Over wie zijn de illuminati zijn

NB.: ik heb er vaker over geschreven maar in dit artikel nog eens alles op een rijtje. Vooral ook vanwege de uitleg van het fenomeen eeuwige staatsschuld.

herbloggen zie link onderaan (google translate gebruikt)

Door Richard Stone

“Een losse band van miljonairs en miljardairs” (Paul Simon).

“De wereld wordt bestuurd door heel andere personages dan degenen die zich niet achter de schermen bevinden” (Benjamin Disraeli).

“Geef mij controle over de munteenheid van een land, en het kan me niet schelen wie de wetten maakt” (Mayer Rothschild).

Samenzweringstheorie is de theorie dat het grootste deel van de wereld in het geheim wordt bestuurd door een kleine groep mannen die achter de schermen opereren. Samenzweringstheorie is nu een geaccepteerde uitdrukking, maar soms hoort men de uitdrukking, soms gefluisterd in plaats van gesproken. “De Illuminati”.

Wat betekent dit? Wie zijn de Illuminati? Ze zijn in wezen een kartel van internationale bankiers en industriëlen gevestigd in West-Europa en Noord-Amerika. De namen van bepaalde families blijven gedurende lange tijd bestaan. Enkele van de belangrijkste namen zijn Rothschild, Rockefeller, Morgan, Lazard, Warburg, Schroder en Schiff.

De cruciale familie is waarschijnlijk het huis van Rothschild, de afstammelingen van Mayer Rothschild (1743 – 1812) van Frankfurt. De mannelijke afstammelingen van deze familie huwden, gedurende ten minste twee generaties, over het algemeen met neven en nichten. De familie richtte bankinstellingen op in Wenen, Londen, Napels en Parijs, evenals in Frankfurt. Al sinds de middeleeuwen hebben deze families hun macht opgebouwd door tegen rentetarieven geld te lenen aan de monarchieën en regeringen van Europa die voor altijd in de schulden zaten, vooral in tijden van oorlog. Eerder dan de bevolking te belasten om geld in te zamelen, altijd een impopulaire maatregel, leenden ze meestal liever geld van de geldschieters. Dit was de geboorte van het concept ‘de staatsschuld’. “De landen van de wereld hebben eeuwig schulden, maar waar een schuldenaar is, is er een schuldeiser – aan wie is dit geld verschuldigd? Het is te danken aan deze coterie van internationale bankiers.

Tegen de negentiende eeuw was de macht van de familie Rothschild enorm. Ze verhoogden hun rijkdom met grote sluwheid en slimheid, terwijl ze een laag openbaar profiel behielden. Een opmerkelijk voorbeeld van hun methoden was hun exploitatie van de slag bij Waterloo. De Rothschilds hadden spionnen die het verloop van de strijd keken en zodra duidelijk werd dat Wellington had gewonnen, reisde een Rothschild-agent met maximale snelheid naar Londen, uren eerder dan Wellington’s eigen boodschapper. Rothschild ontving de boodschapper en begon opvallend zijn aandelen te verkopen. De hele beurs ging ervan uit dat Wellington had verloren en Napoleon had gewonnen, dus begon iedereen te verkopen, op dat moment kochten andere Rothschild-agenten enorme aandelen tegen weggeefprijzen. Zo werd een toch al enorm fortuin enorm vergroot.

De familie Rockefeller is misschien net zo belangrijk. De spilfiguur in deze familie was JDRockefeller, die zijn fortuin verdiende met Standard Oil of Esso in Ohio en Pennsylvania. Hij controleerde ook de spoorwegen. Toen er rivaliserende wegtransportsystemen werden opgezet, probeerde hij deze te blokkeren door zijn treinen over de wegen te parkeren bij overwegen. Zijn basistechniek was het koste wat het kost elimineren van concurrenten, gevolgd door het vestigen van een monopolie, gevolgd door het nemen van winst. Hij verwierf al snel naam voor enorme rijkdom, geheimhouding en harde en smerige zakenpraktijken. In zijn latere jaren had hij een hard en uitgemergeld uiterlijk, dus om zijn slechte “publieke imago” tegen te gaan, vond JD min of meer de PR-industrie uit. Hij liet korte films van zichzelf maken, bedoeld om het publiek te bekoren, bijvoorbeeld zelf golfen met een mooi klein kind. Deze film is onlangs op tv vertoond. Het heeft een nogal valse en amateuristische uitstraling, maar was zeer effectief bij het publiek van de dag.

