Over God in ons leven toelaten

Voor een groot aantal bijbeldeskundigen van deze tijd lijdt het geen twijfel dat de wereld zich in de richting van de een of andere immense catastrofe beweegt. Nog nooit is de wereld getuige geweest van zoveel onheilspellende ontwikkelingen en zulke snelle veranderingen. Deze ontwikkelingen geven het gevoel dat er een crisis dreigt. De wereld lijkt op een reusachtige machine die aan het dol draaien is. Hoe lang zal het nog duren voordat het tot een uitbarsting komt? Diverse Bijbelse profetieën en het Bijbelboek Openbaring maken duidelijk dat er een moment zal komen waarin het huidige wereldbestel volkomen vast zal lopen en alleen maar gered kan worden door een ingrijpen van God.

Het is inmiddels niet alleen meer duidelijk voor bijbeldeskundigen alleen. Op veel alternatieve media zie je bloggers over de hele wereld pogingen doen om de mensheid wakker te schudden.

Het gaat niet alleen om fysieke aanvallen maar het gaat nu ook om geestelijke aanvallen. “Zij” willen niet alleen een wereld met veel minder mensen, zij willen die wereld beheersen en ze willen de ziel van de mens.

Het gaat er bij veel van de “alternatieve” bloggers niet om om je te leren je vege lijf te redden of om aan “zieltjeswinnerij” te doen. Deze bloggers zijn oprecht in hun poging je te laten zien dat er wel degelijk een eindtijd gaande is en ze wensen je toe dat je jezelf geestelijk redt.

De mensheid staat echt op een omslag punt en men moet zich realiseren dat God je steeds vraagt om je naar Hem toe te keren. Maar God is door “hen” bijna vakkundig uit alle levens weggehaald. God is een vies woord geworden. Een verboden woord.

Mijn grootste teleurstelling die ik moest verwerken was de ontdekking dat de boven ons gestelden ons niet veel goeds hebben geleerd, dat zij ons verraden hebben. Denk niet dat het alleen bv. in de V.S. erg is. Het is wereldwijd heel erg. We zijn werkelijk in een satanische wereld geboren en de luciferianen hebben onze hele wereld ondermijnd. Wil je vandaag de dag iets “bereiken” dan dien je met “hen” mee te doen. Ook onze premier is een hoge vrijmetselaar die gewoon opdrachten uitvoert en dus er op los kan liegen. Het wonderlijke is dat veel mensen de leugens weer vergeten en niet durven of willen zien wat zich voor hun ogen afspeelt.

We moeten durven zien dat we op een drempel staan en we moeten durven God in ons leven toe te laten. Zo niet dan zullen we vernietigd worden. Ik heb niet voor niets zo uitvoerig bij het boek openbaringen stil gestaan. Het is er op of eronder. De mensheid is ondermijnd door satanisten die elke verwijzing naar de Schepper God uit ons leven willen bannen.

Zij weten niet wat de waarde van de Schepping is maar alles wat “zij” wel kennen daarvan willen zij het bezit hebben. En zij willen het monopolie van alles wat zij van waarde beschouwen: zij willen de massa mentaal en spiritueel en uiteindelijk fysiek tot slaaf maken. Zij hebben ons, mensheid, gehersenspoeld, zodat de meeste mensen de verbinding met God en Zijn Schepping verloren hebben. Veel mensen denken nu dat gelovigen “losers” zijn.

Toch zijn er steeds meer die zich realiseren dat er iets fundamenteel mis is. Het staatsschip van diverse landen ( het gehele vrije westen) is aan de grond gelopen en krijgt water. Als de Soros-communistisch-globalistische agenda wordt belemmerd, kunnen de satanistische bankiers inderdaad hun toevlucht nemen tot bv. “Plan B” : een ( nucleaire) derde wereldoorlog. (De zionistisch-nationalistische optie) .

We hebben een wereldwijd nieuw geloof in God nodig . God schiep het wonder van het leven.

De jaloerse Lucifer probeert de wereld van God te kapen. Hij heeft zijn handlangers nu overal op aarde. De wereld is nu helemaal satanisch ondermijnd. En er vindt een enorme krachtmeting plaats.

Zijn volgelingen zijn de centrale bankiers en hun maçonnieke handlangers (opportunistische politici, media, opvoeders enz.)

