coronanieuws-niet-weten

lees ook van Makow: Een groeiende angst voor vaccins is gerechtvaardigd 11 september 2020

De aarzeling om te vaccineren is mainstream geworden . Minder dan 25% van de Amerikanen die rond de tijd van dit schrijven werden ondervraagd, verklaarde dat ze de goedgekeurde vaccinaties zouden krijgen.

“Geen enkel vaccin dat genetisch materiaal bevat, is veilig, zelfs niet als het is gezuiverd van giftige zware metalen en giftige chemicaliën. grenzeloze domheid. “

Gekaapt door de farmaceutische industrie, is de geneeskunde nu bezig om ons te vergiftigen. De massamedia en de overheid zijn accessoires bij deze misdaad. Alle betrokkenen zullen een bundel maken. Vaccin-aarzeling wordt mainstream: politici en farmaceutische bedrijven worden gek!

door Dr. Leonard G. Horowitz http://drlenhorowitz.com/ (henrymakow.com)

Als een wereldleidende ‘anti-vaccinatie’-man werd mij een eervolle onderscheiding ontzegd door voorstanders van vaccinatie die er de voorkeur aan geven mijn decennialange invloed te ontwijken en te verbergen, en ook de overgrote meerderheid van’ anti-vaxxers ‘die schaamteloos beweren’ dat zijn we niet In tegenstelling tot vaccins, willen we ze alleen maar veiliger maken “-Ik verklaar de overwinning op pandemische waanzin en politieke hypocrisie.

De absurditeit dat ‘versnelde’ COVID-19-vaccins ‘veilig’ zouden kunnen worden bewezen voor of kort daarna, overtreft de goedgelovigheid. De pogingen van mijn bondgenoten om de delinquentie in deze waanvoorstelling aan de kaak te stellen, en de ‘onbewuste’ politici die COVID-19-vaccins promoten, slagen duidelijk ‘tegen alle verwachtingen in’.

De ‘politisering’ van COVID-19-vaccinaties legt op dramatische wijze de endemische domheid en dodelijke fraude bloot die deze hele industrie en haar politieke invloed kenmerken.

De vice-presidentskandidaat, Kamala Harris, demonstreerde bijvoorbeeld klassiek een dergelijke gewetenloze onwetendheid en officieel misdrijf op CNN toen haar werd gevraagd of ze een vaccin zou krijgen dat vóór de verkiezingen was goedgekeurd en verspreid. Harris antwoordde: ‘Nou, ik denk dat dat voor ons allemaal een probleem wordt.’

“Ik zal zeggen dat ik Donald Trump niet zou vertrouwen en het zou een geloofwaardige bron van informatie moeten zijn die spreekt over de werkzaamheid en betrouwbaarheid van alles waar hij het over heeft,” vervolgde ze. ‘Ik zal er niet op zijn woord geloven.’

Merk op dat het woord “veiligheid” geen deel uitmaakte van haar vocabulaire. Merk ook op dat Harris zelfs het woord vaccin wegliet uit haar tirade die Trump uitsmeerde, alsof hij de injectie toediende.

Harris ontweek op bedrieglijke wijze de meest kritieke kwestie. De hypocrisie om ‘werkzaamheid’ en ‘betrouwbaarheid’ zonder veiligheid te beschouwen, is absurd.

Maar dat is wat er gebeurt in het hele politieke spectrum. Pure dodelijke waanzin.

REALITEITSCONTROLE

GEEN VACCIN met genetisch materiaal is veilig, zelfs als ze zijn gezuiverd van giftige zware metalen en giftige chemicaliën. VACCINEN KUNNEN NOOIT ‘VEILIG’ WORDEN GEMAAKT OP BASIS VAN HUN GIFTIGE INGREDIËNTEN. Het omzeilen van dit feit maakt iemand medeplichtig aan genocide (naast het aantonen van grenzeloze domheid).

Maar de massale ondermijning van intelligentie op dit gebied is duidelijk en overtuigend van massa-mind-control. Het politiseren van rode haringen ( Nb.:Red herring of rode haring is een techniek om iemand te misleiden door die persoon af te leiden van het eigenlijke onderwerp. In film en literatuur wordt het soms als narratieve techniek aangewend, waarmee de lezer of kijker op een dwaalspoor wordt gezet en in de retorica is het een vorm van rookgordijn of drogreden waarmee getracht wordt een discussie te winnen door het echte onderwerp uit de weg te gaan. De uitdrukking zou volgens het Merriam-Webster-woordenboek afkomstig zijn van de praktijk om jachthonden op een dwaalspoor te brengen door gerookte haringen op hun pad te gooien.) omleidingen die de giftige realiteit ontwijken, genereert campagnefinanciering, vooral van Big Pharma en Big Biotech-bedrijven.

