Over de apocalyptische tijden

Als we het nieuws maar een beetje volgen, worden we evengoed iedere dag geconfronteerd met nieuws dat ons kan doen huiveren. We kunnen ook onze hoofden in het zand steken en denken: “dit is nog ver weg”, “dat speelt niet hier”, “als we volhouden, is over een paar maanden alles weer normaal” enz.

Als we realistischer kijken, zien we een wereld die steeds krankzinniger wordt en iedere dag als we denken: “het kan niet erger”, dan is er iets dat toch erger of gekker is.

Alles loopt nu versneld naar een climax en we kunnen nu nog iedere dag aangrijpen om bij ons zelf te rade te gaan hoe we in ons leven staan. Doen we het wel goed? Zijn we dienend voor God of zijn we niet bezig met ons einde en daarna?

Velen denken dat het hun tijd wel zal duren, er zijn er ook die denken dat er misschien wel een God zal zijn maar ze wachten wel af: als ik dood ben en er is niks dan heb ik me voor niks zorgen gemaakt en als hij er wel is, merk ik het wel. Allemaal een verkeerde insteek.

Waar veel mensen ook mee worstelen is het lijden en het kwaad. Waarom is er zoveel lijden als er een god is? Als er een god zou zijn, zou er geen kwaad zijn, dus is er geen god. Ook al fout.

Dan zijn er nog die beweren dat God liefde is en dat als wij daar maar in mee gaan, alles goed komt.

Al weer fout. God is niet alleen maar liefde en ook Jezus bracht niet alleen maar liefde.

God zocht onze liefde maar God zoekt ook rechtvaardigheid. Dat deed Zijn Zoon ook. Hij wees de mens op zijn tekortkomingen en zijn zondig gedrag waardoor er een blokkade ontstond op de weg naar het kennen van God. Pas als je begreep wat de boodschap was en je Jezus aanvaardde en Zijn redding, werd de blokkade opgeheven. Helaas is voor velen deze leer verdwenen.

Er zijn mensen die de waarheid zoeken en daarbij een algemene religie bedenken met daarin een bevestiging van een liefhebbende God, gelijk met Bewustzijn, een spirituele dimensie waar idealen

zoals de absolute waarheid, gerechtigheid, schoonheid en liefde vanzelfsprekend zijn. Zij zien waarheid als een morele dimensie zoals licht en dat dat alles is wat we moeten zoeken. Dit denken komt uit de new age. Zij denken dat de mens door God naar de aarde is gestuurd om de hemel op aarde te creëren , maar in plaats daarvan zien ze dat we we op weg naar de hel op aarde zijn en dat kunnen ze niet rijmen met God die liefde is. God is liefde voor diegenen die Hem aanvaarden op Zijn condities maar dat wil niet zeggen dat God dan alle lijden wegneemt. Helaas, lijden is een wake up call. Als dat er niet is, verliest de mens zich in de wereld en denkt hij niet meer na over zijn rol als kind van God.

We zijn gehersenspoeld om termen als “God” te verwerpen, we zijn vakkundig bij de leer van Jezus weggehaald. Dat hebben “zij” gedaan. De Illuminatie zijn satanisten die zich Gods plaats hebben toegeëigend. Zij vereren lucifer en geloven dat zij recht hebben op de aarde er op kunnen leven als goden. Ze hebben onze geschiedenis herschreven en beïnvloed en ons weggehaald bij de juiste leer uit de bijbel. Zij die zich joden noemen en het niet zijn, zijn al vanaf onze begintijd bezig onze levens te ondermijnen omdat zij zich laten leiden door lucifer. Jezus is gekomen om als Offer deze schande weg te nemen en ons uit de invloedssfeer van lucifer te halen.

Daar gaat de geschiedenis van het oude testament over en daarom heeft Jezus ons een nieuw testament gegeven.

In het oude testament lezen we over vernietiging. Niet omdat God het leven niet als heilig beschouwde. Hij wilde de leer van lucifer, de baälaanbidding, teniet te doen. Dat is het verhaal van de vernietiging van het gouden kalf door Mozes en van hen die de moloch verkozen. Dat is de strijd van de volkeren in het O.T. maar dat werd ons zo niet geleerd.

