Over onvrijheid in de wereld van de leugen

NB.: wat voor gewone mensen geldt, geldt niet voor de “elite”. Dat zien we nu rond minister Grapperhaus. En nog slikken mensen dat ze boetes krijgen, hun zaak failliet gaat. Ze zien wel dat er met 2 maten gemeten wordt maar komen niet massal in opstand. En de elite lacht ons uit. Steeds weer kijken ze hoe ver ze hun grenzen kunnen oprekken. De boven ons gestelden voeren hun satanische agenda gewoon uit. We leven in de wereld van de leugen en het maakt niet uit hoe hard een premier liegt, hij komt er mee weg. Net zoals alle andere “bovenonsgestelden”. Zij zijn de marionetten van de meesters van de leugen. En uiteindelijk van lucifer. Nog steeds denken mensen: dat doen ze niet. Wij niet, zij wel. En Rutte met zijn “mildheid en genade” als Nederlandse waarden zal allicht weer mensen verleiden toch in de “goedheid” van “hen’ te geloven. Ze zijn niet goed. Het zijn psychopaten en die kunnen charmant liegen alsof het gedrukt staat. Uiteindelijk kom je uit bij lucifer, die is niet goed. En zij zijn de volgelingen van de vader van de leugen: lucifer.

herbloggen van niburu dinsdag, 01 september 2020

De komende winter wordt de belangrijkste uit onze geschiedenis.

griep wordt corona

Als wij nu niet massaal stoppen met het opvolgen van corona orders en weer gewoon gaan leven is het leed straks niet te overzien.

De komende winter wordt de belangrijkste uit onze geschiedenis, want de griep vermomd als covid-19 zal keihard toeslaan vanwege verzwakte immuunsystemen.

Boven de laag die wij overheid noemen, bevindt zich de laag van werkelijke machthebbers. Het maakt voor nu even weinig verschil hoe je ze wilt noemen, illuminati of elite, het zijn zij die verantwoordelijk zijn voor de coronapandemie hoax.

De overheid is hun uitvoerend orgaan en wordt, net zoals dit het geval is bij de politie, bij voorkeur bemand door psychopaten.

Doordat de overheid fungeert als uitvoerend orgaan zijn zij degenen die verantwoordelijk zijn voor de huidige economische malaise in ons land. Hetzelfde geldt voor de meeste overheden op deze wereld en de ellende in hun land.

Het begint gelukkig nu bij meer mensen te dagen dat die overheid op een afgrijselijke manier misbruik heeft gemaakt van een niet bestaande pandemie om het volk via de gewillige en medeplichtige mainstream media zoveel angst aan te jagen dat menigeen dacht dat hun laatste uur had geslagen.

Het gevolg van dat alles is dat het land dit jaar door een hel is gegaan met angstige mensen die overal hun baan verliezen of hun bedrijf voor hun ogen zien verdampen omdat er geen werk meer is.

Zoals we schreven is de neppandemie tot nu toe een geweldig succes geweest voor hen aan de top van de piramide, want het bange volk heeft braaf alle orders uitgevoerd. Tot nu.

Een ander heel belangrijk gevolg van dit gehoorzamen door een angstige bevolking is dat hun immuunsystemen enorm zijn verzwakt. Al die mensen die maandenlang nauwelijks buiten en/of in contact met andere mensen zijn geweest hebben in die periodes geen enkele natuurlijke weerstand kunnen opbouwen. Om dat te kunnen doen moet je leven, contact hebben met andere mensen, allerlei virussen en bacteriën op een natuurlijke manier oplopen en daar ook op een natuurlijke manier mee omgaan. Iets dat een normaal functionerend immuunsysteem uitstekend kan, want daar is het voor ontworpen.

Er is dan ook grote kans dat er dit jaar meer slachtoffers zullen vallen als gevolg van een griepbesmetting dan in voorgaande jaren. We hebben de afgelopen jaren in ons land gemiddeld zo’n 6.500 griepdoden per jaar gehad, behalve het afgelopen jaar toen er plots maar 400 waren en ruim 6.000 coronadoden.

Vanwege de aangetaste immuunsystemen van ouderen en kwetsbaren als gevolg van de coronamaatregelen is er grote kans dat er komend winterseizoen meer mensen als gevolg van de griep zullen overlijden dan gewoonlijk. Al deze mensen zullen vanwege een test die niet werkt worden aangemerkt als coronadoden met als gevolg dat de overheid “gedwongen” zal worden om nog veel meer draconische maatregelen in te voeren om dit niet bestaande virus te bestrijden.