De Rockerfellers hebben momenteel meerderheidsbelangen in Exxon (’s werelds grootste bedrijf) en de Chase Manhattan Bank, die biljoenen dollars per week omzet. Met al zoveel miljarden in handen, wat betekent meer geld? Het betekent duidelijk meer macht en meer controle over andere mensen, maar met welk doel en in wiens naam?

Blijkbaar in de naam van Lucifer, de gevallen engel ook wel bekend als de brenger van licht, vandaar de naam “Illuminati”, wat “de verlichte” betekent. Lucifer staat ook bekend om de kenmerken van trots, bedrog en vergankelijkheid. De illuminati werden blijkbaar in 1770 in Beieren gesticht door ene Adam Weisshaupt, een student van de joodse filosoof Mendelsohn, en gesteund door de familie Rothschild. De vereniging is altijd gebaseerd geweest op de loges van de vrijmetselarij, die in de loop van de achttiende eeuw op de hoogste niveaus werden overgenomen door agenten van de Illuminati. Vrijmetselarij is een zeer geheimzinnige instelling, in die mate dat leden op het ene niveau niet weten wat leden op een ander niveau doen. Daarom is het een organisatie die vol zit met bonhomie en goede daden op het lagere en middenniveau,

Zowel de vrijmetselarij als het jodendom hebben sterke wortels in de oude Egyptische systemen van religieus geloof, en het was juist deze gelijkenis die de illuminati tot de vrijmetselarij trok, want de meesten van hen waren joods. Het is tegenwoordig een bron van controverse om te speculeren of ze nog steeds overwegend joods zijn. Geen oneerlijk racisme bedoeld – ze zijn of zijn het niet. Er is zeker veel bewijs dat suggereert dat ze niet, George Bush bijvoorbeeld, een prominente Illuminati-figuur zijn en duidelijk niet Joods.

Het alziende oog op de US Dollar Bill

De Verenigde Staten van Amerika zijn min of meer een creatie van de vrijmetselarij. Het symbool van de vrijmetselarij werd op de hoeksteen van het Witte Huis geplaatst, terwijl de verzamelde vrijmetselaars-lodges stonden en naar de ceremonie keken. Het beroemde alziende oog in de piramide verschijnt op het biljet van één dollar. Het is een van de belangrijkste symbolen van de vrijmetselarij. Dit wetsvoorstel draagt ​​ook de inscriptie, in het Latijn, “1776, het jaar van de aanvang van een nieuwe wereldorde”. Als men zich aansluit bij de stippen gevormd door de sterren van de dertien oorspronkelijke staten, verkrijgt men een exacte Davidsster.

Het doel van de IlIuminati is totale controle over de wereld. De enige naties die tegen hun macht standhouden, zijn enkele islamitische naties en China, maar dit verzet is beperkt omdat de Illuminati een verpletterende economische macht hebben.

Er zijn bepaalde methoden van onderwerping en controle die onmisbaar zijn voor deze macht. De eerste is natuurlijk volledige controle over alle financiële systemen, alle leningen en leningen. Alle banken, alle hypotheekbanken en alle verzekeringsmaatschappijen moeten onder hun controle staan. Op het laagste niveau zal zelfs de kleinste bank gedwongen worden om de lijn te volgen. Op het hoogste niveau beslist de Wereldbank over het lot van landen. Het is een interessant en verbazingwekkend feit dat zowel de Federal Reserve Bank als de Bank of England worden gecontroleerd door deze Illuminati-dynastieën, ondanks de namen van deze banken, die suggereren dat ze worden beheerd voor algemeen nut. Er wordt gezegd dat zowel Abraham Lincoln als John Kennedy dit systeem wilden veranderen.

De tweede essentiële component is de controle over de media. Het wordt gecontroleerd door middel van zakelijke mode. Als de bestuursvergadering, of de managementvergadering, of de verkoopvergadering of de trainingsbijeenkomst suggereert dat feiten op een bepaalde manier moeten worden gepresenteerd, wie gaat ze dan anders presenteren? Er is een impliciete bedreiging voor iemands baan en iemands carrière. Er zijn maar weinig mensen die graag degradatie, bezuinigingen of uitkering onder ogen zien en de meeste mensen zijn zo ambitieus dat ze bijna alles ‘redelijk’ zullen doen om de gunst van hun superieuren te verbeteren. Dit is hoe zaken worden gecontroleerd en de media is het belangrijkste onderdeel van het zaken doen, want het controleert de geest van mensen. Mensen zijn erg vatbaar voor suggestie en hechten vaak meer waarde aan wat ze op “de doos” zien dan aan wat er in hun eigen straat gebeurt. De Illuminati weten dit en gebruiken deze suggestibiliteitsfactor volledig.