Het joodse volk was en is geen uitverkoren volk in de zin van “lievelingsvolk”. Het was een volk dat uitgekozen werd met een opdracht: ga weg uit babylon ( ga weg bij de leer van lucifer) en verkondig mijn boodschap dat Ik het Ben. Ze hielden zich er niet aan en Jezus kwam om de verbinding tussen God en mens te herstellen. Maar die verbinding komt tot stand op voorwaarde van God en niet van ons. Denk niet dat je er bent als “je toch goed leeft”. Als je Jezus niet aanvaard hebt, als je Zijn Redding niet aanvaard hebt, is er geen verbinding. Dit aanvaarden heet wedergeboren.

Mensen die niet geloven dat de bijbel het woord van God is maar “gewoon een boek” en gewoon geschreven door gewone mannen vol symboliek en allegorie, hebben het niet begrepen.

Mensen die niet geloven dat Jezus God was maar een gewone man of profeet, hebben het niet begrepen.

Mensen die geloven dat Jezus alleen een evangelie predikte van liefde, hebben het niet begrepen. Jezus was niet alleen maar liefde, net zoals God dat niet is. Jezus was scherp en veroordeelde ook (denk aan het uitdrijven van de geldwisselaars uit de tempel)

Wat ons mens maakt is onze ziel en het verlangen naar God. Als we dat levend hebben weten te houden ondanks alle foute leer en hersenspoeling, kunnen we gedreven worden naar de juiste begrippen en de juiste leer en houding zoals God het werkelijk wil zodat we deel uit kunnen gaan maken van Zijn Koninkrijk. Want dat is uiteindelijk onze definitieve bestemming: een eeuwig leven in het Koninkrijk van Jezus, in de Godfamilie. En daar gaat de bijbel over en de profetie in de bijbel gaat nergens anders over. Dat maakt niet fatalistisch zoals sommigen denken maar juist hoopvol.

Het hele punt van de NWO met een goedgekeurde wereldreligie is satanisch, bedoeld om te ontkennen dat de mens een zielsverbinding heeft met het goddelijke. Ze verhongeren opzettelijk onze ziel door ons troostende muziek, films en kunst te ontnemen en wat ze geven en wat uit de “hollywoodstal komt is vaak pervers en ver bij schoonheid en troost vandaan. De samenleving is satanisch bezeten door de kabbalistische illuminatie (vrijmetselaars). God is de Schepper. God creëert en ons geluk ligt in het “nadenken”over God en het volgen van Zijn Plan.

Als je “gewoon spiritueel” bent en de God van de bijbel ontkent, loop je waarschijnlijk afgoden achterna. Lucifer is er op uit om zielen te winnen voor zijn aanbidding. Een christen weet dat er maar één God is, de Schepper, de Vader van Jezus Christus.

2 Johannes 1: 9: Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon.

Christus zegt in Johannes 14, 15 en 21 Wie mijn geboden heeft en ze onderhoudt, die is het die mij liefheeft; en wie mij liefheeft, zal door mijn Vader worden liefgehad, en ik zal hem liefhebben en mijzelf aan hem openbaren”.

Er is een simpele reden waarom er een voortdurend conflict is tussen het Oude en het Nieuwe Testament. De “god” van het Oude Testament is vaak de satan ( ik heb er vaak over geschreven: over de vele “gezichten” van god in het O.T. En de corruptie in de bijbel) die eigenlijk de ware god is van traditionele kabbalistische / Talmoedische Joden, zijn “uitverkoren volk”, terwijl God van het Nieuwe Testament de ware God is van liefde, waarheid, perfectie, harmonie en schoonheid, de ware God van de hele schepping en van alle mensen.

Met de komst van Christus heeft het O.T. eigenlijk afgedaan maar dat is ons niet geleerd. Voor evangelische / zionistische christenen is het erg moeilijk te aanvaarden dat het O.T. er niet meer toe doet omdat in het O.T. Israël zo’n grote rol speelt en nu verwarren zij het land Israël van nu met het land en volk van toen. En de politiek van Israël moet ze constant cognitieve dissonantie brengen.

Dat deze christenen op een dwaalspoor zijn komt door “hen”. Zij die zich zo noemen en het niet zijn maar zij die wel de wereld in hun greep houden.

Hieraan ken je de Geest van God: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees is gekomen, is van God, en elke geest die Jezus niet belijdt, is niet van God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij komt en nu al in de wereld is (1 Johannes 4: 2–3).