Wanneer dit gebeurt, dan zullen er maatregelen komen zoals wij die nog niet eerder hebben meegemaakt, maar dat niet alleen, dan zal de economie het laatste en fatale zetje krijgen de komende winter.

Men zal de gestolen griepdoden van afgelopen seizoen gebruiken als basis en de vele nieuwe griepdoden zullen daarbij opgeteld worden zodat de halve bevolking bleek om de neus wordt van angst vanwege het hoge aantal doden.

In de loop van de winter zullen dan zowel de natuurlijke afweersystemen van veel mensen als de economie volledig zijn vernietigd. Het gevolg zal zijn dat steeds vaker mensen naar de overheid zullen kijken voor hulp om te overleven.

Die vernietiging van de huidige economie is noodzakelijk als je van plan bent om een wereldregering te vormen. Hoe meer mensen zonder werk en afhankelijk van de overheid, des te gemakkelijker zijn ze onder controle te houden.

Er zal steeds meer armoede komen in veel landen en zelfs regelrechte hongersnoden, dit omdat vanwege de nieuwe uitbraken van het niet bestaande virus er steeds meer kinken in de kabel zullen komen bij de productie en verwerking van voedsel om nog maar te zwijgen van distributieproblemen.

Het virus wordt de katalysator voor een complete economische reset met aan de horizon de wereldregering en hun concept dat als volgt verkocht zal worden: “Een wereldregerng is nodig, omdat wij als mensheid dit nooit meer willen meemaken en omdat we gezien hebben hoe een versnipperde aanpak bij een groot gevaar zoals dit virus, niet werkt”.

Nu staan we op een punt dat we dit alles nog kunnen stoppen, na de winter waarschijnlijk niet meer.

Als er meer dan het normale aantal griepdoden zullen vallen die allemaal coronadoden zullen heten en je kijkt dan terug naar de maatregelen die in het begin van dit jaar zijn genomen, vermenigvuldig die maatregelen met een factor drie of vier en je hebt ongeveer een idee van wat je kunt verwachten.

Nog zijn er niet genoeg mensen om de benodigde omslag te bewerkstelligen. Nog zijn er niet genoeg mensen om de denderende New World Order trein te kunnen stoppen. Na de winter met een zwaar griepseizoen die de geschiedenis zal ingaan als de ergste coronauitbraak ooit, zullen de maatregelen dusdanig zwaar zijn en er inmiddels zoveel mensen afhankelijk zijn van de overheid dat het waarschijnlijk dan niet meer zal lukken om het tij te keren.

Daarom moet het nu. Nu kan het nog, voordat het nieuwe griepseizoen is begonnen. Een griepseizoen dat zwaar zal toeslaan bij mensen met een verzwakt afweersysteem en dat op een lafhartige wijze door de autoriteiten gebruikt zal worden om de laatste nagels in de doodskist van de menselijke vrijheid te rammen.

Stop nu met het opvolgen van coronaorders. Gooi je muilkorf zo ver mogelijk weg als je er één hebt. Ga mensen om je heen lekker knuffelen, kom bij elkaar als je dat wilt en leef weer gewoon zoals mensen altijd hebben geleefd, duizenden en duizenden jaren lang.

Stop met al die idioterie en doe weer gewoon.

https://niburu.co/het-complot/15468-de-komende-winter-wordt-de-belangrijkste-uit-onze-geschiedenis

De leugen wordt gesteund door de MSM. Ze doen bereidwillig mee met de leugen in het nieuws en de leugen in de beeldvorming:

Nieuwe normale Gleichschaltung ( google translate gebruikt en niet aangepast.

of: De bestorming van het Reichstag-gebouw op 29 augustus 2020

CJ HOPKINS

Op 21 maart 1933 nam de door de nazi’s gecontroleerde Reichstag een wet aan die het een misdaad maakte om zich uit te spreken tegen de regering. De “Reglementen van de Reichspräsident ter verdediging tegen verraderlijke aanvallen tegen de regering van de Nationale Opstand” maakten zelfs de geringste uiting van een afwijkende mening over de nazi-ideologie strafbaar. Deze nieuwe wet, naast andere totalitaire maatregelen, maakte deel uit van een proces dat bekend staat als Gleichschaltung … het proces van het bereiken van rigide en totale ideologische coördinatie en uniformiteit in politiek, cultuur en privécommunicatie door met geweld onafhankelijkheid en vrijheid van denken en uitdrukking te onderdrukken (of te elimineren).