De derde factor in het controlesysteem zijn de universiteiten, en via hen het hele onderwijssysteem. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de scholen voor sociologie, politiek, economie en onderwijs, vandaar de “liberale” onderwijssystemen die vaak gedegenereerd en zelfs gewelddadig zijn. Hun mannen worden bij de universiteiten ingelijfd door middel van financiering door het grote bedrijfsleven. Vervolgens spreiden ze hun invloed neerwaarts via het tertiair naar het secundair en lager onderwijs.

De vierde factor is de enorme invloed die wordt uitgeoefend door twee soortgelijke organisaties, de Council of Foreign Relations in de VS en het Royal Institute of International Affairs in Engeland. Deze instellingen zijn scholen voor staatslieden, Illuminati-staatslieden. Ze zijn het stempelterrein van mannen als Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinksi en Lord Carrington. Deze twee “denktanks” hebben een cruciale invloed op alle Amerikaanse en Britse regeringen, ongeacht welke partij “aan de macht” is. De staatslieden geproduceerd door deze instellingen kunnen en zullen het lot van naties bepalen. De belastingvrije stichtingen zijn ook instrumenten van Illuminati-macht. De Ford Foundation en de Rockefeller Foundation zijn twee prominente voorbeelden van dit soort ‘liefdadigheidsinstellingen’. Ze waren nauw betrokken bij het ondersteunen van verschillende communistische machten toen de koude oorlog op zijn hoogtepunt was. Communisme versus kapitalisme wapenwedloop = meer geld en macht voor de Illuminati. Dit zijn dus enkele van de structuren waardoor de Illuminati werken, maar welke methoden gebruiken ze?

De ene kant tegen de andere plaatsen, met behulp van een theorie die door Hegel is bedacht, namelijk: Stelling versus antithese – synthese.

Elke kracht heeft de neiging om een ​​tegenovergestelde tegenkracht te hebben. Het conflict tussen de twee resulteert in een nieuwe situatie, de synthese. De illuminati maken het tot hun taak om de synthese te zijn. Zo wordt geen enkele probleemsituatie ooit “in de kiem gesmoord”, het wordt eerder gekoesterd en gebruikt, net zoals de Sovjet-Unie werd bevorderd en gebruikt.

De opname van immigrantengroepen in landen is een variatie op dit verdeel en heersproces. Elke groep kan tegen de andere worden uitgespeeld.

“Dubbel praten” en “dubbel denken”. George Orwell wist instinctief wat er aan de hand was toen hij deze twee uitdrukkingen bedacht:

ik ontken categorisch = het zal een beetje later gebeuren.

Vrede = oorlog op een andere manier.

Het ene zeggen en het andere doen is fundamenteel voor de beoefening van Illuminati. Ze geloven dat het publiek deze leugens zal accepteren door luiheid en wishful thinking. Helaas zijn ze meestal correct.

“Houd ze druk bezig, weer op de boerderij met de andere dieren.” We hebben het zo druk met zaken (of drukte) dat we niet begrijpen of deelnemen aan de beslissingen en gebeurtenissen die onze toekomst cruciaal zullen beïnvloeden.

Als er een echte machtsbeweging wordt gemaakt, gebeurt dit meestal in het geheim en plotseling vaak met het voorwendsel dat er niets is gebeurd. Er is voorbereiding op oppositie, maar conflict is vaak niet nodig omdat de meeste mensen zijn opgeleid om zo passief te zijn dat ze waarschijnlijk geen effectieve oppositie zullen creëren.

Gebruik van frontmannen in belangrijke posities. Deze frontmannen hebben het kenmerk van “slaafse gehoorzaamheid”, waarschijnlijk vanwege een smet of smet op hun karakter die ze graag willen verbergen. De meeste presidenten van de VS vallen in deze categorie. Ik denk aan de huidige situatie. Achter de tegenstander staat de man met echte kracht, die al lang op deze positie is geprepareerd. Mannen als Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski en George Bush vallen in deze categorie.

De moord op tegengestelde leiders zo stil en geheim mogelijk, om een ​​natuurlijke dood te simuleren. Als dit niet mogelijk is vanwege tijdgebrek of andere beperkte omstandigheden, worden surrogaten gebruikt en worden de verdenkingen gedekt door misleiding, valse beschuldigingen en indien nodig meerdere aanslagen. Geïnduceerde hartaanvallen, nep-motorongevallen en schijnbare zelfmoorden zijn ook favoriete methoden voor moord.

