Over VN Agenda 21 die bijna volledig is uitgevoerd

herbloggen van www.wimjongman.nl

Het “verval” van het onderwijs in Amerika is in minder dan vijf decennia bereikt.

VN Agenda 21 is al bijna volledig uitgevoerd.

Door Dr. Ileana Johnson Paugh – 6 augustus 2020

VN Agenda 21 is dicht bij volledige uitvoering. Toen ik me voor het eerst bewust werd van de VN Agenda 21, twee decennia geleden, begon ik alles te lezen wat ik kon vinden, en hoe meer ik las, hoe dieper mijn zoekopdrachten me brachten – de grote octopus die het milieu als excuus gebruikte, rekte zijn tentakels ver en breed uit over de hele wereld. Ik kon het zelf nauwelijks geloven, want ik vond lange documenten, conferenties, video’s van politici, presidenten en beroemde mensen die deze globalistische agenda doordrukten, en uitvoerende orders gaven om deze uit te voeren door middel van een fiat op alle niveaus van de overheid.

Het was schokkend dat de hele cabal [complot beramende kliek] daar in het vizier was, maar toch beschuldigde men óns van samenzweringstheorieën. Zelfs sommige conservatieven spraken over Agenda 21 van de VN in verdoezelende bewoordingen en stelden voor dat de enige juiste vermelding ervan in de context van eigendomsrechten was. Maar toch is het zo veel meer omdat het alles omvat wat we in ons dagelijks leven en in het bedrijfsleven doen. (Bron : https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21 )

De globalisten hebben zulke grote stappen gezet, dat ze de oorspronkelijke Agenda 21 van 1992 van de VN hebben omgevormd tot Agenda 2030 van de VN. (Bron: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf )

De Democratische [Socialistische] Partij heeft het goedgekeurd als de Green New Deal, die noch groen, noch nieuw is, noch een deal, een overeenkomst, integendeel, het is een totale controle over ons persoonlijk en economisch leven. (Bron)

Met behulp van niet-gekozen individuen en NGO-tentakels, verspreidde deze VN Agenda 21 zich over de hele wereld op lokaal, staats- en federaal overheidsniveau zoals een bosbrand in het jonge groen. Een slimme groei, met zijn lynchachtige Duurzame Ontwikkeling en haar zeventien doelstellingen.

Mensen werden betrapt op het feit dat ze niet op de hoogte waren, en plotseling ontdekten ze dat hun privé-eigendom, hun manier van leven, hun ontwikkelings- en bedrijfsmodellen fundamenteel werden veranderd door corrupte politici, wat deze NGO’s bedachten, ontwikkelden en gemeenschappen dwongen om hun ideeën over stedelijke ontwikkeling, onroerend goed, vervoer, familie en religie over te nemen, geboortecijfers, huisvesting, voedsel, herverdeling van rijkdom, onderwijs, welzijn, medische zorg, bouw, technologie, brandstofgebruik, watergebruik, recreatie, zonering, landbouw en al het andere dat ons leven en onze economie maakte tot wat ze zijn, en zo de samenlevingen fundamenteel transformerend om het aan te passen bij hun milieugerichte ideeën en marxistische filosofie.

Om het allemaal eeerst even samen te vatten: Terwijl we allemaal gelukzalig sliepen omdat we een vrije maatschappij waren, werden we afdelingen van de octopus van de Verenigde Naties en haar derdewereldbureaucraten in een alliantie met machtige miljardairs en technocraten. Erger nog, de VN gebruikte onze eigen belastingdollars om haar snode VN Agenda 21 te verwezenlijken.

Het idee van de globalistische “interdependentie” [onderlinge afhankelijkheid] is te vinden in vele linkse organisaties en milieuhandvesten.

De historicus Henry Steele Commager, de vermeende omschrijver van het moderne liberalisme in Amerika en een hardnekkig strijder tegen het McCarthyisme [opsporing communisme], stelde een alarmerend document op, “A Declaration of Interdependence” [Onafhankelijkheidsverklaring], die werd gepresenteerd op de World Affairs Council of Philadelphia op 24 oktober 1975 en vervolgens werd ondertekend op 30 januari 1976 in de Congress Hall in Philadelphia door verschillende leden van het Congres en werd onderschreven door niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en VN-agentschappen. Het feit dat een dergelijk document werd ondertekend op de Tweehonderdste verjaardag van onze natie is nog beledigender.

De uittreksels zijn nogal schokkend:

“Twee eeuwen geleden brachten onze voorvaderen een nieuwe natie voort; nu moeten we samen met anderen een nieuwe wereldorde voortbrengen.”

“We bevestigen dat de economie van alle naties een naadloos web is, en dat geen enkele natie haar processen van productie en monetaire systemen nog effectief kan handhaven zonder de noodzaak van collaboratieve regulering door de internationale autoriteiten te erkennen.

En wie zouden deze internationale autoriteiten kunnen zijn, die onze monetaire systemen zouden controleren en reguleren? Nu kunnen we dat duidelijker zien door de overhaaste drang naar een economie zonder contant geld, die zogenaamd belaagd wordt door het tekort aan munten en werkt met vies papiergeld, en het zich ontwikkelende idee van één enkele wereldvaluta.