GloboCap heeft niets zo hardhandig gedaan tijdens het uitrollen van het New Normal-totalitarisme , maar dat komt vooral omdat ze dat niet hoeven te doen. Wanneer u de overgrote meerderheid van de wereldwijde bedrijfsmedia beheert, hoeft u niet veel ham-fisted wetten aan te nemen die alle afwijkende meningen van uw totalitaire ideologie verbieden. Dit zijn tenslotte niet de jaren dertig. In de afgelopen negentig jaar zijn de kunsten van propaganda, desinformatie en perceptiemanagement zo ver gevorderd dat zelfs Goebbels het zich niet had kunnen voorstellen.

De vaardigheid waarmee GloboCap en de bedrijfsmedia afgelopen weekend de anti-New Normal demonstraties in Berlijn, Londen en andere steden delegitimeerden, is een perfect voorbeeld van de stand van zaken op dit gebied. Ik zal me concentreren op Berlijn, want daar woon ik, en het zogenaamde “Storming of the Reichstag” -incident, maar het werkt vrijwel overal op dezelfde manier. Ik geloof dat er een merkwaardig incident was waarbij een persoon met een fascistische vlag betrokken was in Londen, en dat de Britse media nu officieel David Icke hebben gekozen als boegbeeld van de beweging .

In Berlijn, in de dagen voorafgaand aan de protesten, deden regeringsfunctionarissen en propagandisten van bedrijfsmedia wat ambtenaren en propagandisten doen … ze herhaalden meedogenloos hun officiële verhaal, namelijk dat iedereen die protesteert tegen het Nieuwe Normaal (of twijfelt aan het officiële Coronavirus-verhaal) een ‘Gewelddadige neonazistische extremist’ of ‘complottheoreticus’ of een andere vorm van existentiële ‘bedreiging is van de democratie’.

Dit officiële verhaal werd oorspronkelijk verspreid na het protest van 1 augustus in Berlijn, waarvan de omvang de autoriteiten overrompelde. Tienduizenden of honderdduizenden mensen (afhankelijk van wiens verhaal u gelooft) verzamelden zich in de stad om te protesteren tegen het Nieuwe Normaal en zijn steeds absurder wordende ‘noodmaatregelen’. De Duitse media , CNN , The New York Times en andere ‘respectabele nieuwsuitzendingen’ veroordeelden hen uniform als ‘neo-nazi’s’ of insinueerden dat ze ‘neo-nazi-sympathisanten ‘waren.

Ondanks de bevinding van het Duitse federale bureau voor de bescherming van de grondwet dat alleen “individuele leden van extreemrechtse groepen” hadden deelgenomen aan het protest van 1 augustus, en dat “extreemrechtse extremisten geen vormende invloed hadden op de demo’s”, zowel de Duitse als de internationale bedrijfsmedia pompten verhaal na verhaal uit over de ultra-gewelddadige neo-nazi-horden die op het punt stonden opnieuw naar Berlijn te komen!

Der Tagespiegel , een grote Duitse krant, meldde dat de demo ‘ door nazi’s werd geïnfiltreerd ‘. Die Tagesschau, de Duitse BBC, schreeuwde dat ” neonazi’s mobiliseren! ”RBB, een andere openbare omroep, meldde dat het“ reizende circus van Corona-ontkenners ”regelrecht op weg was naar de stad! (NB Elke verwijzing naar enige vorm van “ontkenners” in Duitsland verwijst naar holocaustontkenners, dwz nazi’s). Ver.di, de Duitse journalistenvakbond, waarschuwde hun leden dat ze verwachtten dat verslaggevers ” fysieke aanvallen met dubbele cijfers ” zouden ondergaan . En dit zijn slechts enkele van de talloze voorbeelden.

De Amerikaanse en Britse bedrijfsmedia deden ook hun Gleichschaltung-plicht door de officiële “Nazi’s komen!” verhaal. (Ik hoef de citaten niet te doen, of wel?) En natuurlijk deed Antifa mee in het refrein .

