Over de groene transitie

Herbloggen van

Xandernieuws, Een (X)ander perspectief op het wereldnieuws

‘Boeren, vissers, MKB en bezorgde burgers moeten verzetsbeweging tegen het systeem vormen’

Posted on 14/07/2020

‘De Groene Transitie is niets anders dan een communistische revolutie in een andere jas’ – Breed maatschappelijk verzet nodig tegen ‘collectivisme, repressie en uitzuiging’ door overheid, NGO’s, multinationals en banken

De eerste contouren van het begin van een brede maatschappelijke verzetsbeweging, bestaande uit boeren, vissers, MKB en bezorgde burgers, beginnen zichtbaar te worden. Het moet afgelopen zijn met het blijven negeren van de zorgen en belangen van burgers en ondernemers door Den Haag, Brussel, de NGO’s, multinationals en de banken, die al jaren over onze hoofden heen allerlei besluiten maken die onze vrijheden afbreken, en onze manier van leven op zijn kop willen zetten. Maar ‘hoe gaan we samenwerken tegen deze macht, die voortdurend groepen in de samenleving tegen elkaar opzet en uitspeelt? Hoe verenigen we groepen die in feite allemaal hetzelfde lot boven het hoofd hangt, namelijk dat heel Europa richting een grote DDR wordt geduwd?’

Tom Zwitser sprak voor Blue Tiger Studio ruim 2 uur lang met veearts annex melkveehouder Annemarie Olsman en Rypke Zeilmaker, die inmiddels geen introductie meer nodig heeft. Olsman valt meteen met de deur in huis, en zegt het gevoel te hebben dat minister Carola Schouten opzettelijk een bepaalde agenda uitvoert.

‘De boeren zijn een soort frontsoldaten van een bredere trend tegen de Moloch, tegen het grote systeem dat volgens een technocratische agenda (VN Agenda 2030) een utopie wil realiseren,’ reageert Zeilmaker. ‘Wat blijft er dan nog over van onze zelfbeschikking?’

Er wordt niet meer geluisterd, maar enkel beleid opgelegd’

Vooral de laatste 10 – 15 jaar worden boeren en ook vissers gedwongen om met niet-gekozen organisaties, dat zijn de door de overheid, miljardairs en de Postcodeloterij zwaar gesubsidieerde NGO’s (Milieudefensie, Natuurmonumenten, WNF, Urgenda, MVO Nederland, etc.), in ‘gesprek’ te gaan. Die NGO’s willen met overheidssteun de boeren en vissers echter alleen maar in één bepaalde agenda dwingen. Van ‘gesprek’ is in werkelijkheid geen enkele sprake; er wordt enkel beleid opgelegd.

Die internationale lobbyclubs zijn gelieerd aan het bankwezen en de Trilaterale Commissie. ‘Al die centrale planningsorganisaties zijn gewoon communisme in een andere jas,’ vervolgt Zeilmaker. Ook in het communisme hadden de partijbonzen in eigen ogen de ‘volmaakte kennis’ waarmee ze hun (Rode) Revolutie installeerden. Nu heet die Revolutie ‘de Groene Transitie’. ‘En of je het nu neoliberaal of communistisch noemt, het is centrale planning rond zogenaamd wetenschappelijke doelen. Maar je zelfbeschikking als ondernemer gaat helemaal weg.’

‘Strijdgassen’ om boerengrond te veroveren

Op basis van een PvdA plan uit de jaren ’90 moet 20% van alle landbouwgrond uit productie worden genomen. Inmiddels is reeds 5 tot 10 miljard besteed om deze gronden om te zetten in moeras. De overheid gebruikt ‘strijdgassen’ als excuus om die grond in bezit te krijgen. ‘En hoe gassen ze de boeren uit: door stikstof, CO2 en methaan (/ ammoniak). Zo veroveren ze boerengrond voor ‘natuur’. In het Klimaatplan (mede bedacht door Frans Timmermans) moeten boeren en ondernemers 50 euro per fictieve ton CO2 gaan betalen.’

Alleen de natuurorganisaties mogen bepalen wat ‘DE natuur’ is. Zo creëren ze een valse tegenstelling met de boeren, alsof die ‘tegen’ natuur zijn. Ook dwingen ze op deze wijze de boeren en bevolking mee te gaan in hun ideologie dat de natuur technocratisch stuurbaar zou zijn, en precies volgens hun plan zou zijn in te richten.

Nederland moet volgens VN één grote migrantenstad worden.

Op het ministerie van LNV zitten enkel managers achter hun bureaus op basis van louter cijfers en statistieken deze plannen op te stellen, terwijl ze geen enkele affiniteit met de realiteit hebben. In hun ‘absurde wereldbeeld’ zijn de ingebeelde belangen van beestjes en plantjes belangrijker gemaakt dan van mensen en (mede-)menselijkheid. Zeilmaker kenschetst dat als een ‘naturocratie’ en ‘ecofascisme.’ Alle ethische principes zijn overboord gezet, en ondergeschikt gemaakt aan deze technocratische agenda.

Het uiteindelijk doel is het realiseren van Agenda 2030, in Europa een ‘tri-state city’, waarin Nederland in één grote (park)stad moet worden veranderd. Dat is de reden waarom er jaarlijks minimaal 100.000 migranten worden binnengehaald. Dat zijn de goedkope arbeidskrachten die nodig zijn om alle weilanden en voormalige bossen vol te bouwen.