Agenda 21 van de VN was een van de documenten die in 1992 op de Wereldtop in Rio de Janeiro door 178 landen werd geproduceerd en ondertekend. “De Milieutop heeft de Verklaring van Rio over milieu en ontwikkeling, de Verklaring over de bosbouwbeginselen en Agenda 21 opgeleverd. De Milieutop heeft ook geleid tot de totstandkoming van het Verdrag inzake biologische diversiteit en het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering. (Bron: https://www.encyclopedia.com/environment/energy-government-and-defense-magazines/earth-summit-1992 )

Op de website van David Suzuki staat dat “De Verklaring van Onderlinge Afhankelijkheid onze waarden als organisatie uitdrukt. Ze werd geschreven voor de V.N. Earth Summit van 1992 in Rio de Janeiro, waar delen van onze verklaring werden verweven met het werk van anderen over de hele wereld om het Earth Charter te vormen”. (Bron: https://davidsuzuki.org/about/declaration-of-interdependence/#:~:text=Declaration%20of%20Interdependence%20The%20Declaration%20of%20Interdependence%20expresses,around%20the%20world%20to%20form%20the%20Earth%20Charter )

Het Global Interdependence Center heeft zijn eigen Verklaring van Onderlinge Afhankelijkheid geschreven om onder andere het doel, “Oprichten van een nieuwe wereldorde of compassie, vrede, recht, en veiligheid, en het is essentieel dat de mensheid zich bevrijdt van de beperkingen van nationale vooroordelen, en erkent dat de krachten die haar verenigen onvergelijkbaar dieper zijn dan de krachten die haar verdelen – dat alle mensen deel uitmaken van één mondiale gemeenschap, afhankelijk zijn van één lichaam van hulpbronnen, verbonden zijn door de banden van een gemeenschappelijke mensheid en geassocieerd zijn in een gemeenschappelijk avontuur op de planeet Aarde”. (Bron: https://www.interdependence.org/about/overview-mission/declaration-of-interdependence/ )

Het bestaan van Amerika als land is nu in hun ogen een “nationaal vooroordeel” en we moeten in hun marxistisch ontworpen wereldgemeenschap een nieuwe wereldorde tot stand brengen voor het algemeen belang, voor het collectief.

De Unanieme Verklaring van onderlinge afhankelijkheid werd opgesteld door Cliff Humphrey, die zich baseerde op de Verklaring van Onafhankelijkheid en deze herzag om het in september 1969 te creëren wat werd aangeduid als “het oprichtingsdocument van de milieubeweging”. Met behulp van vergelijkbare kalligrafie en syntaxis leek het één pagina tellende document op het document van Thomas Jefferson. (The Unanimous Declaration of Interdependence: http://revolution.berkeley.edu/declaration-of-interdependence/ )

De National Education Association (NEA) heeft in 1976 een sociaal studieprogramma opgesteld met de naam “A Declaration of Interdependence”: Onderwijs voor een wereldwijde gemeenschap. Congreslid Marjorie Holt (R-MD) beschreef het als “een afschuwelijk verraad aan de Amerikaanse onafhankelijkheid.” (Bron: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED142500.pdf )

Het eerste “kardinale uitgangspunt” van dit leerplan, zoals gepresenteerd op pag. 8 van het oorspronkelijke document, was Global Community uitgelegd als “Het benadrukken van onze relatie als natie tot de andere naties van de wereld en onze verantwoordelijkheden als mens tot de biosfeer. Het erkennen van de concepten van multi-etnisch, multicultureel en meertalig onderwijs in pluralistische samenlevingen.” (Bron)

Tijdens onze tweehonderdste verjaardag van Amerika bereidden de NEA-leraren het terrein voor om ons land fundamenteel te transformeren door dit in de studenten te zaaien met het idee dat ze geen Amerikanen zijn, maar wereldburgers. “Onderwijs in Amerika’s derde eeuw zal een proces zijn om studenten voor te bereiden om burgers van de wereld te worden, een wereld waarin dit land slechts een deel van het geheel vormt.” Zo zei de NEA op Gelukkige Verjaardag van Amerika. (Bron)

Van de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van Agenda 21 van de VN is doel nr. 4 gericht op “het waarborgen van inclusief en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs en het bevorderen van mogelijkheden voor een leven lang leren voor iedereen”. (Bron: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf )

Doel #4 wordt ondersteund door Global Education First Initiative (GEFI). GEFI is gericht op “het centraal stellen van kwaliteitsvol, relevant en transformatief onderwijs in de sociale, politieke en ontwikkelingsagenda’s en het genereren van aanvullende en voldoende financiering voor onderwijs door middel van aanhoudende wereldwijde inspanningen voor de wereldwijde onderwijsbeweging”. (Bron: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/211617%20Goals%2017%20Partnerships.pdf )

Voor het geval u zich afvraagt waarom ons land zo onpatriotisch, anti-Amerikaans, zelfhaatdragend en marxistisch wordt, kijk dan eens naar de gehersenspoelde leraren van Amerika, de academische wereld, de lange geschiedenis van het veranderen van het onderwijs voor Amerikaanse kinderen en de vernietiging van Amerika door de globalistische VN Agenda 21 die de afgelopen 28 jaar in uw buurt stilletjes is uitgevoerd. Het “veranderen” van het onderwijs in Amerika is in minder dan vijf decennia bereikt.

[Opmerking vertaler: Dit gaat ook op voor Europa.]

Dr. Ileana Johnson Paugh, Ileana Writes is een freelance schrijver, auteur, radiocommentator en spreker. Haar boeken, “Echoes of Communism”, “Liberty on Life Support” en “U.N. Agenda 21: Environmental Piracy,” “Communism 2.0: 25 Years Later” zijn verkrijgbaar bij Amazonië in paperback en Kindle.

Bron: U.N. Agenda 21 is Close to Full Implementation: https://canadafreepress.com/article/u.n.-agenda-21-is-close-to-full-implementation

https://www.wimjongman.nl/nieuws/2020/agenda-21-vervulling.html