Op woensdag, drie dagen voor de demonstratie, heeft de Berlijnse regering de protesten verboden nadat ze met succes de New Normal-massa’s in paniek had geslagen over de aanstaande neonazistische invasie . De New Normal-missen vierden feest. Een paar zorgen over … weet je, democratie, werden plichtmatig geuit, maar ze werden snel het zwijgen opgelegd toen senator van Binnenlandse Zaken Andreas Geisel uitlegde dat het afschaffen van het grondwettelijke recht op vrijheid van vergadering en meningsuiting, en een verzoekschrift indienen bij hun regering, niet aan de orde was. hoe dan ook een totalitaire daad, maar het was puur een kwestie van ‘de volksgezondheid beschermen’.

Voor de goede orde voegde Geisel ook toe:

“Ik wil geen tweede keer accepteren dat Berlijn wordt misbruikt als podium voor Corona-ontkenners, Reichsbürger en rechtsextremisten.” ( NB.: let op: alles waarover je een mening hebt die anders is dan die van “hen” , maakt je tot “ontkenner”: b.v. klimaatontkenner. Wat dat ook moge zijn. Je wilt niet mee in het officiële verhaal maar je ontkent het klimaat niet. Hoezo kun je een klimaat ontkennen? Of neem “holocaustontkenner. Mensen die vragen stellen bij de “holocaustindustrie” worden holocaustontkenners genoemd. Ze ontkennen niet dat er genocide was maar stellen vragen. B.v. over waarom de ene genocide anders is dan de andere. Of bij het getal van 6 miljoen of bij het nog steeds vragen om geld voor “overlevenden” van de holocaust. Dit ontkenner worden genoemd, is om je te demoniseren) ( NB.: zie ook hier het een verbinden met het ander)

Toen, in een bijzonder Orwelliaanse draai, besloot de Berlijnse regering , hoewel het protest zelf nu was verboden, een ‘tegenprotest’ tegen het verboden protest goed te keuren . Ik weet niet precies hoe dat had moeten werken.

De avond voor de demonstratie vernietigde een administratieve rechtbank het protestverbod. Het maakte niet echt uit, want de autoriteiten wisten dat ze de demo hoe dan ook niet konden stoppen. Het verbieden van het protest was slechts een onderdeel van de show (en het Gleichschaltung-proces waar de show deel van uitmaakte), bedoeld om de existentiële dreiging te benadrukken van het bloeddorstige nazi-legioen dat op weg was om de stad te plunderen.

Op zaterdag stroomden honderdduizenden demonstranten ( van wie de overgrote meerderheid geen neonazi’s of nazi-sympathisanten of andere monsters waren ) de straten van het centrum van Berlijn binnen. De politie omsingelde hen, sloot hen op de lanen, sloot de zijstraten af zodat ze niet meer weg konden komen, en probeerde opnieuw het protest te verbieden omdat ze geen “sociale afstandelijkheid” hadden. Iedereen ging op straat zitten. Agenten liepen rond in hun maskers en kogelvrije vesten, hevig zwetend en af en toe duwend tegen mensen. Advocaten pleegden telefoontjes. Het was erg heet. Dit ging een hele tijd zo door.

Uiteindelijk gaf de rechtbank de politie opdracht de demonstratie door te laten gaan. En de rest is geschiedenis … behalve dat het dat niet is. Volgens het officiële verhaal waren er geen honderdduizenden demonstranten. Er waren “tienduizenden” en het waren allemaal “neonazi’s” en “nazi-sympathisanten” en “coronavirus-ontkenners” en “grimmige gekke complottheoretici”. (Volledige openbaarmaking: ik was daar met hen, en ja, inderdaad, er waren enkele neonazi’s onder de honderdduizenden op straat, maar net als bij het protest van 1 augustus waren deze extreemrechtse idioten een kleine minderheid en helemaal niet verwelkomd door de meerderheid van de deelnemers, niet meer dan de trotskisten en antisemieten werden verwelkomd bij de anti-oorlogsprotesten in 2003 vóór de Amerikaanse invasie in Irak, hoewel ze er zeker waren.)

In ieder geval trokken honderdduizenden demonstranten door Unter den Linden, door de iconische Brandenburger Tor, en verder naar de hoofddemonstratie, die de Straße des 17. Juni vulde van de Brandenburger Tor naar de Siegessäule. Ik neem aan dat je de foto’s inmiddels hebt gezien. Of misschien niet. Het is eigenlijk vrij moeilijk om foto’s in de media te vinden die je een echt perspectief geven.