Merk op dat synchroon met deze domheid en waanzin die zich mainstream verspreidde, ‘schadebeperking’ werd uitgegeven in een gezamenlijke verklaring waarin werd verzekerd dat COVID-19-vaccins veilig en effectief zullen zijn . Toonaangevende industriëlen die bankieren op genocide, de bedrijven die miljarden dollars aan overheidssubsidies hebben ontvangen, waarbij ze biljoenen hebben verdiend aan vaccinatieschade, genetische schade en kankers – ’s werelds grootste geldmakers en bevolkingcontroleurs – verzekerden ons door een onmogelijkheid te beweren!

Hun ” vaccinveiligheid en werkzaamheid” is een oxymoron . ( Nb.: een stijlfiguur die een verbinding van twee tegenovergestelde begrippen bevat .Voorbeeld: `”Het nut van het nutteloze” is een oxymoron)

DODELIJK VERDACHTE PHARMA

De groep van negen toonaangevende bedrijven die beloofden alleen ‘veilige en effectieve’ COVID-19-vaccins goed te keuren, zitten vol met dezelfde apenuitwerpselen die AstraZenca, Oxford en Johnson & Johnson gebruiken om hun valse beloften te doen.

Hun overduidelijke propaganda reageert op een ongekend publiek wantrouwen. De aarzeling om te vaccineren is mainstream geworden . Minder dan 25% van de Amerikanen die rond de tijd van dit schrijven werden ondervraagd, verklaarde dat ze de goedgekeurde vaccinaties zouden krijgen.

Deze nieuwe, monumentale, levensreddende overwinning voor de jouwe en mijn uitgebreide familie van activisten vloeit voort uit de nu wijdverbreide opvatting dat “het Covid-19-vaccinontwikkelingsproces politiek besmet is”, luidden persberichten.

“Politiek besmet?” Is dit echt nieuws?

Toonaangevende vaccin industriëlen en propagandisten zijn altijd “politiek besmet. De gehele vaccin bronnen in de industrie van de dezelfde politieke financiers dat u alle oorlogen in de wereld gebracht . Als je niet gelooft dat, studie politicologie en bancaire geschiedenis om je hersenen herprogrammeren.

Volgens het persbericht van de industrie beloofden de PhRMA-reuzen “de veiligheid en het welzijn van gevaccineerde personen tot onze topprioriteit te maken “.

DEZE BELOFTE IS STOM en ONGELOOFLIJK ONGELOOFLIJK.

Zou een redelijk geïnformeerde en intelligente persoon geloven dat topmanagers bij Merck, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Sanofi, Novavax, Moderna, AstraZeneca, Pfizer en BioNTech de gezondheid en veiligheid van de consument in feite boven de bedrijfswinsten zouden stellen ?

NATUURLIJK NIET! VEILIGHEID GARANDEREN

Het PhRMA-kartel verzekerde de beschaving dat de nieuwe vaccinontwikkelaars “hoge ethische en wetenschappelijke normen zouden blijven opleggen aan het vaccin-testproces”. Ze zouden alleen overheidstoestemmingen aanvragen “nadat de veiligheid en werkzaamheid was aangetoond door middel van een fase 3 klinische studie”.

Het woord “doorgaan” is merkwaardig. De toekomstige belofte is twijfelachtig. Vooral omdat netwerktelevisie al (in september 2020) massaproductie laat zien van COVID-19-gelabelde flacons vol met het nog niet bewezen ‘veilige en effectieve’ vaccin dat wordt opgeslagen en gedistribueerd om te voldoen aan de ‘geautoriseerde’ miljardenbeurzen voor “versnelde” bestellingen.

Wat is er mis met die foto?

Deze “hoge ethische” zorgen en “wetenschappelijke normen” doen denken aan eerdere rampen en schandalen. Bedenk dat AstraZeneca’s ‘FluMist’ neusspray op dezelfde manier werd aangeprezen als ‘veilig en effectief’ voordat het in 2016 van de markt werd gehaald omdat het meer mensen doodde dan het zogenaamd hielp. Denk aan de drie procent werkzaamheid van het FluMist-vaccin . Dat overtrof het dubbele cijfer van de mensen die ziek en gedood werden door deze “injectievrije” H1N1-varkensgriepremedie niet.