90% melkveebedrijven al geofferd

Olsman wijst erop dat de media een soort nep-clash met de boeren voorstellen, terwijl juist is gebleken dat het overgrote deel van het Nederlandse volk nog steeds vierkant achter de boeren en ondernemers staat. Na 30-40 jaar dit beleid is het genoeg geweest, vindt ze. In die tijd is 90% van de melkveebedrijven, en tal van andere boerenbedrijven, reeds geofferd voor dat ‘groene’ ideaal. ‘Als je dit wilt stoppen, dan moet je dat doen door er niet meer voor te buigen.’

Zo bleek uit een enquête dat 70% van de dierenartsen zegt dat de voermaatregel van minister Carola Schouten zeer negatief voor de gezondheid en het welzijn van de dieren is. Zelfs de Tweede Kamer was kritisch, waardoor de minister nu een beetje op haar plan lijkt terug te komen.

‘Waarden clash’: familie en vrijheid tegenover technocratisch communisme

De boeren die nu regelmatig demonstreren, doen dat echter niet enkel vanwege cijfers achter de komma, hoeveel centen ze per liter melk krijgen, hoeveel mol stikstof ze nog wel of niet mogen uitstoten, of wat ze in hun voer mogen verwerken. Nee, ze komen vooral op voor hun familiebedrijven, voor familiewaarden, voor zelfbeschikking, voor de vrijheid in het algemeen.

Zeilmaker benadrukt herhaaldelijk dat er nu een regelrechte ‘waarden clash’ plaatsvindt, niet alleen tussen overheid en boeren / vissers, maar ook tussen overheid en burgers, en tussen de overheid en het MKB. Heel onze manier van leven wordt bedreigd door deze technocratische communistische agenda, die alles wil vernetwerken en collectiviseren..

Zelfbeschikking past niet in dit technocratische wereldbeeld van de huidige machthebbers in Den Haag, Brussel en bij instellingen zoals de VN en WHO. Niet alleen dieren, maar ook mensen worden gereduceerd tot dingen, in Nederland nota bene door een christelijke minister. ‘De Christen Unie noem ik dan ook wel de Communisten Unie,’ sneert Zeilmaker.

Lagere lasten goed voor boer en natuur

De dame en twee heren zijn het er over eens dat het op zich goed is dat er regels zijn voor natuurbeleid, maar vinden tevens dat die veel te ver zijn doorgeschoten. Er zijn bovendien al ontzettend veel boeren die – ook op eigen initiatief – stappen hebben ondernomen voor natuurbeheer, waardoor op veel plekken allerlei bloemen, insecten en vogels weer zijn teruggekeerd.

De lasten voor de boeren dienen daarom niet te worden verhoogd, maar juist verlaagd, zodat ze voor zowel hun bedrijf, voor innovatie, als voor de natuur meer speelruimte hebben.

‘Niet de boeren, maar de overheid stelt zich escalerend op’

Ten aanzien van de protesten geeft Zwitser vooral Den Haag de schuld. ‘Niet de boeren, maar de overheid stelt zich escalerend op. Burgers en boeren zijn eerder te de-escalerend.’ Men is veel te blij als ze van de overheid eens een keertje mee mogen praten, terwijl al heel lang is gebleken dat dit geen enkele zin meer heeft, omdat er toch nooit naar hen geluisterd wordt.

‘Maar hoe buig je het op een vreedzame manier om?’ vraagt Olsman zich af. ‘Dat is echt een uitdaging, want je zit met zoveel mensen die vechten voor hun vrijheid.’

Breed verzet nodig tegen ‘collectivisme, repressie en uitzuiging’

Volgens Zwitser moeten we zeggen dat het ‘nu mooi is geweest.’ Boeren, vissers, ondernemers en burgers moeten nu eens ZELF met een lijstje komen, een pakket aan eisen, en die bij de overheid, de NGO’s, de banken en de multinationals neerleggen, en vervolgens zeggen: ‘Hoe jullie het regelen maakt niet uit, maar zo moet het gaan gebeuren.’ Hij hoopt daarom dat er een bredere volksbeweging komt, die zich als één man tegen het systeem gaat verzetten.

Zeilmaker is het daarmee eens. ‘Ja. Genoeg is genoeg. Op een keer moeten ze niet meer enkel willen deelnemen aan gesprekken, maar de boel overnemen. De fundamentele waarden van de boeren zijn aangetast, en de tegenpartij, dat zijn communisten, hebben fundamenteel andere waarden. Zij staan namelijk voor collectivisme, repressie en uitzuiging, en niet voor de klassieke Westerse waarden van individuele verantwoordelijkheid, zelfbeschikking en vrijheid.’

Door het doordrukken van hun eigen agenda is de boodschap van het systeem aan de boeren, burgers en ondernemers in feite ‘wij liegen en persen jullie af. Met zulke partijen, zoals het ministerie van LNV van Carola Schouten, is niet meer te praten.’

‘Algemene aanval op onze vrijheid en zelfbeschikking’

De huidige trend is naar een Neo-Nederland: een land zonder boeren, een zee zonder vissers, en een economie zonder MKB, waarschuwt Zwitser. Het hele land wordt dan bestuurd door bureaucraten in Den Haag en Brussel, en door de NGO’s, de multinationals en de banken. ‘Er wordt hier gewoon een dictatuur ingesteld,’ bevestigt Zeilmaker. ‘Dat deden ze eerst via het klimaat, en nu komt daar de coronacrisis bij om het nog extremer te maken. Dit is een algemene aanval op de vrijheid en op onze zelfbeschikking.’

‘Kortom: we moeten de gelederen sluiten en koppen bij elkaar steken,’ concludeert Olsman. ‘De beweging is in gang gezet.’

Xander