En tot slot zijn we bij het hoofdevenement gekomen … wat natuurlijk niet deze enorme bijeenkomst was van totaal niet-gewelddadige, niet-nazi-mensen die vreedzaam protesteerden tegen het New Normal-totalitarisme, noch de toespraak van Robert F. Kennedy, Jr. Nee, het ‘verhaal’, de officiële hoofdgebeurtenis, was de ‘bestorming van het Rijksdaggebouw door nazi’s’.

Ik laat Mathias Bröckers dit deel afhandelen. Hier is een fragment uit zijn recente blogpost :

Bestorming van Reichstag afgewend – democratie gered!

Hoe slaag je erin om een vreedzaam massaprotest tegen de coronamaatregelen zodanig te delegitimeren dat de media niet berichten over een protest van honderdduizenden, maar over de “bestorming” van de Reichstag?

Heel eenvoudig: u keurt een aanvraag goed van een groep van Reichsbürger om zich direct voor de Reichstag te verzamelen (NB de officiële aanvrager voor deze vergadering was ex-NPD-lid Rüdiger Hoffmann ) en stationeerde slechts drie politieagenten voor de westelijke ingang, ondanks de grote politie-aanwezigheid overal in het gebied. Dan laat je een gekke Q-Anon-chick in de microfoon schreeuwen dat “Donald Trump de vrijheid heeft verklaard”, dat “de politie hun wapens heeft neergelegd” en dat “iedereen nu de trappen van de Reichstag zou moeten bezetten”, en, presto, je hebt de beelden die je nodig hebt om de berichtgeving te domineren … een menigte van enkele tientallen mensen met Reichsbürger-vlaggen die de Reichstag bestormen.

Het maakt niet uit dat de massale demonstratie bij de Siegesäule (dwz Victory Column) georganiseerd door Querdenken 711 absoluut niets te maken had met dit incident, dat werd uitgevoerd door een rechts-extremistische splintergroep. De demonstratie was in de dagen voorafgaand aan de demonstratie al gedelitimeerd als een protest van Reichsbürger-extremisten en gekken van aluminiumfoliehoeden, en nu werd de visuele bevestiging gegeven.

In een video van de aanloop naar het incident met de “Reichstag-bestorming” is Tamara K., een natuurgeneeskundige en vrij duidelijk een extreemrechtse wacko, de “gekke Q-Anon-chick” in kwestie. Je kunt haar duidelijk horen zeggen dat “er hier geen politie meer is”, wat de video bevestigt. Of beter gezegd, de weinige politieagenten die er waren, hadden het gebouw volledig onbewaakt achtergelaten en trokken zich ver achter deze groep van duidelijk extreemrechtse-extremistische clowns terug (die, onthoud, officiële toestemming hadden gekregen om hun bijeenkomst op de trappen van de Reichstag). Dit ondanks de dagen en weken van waarschuwingen van regeringsfunctionarissen en de bedrijfsmedia voor een “neo-nazi-invasie”.

Ga je gang, noem me een ‘complottheoreticus’.

Hoe dan ook, toen de trappen van de Reichstag eenmaal grondig waren bezet door extreemrechtse gekken en de Reichsflagge zich op de juiste positie bevonden (ongeveer vier minuten in de video), arriveerde de politie eindelijk om hun verdediging op te zetten. Het was daar een tijdje aan de gang, maar aan het eind van de dag zegevierde de democratie. Natuurlijk waren er genoeg journalisten aanwezig om dit historische drama vast te leggen en over de hele wereld uit te zenden.

En daar heb je het, het officiële verhaal, dat Saskia Esken, mede-leider van SPD, bondig in een tweet heeft geperst :

“Tienduizenden extreemrechtse radicalen, Reichsbürger, QAnon-aanhangers, Holocaustontkenners, antisemitische complottheoretici en esoterici, die de media, de wetenschap en politici ‘schuldig’ verklaren en openlijk oproepen tot de bestorming van de Reichstag en een staatsgreep. Dat is de demonstratie in Berlijn van 29 augustus. “

Oh, en gisteren, terwijl ik deze column aan het schrijven was, zag ik dat de Berlijnse Senaat een nieuwe verordening had aangenomen die de deelnemers aan toekomstige protesten verplicht om allemaal maskers te dragen … dus neem ik terug wat ik in het begin schreef. Het lijkt erop dat GloboCap, of in ieder geval zijn Duitse tak, nog wat hamstig totalitarisme in zich heeft.