Miljoenen mensen hebben het vermogen verloren om onafhankelijk te denken en te onderscheiden wat waar en goed is. Ze zijn opgenomen in een satanische sekte: (communisme, illuminisme, liberalisme) , die heerst door moord, chantage, bedrog, intimidatie en laster.

De centrale bankiers verdienen krediet (excuseer de woordspeling) voor het creëren van een ongelooflijk geavanceerd en effectief banksysteem. Wat we “geld” noemen is eigenlijk een abstractie, een maatstaf voor waarde, een ruilmiddel. In de volksmond bekend om zijn couponvorm (valuta), kan het op magische wijze transformeren in elke aankoop en opnieuw worden verkocht in een oogwenk. De woeker was Jezus een doorn in het oog. Hij smeet in Zijn tijd al die geldwisselaars uit de tempel. Geldcreatie is de grootste zonde om de mensheid als slaaf gevangen te houden. Dagelijks vinden miljarden transacties plaats. Al die veranderingen zijn een nummer op grootboeken die door de bankiers worden bijgehouden, wat aangeeft dat u een deel van het “krediet” heeft dat uw regering van hen heeft onderhandeld. Ze kunnen dit grootboek op elk gewenst moment wissen. ‘Geld’ is het levensbloed van de samenleving, het elektriciteitsnet. Iedereen heeft het nodig om te overleven. Daarom kan het niet door satanaanbidders worden gecontroleerd. Ze haten mensen. Uiteindelijk is de mensheid gedoemd, tenzij de macht om “geld” te creëren en te beheersen wordt teruggegeven aan soevereine nationale regeringen. Nu is het in handen van een paar banken. Alle banken staan onder controle van de Rothschild. Ook onze Nederlandse bank. En K. Knot is niets anders dan een vrijmetselaar handlanger.

De samenleving moet vooral toegewijd zijn aan een respectvolle discussie over God.

Als we rebelleren, zullen we lijden en vernietigd worden. Als we onze egoïstische materiële belangen nastreven, merken we dat we niet tevreden zijn, zelfs niet als we succesvol zijn. Meer dingen stellen de ziel niet tevreden.

Hoe aanbidden we God? God is perfectie: spirituele absoluutheden zoals schoonheid, liefde, waarheid, zuiverheid, goedheid en rechtvaardigheid. Gods ontwerp is complex en ingewikkeld als een sneeuwvlok. Als we ons allemaal concentreren op het dienen van God, zal de mensheid perfect bij elkaar passen. We aanbidden God door te proberen elke minuut van de dag zo volmaakt, zo aangenaam mogelijk in Gods oog te zijn. Deze zoektocht naar perfectie geeft het leven zijn doel en uitdaging. Zonder dat zijn we moedeloos en zoeken we valse goden.

Jezus zei: Wees daarom volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. (Matteüs 5, 48) Hij zei: God is Geest, en wij moeten Hem aanbidden, aanbidden in geest en waarheid. ” (Johannes 4:24)

Word wakker, laat God weer toe en zie hoe slecht de wereld eraan toe is.

Maar zie ook, als je wakker bent , dat het leven een wonder is. Ik zie dat wonder in de natuur, in liefdevolle relaties. Het leven is een kostbaar geschenk. Verknoei het niet. Vermors je tijd niet. Daar zijn “Zij” op uit: dat je je tijd vermorst en geen vragen stelt en zo geen relatie met God opbouwt.

God is het antwoord. Wij zijn zijn afgezanten. Wij moet het goede voorbeeld geven.

We moeten allemaal iets doen om anderen om ons heen wakker te maken. We moeten God eren, dienen en gehoorzamen. Niemand kan God kennen behalve door de Zoon van God. De Joden verwierpen Christus, maar je kunt Hem accepteren en God echt kennen

Joh 14: 6 Jezus zei tegen hem: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Het hele offer van Jezus Christus die voor onze zonden sterft, is voor velen ook onbegrijpelijk. Waarom? Omdat ze niet geloven dat God betaling voor zonde eist. Ze geloven ook niet in redding omdat ze denken dat ze geen redding nodig hebben. Ze denken dat ze prima zijn zoals ze zijn.

Sommige mensen zijn zo ver verwijderd van de waarheid dat ze geloven dat ze zonder Jezus Christus in het koninkrijk van de hemel kunnen komen. En dat is niet het geval. Je komt in het koninkrijk als je opnieuw geboren bent.