Onthoud de medische geschiedenis. Merck’s veel gepubliceerde poliovaccins produceerden massa’s verlamde polioslachtoffers , en hun daaropvolgende ‘verzwakte’ virus veroorzaakte pandemische kankers. Als dat nog niet erg genoeg is, is het hepatitis B-vaccin van Merck, gegeven aan homo-vrijwilligers in Greenwich Village, zwarten in Centraal-Afrika, en aan de Willowbrook State School verstandelijk gehandicapte kinderen op Staten Island, de wereld hiv / aids bezorgd.

Was dit “ethisch” en “veilig”? Was dit “geautoriseerd”?

U kunt dit artikel permanent vinden op https://www.henrymakow.com/2020/09/growing-fear-of-vaccines.html

Lees ook van Xandernieuws:

Farma gigant Pfizer geeft anti-vaxxers alvast de schuld als vaccins straks corona niet stoppen

Posted on 13/09/2020

Vaccin voorstanders gebruiken verwrongen en tegenstrijdige logica om anderen te verplichten zich ook te laten inenten – ‘Maar mazelen, kinkhoest en polio zijn toch bijna verdwenen door vaccins?’

We schrijven al maanden dat er een tijd gaat komen waarin mensen die weigeren zich te laten vaccineren niet alleen hun baan zullen kwijtraken en uit de samenleving zullen worden geweerd, maar uiteindelijk onder het mom van ‘volksgezondheid’ en het ‘algemene belang’ mogelijk permanent zullen worden ‘verwijderd’. Veel mensen vonden dit te extreem, maar de recente ontwikkelingen wijzen erop dat het wel degelijk die kant op gaat. Zo is Pfizer, één van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld, alvast begonnen met het de schuld geven aan ‘anti-vaxxers’ als de Covid-19 vaccins straks de gefabriceerde ‘tweede golf’ van het coronavirus niet kunnen stoppen.

Volgens Albert Bourla, CEO van Pfizer, bevindt het Covid vaccin van zijn bedrijf zich in de laatste testfase. Tegenover CNBC verklaarde hij de zorgen van het publiek over de veiligheid van vaccins te begrijpen. Hij beloofde alleen een ‘bewezen veilig en effectief’ vaccin op de markt te brengen. Volgens peilingen heeft ongeveer de helft van de Amerikanen echter al aangegeven zich sowieso niet te zullen laten inenten.

‘Mensen die zich niet laten vaccineren schuldig aan verspreiding virus’

Tegelijkertijd waarschuwde Bourla dat mensen die straks het Covid vaccin weigeren ‘niet alleen hun eigen levens treffen, maar ook die van anderen. Want als ze zich niet laten vaccineren, zullen ze de zwakke schakel worden die het virus in staat zal stellen zich te vermenigvuldigen.’

Hij ‘vergat’ dan maar dat dit altijd gebeurt met virussen. Die gaan nóóit meer weg, maar muteren. Zo bestaan er al tientallen jaren (nog altijd onbewezen) griepvaccins die ieder jaar moeten worden veranderd omdat er steeds weer een nieuwe variant opduikt. Bovendien zorgen lockdowns er juist voor dat het veel langer duurt voordat een virus is ‘opgebrand’, en er groepsimmuniteit is bereikt (wat voor het huidige coronavirus overigens hoogstwaarschijnlijk al het geval is).

Slechts 6% daadwerkelijk alleen aan Covid overleden

Eind augustus publiceerde de CDC een rapport waarin werd erkend dat slechts 6% van de gemelde Covid-19 doden daadwerkelijk (alleen) aan het coronavirus zijn gestorven. Bij de andere 94% was er sprake van gemiddeld 2,6 andere bovenliggende oorzaken zoals kanker, diabetes, Alzheimer en andere ernstige aandoeningen.

Bourla deed er echter nog een schepje bovenop, en zei dat ‘vaccin aarzelaars’ altijd al een probleem zijn geweest. Hij toonde er geen enkel begrip voor dat er steeds meer mensen zijn die twijfelen of het nu wel zo’n goed idee is zich te laten inenten met een experimenteel vaccin dat er in enkele maanden tijd doorheen wordt gedrukt, terwijl voor ieder ander vaccin een gemiddelde ontwikkeltijd van 10,7 jaar staat.

AstraZeneca hervat vaccintest ondanks ernstige bijwerking

Critici wijzen erop dat het vaccin van Pfizers concurrent AstraZeneca de ernstige bijwerking transverse myelitis (ruggenmergontsteking) heeft veroorzaakt. Jaarlijks worden gemiddeld 3,7 Amerikanen binnen enkele weken na een vaccinatie door deze ontsteking, die verlamming kan veroorzaken, getroffen. 38,7% raakt permanent gehandicapt. Desondanks zijn het ‘anti-vaxxers’ die klaarblijkelijk de ‘zwakke schakels’ zijn als ze niet blindelings vertrouwen op wat de fabrikanten over hun twijfelachtige producten beweren.