Social engineering. Een gemakkelijk te manipuleren gepeupel is wat nodig is. Gemengde bevolkingsgroepen met een zwakke moraal, zwakke tradities, een laag opleidingsniveau en een zwakke groepswil zijn het doel. Degenen met speciale bekwaamheden kunnen eruit worden gehaald en opgeleid om de illuminati te dienen voor technische doeleinden, veiligheidsdoeleinden of als onderdeel van het propaganda-apparaat. De middenklasse zal overbodig worden en zal worden gereduceerd tot relatieve armoede.

Spot en onderwerping van de manieren en moraal van samenlevingen die weerstand tonen. Controle van de media, de mode-industrie en de onderwijssystemen zijn essentiële componenten in deze strategie. “Vrije liefde”, de cultus van de jeugd, bespotting van de christelijke en islamitische geloven vallen ook in deze categorie. “Ik geef niks om Jezus Christus” is een recent meesterwerk van een van Hollywoods grootste starts. Hij realiseerde zich waarschijnlijk niet wat hij zei, wat hem een ​​‘nuttige idioot’ maakt. Een ‘nuttige idioot’ is veel effectiever dan een bewuste supporter. Door deze middelen van ondermijning worden samenlevingen en naties van binnenuit veroverd en is een openlijke strijd meestal niet nodig.

Het voeren van niet-aflatende economische oorlogvoering. Dit is de echte oorlog en gaat door, zelfs terwijl de bommen vallen en de kogels vliegen. Het belangrijkste onderdeel is de controle over de economie van de vijand na het conflict. De recente economische crash in de landen in het Verre Oosten is in werkelijkheid een bevestiging van de economische macht van de Illuminati, een uitdrukking van economische dominantie. De Illuminati hebben nu 10-15% van de Japanse economie in handen. Dit is algemeen bekend, dat is wat er tegen spotprijzen is gekocht. In werkelijkheid controleren ze waarschijnlijk veel meer.

Controle en exploitatie van de normen van de volksgezondheid. De verkoop van geneesmiddelen op recept is een enorme onderneming die megawinsten genereert. Medische operaties en behandelingen kunnen ook voor grote bedrijven zeer winstgevend zijn. Deze extreme behandelingen hebben hun plaats, maar worden teveel gebruikt om winst te maken.

In feite hebben grote bedrijven, met name de grote farmaceutische bedrijven, een gevestigd belang bij de slechte gezondheid van de bevolking. Deze bedrijven, die werken via de Amerikaanse Food and Drug Administration, hebben geprobeerd de gezondheidsvoedingsindustrie te onderdrukken. Hierin hebben ze grotendeels gefaald, maar nu is het de bedoeling het te bezitten en te beheersen, zodat gezondheidsvoedsel alleen door de elite kan worden verstrekt.

Argument door laster van karakter. Het feitelijke debat wordt genegeerd terwijl personages worden belasterd. Dit is meestal een zeer effectieve techniek, omdat veel mensen erg suggestief zijn en terughoudend lijken om hun redeneervermogen te gebruiken. Zo kan een “lastercampagne” gemakkelijk de aandacht van de feiten afleiden.

Concluderend wordt het steeds duidelijker dat er een wereldregering aan het ontwikkelen is, en velen zouden zeggen dat het waarschijnlijk geen slechte zaak is, maar weinigen hebben gevraagd met welk doel deze “nieuwe wereldorde” wordt gecreëerd. Evenmin hebben ze zich afgevraagd wat de gevolgen zullen zijn. Deze gevolgen (of enkele daarvan) zullen waarschijnlijk als volgt zijn:

• Hogere winsten voor grote bedrijven, toenemende armoede voor de middenklasse (die ze verachten). Een snelle achteruitgang van morele normen en de bevordering van sociaal verval.

• Vergankelijkheid. Banen die niet lang duren; buurten die niet duren.

• Toenemende criminaliteit en geweld.

• Verval en ondergang van openbare diensten; vervanging door particuliere onderneming – goede service voor de weinigen die het kunnen betalen.

• Aanhoudende slechte gezondheid voor het grootste deel van de bevolking als gevolg van stress; voedsel van slechte kwaliteit; voedselsupplementen; genetische manipulatie; vervuiling en drugs. Er is misschien een goede gezondheid voor degenen die het kunnen betalen – alleen de rijken en goed geïnformeerd.

• De geleidelijke afschaffing van nationale regeringen, die meer bevoegdheden zullen krijgen zoals de regionale regeringen van nu.

• De vorming van verschillende conglomeraties zoals de Verenigde Staten.

Na verloop van tijd zal er een wereldleider worden aangekondigd, een echte deze keer. Jammer dat hij een cynische minachting zal hebben voor het grootste deel van de mensheid. Verdienen we het?

zie ook op mijn blog: