Over medisch verraad

Herbloggen zie link hierna Nederlands met google translate

Big Tech commits MEDICAL TREASON by censoring doctors’ video revealing covid-19 CURE being suppressed by Big Pharma / Big Science fraudsters

Monday, July 27, 2020 by: Mike Adams

Tags: badhealth, badmedicine, badscience, Big Pharma, covid-19, evil, infections, outbreak, pandemic, President Trump, rigged, science fraud, traitors, treason

23K VIEWS

Image: Big Tech commits MEDICAL TREASON by censoring doctors’ video revealing covid-19 CURE being suppressed by Big Pharma / Big Science fraudsters

(Natural News) Big Tech, a massive criminal enterprise that colludes with Big Pharma to see Americans enslaved under a system of medical tyranny, has now committed an act of medical treason against all Americans.

They’ve blacklisted a powerful video of doctors presenting the solution to covid-19 that can save lives, end the pandemic and get America back to work right now.

This malicious censorship by Big Tech has reached the level of criminal treason against the United States of America. The CEOs of Google, YouTube, Facebook and Twitter must be arrested and charged with treason, and their corporations must be seized and shut down to prevent further acts of treason against the United States of America.

Breitbart News has the full story: (see the censored video below, via Brighteon.com)

Facebook has removed a video posted by Breitbart News earlier today, which was the top-performing Facebook post in the world Monday afternoon, of a press conference in D.C. held by the group America’s Frontline Doctors and organized and sponsored by the Tea Party Patriots. The press conference featured Rep. Ralph Norman (R-SC) and frontline doctors sharing their views and opinions on coronavirus and the medical response to the pandemic. YouTube (which is owned by Google) and Twitter subsequently removed footage of the press conference as well.

The video accumulated over 17 million views during the eight hours it was hosted on Facebook, with over 185,000 concurrent viewers.

The livestream had accumulated over 17 million views by the time of its censorship by Facebook.

Get more news like this without being censored: Get the Natural News app for your mobile devices. Enjoy uncensored news, lab test results, videos, podcasts and more. Bypass all the unfair censorship by Google, Facebook, YouTube and Twitter. Get your daily news and videos directly from the source! Download here.

In terms of viral velocity, the post was beating content from many other prominent accounts on Facebook today, including Hillary Clinton, Rev. Franklin Graham. and Kim Kardashian.

Over 185,000 viewers were concurrently watching the stream when it aired live Monday afternoon.

The event, hosted by the organization America’s Frontline Doctors, a group founded by Dr. Simone Gold, a board-certified physician and attorney, and made up of medical doctors that came together to address what the group calls a “massive disinformation campaign” about the coronavirus. Rep. Ralph Norman also spoke at the event.

“If Americans continue to let so-called experts and media personalities make their decisions, the great American experiment of a Constitutional Republic with Representative Democracy, will cease,” reads the event’s information page.

The event was organized and sponsored by the Tea Party Patriots.

“We’ve removed this video for sharing false information about cures and treatments for COVID-19,” a Facebook company spokesman Andy Stone told Breitbart News. The company did not specify what portion of the video it ruled to be “false information,” who it consulted to make that ruling, and on what basis it was made.

Facebook’s decision to censor the livestream was quickly followed by YouTube, the Google-owned video-sharing platform. The video had over 80,000 views on YouTube prior to its removal.

Following Facebook and YouTube’s removal of the video, Twitter followed suit, removing Breitbart News’ Periscope livestream of the press conference. Jack Dorsey’s platform also then limited the Breitbart News official account, indicating that tweets containing links to multiple stories about the press conference violate the platform’s COVID-19 policies.

… end of Breitbart story.

But thanks to Brighteon, users are now posting segments of this powerful, critical, lifesaving video. Watch one segment here:

Brighteon.com/3571f9ae-ec43-4254-8a56-1a931c250888

Sharable link:

Brlghteon.com/3571f9ae-ec43-4254-8a56-1a931c250888

Also see this related site: MedicineUncensored.com

Watch Brighteon.com for more videos from this group, as we fight against the treasonous tech giants to defend humanity against the Big Pharma criminal drug cartels.

Google translate:

Big Tech pleegt MEDISCHE TRAINING / verraad door de video van artsen te censureren waarin wordt onthuld dat covid-19 CURE wordt onderdrukt door fraudeurs van Big Pharma / Big Science

Maandag 27 juli 2020 door: Mike Adams

Tags: badhealth , badmedicine , badscience , Big Pharma , covid-19 , evil , infecties , outbreak , pandemic , President Trump , opgetuigd , wetenschapsfraude , verraders , verraad

23K KEER BEKEKEN

Afbeelding: Big Tech pleegt MEDISCHE VERRAAD door de video van artsen te censureren waarin wordt onthuld dat covid-19 CURE wordt onderdrukt door Big Pharma / Big Science-fraudeurs zie link

( Natural News ) Big Tech, een enorme criminele onderneming die samenwerkt met Big Pharma om te zien dat Amerikanen tot slaaf worden gemaakt onder een systeem van medische tirannie, heeft nu een daad van medisch verraad gepleegd tegen alle Amerikanen.

Ze hebben een krachtige video van artsen op de zwarte lijst gezet die de oplossing voor covid-19 presenteren die levens kan redden, de pandemie kan beëindigen en Amerika nu weer aan het werk kan krijgen.

Deze kwaadaardige censuur door Big Tech heeft het niveau van crimineel verraad tegen de Verenigde Staten bereikt. De CEO’s van Google, YouTube, Facebook en Twitter moeten worden gearresteerd en beschuldigd van verraad , en hun bedrijven moeten in beslag worden genomen en worden gesloten om verdere verraad tegen de Verenigde Staten van Amerika te voorkomen.

Breitbart News heeft het volledige verhaal : (zie de gecensureerde video hieronder, via Brighteon.com)

Facebook heeft een video verwijderd die eerder vandaag door Breitbart News is gepost, de best presterende Facebook-post ter wereld op maandagmiddag, van een persconferentie in DC die werd gehouden door de groep America’s Frontline Doctors en werd georganiseerd en gesponsord door de Tea Party Patriots. Op de persconferentie waren Rep. Ralph Norman (R-SC) en eerstelijnsartsen aanwezig die hun mening en mening gaven over coronavirus en de medische reactie op de pandemie. YouTube (eigendom van Google) en Twitter hebben vervolgens ook beelden van de persconferentie verwijderd.

De video heeft tijdens de acht uur dat hij op Facebook werd gehost meer dan 17 miljoen keer bekeken, met meer dan 185.000 gelijktijdige kijkers.

De livestream was meer dan 17 miljoen keer bekeken op het moment van censuur door Facebook.

Ontvang meer nieuws zoals dit zonder gecensureerd te worden : download de Natural News-app voor uw mobiele apparaten. Geniet van ongecensureerd nieuws, laboratoriumtestresultaten, video’s, podcasts en meer. Omzeil alle oneerlijke censuur door Google, Facebook, YouTube en Twitter. Ontvang uw dagelijkse nieuws en video’s rechtstreeks van de bron! Hier downloaden : Zie link

In termen van virale snelheid versloeg de post de inhoud van vele andere prominente accounts op Facebook vandaag, waaronder Hillary Clinton, Rev. Franklin Graham. en Kim Kardashian.

Meer dan 185.000 kijkers keken tegelijkertijd naar de stream toen deze maandagmiddag live werd uitgezonden.

Het evenement, georganiseerd door de organisatie America’s Frontline Doctors , een groep opgericht door Dr. Simone Gold, een door de raad gecertificeerde arts en advocaat, en samengesteld uit artsen die samenkwamen om de ‘massale desinformatiecampagne’ aan te pakken die de groep noemt het coronavirus. Rep. Ralph Norman sprak ook op het evenement.

“Als Amerikanen doorgaan met het laten nemen van zogenaamde experts en media-persoonlijkheden, zal het grote Amerikaanse experiment van een constitutionele republiek met representatieve democratie ophouden”, aldus de informatiepagina van het evenement.

Het evenement werd georganiseerd en gesponsord door de Tea Party Patriots.

“We hebben deze video verwijderd vanwege het delen van valse informatie over behandelingen en behandelingen voor COVID-19”, vertelde een woordvoerder van het Facebook-bedrijf Andy Stone aan Breitbart News. Het bedrijf heeft niet gespecificeerd welk deel van de video volgens haar ‘valse informatie’ was, wie het heeft geraadpleegd om die uitspraak te doen, en op welke basis het is gemaakt.

Het besluit van Facebook om de livestream te censureren werd snel gevolgd door YouTube, het door Google beheerde platform voor het delen van video’s. De video was meer dan 80.000 keer bekeken op YouTube voordat deze werd verwijderd.

Nadat Facebook en YouTube de video hadden verwijderd, volgde Twitter het voorbeeld en verwijderde de periscoop-livestream van Breitbart News van de persconferentie. Het platform van Jack Dorsey beperkte toen ook het officiële account van Breitbart News, wat aangeeft dat tweets met links naar meerdere verhalen over de persconferentie in strijd zijn met het COVID-19-beleid van het platform.

… Einde Breitbart-verhaal.

Maar dankzij Brighteon plaatsen gebruikers nu segmenten van deze krachtige, kritische, levensreddende video. Bekijk hier een segment:

Brighteon.com/3571f9ae-ec43-4254-8a56-1a931c250888

Deelbare link:

Brlghteon.com/3571f9ae-ec43-4254-8a56-1a931c250888

Zie ook deze gerelateerde site: MedicineUncensored.com

Bekijk Brighteon.com voor meer video’s van deze groep, terwijl we vechten tegen de verraderlijke techreuzen om de mensheid te verdedigen tegen de criminele drugskartels van Big Pharma.

https://www.naturalnews.com/2020-07-27-big-tech-commits-medical-treason-censoring-doctors-video-covid-19-cure.html