AstraZeneca heeft de testfase alweer hervat. Wat dit experimentele vaccin straks gaat aanrichten bij kwetsbare mensen, zoals ouderen, chronisch zieken, zwanger vrouwen en kinderen, is ‘anyone’s guess’.

Vaccinaties: Verwrongen en tegenstrijdige logica

Verder blijft het een verwrongen gedachtegang vol tegenstrijdige logica dat een vaccin alleen zou werken als (bijna) iedereen het neemt. Zo ongeveer van ‘ik heb hoofdpijn en neem een pijnstiller, maar die werkt alleen als u er ook een neemt.’ Of als u geen autogordel draagt, heeft ook uw buurman, die wel een autogordel draagt, een hogere kans een ongeluk te krijgen.

Er wordt dan altijd gezegd dat een virus zich kan blijven verspreiden als minder dan 70% of 95% van de bevolking zich niet laat vaccineren. Los van het feit dat een virus dus nooit meer weggaat, zou dat moeten betekenen dat ziektes waar 95% tot 100% tegen werd ingeënt, volledig uitgeroeid zouden moeten zijn. Dat is echter nergens ter wereld het geval. Sterker nog: polio is juist dankzij de vaccins weer aan een sterke opmars bezig, ook in landen waar de ziekte (vrijwel) geheel verdwenen was.

‘Maar heel veel ziektes zijn toch bijna verdwenen door vaccins?’ Nou, ook dat blijkt een tamelijk misleidende voorstelling van zaken te zijn. Nemen we als voorbeeld de mazelen:

Kinkhoest:

Kinkhoest vaccins werden pas in de jaren ’60 universeel ingevoerd. De ziekte was toen echter al vrijwel verdwenen, net als met mazelen het geval was, zoals op deze onafhankelijke statistieken is te zien. Overigens is in de VS de afgelopen 10 jaar niemand aan de mazelen overleden, maar stierven wel 108 kinderen door het vaccin tegen de mazelen.

Polio:

De belangrijkste reden waarom deze ziektes al ruimschoots op hun retour waren vóórdat er vaccins werden ingevoerd, is samen te vatten met één woord: hygiëne. Het is vanuit een objectief standpunt mogelijk dat vaccins hebben bijgedragen aan een verdere reductie van deze ziektes, maar dus niet rechtstreeks aantoonbaar. Het is minstens zo waarschijnlijk dat die vermindering toch wel had plaatsgevonden, omdat het allergrootste gevaar van deze ziektes reeds was verdwenen. (2)

Misschien kunnen de ‘pro-vaxxers’ eens proberen te verklaren waarom 25% van de kinderen in Nederland, waar we 15 vaccinaties hebben, en maar liefst 54% van de kinderen in de VS, waar het aantal vaccinaties al is opgelopen naar 72 (!), chronisch ziek is (3). Wat de reden hiervan ook is, één ding is duidelijk: het is een briljant bedacht verdienmodel voor de farmaceutisch industrie, want aan een compleet ziek gemaakte generatie kan massa’s nieuwe medicijnen worden verkocht.

Xander

(1) Natural News

(2) Hacienda Publishing (Vaccines: Hygiene, Sanitation, Immunization, and Pestilential Diseases)

(3) Café Weltschmerz / YouTube

En lees:IN HET KORT

De feiten:Children’s Health Defense en Robert F. Kennedy Jr. zullen de Universiteit van Californië aanklagen wegens het verplicht stellen van de griepprik voor alle studenten, docenten en personeel.

Denk na over:Waarom gaan vaccinverplichtingen vooruit als er voldoende bewijs is dat ze geen one size fits all-product zijn, ze letsel veroorzaken, ze nooit immuniteit voor de kudde hebben geboden en ze niet altijd effectief zijn tegen de beoogde ziekte?

Wat is er gebeurd: de Universiteit van Californië is een van de vele in de Verenigde Staten die de griepprik verplicht heeft gesteld voor alle studenten, personeel en docenten. Voorheen bleef het een keuze voor mensen. Griepprikken moeten vóór 1 november van dit jaar worden genomen, volgens UC is het een “proactieve maatregel om leden van de UC-gemeenschap – en het grote publiek – te helpen beschermen en om de ernstige lasten voor gezondheidszorgsystemen die de komende tijd worden verwacht, te verlichten. herfst en winter door influenza en COVID-19. “

verder:

https://www.collective-evolution.com/2020/09/08/rfk-jr-childrens-health-defense-sues-university-of-california-for-making-flu-shot-mandatory/