Ik zal u op de hoogte houden over het Gleichschaltung-proces en de opmars van het New Normal-totalitarisme in het algemeen. Onthoud ondertussen dat dit zo ongeveer een virus is! En de nazi’s komen deze keer echt! En plundering is een krachtig instrument om echte, blijvende verandering in de samenleving teweeg te brengen … oh ja, en het chocoladerantsoen is verhoogd! #

CJ Hopkins is een bekroonde Amerikaanse toneelschrijver, romanschrijver en politiek satiricus gevestigd in Berlijn. Zijn toneelstukken worden uitgegeven door Bloomsbury Publishing en Broadway Play Publishing, Inc. Zijn dystopische roman, Zone 23 , wordt uitgegeven door Snoggsworthy, Swaine & Cormorant. Deel I van zijn Consent Factory Essays wordt gepubliceerd door Consent Factory Publishing, een volledige dochteronderneming van Amalgamated Content, Inc. Hij is te bereiken op cjhopkins.com of consentfactory.org .

https://www.unz.com/chopkins/new-normal-gleichschaltung/

zie ook:

In 2014 publiceerde de Duitse journalist en schrijver Udo Ulfkotte een boek dat voor veel opschudding zorgde en beschreef hoe het journalistieke beroep grondig corrupt is en geïnfiltreerd door inlichtingendiensten.

Udo Ulfkotte stierf in januari 2017 aan een hartaanval, waarschijnlijk een deel van de ernstige medische complicaties die hij had door zijn blootstelling aan in Duitsland gemaakte chemische wapens die aan Saddam Hussein waren geleverd tijdens de oorlog tussen Iran en Irak in de jaren tachtig. ( NB.: maar het kan ook anders zijn: veel mensen die “hen” in de weg zitten omdat ze de waarheid blootleggen komen om door een “hartaanval”)

Zie bij de link hierboven een interview met hem.

Ulfkotte was zelf een journalist bij de Frankfurter Allgemeine Zeitung, één van de grootste dagbladen van Duitsland. Hij weet waarover hij spreekt, want hij deed er zelf ook aan mee. Andere journalisten deden, zoveel was te verwachten, badinerend over het boek van Ulfkotte.

Zie ook: Boek ‘Gekochte Journalisten’ van Udo Ulfkotte nu ook in het Nederlands

door REDACTIE NOVINI op 8 FEBRUARI 2016

Het boek Gekaufte Journalisten van de Duitse journalist Udo Ulfkotte verschijnt binnenkort ook in het Nederlands. De jonge, maar snel groeiende uitgeverij De Blauwe Tijger steekt zijn nek uit voor dit belangrijke werk.

De “pandemie” was gepland en op diverse plekken n het zicht gebracht zoals in deze kinderfilm van 2016:

In de animatie/kinderfilm ‘Hedgehogs’ (ook bekend als ‘Spiny Life’ en ‘Bobby The Hedgehog’) uit 2016 werd op bijna huiveringwekkend overeenkomstige wijze de corona pandemie uitgebeeld, compleet met de oorsprong in Azië en de invoering van mondkapjes, verplichte vaccinaties en op je lichaam aangebrachte trackers. In de film blijkt het werkelijke doel een massale exterminatie – oftewel uitroeiing – van de virus verspreiders te zijn. ‘Het verbaast me dat je er zo lang over hebben gedaan om daar achter te komen,’ spot de kwade genius achter dit duivelse plan tegen de jonge wetenschapper die tot zijn schrik ontdekt waar hij al die tijd aan meegewerkt heeft.

https://niburu.co/het-complot/15474-vier-jaar-geleden-voorspelde-kinderfilm-komst-coronavirus

zie over onvrijheid en pers: https://www.unz.com/jcook/for-years-journalists-cheered-assanges-abuse-now-theyve-paved-his-path-to-a-us-gulag/

Ze doen alles recht in ons gezicht en ze hebben de MSM en entertainmentindustrie in hun zak. Hun slaven doen het vuile satanswerk:

Mensen die oprecht misschien ooit dachten hun geld in de muziek te kunnen verdienen, worden gebruikt en kapot gemaakt. Ze worden tot slaaf gemaakt als ze hun ziel aan de duivel verkopen. Er is geen weg meer terug. Lees, kijk en huiver. ( VMA video music awards)